Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AAKAAASA$<.>)
We have found 11 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 11

1.


   
    aAmaara kathaa [[sound recording] /] / Khaana, aAyama,. - oDhaakaa : : Paribeasanaacya, Betaara Jagata,, [1994?]. - 1 sound cassette :. - (no price).
MARS. Sung in Bengali. Title from inlay sheet.
    Content:
aAmaara kathaa / aAjama Khaana -- Tumi balale / Raanaa -- Bhebechi aami / Jucyela -- aAkaaasa checye / Kanaka -- Tomaake mane / Reasaada -- Hordacya prabaase / Jucyela -- Eiye maanusha / Reasaada -- Prathama dekhaate / Kanaka -- Acina patha dhare / Raanaa -- Mane paore / Reasaada -- Keu bale Phaaguna / Jucyela.
Рубрики: Popular music--Bangladesh.
   Songs, Bengali--Bangladesh.

Abstract: Popular Bengali songs.


Additional access points:
Khaana, aAyama, (1950-2011.)
(No free copies)
Find similar


2.


   
    aAkaaasagacngaa : [Text] : gajala sacnkalana / / Paujaa, Govarddhana,. - 1. saomskaraona. - Lalitapura : : aAkaaasa Parivaara,, 2053 [1996]. - 8, 64 p. ; + 19 cm. - Загл. обл. : aAkaaasa Gacngaa. - In Nepali. - (no price).
Ghazals.
Рубрики: Ghazals, Nepali, 20th century.


Additional access points:
Paujaa, Govarddhana, (1970-)
(No free copies)
Find similar


3.


   Tantras.

   
    aAkaaasa-Bhairava-kalpam : [Text] : pratyakosa-siddhipradaom Umaamaheasvara-saomvaadaraupam : sacnkosiptahindai vyaakhyopetaom-mantroddhaarasahitaom ca / / aSarmaa, Naanakacandra. - 1. saomskaraona. - Naai Dillai : : 1981., S. a. - 27, xlii, 251 p., [2] leaves of plates : : портр, вкл.л + 22 cm. - (Taantrik-series ; ; 1). - (no price).
In Sanskrit; prefatory matter in Hindi. Title on added t.p.: aAkaash-Bhairava-kalpam of Umaa Maheshwara. Distributor statement from label tipped in on t.p.
Abstract: Verse work on Hindu tantric rituals.


Additional access points:
aSarmaa, Naanakacandra.
(No free copies)
Find similar


4.


   Tantras.

   
    aAkaaasabhairavakalpokta mantrasacngrahaoh / [Text] / Korosonamaurtiasaastrai, Tediyaur Es. - Prathamaavorttioh. - Taanjapurai : : Taanjapurai Mahaaraajaa aSarabhoji Sarasvataimahaal Granthaalaya,, 1985. - xii, 28 p. ; + 23 cm. - (no price).
In Sanskrit; prefatory matter in English and Tamil; includes critical apparatus and appendices in Tamil. Added t.p. in English. Tantric work.


Additional access points:
Korosonamaurtiasaastrai, Tediyaur Es.; Tanjore Maharaja Serfoji's Sarasvati Mahal Library.
(No free copies)
Find similar


5.


   
    Caaindanai aSaaha, aaphnai aakaaasa, aaphnai pariveasa / [Text] / Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah,, Prasaaai, Narendraraaja. - Saomskaraona 1. - [Kathmandu] : : aSrai 5 ko Sarakaara, Saancaara Mantraalaya, Saucanaa Vibhaaga,, 2043 [1986]. - 185 p. : : ill., ports. ; + 23 cm. - (no price).
In Nepali.
Abstract: On the works of Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah, Queen, consort of Birendra Bir Bikram Shah Deva, King of Nepal, b. 1949, Nepali poetess; includes a sampling of her poetry.


Additional access points:
Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah, (Queen, consort of Birendra Bir Bikram Shah Deva, King of Nepal, ; 1949-2001.); Prasaaai, Narendraraaja.; Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah,; Nepal. Saucanaa Vibhaaga.
(No free copies)
Find similar


6.


   
    Bihaara kai Hindai upanyaasikaaeim : [Text] : bihaara ke asreshotha laghu upanyaasoom kaa pratinidhi sacnkalana / / aSao, Raobina,. - 1. saomskaraona. - Naai Dillai : : Hindai Buka Senotara,, 1987. - 151 p. ; + 23 cm. - (no price).
Novelettes. In Hindi.
    Content:
Nayaa ghara / aAasaisha Sinhaa -- Sthaanaantaraona / oRtaa aSukla -- aAga ke phaula / Ushaa Kiraona Khaana -- Thooraa-saa samudra, thooraa-saa aakaaasa / Raabina aSao Pushpa -- Eka vimuorha paiorai / aSubhadraa Miasra -- aAdima raaga / aSauvaala.
Рубрики: Hindi fiction--India--Bihar.
Abstract: Anthology of Hindi novelettes from Bihar.


Additional access points:
aSao, Raobina, (1934-)
(No free copies)
Find similar


7.


   
    aAdhaa aakaaasa, aadhaa dhartaa : [Text] : mahilaaharaudvaaraa racita samasaamayika lekhaharau tathaa kavitaaharauko sacngraha / / aSarmaa, Saitaa., Nyaupaane, Durgaa., Yami, Hisilaa. - [Kathmandu] : : Preraonaa Mahilaa Parivaara,, [1990?]. - 8, 80 p. ; + 19 cm. - Rs7.00 р.
Essays and poems. In Nepali.


Additional access points:
aSarmaa, Saitaa.; Nyaupaane, Durgaa.; Yami, Hisilaa.
(No free copies)
Find similar


8.


   
    Bhaashaa-aandolana paotabhaumi granthamaalaa. [Text] : библиография / Bangladesh Institute of Development Studies., "Bhaashaa-aAndolanera aArtha-Saamaajika Paotabhaumi" Gabeshaonaa Prakalpa. - oDhaakaa, Baaomlaadeasa : : Iunibhaarsioti Presa,, 1990. - 5 v. ; с. + 22 cm. - Includes bibliographical references. - Tk155.00 (v. 1 : varies for each vol.) р.
In Bengali. "Baaomlaadeasa Unnacyana Gabeshaonaa Pratishothaanera udyoge anushothita 'Bhaashaa-aAndolanera aArtha-Saamaajika Paotabhaumi' Gabeshaonaa Prakalpera pratibedanasamauha ... paaincaoti khaonode prakaaasita hala"--Vol. 1, t.p. verso. Reports on the history of the 1952 Bengali language movement in the erstwhile East Pakistan, now Bangladesh; includes socioeconomic aspects of the movement. Includes indexes.
    Content:
1. Bhaashaa-aandolana, pariprekshita o bicaara / aAtiura Rahamaana, Lenina aAjaada -- 2. Bhaashaa-aandolana, arthanaitika paotabhaumi / aAtiura Rahamaana, Lenina aAjaada -- 3. Bhaashaa-aandolana, asreonaibhitti o raajanaitika prabaonataasamauha / Ema. Ema. aAkaaasa -- 4. Bhaashaa-aandolana, aomasagrahaonakaaraidera asreonaiabasthaana / aAtiura Rahamaana, Saicyada Haasemai -- 5. Bhaashaa-aandolana, saahityika paotabhaumi / Humaacyuna aAjaada.
Рубрики: Bengali language movement.
   Bengali language--Political aspects--Bangladesh.

   Bengali language--Reform.--Bangladesh

   Bangladesh--Social conditions.


Additional access points:
Bangladesh Institute of Development Studies.; "Bhaashaa-aAndolanera aArtha-Saamaajika Paotabhaumi" Gabeshaonaa Prakalpa.
(No free copies)
Find similar


9.


    Bhandari, Mannu, (1931-).
    aSreshotha kahaaniyaaom / [Text] / Mannu, Bhandari. - Dillai : : Raajapaala,, [1964]. - 147 p. ; + 19 cm. - (no price).
In Hindi. Short stories. "Raajendra Yaadava dvaaraa: meraa hamadama, meraa dosta": P. [9]-25.
    Content:
Raanai maaom kaa cabautaraa.--Caasme.--Akelai.--Maiom haara gaai.--Kshya.--Ekhaane aakaaasa naaiom.--Yahai saca hai ...

(No free copies)
Find similar


10.


   
    Amarakaanta. aAkaaasa pakshai. [Text]. - [S. l. : s. n.], [1967]. - p. cm. - (no price).
Romanized.

(No free copies)
Find similar


11.


   
    Dausare dausare aakaaasa. [Text] / Deotale, Chandrakanta,. - [S. l. : s. n.], 1973. - 6, 128 p. ; + 19 cm. - (no price).
In Hindi.
Рубрики: Voyages and travels


Additional access points:
Deotale, Chandrakanta, (1936-)
(No free copies)
Find similar
 1-10    11-11 
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017