Afsaanah§haa-yi Kurdai / [Text] / Allah§daadai, oSurayyaa,. - Chaap-i 1. - Tihraan : : Nashr-i Dunyaa-yi Naw,, 1379 [2000 or 2001]. - 144 p. : : il + 24 cm. - ISBN 9646564496: (no price).
Рубрики: Tales--Kurdistan.
   Kurds

   Fables, KurdishAdditional access points:
Allah§daadai, oSurayyaa, (1969 or 1970-)
(No free copies)