Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AANS$<.>)
We have found 22 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 20

1.


   
    De Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt : [Text] : een inventarisatie op zeven hogescholen : een rapportage van de Inspectie van het Onderwijs. / Netherlands., Inspectie van het Onderwijs. - [Zoetermeer] : : 1991] ; 's-Gravenhage :, S. a. - 27, [2] p. ; + 28 cm. - Includes bibliographical references (p. [29]). - ISBN 9034625818: (no price).
Рубрики: Business and education--Netherlands.
   Labor supply--Effect of education on.--NetherlandsAdditional access points:
Netherlands. Inspectie van het Onderwijs.
(No free copies)
Find similar


2.


   
    Aansprakelijkheid en draagplicht van bestuurders, commissarissen en accountants : [Text] : verzekeringsaspecten : voordrachten en discussie tijdens het symposium ... op vrijdag 7 juni 1991 te Nijmegen georganiseerd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen / / Maeijer, J. M. M. - Deventer : : Kluwer,, 1991. - v, 93 p. ; + 25 cm. - (Vennootschaps- en rechtspersonenrecht ; ; d. 37). - Includes bibliographical references. - ISBN 9026822049: (no price).
Рубрики: Executives--Legal status, laws, etc.--Netherlands.
   Accountants--Legal status, laws, etc.--Netherlands.

   Corporations--Accounting--Law and legislation--Netherlands.

   Liability (Law)--Netherlands.Additional access points:
Maeijer, J. M. M.; Katholieke Universiteit Nijmegen. Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    Advies over het ontwerp voor een Europese richtlijn inzake aansprakelijkheid voor diensten / [Text] : библиография. - Zoetermeer : : Nationale Raad voor de Volksgezondheid,, [1991]. - 1 v. (various pagings) ; + 30 cm. - Includes bibliographical references. - (no price).
Cover title: Advies ontwerp-Europese richtlijn aansprakelijkheid voor diensten. "September 1991.". "Uitgebracht aan de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur."
Рубрики: Physicians--Malpractice--Netherlands.
   Medical personnel--Malpractice--Netherlands.

   Physicians--European Economic Community countries.--Malpractice

   Medical personnel--Malpractice--European Economic Community countries.Additional access points:
Nationale Raad voor de Volksgezondheid (Netherlands)
(No free copies)
Find similar


4.
Шифр: A525216 (Magazine)
AANS bulletin. [Текст]/ American Association of Neurological Surgeons. - Park Ridge, Ill. : : American Association of Neurological Surgeons,, [1992- - . - v. : c. +28 cm. - Title from cover. - Is published quarterly
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЗДАНИЯ: The present edition
To [1992-Mr. see: AANS newsletter
see: AANS neurosurgeon. - ISSN 1072-0456

Рубрики:
Neurosurgery

Find similar


5.


   
    Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico / [Text] : библиография / (Michael G.) Faure, Michael. - Antwerpen : : 1993. ; [Baden-Baden] :, S. a. - 236 p. : : il + 24 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 906215400X: (no price).
Рубрики: Liability for nuclear damages--Belgium.
   Radioactive waste disposal--Law and legislation--Belgium.Additional access points:
Faure, Michael, (Michael G.)
(No free copies)
Find similar


6.


   
    Asbest en aansprakelijkheid : [Text] : bewijsvragen, milieu- en produktenaansprakelijkheid / / Dunnae, J. M. van. - Arnhem : : Gouda Quint,, 1994. - viii, 230 p. ; + 24 cm. - (Aansprakelijkheidsrecht ; ; d. 1). - Includes bibliographical references. - ISBN 9038703244: (no price).
Dutch and English.
Рубрики: Products liability--Asbestos--Netherlands.


Additional access points:
Dunnae, J. M. van.
(No free copies)
Find similar


7.


   
    Beleidsreactie op het advies Recht doen aan verscheidenheid van de Commissie MAVO/VBO-Aansluitend Onderwijs. [Text] / Netherlands., Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. - Rijswijk : : [1995] ; Den Haag :, S. a. - 79 p. ; + 30 cm. - ISBN 9034631478: (no price).
Cover title.
Рубрики: Vocational education--Netherlands.
   Education, Secondary--Netherlands.

   Education and state--Netherlands.Additional access points:
Netherlands. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
(No free copies)
Find similar


8.


   
    Aansprakelijkheid voor milieuschade en financieele zekerheid : [Text] : een vergelijking van Nederlands, Belgisch en Europees recht / / (Lidy F.) Wiggers-Rust, L. F., (Kurt) Deketelaere, K. - Lelystad : : Koninklijke Vermande,, 1998. - 172 p. ; + 21 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9054586516: (no price).
Study-day arranged by Vereniging van Milieurecht Advocaten and Leuvense Vereniging voor Milieujuristen.
Рубрики: Liability for environmental damages--Netherlands.
   Liability for environmental damages--Belgium.

   Liability for environmental damages--European Union countries.Additional access points:
Wiggers-Rust, L. F., (Lidy F.); Deketelaere, K., (Kurt); Vereniging van Milieurecht Advocaten.; Leuvense Vereniging voor Milieujuristen.
(No free copies)
Find similar


9.


   
    Arbeidsmarktontwikkelingen in de kunstensector en de aansluiting met het kunstvakonderwijs / [Text] : библиография / Oostwoud Wijdenes, Jacob,. - Amsterdam : : 1998] ; Den Haag :, S. a. - 95 p. ; + 24 cm. - (Beleidsgerichte studies hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ; ; 58). - Includes bibliographical references (p. 89-95). - ISBN 9034636372: (no price).
"November 1998."
Рубрики: Arts--Study and teaching--Netherlands.
   Arts--Marketing.--NetherlandsAdditional access points:
Oostwoud Wijdenes, Jacob, (1951-); Netherlands. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
(No free copies)
Find similar


10.


   
    Aansprakelijkheid voor optreden van de rechterlijke macht / [Text] : библиография / Jongbloed, A. W. - Den Haag : : Boom Juridische Uitgevers,, 1999. - 102 p. ; + 25 cm. - (Procesrechtelijke reeks NVvP ; ; nr. 10). - Includes bibliographical references. - ISBN 9054540176: (no price).
"Symposium d.d. 15 mei 1998 in verband met het 40-jarig bestaan van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht."
Рубрики: Judicial error--Netherlands
   Judicial immunity--NetherlandsAdditional access points:
Jongbloed, A. W.; Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.
(No free copies)
Find similar


11.


   
    aAnsaaimbala : [Text] : kavitaa, draoicngsa, anuvaada / / Arooraa, Atulavaira. - [1. saomskaraona]. - Dillai : : Vikraanta Presa,, 1982. - 101 p., [24] leaves of plates : : il, вкл.л + 25 cm. - (no price).


Additional access points:
Arooraa, Atulavaira.
(No free copies)
Find similar


12.


   
    De Aanslag = [Motion picture] = The assault /. - Netherlands : : Cannon Group,, 1986. - 17 reels of 17 on 9 (ca. 13320 ft.) : + 35 mm. ref print. - ^aExecutive producer, Jos van der Linden ; assistant director, Lili Rademakers. - (no price).
Minor change version: [English language subtitled version]. -- United States : Cannon Group, 1987. Copyright: Cannon Films, Inc., Cannon International, B.V. DCR 1986; PUB 5Feb86; REG 8Apr88; PA382-752. Copyright applicant author: Cannon Films, Inc., Cannon International, B.V. In Dutch with English language subtitles. Based on the novel by Harry Mulisch. References sources used: M/B/RS Descriptions files; New York times, 2-6-87, p. C8; Variety, 2-12-86; Monthly film bulletin, v. 54, p. 171-172; Screen world 1987, p. 156; Annual index to motion pictures 1987, p. 6.


Additional access points:
Copyright Collection (Library of Congress)
(No free copies)
Find similar


13.


   
    Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen / [Text] : библиография / Dijk, P. L. - Zwolle : : W.E.J. Tjeenk Willink,, 1986. - xii, 115 p. ; + 24 cm. - Bibliography: p. 93. - ISBN 9027125147 :: fl 47.50 р.
Рубрики: Directors of corporations--Legal status, laws, etc.--Netherlands.


Additional access points:
Dijk, P. L.
(No free copies)
Find similar


14.


   
    Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen / [Text] : библиография / Dijk, P. L. - Zwolle : : W.E.J. Tjeenk Willink,, 1988. - xv, 172 p. ; + 23 cm. - Bibliography: p. 139-140. - ISBN 9027128316 :: fl 54.50 р.
Includes legislation.
Рубрики: Directors of corporations--Legal status, laws, etc.--Netherlands.
   Executives--Legal status, laws, etc.--Netherlands.

   Liability (Law)--Netherlands.

   Juristic persons--Netherlands.Additional access points:
Dijk, P. L.
(No free copies)
Find similar


15.


   
    Civilrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade : [Text] : verslag van de zeventiende ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 3 december 1987 / / Koeman, N. S. J.,, Ouwerker, W. J., Dunnae, J. M. van. - Zwolle : : Tjeenk Willink,, 1989. - 233 p. ; + 22 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9027128294: (no price).
Рубрики: Liability for environmental damages--Netherlands.


Additional access points:
Koeman, N. S. J., (1949-); Ouwerker, W. J.; Dunnae, J. M. van.; Vereniging voor Milieurecht (Netherlands). (Rotterdam, Netherlands)). Ledenvergadering; Vereniging voor Milieurecht (Netherlands). Werkgroep CIvielrechtelijke Aansprakelijkheid voor Milieuschade.
(No free copies)
Find similar


16.


   
    Aansprakelijkheden : [Text] : opstellen rond het thema ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen / / Raaijmakers, M. J. G. C., Rooij, R. van., Spier, Jaap,. - Deventer : : Kluwer,, 1990. - x, 244 p. ; + 25 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9026820461 :: fl 85.00 р.
Рубрики: Liability (Law)--Netherlands.


Additional access points:
Raaijmakers, M. J. G. C.; Rooij, R. van.; Spier, Jaap, (1950-); Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen.
(No free copies)
Find similar


17.


    Aohmad, Bashairuddain Maohmaud, (1889-1965.).
    Das Weltgeschehen im Spiegel des Qur-aans : [Text] : Kommentar zur 18. Sura / / Bashairuddain Maohmaud, Aohmad. - Rahwah-Pakistan : : 1960. ; Zeurich :, S. a. - 38 p. ; + 22 cm. - (no price).

(No free copies)
Find similar


18.


    Vandeurzen, A.
    De burgerlijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen : [Text] : interpretatie van artikel 19 van de wet op de arbeidsongevallen / / A. Vandeurzen. - Brussel : : F. Larcier,, [1962]. - 126 p. ; + 24 cm. - Bibliography: p. [123]-126. - (no price).
"Bijgehouden tot 31 december 1961."
Рубрики: Workers' compensation--Law and legislation--Belgium.
   Liability (Law)--Belgium.


(No free copies)
Find similar


19.


    Coetsier, Leo.
    Orientering van de aanstaande universiteitsstudent / [Text] / Leo. Coetsier ; joint author.: Bonte, Andrae,, Vansteenkiste, E.,. - [Gent : : Laboratorium voor Toegepaste Psychologie bij de Rijksuniversiteit],, 1963. - 75 p., [6] leaves of plates : : il, вкл.л + 24 cm. - (no price).
Рубрики: Counseling in higher education--Belgium--Ghent.


Additional access points:
Bonte, Andrae, \joint author.\; Vansteenkiste, E., \joint author.\
(No free copies)
Find similar


20.


    Claeys Boauauaert, Boauauaert, Ignace.
    De aanslag / [Text] : библиография / Boauauaert, Ignace. Claeys Boauauaert. - Brussel : : F. Larcier,, 1963. - 384 p. ; + 24 cm. - Bibliography: p. 13-19. - (no price).
Includes index.
Рубрики: Tax assessment--Belgium.
   Taxation--Law and legislation--Belgium.

   Taxation--Law and legislation.


(No free copies)
Find similar
 1-10    11-20   21-22 
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017