Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AANTAL$<.>)
We have found 3 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 3

1.


    Cliquet, R. L.
    Bijdrage tot de kennis van het verband tussen de sociale status en een aantal antropobiologische kenmerken; [Text]. een sociaal-biologisch onderzoek op Vlaamse mannen van 19- en 20-jarige leeftijd. On the association between social status and antropobiological characteristics; a sociobiological investigation on 19 and 20 year old Flemish males. / R. L. Cliquet. - Brussel, : Paleis der Academieen,, 1963. - 281 p. + 26 cm. - (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgiee, Klasse der Wetenschappen ; ; nr. 72). - Bibliography: p. 263-273. - (no price).
In Dutch. Summary in English.
Рубрики: Anthropometry--Belgium--Flanders.
   Human beings--Effect of environment on.

   Heredity, Human.


(No free copies)
Find similar


2.


    Africana Museum (Johannesburg, South Africa).
    Some Africana coloured prints and the originals from which they may have been made = [Text] = 'N Aantal Africana-kleurplate en de oorspronklikes waarop hul gebaseer mag wees : catalogue of an exhibition of pictures from the Africana Museum held in the Johannesburg Public Library, 1-14 July 1963 / : каталог / Kennedy, Reginald Frank. - Johannesburg : : The Museum,, 1963. - 15 leaves ; + 25 cm. - (no price).
English and Afrikaans.
Рубрики: Color prints--South Africa
   Art, South African, 19th century

   Color prints, African

   South Africa--In art


Additional access points:
Kennedy, Reginald Frank.; Johannesburg (South Africa). Public Library.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    Gemengde bedrijvigheid; [Text]. een kwart eeuw Wageningse sociologie: 1946-1971. / Hofstee, E. W. - Wageningen, : H. Veenman,, 1971. - 263 p. : il + 25 cm. - (no price).
"Aangeboden aan Prof. Dr. E. W. Hofstee ter gelegenheld van zijn 25-jarig jubileum als Hoogleraar aan de Landbouwhogeschool."
    Content:
Een kwart eeuw Wageningse sociologie, door G. A. Kooy.--Max Weber als agrarisch socioloog, door Q. J. Munters.--Radicale boeren, door A. T. J. Nooij.--Productie op contract, door J. H. de Ru.--De ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven in de toekomst, door L. J. M. Weerdenburg.--Het rural-urban continuum in het licht van sociale veranderingen, door J. H. W. Lijfering .--De leefbaarheld van plattelandskernen in gemengd agrarisch-recreatieve gebieden, door J. P. Groot.--Prognoses en planning; openluchtrecreatie in de toekomst, door A. P. C. Kerstens.--Abortus provocatus en het geboortencijfer, door C. de Hoog.--Aspekten van anti-conceptie en sexualiteit, door C. J. Cramwinckel-Weeda.--Ontmythologisering der erotiek(?) Door G. A. Kooy.--Theoretische benaderingswijzen van het gezin vergeleken, door L. Th. van Leeuwen.--De toekomst beschouwd vanuit Wageningen, door W. H. Douma.--Bijkage: Publicaties Afdeling Sociologie en Sociografie 1946-1971 (p. 243-263)


Additional access points:
Hofstee, E. W.
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017