Jaina aAgama.

   
    aAgama suttaaoni : [Text] : saotaikaom / / Daiparatnasaagara,. - Ahamadaabaada : : Agama aSruta Prakaaasana,, 2000. - 30 v. ; с. + 22 cm. - Загл. обл. : aAgamasuttaaoni. - In Prakrit; commentaries in Sanskrit. - (no price).
    Content:
1. aAcaaraacngasautram -- 2. Sautrakortaacngasautram -- 3. Sthaanaacngasautram -- 4. Samavaayaacngasautram -- 5-6. Bhagavataiacngasautraom -- 7. Janaataadharmakathaacngasautraom, Upaasakadaasaacngasautraom, Antakaddaasaacngasautraom, Anuttaropapaatikadaasaacngasautraom, Praasnavyaakaraonadaasaacngasautraom -- 8. Vipaakaasrutaacngasautraom, Aupapaatikaupaacngasautraom, Raajapraasnaiyaupaacngasautraom. -- 9. Jaivaajaivabhigamaupaacngasautram -- 10-11. Prajanaapanaa-Upaacngasautram -- 12.(1) Sauryaprajanaapti-Upaacngasautram ; (2) Candraprajanapti-Upaacngasautram -- 13. Jambaudvaipaprajanapti-Upaacngasautram -- 14. Nirayaavalikaaupaacngasautraom, Kalpavataomsikaupaacngasautraom, Puospacaulikaaupaacngasautraom, Vorosonaidaasaaupaacngasautraom, Catuohasaraonaprakaironakasautraom, Mahaapratyaakhyaanaprakaironakasautraom, Tandulavaicaarikaprakaironakasautraom, Gacchaacaaraprakaironakasautraom, Devendrastavaprakaironakasautraom, aAturapratyaakhyaanaprakaironakasautraom, Bhaktaparijnaa prakaironakasautraom, Saomstaarakaprakaironakasautraom, Gaonividyaaprakaironakasautraom, Maraonasamaadhiprakaironakasautraom -- 15-17. Niasitha-Chedasautram -- 18-20. Borhatkalpachedasautram -- 21-22. Vyavahaara-chedasautram -- 23. Daasaasrutaskandha-Chedasautram, Jaitakalpa-Chedasautram, Mahaaniasaitha-Chedasautram -- 24-25. aAvaasyaka-Maulasautram -- 26. Oghaniryuktioh, Pionodaniryukti -- 27. Daasavaikaalika-Maulasautraom -- 28-29. Uttaraadhyanaani-Maulasautram -- 30. Nandai-Caulikaasautram, Anuyogadvaara-Caulikaasautraom.
Abstract: Jaina canonical works; critical edition.


Additional access points:
Daiparatnasaagara, (Muni.)
(No free copies)