aAcaarya Jaanakaivallabha aSaastrai kai saahitya-saadhanaa. [Text] / Paaothaka, Maarutinandana,. - 1. saomskaraona. - Mujaphpharapura, Bihaara : : 1992-1995 ; Dillai :, S. a. - v. <1-2 > ; с. + 23 cm. - Rs200.00 (v. 1) р.
Vol. 2 edited by: Maarauti Nandana Paaothaka. In Hindi.
Abstract: Contributed articles on the works of Jaanakaivallabha aSaastrai, b. 1916, Hindi author.


Additional access points:
Paaothaka, Maarutinandana, (1945-); aSaastrai, Jaanakaivallabha,
(No free copies)