Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AAMI$<.>)
We have found 14 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 14

1.


   
    aAmi muktiyoddhaa chilaama / [Text] / Rahamaana, aAtocyaara,. - 1st ed. - oDhaakaa : : Naoroja Kitaabistaana,, 1991. - 231 p. ; + 22 cm. - Tk100.00 р.
In Bengali. Compilation of interviews of the revolutionaries describing personal experiences in the 1971 Bangladesh Revolution.
Рубрики: Revolutionaries--Interviews.--Bangladesh
   Bangladesh--History--Personal narratives., Revolution, 1971


Additional access points:
Rahamaana, aAtocyaara, (1927-)
(No free copies)
Find similar


2.


   
    [Biographies of Muslims by Turkish authors]. [Text] / (Mehmet Zekaaa?), Konrapa, M. Zekaaa? [et al.]. - [Turkey], : [s. n.], 1964-1992 . - v. <1-11 > ; с. + 20-24 cm. - (no price).
    Content:
[1] Peygamberimizin hayat? / yazan, M. Zekaaa? Konrapa. 1964 -- [2] Hazreti Ebubekir'in hayat? / Mehmed Hocao?glu. [1965] -- [3] Hazreti eOmer'in hayat? / Mehmed Hocao?glu. [1966] -- [4] Hazreti Hatice / Ahmed Cemil Ak?nc?. 1966 -- [5] Hazreti eOmer / Ahmet Cemil Ak?nc?. [1967] -- [6] Peygamber halkas? / yazan, Necip Faaz?l K?sakeurek. 1. bask?. 1968 -- [7] Hazreti aAmine / Ahmet Cemil Ak?nc?. [1970] -- [8] Hanefi f?k?h aalimleri / Ahmet eOzel. 1. bask?. 1990 -- [9] Sultaneu'l-aArifa?n e?s-?Seyh Mahmaud Saama? Ramazano?glu / Saad?k Daanaa. [1991] -- [10] cImam Birgiva? / Ahmed Turan Arslan. 1992 -- [11] Nureddin Mahmud Bin Zenga? ve cIslaam kurumlar? tarihindeki yeri / Bahattin Keok. 1. bask?. 1992.
Рубрики: Muslims--Biography.
   Islam--History.Additional access points:
Konrapa, M. Zekaaa?, (Mehmet Zekaaa?), (1888-); Hocao?glu, Mehmed.; Ak?nc?, Ahmet Cemil, (1919-); K?sakeurek, Necip Faaz?l, (1904-); eOzel, Ahmed.; Daanaa, Saad?k.; Arslan, Ahmed Turan.; Keok, Bahattin.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    Bholaa manare aamaara [[sound recording] :] : khrishotiya loka saomgaita. - oDhaakaa : : Khraishotaicya Yogaayoga Kendra,, [1993?]. - 1 sound cassette : : вкл.л. - Sung in Bengali. - (no price).
Baanaidipti kyaaseota naom 14. Folk songs. Acquired through Library of Congress Field Office, New Delhi. Production level cataloging.
    Content:
Khaaincaara bhitare mana paakhaiotaa -- Ore abhaagaa andha -- Tairthe kena yaabire mana -- Maa aamaare korpa kara -- Mana aamaara paagalaa ghooraa -- aAhaa kai maadhurai aamaara maacyera naame -- aAmi yedina aaichilaama bhabe -- Bhaba dairaara kaanodaarai -- aAmaara duohkhera thaakura Yaiashu -- Bandanaa kari ogo tomaare -- aAmaara praaona othaakure bhikshaa kare -- Marata lokera maa jananai -- Ichaamatira baainke.
Рубрики: Folk songs, Bengali--Bangladesh.
   Folk music--Bangladesh.

Abstract: On the Christian theme.

(No free copies)
Find similar


4.


   
    aAmaara kathaa [[sound recording] /] / Khaana, aAyama,. - oDhaakaa : : Paribeasanaacya, Betaara Jagata,, [1994?]. - 1 sound cassette :. - (no price).
MARS. Sung in Bengali. Title from inlay sheet.
    Content:
aAmaara kathaa / aAjama Khaana -- Tumi balale / Raanaa -- Bhebechi aami / Jucyela -- aAkaaasa checye / Kanaka -- Tomaake mane / Reasaada -- Hordacya prabaase / Jucyela -- Eiye maanusha / Reasaada -- Prathama dekhaate / Kanaka -- Acina patha dhare / Raanaa -- Mane paore / Reasaada -- Keu bale Phaaguna / Jucyela.
Рубрики: Popular music--Bangladesh.
   Songs, Bengali--Bangladesh.

Abstract: Popular Bengali songs.


Additional access points:
Khaana, aAyama, (1950-2011.)
(No free copies)
Find similar


5.


   
    [aAminah] [[sound recording].]. - Reseda, CA : : Taraneh Enterprises,, [1996]. - 1 sound disc :, () + 4 3/4 in. - Sung in Persian. - (no price).
Compact disc. Brief record.
    Content:
Ba to ghahram -- Chegoli kashti -- Dokhtareh hamsayeh -- Dor az yaranam -- Ameneh -- Goli jon -- Zibaye bandar -- Soheilo -- Nazetkonam -- Harshab miaee -- Rosvaee -- Asemon.
Рубрики: Popular music--Iran, 1991-2000.
   Songs, Persian.


(No free copies)
Find similar


6.


   
    998 numaral? muhaasebe-i vilaayet-i Diyaar-i Bekr ve °Arab ve Zeu'l-Kaadiriyye defteri, 937/1530 : [Text] : dizin ve t?pk?bas?m / / eOzk?l?n?c, Ahmet. - Ankara : : T.C. Ba?sbakanl?k Devlet Ar?sivleri Genel Meudeurleu?geu,, 1998-1999. - 2 v. : с. : il, карты + 35 cm. - (Defter-i haakaana? dizisi ; ; 4). - Ottoman Turkish, with introductory material in Turkish. - Includes bibliographical references and indexes. - ISBN 9751921465 (v . 1). - ISBN 9751923255 (v . 2): (no price).
    Content:
1. aAmid, Mardin, Sincar, Musul, °Arabkir, Ergani, ?Cimreuk, Siverek, Ki?gi, ?Cemi?skezek Harpurt, Ruha, °Ana-Hit ve Deyr-Rahbe Livaalar? ile H?sn-i Keyf ve Si°ird Kazaalar? -- 2. ?Sam, Gazze, Safed, Salt-°Aclaun, Haleb, Hama-Humus, Trablus, °Ayntaab, Birecik, Adana, °eUzeyr, Tarsus, Sis, Mar°as ve Boz-ok Livaalar?.
Рубрики: Cadastres--Turkey.
   Land tenure--History--Turkey

   Turkey--History, Seuleyman I, 1520-1566


Additional access points:
eOzk?l?n?c, Ahmet.; Turkey. Osmanl? Ar?sivi Daire Ba?skanl??g?.
(No free copies)
Find similar


7.


   
    998 numaral? muhaasebe-i vilaayet-i Diyaar-i Bekr ve °Arab ve Zeu'l-Kaadiriyye defteri, 937/1530 : [Text] : dizin ve t?pk?bas?m / / eOzk?l?n?c, Ahmet. - Ankara : : T.C. Ba?sbakanl?k Devlet Ar?sivleri Genel Meudeurleu?geu,, 1998-1999. - 2 v. : с. : il, карты + 35 cm. - (Defter-i haakaana? dizisi ; ; 4). - Ottoman Turkish, with introductory material in Turkish. - Includes bibliographical references and indexes. - ISBN 9751921465 (v . 1). - ISBN 9751923255 (v . 2): (no price).
    Content:
1. aAmid, Mardin, Sincar, Musul, °Arabkir, Ergani, ?Cimreuk, Siverek, Ki?gi, ?Cemi?skezek Harpurt, Ruha, °Ana-Hit ve Deyr-Rahbe Livaalar? ile H?sn-i Keyf ve Si°ird Kazaalar? -- 2. ?Sam, Gazze, Safed, Salt-°Aclaun, Haleb, Hama-Humus, Trablus, °Ayntaab, Birecik, Adana, °eUzeyr, Tarsus, Sis, Mar°as ve Boz-ok Livaalar?.
Рубрики: Cadastres--Turkey.
   Land tenure--History--Turkey

   Turkey--History, Seuleyman I, 1520-1566


Additional access points:
eOzk?l?n?c, Ahmet.; Turkey. Osmanl? Ar?sivi Daire Ba?skanl??g?.
(No free copies)
Find similar


8.


   
    aAmi Jicyaa balachi : [Text] : jicyaara hatyaakaaonoda / / Rasula, Iphatekhaara. - oDhaakaa : : 1981., S. a. - 135 p. : : il, портр + 22 cm. - Includes bibliographical references. - Tk18.00 ($1.50 U.S.) р.
In Bengali.
Рубрики: Presidents--Biography.--Pakistan


Additional access points:
Rasula, Iphatekhaara.; Rahman, Ziaur.
(No free copies)
Find similar


9.


   
    aAja aami / [Text] / Cakrabartai, Nailimaa. - Kalikaataa : : Saurya Prakaaasana,, 1987. - 8, 188 p. ; + 22 cm. - Rs20.00 р.
In Bengali.
Рубрики: Women--Biography.--India
Abstract: Autobiographical reminiscences of Bengali women luminaries detailing their struggle to achieve a status in the present-day society.


Additional access points:
Cakrabartai, Nailimaa.
(No free copies)
Find similar


10.


   
    aAmi aaguwaaba paaricho. [Text] / Assam (India)., Directorate of Information and Public Relations. - Guwahati : : Janasaomyoga, Asama,, 1988. - 95 p. : : ill. ; + 22 cm. - (no price).
In Assamese. On the social and economic development in Assam, 1985-1988.


Additional access points:
Assam (India). Directorate of Information and Public Relations.
(No free copies)
Find similar


11.


   
    aAmii Khaaleda Moasaarrapha / [Text] / aAkhataara Mukula, Ema. aAra. - oDhaakaa : : Saagara Paabaliasaarsa,, 1990. - 160 p. : : ill. ; + 22 cm. - Tk60.00 ($6.00 U.S.) р.
In Bengali. Compilation of interviews, write-ups, and excerpts chiefly on the 1971 Bangladesh revolution; includes the role of Khaaleda Moasaarrapha, 1937-1975, an army major of the Bangladesh liberation force.
Рубрики: Bangladesh--History, Revolution, 1971.


Additional access points:
aAkhataara Mukula, Ema. aAra.; Moasaarrapha, Khaaleda,
(No free copies)
Find similar


12.


   
    [Biographies of Muslims by Turkish authors]. [Text] / (Mehmet Zekaaa?), Konrapa, M. Zekaaa? [et al.]. - [Turkey], : [s. n.], 1964-1992 . - v. <1-11 > ; с. + 20-24 cm. - (no price).
    Content:
[1] Peygamberimizin hayat? / yazan, M. Zekaaa? Konrapa. 1964 -- [2] Hazreti Ebubekir'in hayat? / Mehmed Hocao?glu. [1965] -- [3] Hazreti eOmer'in hayat? / Mehmed Hocao?glu. [1966] -- [4] Hazreti Hatice / Ahmed Cemil Ak?nc?. 1966 -- [5] Hazreti eOmer / Ahmet Cemil Ak?nc?. [1967] -- [6] Peygamber halkas? / yazan, Necip Faaz?l K?sakeurek. 1. bask?. 1968 -- [7] Hazreti aAmine / Ahmet Cemil Ak?nc?. [1970] -- [8] Hanefi f?k?h aalimleri / Ahmet eOzel. 1. bask?. 1990 -- [9] Sultaneu'l-aArifa?n e?s-?Seyh Mahmaud Saama? Ramazano?glu / Saad?k Daanaa. [1991] -- [10] cImam Birgiva? / Ahmed Turan Arslan. 1992 -- [11] Nureddin Mahmud Bin Zenga? ve cIslaam kurumlar? tarihindeki yeri / Bahattin Keok. 1. bask?. 1992.
Рубрики: Muslims--Biography.
   Islam--History.Additional access points:
Konrapa, M. Zekaaa?, (Mehmet Zekaaa?), (1888-); Hocao?glu, Mehmed.; Ak?nc?, Ahmet Cemil, (1919-); K?sakeurek, Necip Faaz?l, (1904-); eOzel, Ahmed.; Daanaa, Saad?k.; Arslan, Ahmed Turan.; Keok, Bahattin.
(No free copies)
Find similar


13.


   
    Kena aami aamaara straike bhaalabaasi. [Text]. - [S. l. : s. n.], [1966]. - 170 p. + 18 cm. - (no price).
Romanized.
Рубрики: Short stories, Bengali

(No free copies)
Find similar


14.


   
    aAmi phula bhaalobaasi. [Text] / Samanta, Rabindra Nath. [from old catalog]. - [S. l. : s. n.], 1975. - p. cm. - (no price).
Romanized.
Рубрики: Flowers
   Bengali poetry.Additional access points:
Samanta, Rabindra Nath. [from old catalog]
(No free copies)
Find similar
 1-10    11-14 
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017