Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AAMAARA$<.>)
We have found 10 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 10

1.


   
    aAmaara baabaa : [Text] : [asahaida buddhijaibaira santaanadera smortikathaa] / / Isalaama, aAmairula., Saanai, aAsalaama,. - oDhaakaa : : 1991., S. a. - 90 p. : : il + 22 cm. - Tk50.00 р.
In Bengali. Collective biography of the Bangladeshi intellectuals martyred during 1971 revolution; memoirs of their children.
Рубрики: Intellectuals--Biography.--Bangladesh
   Bangladesh--History, Revolution, 1971.
    Bangladesh--Intellectual life, 20th century.Additional access points:
Isalaama, aAmairula.; Saanai, aAsalaama, (1958-)
(No free copies)
Find similar


2.


   
    Bholaa manare aamaara [[sound recording] :] : khrishotiya loka saomgaita. - oDhaakaa : : Khraishotaicya Yogaayoga Kendra,, [1993?]. - 1 sound cassette : : вкл.л. - Sung in Bengali. - (no price).
Baanaidipti kyaaseota naom 14. Folk songs. Acquired through Library of Congress Field Office, New Delhi. Production level cataloging.
    Content:
Khaaincaara bhitare mana paakhaiotaa -- Ore abhaagaa andha -- Tairthe kena yaabire mana -- Maa aamaare korpa kara -- Mana aamaara paagalaa ghooraa -- aAhaa kai maadhurai aamaara maacyera naame -- aAmi yedina aaichilaama bhabe -- Bhaba dairaara kaanodaarai -- aAmaara duohkhera thaakura Yaiashu -- Bandanaa kari ogo tomaare -- aAmaara praaona othaakure bhikshaa kare -- Marata lokera maa jananai -- Ichaamatira baainke.
Рубрики: Folk songs, Bengali--Bangladesh.
   Folk music--Bangladesh.

Abstract: On the Christian theme.

(No free copies)
Find similar


3.


   
    aAmaara kathaa [[sound recording] /] / Khaana, aAyama,. - oDhaakaa : : Paribeasanaacya, Betaara Jagata,, [1994?]. - 1 sound cassette :. - (no price).
MARS. Sung in Bengali. Title from inlay sheet.
    Content:
aAmaara kathaa / aAjama Khaana -- Tumi balale / Raanaa -- Bhebechi aami / Jucyela -- aAkaaasa checye / Kanaka -- Tomaake mane / Reasaada -- Hordacya prabaase / Jucyela -- Eiye maanusha / Reasaada -- Prathama dekhaate / Kanaka -- Acina patha dhare / Raanaa -- Mane paore / Reasaada -- Keu bale Phaaguna / Jucyela.
Рубрики: Popular music--Bangladesh.
   Songs, Bengali--Bangladesh.

Abstract: Popular Bengali songs.


Additional access points:
Khaana, aAyama, (1950-2011.)
(No free copies)
Find similar


4.


   
    aAmaara cokhe Rabaindranaatha / [Text] / Bandyopaadhyaacya, Sudaipta. - Kalakaataa : : 1996., S. a. - 312 p. ; + 21 cm. - In Bengali; includes some articles in English. - (no price).
Рубрики: Authors, Bengali--Biography., 19th century
   Authors, Bengali--Biography., 20th century

Abstract: On Rabindranath Tagore, 1861-1941, Bengali author; comprises contributed articles on his life and works.


Additional access points:
Bandyopaadhyaacya, Sudaipta.; Tagore, Rabindranath,
(No free copies)
Find similar


5.


   
    aAmaara kichu kathaa : [Text] : pradyota-era paataa theke / / Nilufar Banu., aAhamada, Phorakaana,. - oDhaakaa : : Baaomlaadeasa Unnacyana Parishada,, 1996. - 200 p. : : il + 22 cm. - In Bengali. - ISBN 9848126090: (no price).
Рубрики: Intellectuals--Interviews.--Bangladesh
   Interviews--Bangladesh.

   Bangladesh--Intellectual life.
    Bangladesh--Biography.

Abstract: Interviews of intellectuals from Bangladesh; previously serialised in Pradyota, Bengali magazine.


Additional access points:
Nilufar Banu.; aAhamada, Phorakaana, (1959-); Bangladesh Unnayan Parishad.
(No free copies)
Find similar


6.


   
    aAmaara Asama, aamaara kaama : [Text] : janagaonara dwaaraa paancaacyata unnacyana pratibedana : Pascima Maacyaom paancaacyata, Praagajyotishapura Mahakumaa, Kaamaraupa, Asama. / Asama aSikshaa Bijanaana aaru Kalaara Sampada Kendra. - Guwaahaaotai : : Asama aSikshaa Bijanaana aaru Kalaara Sampada Kendra,, 1998. - 76 p. : : il, карты + 28 cm. - In Assamese. - ISBN 8175501243: (no price).
Рубрики: Panchayat--India--Paascima Macyaaom.
Abstract: Panchyat development report of Paascima Macyaaom, Assam.


Additional access points:
Asama aSikshaa Bijanaana aaru Kalaara Sampada Kendra.
(No free copies)
Find similar


7.


   
    aAmaara jibana o Bhaaratera Kamiunisota Paaroti, 1926-1929. [Text]. - [S. l. : s. n.], 1977. - 14, 538 p., [5] leaves of plates : il, вкл.л + 22 cm. - (no price).
Romanized.
Рубрики: Communists--Biography.--India


Additional access points:
aAhamada, Mujaphphara,
(No free copies)
Find similar


8.


   
    Kena aami aamaara straike bhaalabaasi. [Text]. - [S. l. : s. n.], [1966]. - 170 p. + 18 cm. - (no price).
Romanized.
Рубрики: Short stories, Bengali

(No free copies)
Find similar


9.


    [Books on science and mathematics from Iran. [Text].
   1]. - Tihraan : : Daanishgaah-i Tihraan,, 1327-1347 [1948-1968]. - <22> v. : с. : il + 24 cm. - In Persian. - (no price).
    Content:
[1] Jabr va aanaalaiz / Muohammad °Alai Mujtahidai. (1327 [1948]) -- [2] Uosaul-i naozaraiyah-®i tavaabi°-i mutaghayyir-i mukhtalaot. 1 / °Alai Afozalaipaur. (1328 [1949]) -- [3] Shaimai-i aalai. Jild-i 1. Ti®aurai va uosaul-i kullai / Raohaim °aAbidai. (1330 [1951]) -- [4] Handasah-i taohlailai / Aohmad °Aqailai. (1330 [1951]) -- [5] Uosaul-i ravishhaa-yi riyaaozai-i aamaar / °Alai Afzalai°paur. (1336 [1957]) -- [6] Jabr va aanaalaiz / Muohammad °Alai Mujtahidai. (Chaap-i 2. 1336 [1957]) -- [7] Tajzaiyah-i sanghaa-yi ma°danai va barkhai far§aavurdah§haa-yi shaimaiyaa®ai / nigaarish-i Muohammad Riozaa Rijaalai. (1337 [1958]) -- [8] Faizaik-i tirmaudainaamaik. Jild-i 1. Mabaanai va uosaul / ta®laif-i A. Rawshan. (1333 [1954]) -- [9] Shaimai-i tajziyah. 1. Uosaul-i muqaddimaatai / °A. Paraiman. (1328 [1949]) -- [10] Shaimai-i °umaumai. 1. Kullaiyaat va qavaanain / °Alai Sa°aidai. (1328 [1949]) -- [11] Shaimai-i biyaulauzhai. Jild-i 1. / ta®laif-i Muohammad oHasan Maafai. (1332 [1953 or 1954]) -- [12] Ravish-i shaimai-i tajziyah. Jild-i 1. / nigaarish-i Fakhr al-Dain Khvushnivaisaan. (1335 [1956 or 1957]) -- [13] Shaimai-i aalai-i °umaumai. Jild-i 1. Baraa-yi daanishjauyaan-i °ulaum va rishtah§haa-yi vaabastah / nigaarish-i Yaohyaa °Abduh. (1963) -- [14] Faizaik-i tirmaudainaamaik. Jild-i 2. Mavaarid-i isti°maal / ta®laif-i A. Rawshan. (1333 [1954]) -- [15] Ravishhaa-yi muqaddimaatai-i aamaarai / ta®laif-i °Abbaasqulai Khvaajah Naurai ... [et al.]. (1342 [1963]) -- [16] Handasah-i tarsaimai va handasah-i ruqaumai / Aohmad Bairashk. (1328 [1949]) -- [17] Jabr va aanaalaiz / ta®laif-i Muosotafaa Kaamkaar Paarsai. (1329 [1950]) -- [18] aAnaalaiz-i riyaaozai : Jild-i nukhustain. Naozaraiyah-i tavaabi°-i mutaghayyir-i ohaqaiqai -- daifiraansyal va intigraal / ta®laif-i Manauchihr Vaososaal. (1330 [1951]) -- [19] Handasah-®i °aalai : gurauh va handasah / ta®laif-i Asad Allaah aAl Bauyah. (1331 [1952]) -- [20-21] Iohtimaalaat va aamaar-i riyaaozai : barnaamah-i daanishkadah-i kishaavarzai / az Muohammad oHasan Mahdavai Ardabailai. Jild-i 1.-2. (1331-1333 [1952-1954]) -- [22] Uosaul-i handasah-®i daifiraansyal / nigaarish-i Aohmad Bihfurauz. (1334 [1955]) -- [23] Uosaul-i naozaraiyah-i riyaaozai-i iohtimaal / °Alai Afozalai§paur. (1335 [1956]) -- [24] Handasah-®i taohlailai / Muosotafaa Kaamkaar Paarsai. (Chaap-i 2. 1335 [1956]) -- [25] Uosaul-i aamaar va kullaiyaat-i aamaar-i iqtiosaadai / ta®laif-i Muohsin oSabaa. (Tajdaid-i chaap. 1337 [1958]) -- [26] Riyaaozaiyaat-i °umaumai / ta®laif-i Manauchihr Vaososaal. Jild-i 1. (1339 [1960]) -- [27] aAnaalaiz-i riyaaozai : muqaddimah bar aanaalaiz-i nuvain : jabr - taupaulauzhai / ta®laif-i Vaazgin Avaanaisiyaan. Jild-i 1. (1341 [1963]) -- [28] Tajziyah-®i °aamilai / iqtibaas-i, Muohammad oHasan Mahdavai Ardabailai. (1347 [1968])
Рубрики: Science--Iran.
   Mathematics--Iran.

   Chemistry--Iran.Additional access points:
Mujtahidai, Muohammad °Alai, \\; Afozalaipaur, °Alai. \\; °aAbidai, Raohaim. \\; °Aqailai, Aohmad. \\; Rijaalai, Muohammad Riozaa. \\; Rawshan, A. \\; Paraiman, °Alai. \\; Sa°aidai, °Alai. \\; Maafai, Muohammad oHasan. \\; Khvushnivaisaan, Fakhr al-Dain. \\; °Abduh, Yaohyaa, \\; Khvaajah Naurai, °Abbaas Qulai. \\; Birashk, Ahmad, \\; Kaamkaar Paarsai, Muosotafaa. \\; Vaososaal, Manauchihr. \\; aAl Bauyah, Asad Allaah. \\; Mahdavai Ardabailai, Muohammad oHasan. \\; Bihfurauz, Aohmad. \\; oSabaa, Muohsin. \\; Avanissian, Vazgain. \\
(No free copies)
Find similar


10.


   
    Baaomlaa, aamaara Baaomlaa. [Text] / ed.: Licyaakataullaah, Mohaammada, [from old catalog], Naasims, Nurula Karima, [from old catalog], Naargisa aAraa Haaocyaa, [from old catalog]. - [S. l. : s. n.], 1972]. - 50 p. + 22 cm. - (no price).
Romanized.
Рубрики: Bangladesh--Languages.


Additional access points:
Licyaakataullaah, Mohaammada, [from old catalog] \ed.\; Naasims, Nurula Karima, [from old catalog] \ed.\; Naargisa aAraa Haaocyaa, [from old catalog] \ed.\
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017