Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>GEO=Turkey -- Politics and government, 1980-<.>)
We have found 34 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 20

1.


   
    3. adam anlat?yor : [Text] : mcIT CIA ili?skisi. - Ca?galo?glu, cIstanbul : : Kaynak Yay?nlar?,, [1991?]. - 80 p. ; + 21 cm. - (no price).
Рубрики: Turkey--Politics and government, 1980-

(No free copies)
Find similar


2.


   
    Bir sava?s, bir dava, ve zafer. [Text] / Haziran Yay?nevi. - Ca?galo?glu, cIstanbul : : Haziran Yay?nevi,, 1991. - 288 p. : : il + 24 cm. - (no price).
Рубрики: Trials (Sedition)--Turkey--Istanbul.
   Trials (Terrorism)--Turkey--Istanbul.

   Turkey--Politics and government, 1980-


Additional access points:
Haziran Yay?nevi.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    Birli?gin teori ve yeontemi euzerine. [Text]. - 1. bask?. - cIstanbul : : Varyos Yay?nlar?,, 1991. - 127 p. ; + 21 cm. - (no price).
Рубрики: Communism--Turkey.
   Turkey--Politics and government, 1980-

(No free copies)
Find similar


4.


    [Books on the Kurds, Kurdistan and the Kurdish question. [Text].
   2]. / Turkey., Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Meudeurleu?geu. - Turkey, : [s. n.], 1991-1995. - 15 v. : с. : il, карты + 18-28 cm. - Include bibliographical references. - ISBN 9755160019 (v . [1]). - ISBN 9755251278 (v . [6]). - ISBN 9757340006 (v . [8]). - ISBN 9759527200 (v . [9]). - ISBN 9753440618 (v . [12]). - ISBN 9755160108 (v . [14]): (no price).
    Content:
[1] Keurt sorunu : heneuz vakit varken / eOmer La?ciner. 1 bask?. 1991 -- [2] Keurdistan'da direni?s / Jeurgen Roth ; ?ceviren, M.H. I?s?k. 1 bask?. [1991?] -- [3] ?Seyh Said cIsyan? : 1925 Keurt ayaklanmas? : destan / Y?lmaz Odaba?s?. 2. bas?m. 1991 -- [4] Teurk-Keurt ayr?mc?l??g?n?n temel ger?ce?gi ve millet olmak bilinci. 1992 -- [5] Newroz, 1992 [1992?] -- [6] cIslaam karde?sli?gi i?cinde Teurk-Keurt ili?skisi / Abdeulkadir Bad?ll?. 1993 -- [7] Rojname gazetesi ve Keurt Teurk?cesi ger?ce?gi / Ahmet Turan. 1993 -- [8] Nevruz : ulusun ulu geuneu / Seuer Eker, Ahmet Abato?glu. 1993 -- [9] Kelkitli A?s?k Serdarai : hayat?, sanat?, ve ?siirleri / Ahmet eOzdemir. 1993 -- [10] Do?gu ve geuneydo?gu Anadolu'nun keulteurel yap?s?. 1994 -- [11] D??s bas?nda tereor eorgeuteu PKK'n?n yasaklanmas?, 1-15 Aral?k 1993 / [T.C. Ba?sbakanl?k, Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Meudeurleu?geu]. [1994?] -- [12] Zagroslar : bir gazetecinin geunleu?geunden / Rahmi Batur. 1. bask?. 1994 -- [13] Dirili?s tamamland? s?ra kurtulu?sta / Abdullah eOcalan. 1 bask?. 1995 -- [14] Teurkler ve Keurtler : nereden nereye? / Murat Belge. 1 bask?. 1995 -- [15] Ehmedae Xanae'nin kaleminden Keurtlerin bilinmeyen deunyas? / Faik Bulut. 1 bask?. 1995.
Рубрики: Kurds--Turkey.
   Kurds--Iraq.

   Kurdistan.
    Turkey--Politics and government, 1980-

    Iraq--Politics and government, 1979-1991.

    Iraq--Politics and government, 1991-2003.

Kl.slova (normalized):
Kurdish question


Additional access points:
La?ciner, eOmer. \\; Roth, Jeurgen, \\; Odaba?s?, Y?lmaz. \\; Turan, Ahmet. \\; Bad?ll?, Abdulkadir. \\; Eker, Seuer. \\; eOzdemir, Ahmet, \\; Batur, Rahmi. \\; eOcalan, Abdullah. \\; Belge, Murat. \\; Bulut, Faik. \\; Turkey. Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Meudeurleu?geu.
(No free copies)
Find similar


5.


   
    '91 se?cimleri liderler a?c?koturumu. [Text]. - 1. bask?. - Ca?galo?glu, cIstanbul : : Kaynak Yay?nlar?,, 1992. - 92 p. ; + 20 cm. - ISBN 9753430213: (no price).
Рубрики: Turkey--Politics and government, 1980-
    Turkey--Economic conditions, 1960-

    Turkey--Social conditions, 1960-


(No free copies)
Find similar


6.
Шифр: A240657 (Magazine)
Ate?s h?rs?z?. [Текст]. - cIstanbul : : Birey Yay?nlar?,, [1992]- - . - v. : c. : ill. ; +24 cm. - Title from cover. - Published monthly

Рубрики:
Turkey -- Politics and government, 1980-

Find similar


7.


   
    Ba?g?ms?z devletler toplulu?gu ve Orta Asya cumhuriyetleri. [Text]. - cIstanbul : : cIstanbul Sanayi Odas?, Ara?st?rma Dairesi,, [1992]. - 135 p. ; + 24 cm. - (no price).
Рубрики: Turkic peoples--Economic conditions.
   Turkic peoples--Politics and government.

   Economic forecasting--Former Soviet republics.

   Former Soviet republics.
    Turkey--Politics and government, 1980-


(No free copies)
Find similar


8.


   
    2. Cumhuriyet tart??smalar? / [Text] / Sever, Metin., Dizdar, Cem. - Yeni?sehir, Ankara : : Ba?sak Yay?nlar?,, [1993]. - 462 p. ; + 20 cm. - (no price).
Рубрики: Turkey--Politics and government, 1980-
    Turkey--Politics and government, 1960-1980.Additional access points:
Sever, Metin.; Dizdar, Cem.
(No free copies)
Find similar


9.


    [Books on Turkish politics and government 1980-. [Text].
   1].] / Refah Partisi (Turkey). (Ankara, Turkey).), Beuyeuk Kongre ((4th : ; )! . - [Turkey], : [s. n.], 1993-1995. - 7 v. ; с. + 19-22 cm. - ISBN 9755330887 (v . [3]). - ISBN 975343068X (v . [4]). - ISBN 975100702X (v . [5]). - ISBN 9755106286 (v . [6]). - ISBN 9755106537 (v . [7]): (no price).
"94.34.Y.0051.0705"--T.p. verso, v. [5].
    Content:
[1] Genel Ba?skan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'?n a?c??s konu?smas?. 1993 -- [2] Siyasai partiler ve demokrasi : Ba?sbakan Say?n Seuleyman Demirel'in 12.1.1993 ve 16.1.1993 tarihli konu?smalar? / Seuleyman Demirel. 1993 -- [3] 12 Mart : ihtilalin pen?cesinde demokrasi / Mehmed Ali Birand. 1. bas?m. 1994 -- [4] Galeri ?Ciller / Semih Balc?o?glu. 1 bas?m. 1994 -- [5] Evet-hay?r demokrasisi / T?naz Titiz. [1994?] -- [6] Deu?seunce eozgeurleu?geu ve Turkiye : yaz?lar. 1995 -- [7] Yine deu?seunce eozgeurleu?geu yine Turkiye : yaz?lar. 1995.
Рубрики: Turkey--Politics and government, 1980-


Additional access points:
Demirel, Seuleyman, \\; Birand, Mehmet Ali, \\; Balc?o?glu, Semih. \\; Titiz, T?naz. \\; Refah Partisi (Turkey). (Ankara, Turkey).). Beuyeuk Kongre
(No free copies)
Find similar


10.


   
    27 Mart 1994 yerel se?cimleri say?sal ve siyasal de?gerlendirme / [Text] / Kartay, Cezmi., Tuncer, Erol,. - A. Ayranc?, Ankara : : TESAV,, [1994]. - 140 p. ; + 20 cm. - (TESAV seoyle?sileri ; ; 2). - (no price).
Рубрики: Elections--Turkey.
   Local elections--Turkey.

   Turkey--Politics and government, 1980-


Additional access points:
Kartay, Cezmi.; Tuncer, Erol, (1938-)
(No free copies)
Find similar


11.


   
    5 Nisan kararlar? ilk eu?c ayda olumlu geli?sme geosteremedi. [Text] / Anavatan Partisi, Teknik Beuro. - Balgat, Ankara : : Anavatan Partisi, Teknik Beuro,, 1994. - 34 p. ; + 28 cm. - (no price).
Рубрики: Turkey--Politics and government, 1980-


Additional access points:
Anavatan Partisi. Teknik Beuro.
(No free copies)
Find similar


12.


   
    Banned Turkish parliamentarians discuss state of democracy in Turkey : [Text] : briefing of the Commission on Security and Cooperation in Europe. / United States., Congress. - Washington, DC : : The Commission,, [1994]. - ii, 20, [5] p. ; + 28 cm. - (Implementation of the Helsinki accords). - (no price).
Shipping list no.: 94-0317-P. "July 1994."
Рубрики: Democracy--Turkey.
   Kurds--Civil rights--Turkey.

   Human rights--Turkey.

   Turkey--Politics and government, 1980-


Additional access points:
United States. Congress.
(No free copies)
Find similar


13.


   
    Ba?sbakan Tansu ?Ciller'in TBMM DYP grup konu?smalar?, 14 Temmuz 1994-27 Aral?k 1994. [Text] / Do?gru Yol Partisi. - [Ankara] : : Ba?sbakanl?k Bas?n Merkezi,, [1994?]. - 234 p. ; + 24 cm. - (no price).
Рубрики: Turkey--Politics and government, 1980-


Additional access points:
Do?gru Yol Partisi.
(No free copies)
Find similar


14.


   
    Bizim Ferhat : [Text] : bir cinayetin anatomisi / / Konuk, A. Kadir,. - 1. bask?. - Ca?galo?glu, cIstanbul : : Belge Yay?nlar?,, 1994. - 200 p. : : il + 20 cm. - ISBN 975344060X: (no price).
Рубрики: Political crimes and offenses--Turkey.
   Journalists--Biography.--Turkey

   Kurds--Crimes against--Turkey.

   Turkey--Politics and government, 1980-


Additional access points:
Konuk, A. Kadir, (1947-); Tepe, Ferhat,
(No free copies)
Find similar


15.


   
    Adnan Kahveci : [Text] : sorunlar ve ?ceozeumler /. - 1. bask?. - Mecidiyekeoy, cIstanbul : : A. Recan,, 1995. - 222 p. : : il + 21 cm. - (no price).
Рубрики: Turkey--Politics and government, 1980-


Additional access points:
Adnan, Kahveci.
(No free copies)
Find similar


16.


   
    Akrebin k?skac?nda Geuneydo?gu. [Text] : библиография / Birlik Ara?st?rma Grubu (Turkey). - [Turkey] : : Birlik Ara?st?rma Grubu,, 1995-. - ; с. + 21 cm. - Includes bibliographical references (v. 1, p. 224-[238]). - (no price).
Рубрики: Kurds--Politics and government.--Turkey
   Turkey--Politics and government, 1980-


Additional access points:
Birlik Ara?st?rma Grubu (Turkey).
(No free copies)
Find similar


17.


    [Books on the Kurds, Kurdistan and the Kurdish question. [Text].
   2]. / Turkey., Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Meudeurleu?geu. - Turkey, : [s. n.], 1991-1995. - 15 v. : с. : il, карты + 18-28 cm. - Include bibliographical references. - ISBN 9755160019 (v . [1]). - ISBN 9755251278 (v . [6]). - ISBN 9757340006 (v . [8]). - ISBN 9759527200 (v . [9]). - ISBN 9753440618 (v . [12]). - ISBN 9755160108 (v . [14]): (no price).
    Content:
[1] Keurt sorunu : heneuz vakit varken / eOmer La?ciner. 1 bask?. 1991 -- [2] Keurdistan'da direni?s / Jeurgen Roth ; ?ceviren, M.H. I?s?k. 1 bask?. [1991?] -- [3] ?Seyh Said cIsyan? : 1925 Keurt ayaklanmas? : destan / Y?lmaz Odaba?s?. 2. bas?m. 1991 -- [4] Teurk-Keurt ayr?mc?l??g?n?n temel ger?ce?gi ve millet olmak bilinci. 1992 -- [5] Newroz, 1992 [1992?] -- [6] cIslaam karde?sli?gi i?cinde Teurk-Keurt ili?skisi / Abdeulkadir Bad?ll?. 1993 -- [7] Rojname gazetesi ve Keurt Teurk?cesi ger?ce?gi / Ahmet Turan. 1993 -- [8] Nevruz : ulusun ulu geuneu / Seuer Eker, Ahmet Abato?glu. 1993 -- [9] Kelkitli A?s?k Serdarai : hayat?, sanat?, ve ?siirleri / Ahmet eOzdemir. 1993 -- [10] Do?gu ve geuneydo?gu Anadolu'nun keulteurel yap?s?. 1994 -- [11] D??s bas?nda tereor eorgeuteu PKK'n?n yasaklanmas?, 1-15 Aral?k 1993 / [T.C. Ba?sbakanl?k, Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Meudeurleu?geu]. [1994?] -- [12] Zagroslar : bir gazetecinin geunleu?geunden / Rahmi Batur. 1. bask?. 1994 -- [13] Dirili?s tamamland? s?ra kurtulu?sta / Abdullah eOcalan. 1 bask?. 1995 -- [14] Teurkler ve Keurtler : nereden nereye? / Murat Belge. 1 bask?. 1995 -- [15] Ehmedae Xanae'nin kaleminden Keurtlerin bilinmeyen deunyas? / Faik Bulut. 1 bask?. 1995.
Рубрики: Kurds--Turkey.
   Kurds--Iraq.

   Kurdistan.
    Turkey--Politics and government, 1980-

    Iraq--Politics and government, 1979-1991.

    Iraq--Politics and government, 1991-2003.

Kl.slova (normalized):
Kurdish question


Additional access points:
La?ciner, eOmer. \\; Roth, Jeurgen, \\; Odaba?s?, Y?lmaz. \\; Turan, Ahmet. \\; Bad?ll?, Abdulkadir. \\; Eker, Seuer. \\; eOzdemir, Ahmet, \\; Batur, Rahmi. \\; eOcalan, Abdullah. \\; Belge, Murat. \\; Bulut, Faik. \\; Turkey. Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Meudeurleu?geu.
(No free copies)
Find similar


18.


    [Books on Turkish politics and government 1980-. [Text].
   1].] / Refah Partisi (Turkey). (Ankara, Turkey).), Beuyeuk Kongre ((4th : ; )! . - [Turkey], : [s. n.], 1993-1995. - 7 v. ; с. + 19-22 cm. - ISBN 9755330887 (v . [3]). - ISBN 975343068X (v . [4]). - ISBN 975100702X (v . [5]). - ISBN 9755106286 (v . [6]). - ISBN 9755106537 (v . [7]): (no price).
"94.34.Y.0051.0705"--T.p. verso, v. [5].
    Content:
[1] Genel Ba?skan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'?n a?c??s konu?smas?. 1993 -- [2] Siyasai partiler ve demokrasi : Ba?sbakan Say?n Seuleyman Demirel'in 12.1.1993 ve 16.1.1993 tarihli konu?smalar? / Seuleyman Demirel. 1993 -- [3] 12 Mart : ihtilalin pen?cesinde demokrasi / Mehmed Ali Birand. 1. bas?m. 1994 -- [4] Galeri ?Ciller / Semih Balc?o?glu. 1 bas?m. 1994 -- [5] Evet-hay?r demokrasisi / T?naz Titiz. [1994?] -- [6] Deu?seunce eozgeurleu?geu ve Turkiye : yaz?lar. 1995 -- [7] Yine deu?seunce eozgeurleu?geu yine Turkiye : yaz?lar. 1995.
Рубрики: Turkey--Politics and government, 1980-


Additional access points:
Demirel, Seuleyman, \\; Birand, Mehmet Ali, \\; Balc?o?glu, Semih. \\; Titiz, T?naz. \\; Refah Partisi (Turkey). (Ankara, Turkey).). Beuyeuk Kongre
(No free copies)
Find similar


19.


   
    A?c?k parti tart??smas? / [Text] / cIlgeun, Do?gan. - 1. bask?. - Beyo?glu, cIstanbul : : Geun Yay?nc?l?k,, 1997. - ii, 188 p. ; + 21 cm. - (Newroz kitap dizisi ; ; 1). - (no price).
Рубрики: Kurds--Turkey.
   Socialism--Turkey.

   Turkey--Politics and government, 1980-


Additional access points:
cIlgeun, Do?gan.; Geun Yay?nc?l?k.
(No free copies)
Find similar


20.


   
    ?Cete devlet / [Text] : библиография / Dicle, Hatip. - 1. bask?. - Keoln : : Mezopotamya Yay?nevi,, 1997. - 242 p. ; + 20 cm. - Загл. на корешке : Susurluk dosyas?. - Includes bibliographical references (p. 235-242). - ISBN 393188516X: (no price).
Рубрики: Traffic accidents--Turkey--Susurluk.
   Organized crime--Turkey.

   Turkey--Politics and government, 1980-


Additional access points:
Dicle, Hatip.
(No free copies)
Find similar
 1-10    11-20   21-30   31-34 
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017