Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>T= --2. OBRASTANIE PRZEDMIOTAOW PODWODNYCH I JEGO SKUTKI. -- 3. DODATNIE I UJEMNE WP±YWY ZANIECZYSZCZENIA BA±TYKU NA JEGO BIOLOGINE I PRODUKCJNE. -- 4. ZALEW WIASLANY: ZMIANY W BIOCENOZACH POD WP±YWEM PRESJI ANTROPOGENNYCH. -- 5. STAN CZYSTOASCI S$<.>)
We have found 2 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 2

1.


   
    Biologia morza / [Text] : библиография / ?omniewski, Kazimierz. - Sopot : : Polska Akademia Nauk, Komitet Badaan Morza,, <1975-1985 >. - v. <2-7 > : с. : il + 24 cm. - Includes bibliographies. - (no price).
Vol. 5-7 published by Zak±ad Narodowy im. Ossolianskich. Summaries in English.
    Content:
--2. Obrastanie przedmiotaow podwodnych i jego skutki. -- 3. Dodatnie i ujemne wp±ywy zanieczyszczenia Ba±tyku na jego biologine i produkcjne. -- 4. Zalew Wiaslany: zmiany w biocenozach pod wp±ywem presji antropogennych. -- 5. Stan czystoasci strefy przybrzecznej waod po±udniowego Ba±tyku. -- 6. Biocenoza waod przybrzezcnych Zatoki Gdaanskiej w warunkach wzrostu eutrofizacji. -- 7, I. Biocenozy przybrzecznej stref waod Zatoki Gdaanskiej. II. Struktura i funkcjonowanie biocenozy pelagialu po±udniowego Ba±tyku. III. Materia±y na III Kongres Nauki Polskiej.
Рубрики: Marine fouling organisms--Congresses.
   Ships--Fouling.Additional access points:
?omniewski, Kazimierz.; Polska Akademia Nauk. Komitet Badaan Morza.
(No free copies)
Find similar


2.


   
    Biologia morza / [Text] : библиография / ?omniewski, Kazimierz. - Sopot : : Polska Akademia Nauk, Komitet Badaan Morza,, <1975-1985 >. - v. <2-7 > : с. : il + 24 cm. - Includes bibliographies. - (no price).
Vol. 5-7 published by Zak±ad Narodowy im. Ossolianskich. Summaries in English.
    Content:
--2. Obrastanie przedmiotaow podwodnych i jego skutki. -- 3. Dodatnie i ujemne wp±ywy zanieczyszczenia Ba±tyku na jego biologine i produkcjne. -- 4. Zalew Wiaslany: zmiany w biocenozach pod wp±ywem presji antropogennych. -- 5. Stan czystoasci strefy przybrzecznej waod po±udniowego Ba±tyku. -- 6. Biocenoza waod przybrzezcnych Zatoki Gdaanskiej w warunkach wzrostu eutrofizacji. -- 7, I. Biocenozy przybrzecznej stref waod Zatoki Gdaanskiej. II. Struktura i funkcjonowanie biocenozy pelagialu po±udniowego Ba±tyku. III. Materia±y na III Kongres Nauki Polskiej.
Рубрики: Marine fouling organisms--Congresses.
   Ships--Fouling.Additional access points:
?omniewski, Kazimierz.; Polska Akademia Nauk. Komitet Badaan Morza.
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017