Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AALTONEN$<.>)
We have found 3 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 3

1.


   
    Aikuiskasvatus 80-luvulla : [Text] : tutkimus- ja kehitteamistyeon leahteokohtia / / Taskinen, Jorma., Tuomisto, Jukka. - Tampere : : Tampereen yliopisto, Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitos,, 1981. - 95 leaves ; + 21 cm. - Includes bibliographies. - ISBN 9514411978: (no price).
    Content:
Aikuiskasvatuksen tutkimusresursit 1980-luvulla / Olavi Alkio -- Aikuiskasvatuksen tutkimuksen leahteokohdat ja tutkimuksen asema kehitteamistoiminnassa / Singa Sandelin -- Tutkimuksen asema aikuiskasvatuksen kehitteamistoiminnassa / Aulis Alanen -- Aikuiskasvatuksen ihmiskuva / Tapio Vaherva -- Aikuiskoulutustarve ja sen tutkimiseen liittyviea ongelmia / Jukka Tuomisto -- Aikuiskasvattajien kolutukseen kohdistuva tutkimus / Matti Peltonen -- Henkileosteokoulutus / Jaakko Virkkunen -- Leahteokohtia aikuiskasvatuksen historiantutkimukselle / Rainer Aaltonen -- Avoin korkeakoulu / Hannu Valkama.
Рубрики: Adult education--Congresses.--Finland


Additional access points:
Taskinen, Jorma.; Tuomisto, Jukka.
(No free copies)
Find similar


2.


   
    Fonetiikan paperit, Helsinki 1975. [Text] : библиография / Helsingin yliopisto., Fonetiikan laitos. - [Helsinki : : Helsingin yliopiston Fonetiikan laitos,, 1975]. - 139 p. : : il + 21 cm. - Includes bibliographies. - ISBN 9514507355: (no price).
    Content:
Suomen lausepainon generoimisesta / Olli Aaltonen -- Oudon kielen matkimisesta / Pertti Hurme -- eAeaniraon avauma-asteen suuruudesta suomen konsonanteilla / Antti Iivonen -- Fonetiikan tienhaarat / Jaakko Lehtonen -- Suomen ja englannin kontrastiivinen tutkimusprojekti (SEKT) / Sinikka Rouhiainen -- Helsingin ruotsin yksitteaissanankorko / Ebba Selenius -- Unkarin kielen liudentuneiden dentaalien spektrografisen analyysin tuloksia / Antti Sovijearvi -- Alustavia havaintoja englannin kielen klusiilien tuottamisesta / Kari Suomi -- Lukusanojen painosta / Kalevi Wiik.
Рубрики: Phonetics.


Additional access points:
Helsingin yliopisto. Fonetiikan laitos.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    Fonetiikan paperit, Helsinki 1975. [Text] : библиография / Helsingin yliopisto., Fonetiikan laitos. - [Helsinki : : Helsingin yliopiston Fonetiikan laitos,, 1975]. - 139 p. : : il + 21 cm. - Includes bibliographies. - ISBN 9514507355: (no price).
    Content:
Suomen lausepainon generoimisesta / Olli Aaltonen -- Oudon kielen matkimisesta / Pertti Hurme -- eAeaniraon avauma-asteen suuruudesta suomen konsonanteilla / Antti Iivonen -- Fonetiikan tienhaarat / Jaakko Lehtonen -- Suomen ja englannin kontrastiivinen tutkimusprojekti (SEKT) / Sinikka Rouhiainen -- Helsingin ruotsin yksitteaissanankorko / Ebba Selenius -- Unkarin kielen liudentuneiden dentaalien spektrografisen analyysin tuloksia / Antti Sovijearvi -- Alustavia havaintoja englannin kielen klusiilien tuottamisesta / Kari Suomi -- Lukusanojen painosta / Kalevi Wiik.
Рубрики: Phonetics.


Additional access points:
Helsingin yliopisto. Fonetiikan laitos.
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017