Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AANVAARD$<.>)
We have found 6 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 6

1.


    Mulder, Albert, (1916-).
    Met mate; [Text]. verkenningen naar enkele maatstaven in het strafrecht; rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 13. Oktober 1961, / Albert, Mulder. - Zwolle, : W. E. J. Tjeenk Willink,, 1961. - 22 p. + 23 cm. - Includes bibliographical references. - (no price).
Рубрики: Sentences (Criminal procedure)--Netherlands.
   Judicial discretion--Netherlands.


(No free copies)
Find similar


2.


    Keoster, H. K.
    Causaliteit en voorzienbaarheid; [Text]. de betekenis van de begrippen causaliteit en voorzienbaarheid voor de omvang van de buitencontractuele schadevergoeding. / H. K. Keoster. - Zwolle, : W. E. J. Tjeenk Willink,, 1963. - 48 p. + 23 cm. - Includes bibliographical references. - (no price).
Рубрики: Proximate cause (Law)--Netherlands.

(No free copies)
Find similar


3.


    Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode.
    Woord en wederwoord; [Text]. voortzetting van het gesprek over het vraagstuk van de kernwapenen,. - 's-Gravenhage, : Boekencentrum, [1964]. - 47 p. + 20 cm. - (no price).
Рубрики: Nuclear warfare--Moral and ethical aspects.

(No free copies)
Find similar


4.


    Nederlandse Hervormde Kerk. Generale Synode.
    De politieke verantwoordelijkheid van de kerk; [Text]. overwegingen van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, aanvaard in haar vergadering van 18 februari 1964. / Nederlandse Hervormde Kerk., Generale Synode. - 's-Gravenhage, : Boekencentrum,, [1964]. - 43 p. + 20 cm. - (no price).
Рубрики: Christianity and politics.

(No free copies)
Find similar


5.


   
    Besturen en beslissen; [Text]. beschouwingen over recente ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie en besturing van het bedrijf, / Schroeff, Henri Johan,. - Amsterdam, : Kosmos, [1970]. - 148 p. + 23 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9021502585: (no price).
    Content:
Ontwikkeling in de bedrijfsstrategie, door P. Croon.--Bedrijfsstrategie en de toepassing van de computer, door B. Scheepmaker.--De organisatie van de groei, door P. Verburg.--De ontwikkeling van de computer tot instrument van de leiding, door Th. J. Steenbergen.--Investeren en financieren, door A. Th. de Lange.--Investeringsbeleid, investeringsplanning en groei, door K.J. Mulder.--De Raad van Bestuur--een aanvaardbare directieconceptie? door H.J. Kruisinga.--Nieuwe aspecten in de controlefunctie van de administratie, door H. Veringa.--Kostrelatiwiteit en indirekte koste, deur A.J.E. Sorgdrager.
Рубрики: Industrial management.


Additional access points:
Schroeff, Henri Johan, (1900-)
(No free copies)
Find similar


6.


   
    Aanvaarding van de rechtsnorm. [Text] / Houtte, Jean van,. - Antwerpen, : De Nederlandsche Boekhandel,, [1973]. - 143 p. + 24 cm. - (no price).
Рубрики: Sociological jurisprudence.


Additional access points:
Houtte, Jean van, (1907-)
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017