Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AAKHIRAI$<.>)
We have found 8 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 8

1.


   
    aAkhirai daasaka kai lambai kavitaaeom / [Text] / Naageasvara Laala., Guptaa, Ramaonikaa. - 1. saomskaraona. - Hajaaraibaaga, Bihaara : : Navalekhana Prakaaasana,, 1994. - 2 v. ; с. + 23 cm. - Rs100.00 (per vol.) р.
In Hindi.
Рубрики: Narrative poetry, Hindi.
   Hindi poetry, 20th century.

Abstract: Collection of 20th century narrative poems; includes brief biographical notes on each poet.


Additional access points:
Naageasvara Laala.; Guptaa, Ramaonikaa.
(No free copies)
Find similar


2.


   
    aAkhirain nasl : [Text] : yaadmaan-i shahaidaan-i Pashmakah va Khurmaakah / / Jalaalai, M., Murtaozavai, Ibraahaim. - Tihraan : : oHawzah-i Hunarai-i Saazmaan-i Tablaighaat-i Islaamai,, 1375 [1996 or 1997]. - 138 p., [10] p. of plates : : il + 22 cm. - (Majmau°ah-i khaaotiraat-i Jihaad-i Afghaanistaan ; ; 7). - (no price).
Рубрики: Martyrs--Afghanistan.
   Afghanistan--History, Soviet occupation, 1979-1989


Additional access points:
Jalaalai, M.; Murtaozavai, Ibraahaim.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    aAkhirain nasl : [Text] : yaadmaan-i shahaidaan-i Pashmakah va Khurmaakah / / Jalaalai, M., Murtaozavai, Ibraahaim. - Tihraan : : oHawzah-i Hunarai-i Saazmaan-i Tablaighaat-i Islaamai,, 1375 [1996 or 1997]. - 138 p., [10] p. of plates : : il + 22 cm. - (Majmau°ah-i khaaotiraat-i Jihaad-i Afghaanistaan ; ; 7). - (no price).
Рубрики: Martyrs--Afghanistan.
   Afghanistan--History, Soviet occupation, 1979-1989


Additional access points:
Jalaalai, M.; Murtaozavai, Ibraahaim.
(No free copies)
Find similar


4.


   
    aAkhirain furaugh. [Text] : библиография. - Chaap-i 2. - [Tehran] : : Mash°al-i aAzaadai,, 1401 [1981]. - 84 p. ; + 20 cm. - Includes bibliographical references. - (no price).
In Persian.
Рубрики: Mahdism.
   Shai°ah--Doctrines.Additional access points:
Mahdai, Muohammad ibn al-oHasan,
(No free copies)
Find similar


5.


   
    aAkhirain lahozah§haa-yi surkh : [Text] : majmau°ah-i vaosiyatnaamah-i shahaidaan : hamraah baa sukhan-i Imaam va Shahaid Muotahharai darbaarah-i maqaam-i Shahaid. / Muotahharai, Murtaozaa. - Tihraan : : Intishaaraat-i Payaam-i aAzaadai,, [1981?]. - 134 p. : : il + 22 cm. - (no price).
Рубрики: Wills--Iran.
   Iran--History--1979-


Additional access points:
Muotahharai, Murtaozaa.
(No free copies)
Find similar


6.


   
    aAothaveom daasaka ke loga / [Text] / Balaraama,, Manaisharaaya,. - 1. saomskaraona. - Nayai Dillai : : Praacai Prakaaasana,, 1982-1986. - 3 v. ; с. + 22 cm. - Rs35.00 (v. 1 : varies for each vol.) р.
Short stories. In Hindi. Vols. 2 has imprint: Dillai : aAlekha Prakaaasana; v. 3. : Dillai : Janapriya Prakaaasana.
    Content:
1. Kahaanai para kendrita -- 2. Kahaanai para kendrita eka cayana aura -- v. 3. aSreshotha kahaanaiyoom kaa aakhirai cayana.
Рубрики: Short stories, Hindi.


Additional access points:
Balaraama, (1951-); Manaisharaaya, (1945-)
(No free copies)
Find similar


7.


   
    aAothaveom daasaka ke loga / [Text] / Balaraama,, Manaisharaaya,. - 1. saomskaraona. - Nayai Dillai : : Praacai Prakaaasana,, 1982-1986. - 3 v. ; с. + 22 cm. - Rs35.00 (v. 1 : varies for each vol.) р.
Short stories. In Hindi. Vols. 2 has imprint: Dillai : aAlekha Prakaaasana; v. 3. : Dillai : Janapriya Prakaaasana.
    Content:
1. Kahaanai para kendrita -- 2. Kahaanai para kendrita eka cayana aura -- v. 3. aSreshotha kahaanaiyoom kaa aakhirai cayana.
Рубрики: Short stories, Hindi.


Additional access points:
Balaraama, (1951-); Manaisharaaya, (1945-)
(No free copies)
Find similar


8.


   
    [Iranian children's literature, 3]. [Text] / Shaahid. [et al.]. - Tihraan, : [s. n.], 1339-1370 [1960-1991]. - 14 v. : с. : il + 19-24 cm. - (no price).
    Content:
[1] Parvandah§haa va baaraan / taosvairhaa az Zamaan Zamaanai ; nivishtah-®i Shaahid. 1339 [1960] -- [2] Mau firfirai / nivishtah-®i Shahlaa Baarfuraush ; naqqaashai az Nayyirah Taqavai. Chaap-i 1. 1364 [1985] -- [3] Baaraan, aaftaab, va qiososah-®i kaashai / nivishtah-yi Naadir Ibraahaimai ; naqqaashai-i °Alai Akbar oSaadiqai. Chaap-i 3. 1364 [1985] -- [4] °Ajab ishtibaahai! / nivishtah-®i Suraur Pauryaa ; taosaavair az Fairauzah-®i Gul§muohammadai. Chaap-i 1. 1366 [1987] -- [5] Khaalah Sulotaan / nivishtah-®i Ja°far Ibraahaimai Naosr ; naqqaashai-i Faraidah Shahbaazai. 1368 [1989] -- [6] Nauzdah ghulaam, nauzdah kaasah : bar asaas-i yak qiososah-®i qadaimai / baaz§nivaisai va nigaarish az Muosotafaa Khiraamaan ; naqqaashai az Maitraa °Abdai. Chaap-i 1. 1368 [1989] -- [7] Shukaufah§haa-yi barfai / shi°rhaa-yi Afsaanah-®i Sha°baan§nizhaad ; naqqaashai az Ru®yaa Mash°auf, Parai Saimaa oTaahbaaz. [1989?] -- [8] Qiososah-®i kirm-i baaghbaan / nivishtah-®i Muohammad Riozaa Shams. Chaap-i 2. 1368 [1989] -- [9] oHikaayat-i otauotai va baazargaan : bar asaas-i qiososah§ai az Maosnavai-i Mawlavai / baaz nivisht-i, Mahdai Fairauzaan ; naqqaash, Manauchihr Aohmadai. 1369 [1990] -- [10] Hambaazai-i baad / nivishtah-®i Faraibaa Kalhur ; naqqaashai az Nasrain Bunyaadai. Chaap-i 2. 1369 [1990] -- [11] Bahaar dar naqqaashai-i Saaraa kauchaulau : majmau°ah-®i dau daastaan / nivishtah-®i Muohammad Riozaa Shams. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [12] Pusht-i panjarah / nivishtah, Mahdai Shujaa°ai ; naqqaashai, Muosotafaa Gaudarzai. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [13] aAkhirain sukhan / nivishtah, Muosotafaa Raohmaandaust ; naqqaashai, Abau al-Faozl °aAlai. Chaap-i 1. 1370 [1991] -- [14] Dum-i qaurbaaghah / nivishtah-®i Muohammad Riozaa Shams ; naqqaashai az Mihrnaush Ma°osaumiyaan. Chaap-i 2. 1370 [1991]
Рубрики: Children's literature, Persian.


Additional access points:
Shaahid.; Baarfuraush, Shahlaa.; Ibraahaimai, Naadir.; Pauryaa, Suraur.; Ibraahaimai, Ja°far, (approximately 1957-); Khiraamaan, Muosotafaa.; Sha°baan§nizhaad, Afsaanah, (1964-); Shams, Muohammad Riozaa.; Fairauzaan, Mahdai.; Kalhur, Faraibaa.; Shujaa°ai, Mahdai.; Raohmaandaust, Muosotafaa.
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017