Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AANDACHT$<.>)
We have found 7 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 7

1.


   
    Aandacht voor kwaliteit in de Vlaamse universiteiten. [Text] : библиография / Belgium., Auditcommissie Kwaliteitszorg in het Academisch Onderwijs in Vlaanderen. - [Belgium] : : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Administrasie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek,, [1998]. - 207 p. ; + 24 cm. - Includes bibliographical references (p. 191-192). - (no price).
"Verslag van de Auditcommissie Kwaliteitszorg in het Academisch Onderwijs in Vlaanderen."
Рубрики: Education, Higher--Belgium--Flanders.


Additional access points:
Belgium. Auditcommissie Kwaliteitszorg in het Academisch Onderwijs in Vlaanderen.
(No free copies)
Find similar


2.


   
    Aandachtspunten voor de woonomgeving : [Text] : ontwerp : studierapport met een voorstel voor zogenaamde aandachtspunten voor de woonomgeving, te gebruiken bij de ontwikkeling en de beoordeling van woonmilieus in volkshuisvestingsplannen, zowel in nieuwbouw- als in stadsvernieuwingssituaties / / Velden, J. J. ten. - Zoetermeer : : 1979. ; 's-Gravenhage :, S. a. - [8] p. : : il + 29 cm. - Bibliography: p. [7]. - ISBN 9012021987: (no price).
Supplementary material: 4 pamphlets inserted in pocket.
Рубрики: Housing--Environmental aspects--Netherlands.
   City planning--Netherlands.Additional access points:
Velden, J. J. ten.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    Advies technologisch aandachtsgebiedenbeleid : [Text] : advies inzake het technologisch aandachtsgebiedenbeleid van de overheid /. - Den Haag : : Sociaal-Economische Raad,, [1987]. - 169 p. ; + 25 cm. - (Publikatie ; ; nr. 10 (15 mei 1987). - ISBN 9065872825: (no price).

(No free copies)
Find similar


4.


   
    Arbeidsverhoudingen, theorie en praktijk / [Text] : библиография / Reynaerts, W. H. J. - 2., herziene druk. - Leiden : : Stenfert Kroese,, <1987 >. - v. <2 > ; с. + 22 cm. - Includes bibliographical references and index. - ISBN 9020715321: (no price).
    Content:
d. 2. Aandachtsvelden
Рубрики: Industrial relations.
   Industrial relations--Netherlands.Additional access points:
Reynaerts, W. H. J.
(No free copies)
Find similar


5.


   
    Arbeidsverhoudingen, theorie en praktijk / [Text] : библиография / Reynaerts, W. H. J. - 2., herziene druk. - Leiden : : Stenfert Kroese,, <1987 >. - v. <2 > ; с. + 22 cm. - Includes bibliographical references and index. - ISBN 9020715321: (no price).
    Content:
d. 2. Aandachtsvelden
Рубрики: Industrial relations.
   Industrial relations--Netherlands.Additional access points:
Reynaerts, W. H. J.
(No free copies)
Find similar


6.
Шифр: A360117 (Magazine)
Attention and performance. [Текст]/ Instituut voor Zintuigfysiologie RVO-TNO., International Association for the Study of Attention and Performance. International Symposium on Attention and Performance.). , Attention and Performance Meeting.). , Donders Centenary Symposium on Reaction Time.). - Amsterdam : : North-Holland Pub. Co.,, 1967- - . - v. : c. : ill. ; +24 cm. - The 1st-3rd are proceedings of a symposium held under the auspices of the Institute for Perception RVO-TNO ; 2nd is proceedings of the Donders Centenary Symposium on Reaction Time; 4th-11th are proceedings of the ... International Symposium on Attention and Performance; 12th is proceedings of the Attention and Performance Meeting; 13th- are proceedings of the International Symposium on Attention and Performance. - Imprint varies: New York : Academic Press, 1973-1975; Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum Associates, 1977-1990; Cambridge, Mass. : MIT Press, 1993-. - Some issues have also a distinctive title. - ISSN 1047-0387

Рубрики:
Attention
Performance
Attention
Perception
Psychomotor Performance
Psychophysiology
Aandacht.
Prestaties.

Find similar


7.


   
    Aandacht voor Nescio; [Text]. een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F. Greonloh, met een bloemlezing uit die reacties en een toegift. / Amsterdam., Universiteit. - Amsterdam, : Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit,, 1972. - ix, 121 p. : il + 21 cm. - (no price).


Additional access points:
Nescio,; Amsterdam. Universiteit.
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017