Document type: Volume edition
Call number:
Author(s): Kaaasyapa, Bhikshu Kumaara.
Униф.заголовок формы:Tipiotaka.
Title: aAlavaka sautra /
Published: Lalitapura :: Muditaa Anaagaarikaa,, 1089 [1969]
Description: 28 p. ; + 19 cm.
Notes: In Newari.Translated from Pali.
Price: , no price.
Abstract: Philosophical discussions between Gautama Buddha and aAlavaka, a demon (yaksha).

Additional access points:
Kaaasyapa, Bhikshu Kumaara.