Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AANSPRAKELIJKHEID$<.>)
We have found 10 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 10

1.


   
    Aansprakelijkheid en draagplicht van bestuurders, commissarissen en accountants : [Text] : verzekeringsaspecten : voordrachten en discussie tijdens het symposium ... op vrijdag 7 juni 1991 te Nijmegen georganiseerd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen / / Maeijer, J. M. M. - Deventer : : Kluwer,, 1991. - v, 93 p. ; + 25 cm. - (Vennootschaps- en rechtspersonenrecht ; ; d. 37). - Includes bibliographical references. - ISBN 9026822049: (no price).
Рубрики: Executives--Legal status, laws, etc.--Netherlands.
   Accountants--Legal status, laws, etc.--Netherlands.

   Corporations--Accounting--Law and legislation--Netherlands.

   Liability (Law)--Netherlands.Additional access points:
Maeijer, J. M. M.; Katholieke Universiteit Nijmegen. Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
(No free copies)
Find similar


2.


   
    Advies over het ontwerp voor een Europese richtlijn inzake aansprakelijkheid voor diensten / [Text] : библиография. - Zoetermeer : : Nationale Raad voor de Volksgezondheid,, [1991]. - 1 v. (various pagings) ; + 30 cm. - Includes bibliographical references. - (no price).
Cover title: Advies ontwerp-Europese richtlijn aansprakelijkheid voor diensten. "September 1991.". "Uitgebracht aan de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur."
Рубрики: Physicians--Malpractice--Netherlands.
   Medical personnel--Malpractice--Netherlands.

   Physicians--European Economic Community countries.--Malpractice

   Medical personnel--Malpractice--European Economic Community countries.Additional access points:
Nationale Raad voor de Volksgezondheid (Netherlands)
(No free copies)
Find similar


3.


   
    Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico / [Text] : библиография / (Michael G.) Faure, Michael. - Antwerpen : : 1993. ; [Baden-Baden] :, S. a. - 236 p. : : il + 24 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 906215400X: (no price).
Рубрики: Liability for nuclear damages--Belgium.
   Radioactive waste disposal--Law and legislation--Belgium.Additional access points:
Faure, Michael, (Michael G.)
(No free copies)
Find similar


4.


   
    Asbest en aansprakelijkheid : [Text] : bewijsvragen, milieu- en produktenaansprakelijkheid / / Dunnae, J. M. van. - Arnhem : : Gouda Quint,, 1994. - viii, 230 p. ; + 24 cm. - (Aansprakelijkheidsrecht ; ; d. 1). - Includes bibliographical references. - ISBN 9038703244: (no price).
Dutch and English.
Рубрики: Products liability--Asbestos--Netherlands.


Additional access points:
Dunnae, J. M. van.
(No free copies)
Find similar


5.


   
    Aansprakelijkheid voor milieuschade en financieele zekerheid : [Text] : een vergelijking van Nederlands, Belgisch en Europees recht / / (Lidy F.) Wiggers-Rust, L. F., (Kurt) Deketelaere, K. - Lelystad : : Koninklijke Vermande,, 1998. - 172 p. ; + 21 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9054586516: (no price).
Study-day arranged by Vereniging van Milieurecht Advocaten and Leuvense Vereniging voor Milieujuristen.
Рубрики: Liability for environmental damages--Netherlands.
   Liability for environmental damages--Belgium.

   Liability for environmental damages--European Union countries.Additional access points:
Wiggers-Rust, L. F., (Lidy F.); Deketelaere, K., (Kurt); Vereniging van Milieurecht Advocaten.; Leuvense Vereniging voor Milieujuristen.
(No free copies)
Find similar


6.


   
    Aansprakelijkheid voor optreden van de rechterlijke macht / [Text] : библиография / Jongbloed, A. W. - Den Haag : : Boom Juridische Uitgevers,, 1999. - 102 p. ; + 25 cm. - (Procesrechtelijke reeks NVvP ; ; nr. 10). - Includes bibliographical references. - ISBN 9054540176: (no price).
"Symposium d.d. 15 mei 1998 in verband met het 40-jarig bestaan van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht."
Рубрики: Judicial error--Netherlands
   Judicial immunity--NetherlandsAdditional access points:
Jongbloed, A. W.; Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.
(No free copies)
Find similar


7.


   
    Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen / [Text] : библиография / Dijk, P. L. - Zwolle : : W.E.J. Tjeenk Willink,, 1986. - xii, 115 p. ; + 24 cm. - Bibliography: p. 93. - ISBN 9027125147 :: fl 47.50 р.
Рубрики: Directors of corporations--Legal status, laws, etc.--Netherlands.


Additional access points:
Dijk, P. L.
(No free copies)
Find similar


8.


   
    Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen / [Text] : библиография / Dijk, P. L. - Zwolle : : W.E.J. Tjeenk Willink,, 1988. - xv, 172 p. ; + 23 cm. - Bibliography: p. 139-140. - ISBN 9027128316 :: fl 54.50 р.
Includes legislation.
Рубрики: Directors of corporations--Legal status, laws, etc.--Netherlands.
   Executives--Legal status, laws, etc.--Netherlands.

   Liability (Law)--Netherlands.

   Juristic persons--Netherlands.Additional access points:
Dijk, P. L.
(No free copies)
Find similar


9.


   
    Civilrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade : [Text] : verslag van de zeventiende ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 3 december 1987 / / Koeman, N. S. J.,, Ouwerker, W. J., Dunnae, J. M. van. - Zwolle : : Tjeenk Willink,, 1989. - 233 p. ; + 22 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9027128294: (no price).
Рубрики: Liability for environmental damages--Netherlands.


Additional access points:
Koeman, N. S. J., (1949-); Ouwerker, W. J.; Dunnae, J. M. van.; Vereniging voor Milieurecht (Netherlands). (Rotterdam, Netherlands)). Ledenvergadering; Vereniging voor Milieurecht (Netherlands). Werkgroep CIvielrechtelijke Aansprakelijkheid voor Milieuschade.
(No free copies)
Find similar


10.


    Vandeurzen, A.
    De burgerlijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen : [Text] : interpretatie van artikel 19 van de wet op de arbeidsongevallen / / A. Vandeurzen. - Brussel : : F. Larcier,, [1962]. - 126 p. ; + 24 cm. - Bibliography: p. [123]-126. - (no price).
"Bijgehouden tot 31 december 1961."
Рубрики: Workers' compensation--Law and legislation--Belgium.
   Liability (Law)--Belgium.


(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017