B?aac Thaai, loich sa? khaang chiaaen chaaong May ca?u n?a?c, 1954-1975 / [Text] : библиография / Nguyaaen, V?an Th?aang., Hoaang, Xuaan Minh., Hoaang, Ngooc La. - [B?aac Thaai] : : Baoo chai huy quaan so? tainh B?aac Thaai,, [1993]. - 246 p., [7] p. of plates : : il, вкл.л + 19 cm. - Includes bibliographical references. - (no price).
Рубрики: Vietnam War, 1961-1975--Vietnam--B?aac Thaai.
   B?aac Thaai (Vietnam)--History.


Additional access points:
Nguyaaen, V?an Th?aang.; Hoaang, Xuaan Minh.; Hoaang, Ngooc La.
(No free copies)