Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AAMAAR$<.>)
We have found 25 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 20

1.


   
    aAmaara baabaa : [Text] : [asahaida buddhijaibaira santaanadera smortikathaa] / / Isalaama, aAmairula., Saanai, aAsalaama,. - oDhaakaa : : 1991., S. a. - 90 p. : : il + 22 cm. - Tk50.00 р.
In Bengali. Collective biography of the Bangladeshi intellectuals martyred during 1971 revolution; memoirs of their children.
Рубрики: Intellectuals--Biography.--Bangladesh
   Bangladesh--History, Revolution, 1971.
    Bangladesh--Intellectual life, 20th century.Additional access points:
Isalaama, aAmairula.; Saanai, aAsalaama, (1958-)
(No free copies)
Find similar


2.


   
    Bholaa manare aamaara [[sound recording] :] : khrishotiya loka saomgaita. - oDhaakaa : : Khraishotaicya Yogaayoga Kendra,, [1993?]. - 1 sound cassette : : вкл.л. - Sung in Bengali. - (no price).
Baanaidipti kyaaseota naom 14. Folk songs. Acquired through Library of Congress Field Office, New Delhi. Production level cataloging.
    Content:
Khaaincaara bhitare mana paakhaiotaa -- Ore abhaagaa andha -- Tairthe kena yaabire mana -- Maa aamaare korpa kara -- Mana aamaara paagalaa ghooraa -- aAhaa kai maadhurai aamaara maacyera naame -- aAmi yedina aaichilaama bhabe -- Bhaba dairaara kaanodaarai -- aAmaara duohkhera thaakura Yaiashu -- Bandanaa kari ogo tomaare -- aAmaara praaona othaakure bhikshaa kare -- Marata lokera maa jananai -- Ichaamatira baainke.
Рубрики: Folk songs, Bengali--Bangladesh.
   Folk music--Bangladesh.

Abstract: On the Christian theme.

(No free copies)
Find similar


3.


   
    aAmaara kathaa [[sound recording] /] / Khaana, aAyama,. - oDhaakaa : : Paribeasanaacya, Betaara Jagata,, [1994?]. - 1 sound cassette :. - (no price).
MARS. Sung in Bengali. Title from inlay sheet.
    Content:
aAmaara kathaa / aAjama Khaana -- Tumi balale / Raanaa -- Bhebechi aami / Jucyela -- aAkaaasa checye / Kanaka -- Tomaake mane / Reasaada -- Hordacya prabaase / Jucyela -- Eiye maanusha / Reasaada -- Prathama dekhaate / Kanaka -- Acina patha dhare / Raanaa -- Mane paore / Reasaada -- Keu bale Phaaguna / Jucyela.
Рубрики: Popular music--Bangladesh.
   Songs, Bengali--Bangladesh.

Abstract: Popular Bengali songs.


Additional access points:
Khaana, aAyama, (1950-2011.)
(No free copies)
Find similar


4.


   
    aAmaar§naamah-i Ustaan-i Hurmuzgaan / [Text]. - [Tehran, Iran] : : Jumhaurai-i Islaamai-i aIraan, Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Hurmuzgaan, Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat,, 1374 [1995]-. - v. : : ill. ; + 21 cm. - (no price).
Abstract: Comprehensive cultural, economic, and commercial statistics of the Province of Hurmuzgan, Iran.


Additional access points:
Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Hurmuzgaan. Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat.
(No free copies)
Find similar


5.


   
    aAmaara cokhe Rabaindranaatha / [Text] / Bandyopaadhyaacya, Sudaipta. - Kalakaataa : : 1996., S. a. - 312 p. ; + 21 cm. - In Bengali; includes some articles in English. - (no price).
Рубрики: Authors, Bengali--Biography., 19th century
   Authors, Bengali--Biography., 20th century

Abstract: On Rabindranath Tagore, 1861-1941, Bengali author; comprises contributed articles on his life and works.


Additional access points:
Bandyopaadhyaacya, Sudaipta.; Tagore, Rabindranath,
(No free copies)
Find similar


6.


   
    aAmaara kichu kathaa : [Text] : pradyota-era paataa theke / / Nilufar Banu., aAhamada, Phorakaana,. - oDhaakaa : : Baaomlaadeasa Unnacyana Parishada,, 1996. - 200 p. : : il + 22 cm. - In Bengali. - ISBN 9848126090: (no price).
Рубрики: Intellectuals--Interviews.--Bangladesh
   Interviews--Bangladesh.

   Bangladesh--Intellectual life.
    Bangladesh--Biography.

Abstract: Interviews of intellectuals from Bangladesh; previously serialised in Pradyota, Bengali magazine.


Additional access points:
Nilufar Banu.; aAhamada, Phorakaana, (1959-); Bangladesh Unnayan Parishad.
(No free copies)
Find similar


7.


   
    aAmaar§naamah-i Ustaan-i Ardabail / [Text]. - [Tehran, Iran] : : Jumhaurai-i Islaamai-i aIraan, Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Ardabail, Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat,, 1375 [1996 or 1997]-. - v. : : ill. ; + 21 cm. - (no price).
Рубрики: Ardabail (Iran : Province)
Abstract: Socio-cultural, economic, commercial, and population statistics of the Province of Ardabil, Iran.


Additional access points:
Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Ardabail. Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat.
(No free copies)
Find similar


8.


   
    aAmaar§naamah-i Ustaan-i Ardabail / [Text]. - [Tehran, Iran] : : Jumhaurai-i Islaamai-i aIraan, Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Ardabail, Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat,, 1375 [1996 or 1997]-. - v. : : ill. ; + 21 cm. - (no price).
Рубрики: Ardabail (Iran : Province)
Abstract: Socio-cultural, economic, commercial, and population statistics of the Province of Ardabil, Iran.


Additional access points:
Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Ardabail. Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat.
(No free copies)
Find similar


9.


   
    aAmaara Asama, aamaara kaama : [Text] : janagaonara dwaaraa paancaacyata unnacyana pratibedana : Pascima Maacyaom paancaacyata, Praagajyotishapura Mahakumaa, Kaamaraupa, Asama. / Asama aSikshaa Bijanaana aaru Kalaara Sampada Kendra. - Guwaahaaotai : : Asama aSikshaa Bijanaana aaru Kalaara Sampada Kendra,, 1998. - 76 p. : : il, карты + 28 cm. - In Assamese. - ISBN 8175501243: (no price).
Рубрики: Panchayat--India--Paascima Macyaaom.
Abstract: Panchyat development report of Paascima Macyaaom, Assam.


Additional access points:
Asama aSikshaa Bijanaana aaru Kalaara Sampada Kendra.
(No free copies)
Find similar


10.


   
    aAmaar§naamah-i ustaan-i Baushihr, 1378. [Text] : статистический материал / Saazmaan-i Mudairaiyat va Barnaamah§raizai-i Ustaan-i Baushihr., Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Hamadaan., Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat. - [Tehran] : : Saazmaan-i Mudairaiyat va Barnaamah§raizai-i Ustaan-i Baushihr,, 1379 [2000]. - [6], 534 p. : : карты + 21 cm. - Загл. обл. : aAmaar§naamah-i ustaan-i Hamadaan. - (no price).
In Persian. Chiefly statistical tables. "Jumhaurai-i Islaamai-i aIraan, Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i oHamadaan, Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat"--Cover. "Shumaarah-i nashriyah: 247"--T.p. verso.
Abstract: Statistics of Baushehr (Iran : Province).


Additional access points:
Saazmaan-i Mudairaiyat va Barnaamah§raizai-i Ustaan-i Baushihr.; Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Hamadaan. Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat.
(No free copies)
Find similar


11.


   
    aAmaar§naamah-i ustaan-i Gulistaan, 1377. [Text] : статистический материал / Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Gulistaan., Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat. - [Tehran] : : Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Gulistaan,, 1378 [2000]. - 10, 656 p. : : карты, м.карты + 21 cm. - Загл. обл. : aAmaar§naamah-i ustaan-i Kurdistaan. - (no price).
In Persian. Chiefly statistical tables. "Jumhaurai-i Islaamai-i aIraan, Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Kurdistaan, Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat"--Cover. "Nashriyah shumaarah-i, 18"--T.p. verso.
Abstract: Statistics of Gulistaan (Iran : Province).


Additional access points:
Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Gulistaan. Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat.
(No free copies)
Find similar


12.


   
    aAmaar§naamah-i ustaan-i Kurdistaan, 1377. [Text] : статистический материал / Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Kurdistaan., Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat. - [Tehran] : : Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Kurdistaan,, 1378 [2000]. - [24], 558 p. : : карты, м.карты + 21 cm. - Загл. обл. : aAmaar§naamah-i ustaan-i Chahaar Maohaall va Bakhtiyaarai. - (no price).
In Persian. Chiefly statistical tables. "Jumhaurai-i Islaamai-i aIraan, Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Chahaar Maohaall va Bakhtiyaarai, Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat"--Cover.
Abstract: Statistics of Kurdistaan (Iran : Province).


Additional access points:
Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih-i Ustaan-i Kurdistaan. Mu°aavanat-i aAmaar va Iototilaa°aat.
(No free copies)
Find similar


13.


   
    Bar§rasai-i vaoz°aiyat-i baarvarai va savaad-i zanaan dar aIraan / [Text] : статистический материал. - Tihraan : : Markaz,, 1379 [2000]. - 49 p. : : il + 24 cm. - ISBN 9645818303. - ISBN 9789645818300: (no price).
Рубрики: Fertility, Human--Iran
   Literacy--Iran

   Women--Social conditions--IranAdditional access points:
Markaz-i aAmaar-i aIraan.; Saazmaan-i Mudairaiyat va Barnaamah§raizai-i Kishvar (Iran)
(No free copies)
Find similar


14.


   
    aAmaara jibana o Bhaaratera Kamiunisota Paaroti, 1926-1929. [Text]. - [S. l. : s. n.], 1977. - 14, 538 p., [5] leaves of plates : il, вкл.л + 22 cm. - (no price).
Romanized.
Рубрики: Communists--Biography.--India


Additional access points:
aAhamada, Mujaphphara,
(No free copies)
Find similar


15.


   
    aAmaarnaamah-i Ustaan-i Baushihr / [Text] : статистический материал. - [Tehran] : : Markaz,, 2536 [1977]. - 2, 53 p. ; + 23 cm. - (no price).
Рубрики: Baushihr (Iran : Province)


Additional access points:
Markaz-i aAmaar-i aIraan.
(No free copies)
Find similar


16.


   
    aAmaarnaamah-i Ustaan-i Khauzistaan / [Text]. - [Tehran] : : Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih, Markaz-i aAmaar-i Iraan,, 1358 [1979 or 1980]. - 2, 106 p. : : il, карты + 23 cm. - (no price).
Рубрики: Khauzistaan (Iran)--Population


Additional access points:
Markaz-i aAmaar-iaIraan.
(No free copies)
Find similar


17.


   
    Bar§rasai-i baikaarai dar Tihraan, taabistaan 1358 / [Text]. - [Tehran] : : Mudairaiyat-i aAmaar§haa-yi Ijtimaa°ai va Nufaus,, [1979?]. - 32, 29 p. ; + 24 cm. - (no price).
Рубрики: Unemployment--Statistics.--Iran--Tehran


Additional access points:
Markaz-i aAmaar-i aIraan.
(No free copies)
Find similar


18.


   
    aAmaarnaamah-i Ustaan-i Khauzistaan / [Text]. - [Tehran] : : Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih, Markaz-i aAmaar-i Iraan,, 1358 [1979 or 1980]. - 2, 106 p. : : il, карты + 23 cm. - (no price).
Рубрики: Khauzistaan (Iran)--Population


Additional access points:
Markaz-i aAmaar-iaIraan.
(No free copies)
Find similar


19.


    Iran. aAmaar-i °Umaumai.
    National and province statistics of the first census of Iran: November 1956. [Text] / Iran., aAmaar-i °Umaumai. - [Tehran] : Public Statistics,, 1961-62. - 2 v. p. : il + 27 cm. - (no price).
    Content:
v. 1. Number and distribution of the inhabitants for Iran and the census provinces.--v. 2. Social and economic characteristics of the inhabitants for Iran and the census provinces.
Рубрики: Iran--Census, 1956.

(No free copies)
Find similar


20.


    Iran. aAmaar-i °Umaumai.
    Census district statistics of the first national census of Iran, Aban 1335 (November 1956) [Text] / Iran., aAmaar-i °Umaumai. - [Tehran] : [s. n.], 1958- [v. 1: 1961]. - v. : il, карты + 27 cm. - (no price).
At head of title: Ministry of Interior. Public Statistics. L.C. set includes a preliminary ed. of v. 1 (Tehran, 1957)
Рубрики: Iran, Census, 1956.

(No free copies)
Find similar
 1-10    11-20   21-25 
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017