Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AANANDA$<.>)
We have found 32 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 20

1.


   
    aAnanda Yaadava yaaancai Gotaavaolaa : [Text] : saada aaoni pratisaada / / Yaadava, Kairtai aAnanda. - Prathamaavorttai. - Puone : : Pratimaa Prakaaasana,, 1991. - 188 p. ; + 23 cm. - "'Gotaavaolaa' varaila paraikshaonaaancai saucai": (p. 186-188). - Rs60.00 р.
In Marathi. Contributed critical articles on Gotaavaolaa, novel, by Anand Yadav, b. 1935, Marathi author.


Additional access points:
Yaadava, Kairtai aAnanda.; Yadav, Anand,
(No free copies)
Find similar


2.


   Upanishads.

   
    aAnandagiriotaikaaghaotita Muonodaka, Praasna Upanishad, aSaacnkarabhaashyaanuvaada / [Text] / aSacnkaraacaarya., aAnandagiri,, Giri, Svayamprakaaasa,. - 1. saomskaraona. - Vaaraaonasai : : aSrai Dakshionaamaurti Maotha,, 1991. - ka-ta, 231, 219 p. ; + 23 cm. - Rs60.00 р.
In Hindi.
Abstract: Translation of aSacnkaraacaarya's bhaaosya and supercommentary on Muonodaka and Praasna Upaniosad.


Additional access points:
aSacnkaraacaarya.; aAnandagiri, (active 13th century.); Giri, Svayamprakaaasa, (Swami.)
(No free copies)
Find similar


3.


   
    Cit aananda : [Text] : cidaananda Nagarakara = Chit-anand : Chidanand Nagarkar. / Paonaasaikara, Vasanta., Nagarakara, Cidaananda,. - Bombay : : 1991., S. a. - 160 p. : : il + 23 cm. - Rs80.00 р.
In Hindi; part in English. "Published for Acharya Chidanand Nagarkar Smarak Samiti [by] Popular Book Depot"--T.p. verso.
Рубрики: Hindustani music.
Abstract: Festschrift honoring Cidaananda Nagarakara, 1919-1971, Hindustani musician; comprises his compositions and a brief biography by Vasanta Paonaasaikara, his student; includes musical notation.


Additional access points:
Paonaasaikara, Vasanta.; Nagarakara, Cidaananda, (1919-1971.); Nagarakara, Cidaananda,
(No free copies)
Find similar


4.


   Aranyakas.

   
    Aitareyaaraonyakam / [Text] / Phaodake, Babaaasaastrai., Saayaona,. - Dvitaiyaavorttioh. - Puonyaakhyapattane : : aAnandaaasramamudraonaalaye,, 1992. - 296 p. ; + 23 cm. - (aAnandaaasramasaomskortagranthaavalioh ; ; granthaacnkaoh 38). - Rs50.00 р.
In Sanskrit.
Abstract: Hindu canonical text; critical edition with Saayaona's commentary.


Additional access points:
Phaodake, Babaaasaastrai.; Saayaona, (-1387.)
(No free copies)
Find similar


5.
Шифр: a273778 (Magazine)
aAnandam : [Текст] : journal of the Anundoram Borooah Institute of Language, Art & Culture, Assam./ Anundoram Barooah Institute of Languages, Art & Culture. - Guwahati : : Anundoram Borooah Institute of Language, Art & Culture, Assam,, 1992- - . - v. ; c. : a-il +24 cm. - Text in English; includes passages in Sanskrit (Sanskrit in roman). - Published annually

Рубрики:
Assam (India) -- Civilization

Find similar


6.


   
    aAnanda bairaagai : [Text] : anupakumaarera abhinacya-jaibanera paancaaasa bachara. / aSilpaacyana (Calcutta, India). - Kalakaataa : : aSilpaacyana,, 1994. - 11, 256 p. : : il + 22 cm. - Rs50.00 р.
In Bengali.
Рубрики: Motion picture actors and actresses--Biography.--India--West Bengal
Abstract: Contributed articles on the life and achievement of Anupakumaara, b. 1930, Bengali motion picture and stage actor.


Additional access points:
Anupakumaara,; aSilpaacyana (Calcutta, India)
(No free copies)
Find similar


7.


   
    aAnanda Bhaaratai : [Text] : dr. K. Krishnamoorthy felicitation volume / / Krishnamoorthy, K.,, Channakeshava, B., Nagaraja Rao, H. V. - Mysore : : Published on behalf of Dr. K. Krishnamoorthy Felicitation Committee by D.V.K. Murthy,, 1995. - x, 589, 79 p. : : il + 23 cm. - Includes articles in Sanskrit. - Includes bibliographical references. - (no price).
Рубрики: Sanskrit literature--History and criticism.
   Hindu philosophy.

Abstract: Contributed articles on various aspects of Sanskrit literature and Hindu philosophy; includes bibliographical list of K. Krishnamoorthy publications and research articles.


Additional access points:
Krishnamoorthy, K., (1923-1997.); Channakeshava, B.; Nagaraja Rao, H. V.
(No free copies)
Find similar


8.


   Bhagavadgaitaa.

   
    aAnandagaitaa : [Text] : maula aSraimadbhagavadgaitaa kaa asuddha, sarala evaom sarasa chandoom meom Hindai padyaanuvaada / / Gaiteya, Hariasacnkara Gautama,. - 1. saomskaraona. - Naai Dillai : : aSobhaa Prakaaasana,, 1996. - 167 p. ; + 21 cm. - Hindi and Sanskrit. - (no price).
Abstract: Verse translation of a Hindu philosophical text.


Additional access points:
Gaiteya, Hariasacnkara Gautama, (1923-)
(No free copies)
Find similar


9.


   
    Buddhijaibaidera dorshotite aAnandamaurttijai / [Text] : библиография / Vijayananda Avadhuta,. - 1. saomskaraona. - Kalikaataa : : aAnandamaarga Prakaaasana,, 1996-. - v. <1 > : с. : il + 19 cm. - Bengali and English. - Includes bibliographical references. - (no price).
Abstract: On the life and activity of aAnandamaurti, 1923-1990, founder of a religious and sociopolitical organization of India; contributed articles by some Indian intellectuals.


Additional access points:
Vijayananda Avadhuta, (Acarya.); aAnandamaurti,
(No free copies)
Find similar


10.


   
    aAnanda prajanaa gita maalaa / [Text] / Khakurela, Rameasa. - Prathama paotaka. - Kaaothamaadauom : : O§so Pratishothasns,, 2000?. - 33 p. ; + 22 cm. - In Nepali. - (no price).
Abstract: Poems.


Additional access points:
Khakurela, Rameasa.
(No free copies)
Find similar


11.
Шифр: a576628 (Magazine)
aAnanda-rekhaa. [Текст]/ Rinaasao aArotishota eonoda Raaaiotarsa Esosieasana (Calcutta, India). - Kalakattaa [i.e. Calcutta] : : Rinaasao aArotishota eonoda Raaaiotarsa Esosieasana,, [1978- - . - v. : c. : b-карты +26 cm. - In Hindi. - Title from cover. - Is published every two months

Рубрики:
Hindi literature

Find similar


12.


   
    aAnanda-yuga. [Text] / Ananda Marga (Organization). - Kalakattaa : : aAnanda Maarga Pracaaraka Sacngha,, [1978]-. - v. : + 26 cm. - In Hindi. - (no price).
Title from cover.
Рубрики: Religious life--Hinduism


Additional access points:
Ananda Marga (Organization)
(No free copies)
Find similar


13.


   aAasvalaayanagorhyasautra.

   
    aAasvalaayanagorhyasautram : [Text] : naaraayaonakortavortti-Gorhyapariasiosota-Bhaototakumaarila-kaarikaasahitam / / aAasvalaayaona. [et al.]. - Nautaneyamacnkanaavorttioh. - [Puonyaakhyapattane : : aAnandaaasramaoh],, 1978. - 223, 17, 14, 2 p. ; + 24 cm. - (aAnandaaasramasaomskortagranthaavalioh ; ; 105). - Rs15.00 р.
In Sanskrit. Sometimes attributed to aAasvalaayana. Includes indexes.
Рубрики: Hinduism--Rituals.


Additional access points:
aAasvalaayaona.; Naaraayaona, Naidhruva.; Kumaarila Bhaotota.; Gokhale, Ganeasaasaastrai.
(No free copies)
Find similar


14.


   
    Dahahatveni peaya saha puanci kaocciya. [Text] / aSrai Lacnkaa Maha Beacnkuva., Siomhala Saomskortika Sacngamaya. - [Koolamba] : : Srai Lacnkaa Maha Beacnkuvae Siomhala Saomskortika Sacngamaya,, 1978. - 120 p. ; + 19 cm. - (no price).
In Sinhalese. "Devana piyavara."
    Content:
Ek (a) satya kataavak / oDabliv. Jae. Jai. Amarasiomha -- Dahahatveni peaya saha puanci kaocciya / Bandula Vimalasauriya -- Ran maalaya / Lakosmai Kumaari Vikramasiomha -- Mahageya vinaaasa venu balaa siotiya noheakiya / aNaana Samarapaala -- Deviyangae aahaaraya / aAnanda da Silvaa -- Nolada aadaraya / aAr. Pai. aE. Guonasaekara -- Mahaa nagaraya / Sandun Vijaesiri -- Aruonaolu neagena turu / Lakosmai Kumaari Vikramasiomha -- Babaa maom yannaom / aAnanda da Silvaa.
Рубрики: Short stories, Sinhalese.


Additional access points:
aSrai Lacnkaa Maha Beacnkuva. Siomhala Saomskortika Sacngamaya.
(No free copies)
Find similar


15.


   Upanishads.

   
    Aitareyopaniosat / [Text] / aAnandagiri,, aSacnkaraacaarya., Maadhava,. - Nautaneyamacnkanaavorttioh. - Puonyapattana : : aAnandaaasrama,, 1980. - 2, 92, 29 p. ; + 23 cm. - (aAnandaaasramasaomskortagranthaavalioh ; ; granthaacnkaoh 11). - (no price).
In Sanskrit.


Additional access points:
aAnandagiri, (active 13th century.); aSacnkaraacaarya.; Maadhava, (-1386.)
(No free copies)
Find similar


16.


   
    aAnandasarovara. [Text] / Miasra, mannaapraseada. [from old catalog], Miasra, Kaalikaaprasaada. [from old catalog]. - [S. l. : s. n.], 1981 [1924]. - 159 p. ; + 27 cm. - (no price).
Romanized.
Рубрики: Songs, Hindi--Texts. [from old catalog]


Additional access points:
Miasra, mannaapraseada. [from old catalog]; Miasra, Kaalikaaprasaada. [from old catalog]
(No free copies)
Find similar


17.


   Upanishads.

   
    Borhadaaraonyakopaniosat : [Text] : aAnandagirikortaotaikaasaomvalitaasaacnkarabhaaosyasametaa / / aAgaaase, Kaaasainaathaasaastrai., aAnandagiri,, aSacnkaraacaarya. - Nautaneyamacnkanaavorttioh. - Puonyaakhyapattane : : aAnandaaasramasaomsthaa,, 1982. - 8, 848, 12 p. ; + 25 cm. - (aAnandaaasramasaomskortagranthaavalioh ; ; granthaacnkaoh 15). - (no price).
In Sanskrit.
Abstract: Hindu philosophical classic, with Advaita commentaries.


Additional access points:
aAgaaase, Kaaasainaathaasaastrai.; aAnandagiri, (active 13th century.); aSacnkaraacaarya.
(No free copies)
Find similar


18.


   
    aAnandamaotha prasacnga. [Text] / Communist Party of India (Marxist)., West Bengal State Committee. - Kalakaataa : : Gaonaasakti Patrikaa Daptara,, 1983. - 51 p. ; + 23 cm. - (no price).
In Bengali. Published under the auspicious of: West Bengal State Committee, Communist Party of India (Marxist)
Abstract: Articles on aAnandamaotha, a novel on the Hindu-Muslim relationship and Indian freedom struggle, by Bankim Chandra Chatterji, 1838-1894; with debates in the West Bengal Assembly on the centenary celebration of the novel.


Additional access points:
Caototopaadhyaacya, Bacnkimacandra,; Communist Party of India (Marxist). West Bengal State Committee.
(No free copies)
Find similar


19.


   Upanishads.

   
    Chaandogyopaniosat / [Text] / aAgaaase, Kaaasainaathaasaastrai., aAnandagiri,, aSacnkaraacaarya. - Nautaneyamacnkanaavorttioh. - Puonyaakhyapattane : : aAnandaaasramamudraonaalaye,, 1983. - 5, 2, 6, 515, 12 p. ; + 26 cm. - (aAnandaaasramasaomskortagranthaavalioh ; ; granthaacnkaoh 14). - (no price).
In Sanskrit.
Abstract: Hindu philosophical classic, with commentaries from the Advaita point of view in Hinduism.


Additional access points:
aAgaaase, Kaaasainaathaasaastrai.; aAnandagiri, (active 13th century.); aSacnkaraacaarya.
(No free copies)
Find similar


20.
Шифр: a766837 (Magazine)
aAnanda patrikaa. [Текст]. - Auracngaabaada : : aSacn. Haatole,, [1984]- - . - v. ; c. : b-карты +24 cm. - In Marathi. - Title from cover. - Is published every two months

Рубрики:
Marathi literature -- Dalit authors

Find similar
 1-10    11-20   21-30   31-32 
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017