Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AANDHRA$<.>)
We have found 43 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 20

1.


   
    Ai. Eph. oTi. Yu. Naalgava raaostra mahaasabhala saavanair : [Text] : 1991 aEpril 7, 8, 9, aSraamikanagar, aElauru. / Bhaarata Kaarmika Sacnghaala Samaakhya., aAndhrapradaeas Raaosotrakamioti., Bhaarata Kaarmika Sacnghaala Samaakhya. (Eluru, India)), Andhra Pradesh. ((4th : ; )! . - [Vijayawada] : : 1991. ; Guonotauru :, S. a. - 111 p. : : il + 28 cm. - (no price).
In Telugu.
Рубрики: Labor movement--India.
   Labor unions--India.

Abstract: Comprises articles on labor movement and activities of trade-unions in India; souvenir brought out on the occasion of a meeting of the Bhaarata Kaarmika Sacnghaala Samaakhya, Andhra Pradesh, held at Eluru, April 7-9, 1991.


Additional access points:
Bhaarata Kaarmika Sacnghaala Samaakhya. aAndhrapradaeas Raaosotrakamioti.; Bhaarata Kaarmika Sacnghaala Samaakhya. (Eluru, India)). Andhra Pradesh.
(No free copies)
Find similar


2.
Шифр: a516763 (Magazine)
aAndhra patrika [[microform] =] = The Andhra patrika. - Madras : : Nageswara Rao Estates (Private) Ltd.,, -1991] - . - v. : c. : d-м.карты +28-33 cm. - In Telugu. - Sunday issues called also: Weekly ed., . - Published in Madras, ; in Hyderabad, -May 26, 1991; published simultaneously in Vijayawaada, Jan. 25, 1965-May 26, 1991. - Published daily

Рубрики:
Hyderabad (India)
Vijayawaada (India)
Chennai (India)

Find similar


3.


   
    aAndhra Mahaa Bhaarataom-kathaa paramaarthaom / [Text] / Viasvanaathamayya, Vianjamauri. - 1st ed. - Haidaraabaadu : : Kaolaa Kaumudi,, 1992. - iv, vi, ii, 413, ii p. ; + 22 cm. - Rs99.00 р.
In Telugu.
Abstract: Contributed articles on aAndhramahaabhaaratamu, by Nannaya, 11th century Telugu poet.


Additional access points:
Viasvanaathamayya, Vianjamauri.; Nannaya,
(No free copies)
Find similar


4.


   
    aAndhra Saarasvata Pariosattu caritra, 1943-1992 / [Text] / aSraihari, R.,, aSivaareododi, Ellauri,. - Haidaraabaadu : : aAndhra Saarasvata Pariosattu,, 1992. - iv, 186 p. ; + 23 cm. - Rs10.00 р.
In Telugu.
Рубрики: aAndhra Saarasvata Pariosattu (Hyderabad, India)--History.
Abstract: History of the aAndhra Saarasvata Pariosattu, literary organization, Hyderabad.


Additional access points:
aSraihari, R., (1943-); aSivaareododi, Ellauri, (1945-); aAndhra Saarasvata Pariosattu (Hyderabad, India)
(No free copies)
Find similar


5.


   
    aAndhrapradaeas Kula Nirmaulana Sacnghaom [[microform] :] : pratyaeka saancika, 1992 / / Naagaeasvar, Vi. - Haidaraabaadu : : aAndhrapradaeas Kula Nirmaulana Sacnghaom,, [1992]. - 63 p. : : il + 25 cm. - In Telugu. - (no price).
Рубрики: Caste--Congresses.--India
Abstract: Articles on eradication of caste in India; souvenir brought out by the aAndhrapradaeas Kula Nirmaulana Sacnghaom at the conference held on April 12, 1992, Hyderabad.


Additional access points:
Naagaeasvar, Vi.; aAndhrapradaeas Kula Nirmaulana Sacnghaom.aAndhrapradaeas Kula Nirmaulana Sacnghaom. (Hyderabad, India)). Raaosotra Mahaasabha
(No free copies)
Find similar


6.


   
    aAndhra Mahaabhaagavataom-kathaa paramaarthaom / [Text]. - Haidaraabaadu : : Kaolaa Kaumudi,, 1994. - xviii, 337 p. ; + 23 cm. - In Telugu. - (no price).
Abstract: Articles on aSraimahaabhaagavatamu, Telugu transcreation of Bhaagavatapuraaona, by Paotana, 15th century Telugu poet.


Additional access points:
Paotana,
(No free copies)
Find similar


7.


   
    aAndhra Saarasvata Pariosattu svaronaotsava saancika / [Text] : библиография / Narayana Reddy, C.,, aSivaareododi, Ellauri,. - Haidaraabaadu : : aAndhra Saarasvata Pariosattu,, 1994. - xxx, 189 p. : : il + 25 cm. - In Telugu. - Includes bibliographical references. - (no price).
Рубрики: Telugu literature--History and criticism., 20th century
Abstract: Golden jubilee souvenir of the aAndhra Saarasvata Pariosattu, literary organization, Hyderabad; comprises articles chiefly on Telugu literature and on the activities of the Pariosattu.


Additional access points:
Narayana Reddy, C., (1931-); aSivaareododi, Ellauri, (1945-); aAndhra Saarasvata Pariosattu (Hyderabad, India)
(No free copies)
Find similar


8.


   
    aAndhrapradaeaslao vyavasaayaabhivorddhi / [Text] / Krishna Rao, Y. V. - Haidaraabaad : : Viasaalaandhra Pabliosicng Haus,, 1995. - x, 136 p. ; + 23 cm. - In Telugu. - (no price).
Рубрики: Agriculture--Economic aspects--India--Andhra Pradesh.
   Agriculture and state--India--Andhra Pradesh.

Abstract: On agricultural development in Andhra Pradesh; papers presented at a seminar.


Additional access points:
Krishna Rao, Y. V.
(No free copies)
Find similar


9.


   
    aAndhra Padya Kavitaa Sadassu : [Text] : suvanairu saancika / / Raamakorosonamaacaarya, Naonodauri,, Maadaasu,. - Sikindaraabaad : : aAndhra Padya Kavitaa Sadassu,, [1996?]. - 76 p. ; + 25 cm. - In Telugu. - (no price).
Advertising matter included in paging.
Рубрики: Telugu poetry--History and criticism., 20th century
Abstract: Souvenir brought out on the occasion of the seminar on Telugu verse held at Hyderabad, May 25-27, 1996; comprises articles on 20th century conventional Telugu poetry.


Additional access points:
Raamakorosonamaacaarya, Naonodauri, (1921-); Maadaasu, (1933-); aAndhra Padya Kavitaa Sadassu ((3rd : ; 1996 : ; Hyderabad, India))
(No free copies)
Find similar


10.


   
    aAndhradhaatu paaothaom / [Text] / Jayamma, Pi., Kaacinaataon, Naotaona. - Chennai : : Government Oriental Manuscripts Library,, 1997. - 325 p. ; + 22 cm. - (Telugu pablikaeosan. naom. 56). - Загл. на доп.тит.листе : Andhra dhatupatam. - In Telugu. - (no price).
Abstract: Collection of Telugu verbs in different moods and tenses.


Additional access points:
Jayamma, Pi.; Kaacinaataon, Naotaona.
(No free copies)
Find similar


11.


   
    aAndhrapradaeas daevaalayaala pratyaeka saancika / [Text] / Raaghavaacaari, Si. - Vijayawada : : Visalaandhra Vignana Samithi,, 1997. - 56 p. : : il + 41 cm. - In Telugu. - (no price).
"Viasaalaandhra."
Рубрики: Hindu temples--History.--India--Andhra Pradesh
   Andhra Pradesh (India)--Religion.
Abstract: On Hindu temples of Andhra Pradesh.


Additional access points:
Raaghavaacaari, Si.
(No free copies)
Find similar


12.


   
    aAndhrapradaeas aarthika saomskaraonalu, prapaancabyaacnk ejeonodaa / [Text] : библиография. - Haidaraabaad : : 1998., S. a. - 89 p. ; + 23 cm. - In Telugu. - Includes bibliographical references (p. 39). - (no price).
Рубрики: World Bank.
   Andhra Pradesh (India)--Economic policy.
Abstract: Articles on economic reforms in Andhra Pradesh and the World Bank agenda.

(No free copies)
Find similar


13.


   
    aAndhrapradaeas darasini / [Text] : библиография / Krishna Rao, Y. V. [et al.]. - Parioskorta mudraona. - Haidaraabaad : : Viasaalaandhra Pabliosicng Haus,, 1966-1998. - 2 v. : с. : il, карты + 26 cm. - In Telugu. - Includes bibliographical references. - (no price).
Advertising matter included in paging.
Рубрики: Andhra Pradesh (India)
Abstract: General reference work on Andhra Pradesh.


Additional access points:
Krishna Rao, Y. V.; Balaraamamaurti, aEotukauru, (1918-); Sudhaakara Reododi, Suravaraom, (1942-); Mallik, (1944-)
(No free copies)
Find similar


14.


   
    aAndhrapradaeaslao Gaandhaijai / [Text] : библиография / aAanjanaeyulu, Koodaali. - 1st ed. - Haidaraabaad : : Telugu Akaaodami,, 1978. - xxviii, 983, xxxxvii p., [1] leaf of plates : : il, вкл.л + 26 cm. - (Sacnkalana granthaalu ; ; 1). - Includes bibliographical references. - (no price).
In Telugu.
Рубрики: Statesmen--India
   Nationalists--India

   Andhra Pradesh (India)--Politics and government.
Abstract: On Mohandas Karamchand Gandhi, 1869-1948, in Andhra Pradesh, 1915-1946.


Additional access points:
aAanjanaeyulu, Koodaali.; Gandhi,
(No free copies)
Find similar


15.


   
    aAndhrapradaeas raajakaiyaalu / [Text] / Madhusaudanareododi, Ke. - Haidaraabaad : : Saut Ionodiyaa Prablikaeosans,, 1979. - 199 p. ; + 23 cm. - (no price).
Kl.slova (normalized):
Politics in Andhra Pradesh


Additional access points:
Madhusaudanareododi, Ke.
(No free copies)
Find similar


16.


   
    aAndhraa Pradesh ke muntaokohab afsaane / [Text] / Naaosir Karnaulai. - oHaidaraabaad, [Inodiyaa] : : Paunam Pablaikeshanz,, 1980. - 188 p. (p. 169-188 advertisements) ; + 20 cm. - Rs12.00 р.
Title on p. [4] of cover: Selected short stories of Andhra Pradesh. In Urdu. "Maahnaamah Paunam kai okohuosauosai ishaa°at."
    Content:
Ja°far, Es. Nayaa afsaanah aur us ke masaa®il.--Shafaiq, aA®ai. Lahau luhaan sauraj.--Matain, aA®ai. Shu°lah posh.--Jaavaid, aA®ai. Baarish.--Abaulohasan, Ae. Nankau.--Jailaanai Baano. Intiqaam.--Raozaa®uljabbaar. Saa®ikaalojai.--Saajidah, Zaiod. Bahut shor sunte the.--Shaah, Ae. Laang koot.--Mauhaanai, aA®i. Dhime dhime caraaogoh jalte haion.--Baaqir, Ae. Haot dharm.--Sa°aid, aA®i. Murdah gaaorai--Nakhat, En. Sakinod hainod.--Zubairai, En. Shikast-i rang.
Рубрики: Short stories, Urdu--India--Andhra Pradesh.


Additional access points:
Naaosir Karnaulai.
(No free copies)
Find similar


17.


   
    aAndhradaeasapu jaanapada paaotalu / [Text] : библиография / Paarthasaarathi, aAr., Jaan, E. - Haidaraabaadu : : aAndhraprasaeas Sotaeot aArkaivs,, 1982. - v, 56 p. ; + 26 cm. - (aAndhrapradaeas Sotaeot aArkaivs pracuraona). - Includes bibliographical references. - Rs18.00 р.
In Telugu. "250 kapilu"--T.p. verso.
Рубрики: Folk songs, Telugu--Texts.
Abstract: Folk songs of Andhra Pradesh.


Additional access points:
Paarthasaarathi, aAr.; Jaan, E.
(No free copies)
Find similar


18.


   
    aAndhrapitaamaha Maaodapaaoti Hanumantaraavu asatajayanti saancika. [Text]. - Haidaraabaadu : : aSrai Korosonadaevaraayaandhra Bhaaosaa Nilayaom,, [1985]. - 130 p., [8] leaves of plates : : il, вкл.л + 26 cm. - Rs5.00 р.
In Telugu. Advertising matter included in paging.
Рубрики: Politicians--Biography.--India--Andhra Pradesh
   Andhra Pradesh (India)--Biography.
Abstract: Commemoration volume for Maaodapaaoti Hanumantaraavu, 1885-1970, political and social activist from Andhra Pradesh; comprises articles on his life and work.


Additional access points:
Hanumantaraavu, Maaodapaaoti,
(No free copies)
Find similar


19.


   
    aAndhra Kaacngresu sacngraha caritra : [Text] : bhaarata svaatantrya sacngraamaom, aAndhralao Kaacngres udyamaom, aAndhrapradaeas Kaacngresu mantrivargaalu, aAndhradaeasa paristhitulu, Bhaarata Jaataiya Kaacngres vanda saomvatsaraala sacngraha caritra / / Jayaraaom, Guodivaaoda. - Guonotauru : : Guodivaaoda Jayaraaom,, 1986. - 106, 30, 30, 32 p. : : il + 23 cm. - (no price).
In Telugu. Cover title: Bhaarata svaatantrya samaraomlao aAndhraakaacngresu sacngrahacaritra.
Рубрики: Nationalists--India--Andhra Pradesh.
   Nationalism--History.--India--Andhra Pradesh

   Andhra Pradesh (India)--Politics and government.
Abstract: On the role of Indian National Congress in Andhra Pradesh freedom movement; includes biographical sketches, chiefly of prominent nationalists from Andhra Pradesh.


Additional access points:
Jayaraaom, Guodivaaoda.
(No free copies)
Find similar


20.


   
    aAndhrapradaeaslao raitu udyamaalu, paoraaotaalu / [Text] / Krishna Rao, Y. V. - Haidaraabaad : : Viasaalaandhra Pabliosicng Haus,, 1986-1990. - v. <1-3> p. ; + 21 cm. - Rs12.00 (v. 1 : varies) р.
In Telugu. Articles on peasant uprisings in Andhra Pradesh; historical approach.
Рубрики: Peasant uprisings--India--Andhra Pradesh.
   Andhra Pradesh (India)--History.


Additional access points:
Krishna Rao, Y. V.
(No free copies)
Find similar
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-43 
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017