Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AAKJµR$<.>)
We have found 2 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 2

1.


    Denmark. Stednavneudvalget.
    Ti afhandlinger. [Text] : библиография. - K?benhavn, : G.E.C. Gad,, 1960. - xvi, 304 p. : il, карты + 27 cm. - (Navnestudier, ; nr. 2). - Bibliography: p. [ix]-xiv. - (no price).
Summaries in English.
    Content:
Stednavneudvalgets virksomhed 1935-1960, af L. Nykin og A. Bjerrum.--Bebyggelsesnavne pea -by sammensat med personnavn, af B. Hjorth Pedersen.--Fabjerg og Faster, af S. Aakjµr.--Syssel- og herredsnavne i kong Valdemars jordebog, af K.B. Jensen.--Imperativiske stednavne, af I. Wohlert.--Tradition og fornyelse i marknavne, af C. Lisse.--Gamle angivelser af hjemh?righed, af R. Hornby.--Fµr?ske inkolentnavne, af N. Djurhuus.--Dansk sprogstof i sjµllandske diplomer fra det 13. earhundrede, af K. Hald.--Johannes Jutµ og Valdemars jordebog, af A. Bjerrum.--Roskildebispens jordebog, af J. Kousgeard S?rensen.
Рубрики: Names, Geographical--Denmark.

(No free copies)
Find similar


2.


   
    Blandt jyder : [Text] : danske forfattere fortµller / / Br?ndsted, Claus. - K?benhavn : : Forum,, 1975. - 188 p. ; + 22 cm. - ISBN 8755303862 pb k. - ISBN 8755303870: (no price).
    Content:
Niels Ebbesen.--Blicher, S. S. Marie.--Andersen, H. C. H?nse-Grethes familie.--Bang, H. Af Tine.--Pontoppidan, H. Af Drengeaar.--Jensen, J. V. Tordenkalven.--Aakjµr, J. Da hyrdedrengen skuled i skoven.--S?rensen, A. Vorterne.--Kirk, H. Slµgtens µldste.--Nielsen, J. En katastrofe.--Abell, K. Svinkl?viade.--S?nderby, K. Blµsten i Vestjylland.--S?nderby, K. Indenskµrs sejlads.--Lauring, P. Af Nord- og Vestjylland.--Smith, J. De jyske vande.--Kruuse, J. Nat over Jyllands byer.--?rum, P. H?gedrengen.--Holst, K. Hesten.
Рубрики: Danish literature.
   Jutland (Denmark)
    Jutland (Denmark)--In literature.Additional access points:
Br?ndsted, Claus.
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017