Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>T=(CONT.) HARAN : VISE FREA EADALEN PEA RINGERIKE -- GRO GUDMUNDSRUD : SPRINGAR E. SEVAT SATA?EN -- SKREDSVIGS GALOPP AV ANDERS SKREDSVIG -- REINLENDER E. HERMAN LIAHAGEN -- HELGE TRESK : SPRINGAR E. HELLIK JUVELI -- MASURKA E. OLE HAUKJEM -- SUMBREIEN$<.>)
We have found 1 book(s)/magazine(s)
1.


   
    Buskerudtonar [[sound recording] :] : med tradisjonar. - 9001. - [Norway] : : Buskerud Folkemusikklag,, 1990. - 1 sound disc : : вкл.л, () + 4 3/4 in. - (no price).
Traditional Norwegian folk music. Compact disc. Program notes and song lyrics in Norwegian (1 folded sheet) inserted.
    Content:
Hilsen til Eiker : vals av Tor Ramberg -- Reinlender e. Kristen Stenseth -- Gagnl?ysa : vise e. Heakon T. Satasleatten -- Riddalskongjin : springar av Olav Satasleatten -- Reistadvals nr. 3 -- H?lje Plassen : springar i form e. Asmund Buen -- Springar frea Sigdal i form e. Knut N. Juveli -- Laus e. Sevat Teigen -- Springdans e. Olav Tandberg -- Tillill tove e. Gro Frydenlund -- Galopp i trad. frea Sokna -- Skredderens masurka e. Gustav Bjertnµs -- Spretten : laus -- Hamborgar e. Sverre Eggerud -- Sleattestev frea Hallingdal -- Pea'n igjen : reinlendar av Vidar Lesteberg -- Grimsgardmarsjen : reiseleatt frea Nes i form e. Odd Bakkerud -- Sk?rin : laus e. Kristian ?vrevollseie -- E sette me pea sullarkrakk : beansull -- Vals e. Ola Nµrlieie -- Raumyrleatten : springar i form e. Sigurd Grimeli -- Hallibrekka : springar e. Olav Satasleatten -- Peal L?ytnantdrengs minne : gangar av Knut Myrann --
(cont.) Haran : vise frea eAdalen pea Ringerike -- Gro Gudmundsrud : springar e. Sevat Sata?en -- Skredsvigs galopp av Anders Skredsvig -- Reinlender e. Herman Liahagen -- Helge Tresk : springar e. Hellik Juveli -- Masurka e. Ole Haukjem -- Sumbreien : springar e. Kristian ?vrevollseie -- Mukji ohm og men : reinlender av Jostein S?rb?en -- No ska vesle bane sova : beansull e. Marie S?ndrol -- Vals i trad. frea Numedal -- Gudvangen : gangar e. Steingrim Haukjem.
Рубрики: Folk music--Norway.

(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017