Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AAHAU$<.>)
We have found 10 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 10

1.


   
    [Baarik ilah] [[sound recording].]. - Tarzana, CA : : Pars Video,, [1993]. - 1 sound cassette :, (). - Sung in Persian. - (no price).
Brief record.
    Content:
Kabautar -- Haanai -- aAhau khaanum -- Maitarsam -- Ilaha -- Baarik ilah -- Maimairam --Khvaab -- Parandah§haa.
Рубрики: Popular music--Iran, 1991-2000.
   Songs, Persian.


(No free copies)
Find similar


2.


   
    Afsaanah§haa-yi Luristaan / [Text] / Kishaavarz, °Azaiz Allaah. - Chaap-i 1. - Khurramaabaad : : Aflaak,, 1374 [1995 or 1996]. - 79 p. ; + 21 cm. - (no price).
Folktales from Luristaan (Iran).
    Content:
Gul-i oSanawbar -- Haft dukhtaraun -- Dast va paa namadai -- Dukhtar-i daal -- Dau baraadar -- Sang-i osabaur -- aAhau-yi shal -- Malik Jamshaid va Malik Khvurshaid.
Рубрики: Tales--Iran--Luristaan.


Additional access points:
Kishaavarz, °Azaiz Allaah.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    Afsaanah§haa-yi Luristaan / [Text] / Kishaavarz, °Azaiz Allaah. - Chaap-i 1. - Khurramaabaad : : Aflaak,, 1374 [1995 or 1996]. - 79 p. ; + 21 cm. - (no price).
Folktales from Luristaan (Iran).
    Content:
Gul-i oSanawbar -- Haft dukhtaraun -- Dast va paa namadai -- Dukhtar-i daal -- Dau baraadar -- Sang-i osabaur -- aAhau-yi shal -- Malik Jamshaid va Malik Khvurshaid.
Рубрики: Tales--Iran--Luristaan.


Additional access points:
Kishaavarz, °Azaiz Allaah.
(No free copies)
Find similar


4.


   
    aAhau-yi dasht [[sound recording] :] : mausaiqai-i maohallai-i Khuraasaan. - [Tehran] : : aAvaa-yi dil,, [1998?]. - 1 sound cassette : : вкл.л, (). - Sung in Persian. - (no price).
Brief record.
    Content:
Biraim dasht -- Intiozaar -- Faraaqai -- Gulzaar -- Naalah-i dil -- Ra°naa -- Bai kalaam.
Рубрики: Folk songs, Persian--Iran--Khuraasaan (Province)
   Folk music--Iran--Khuraasaan (Province)


(No free copies)
Find similar


5.


   
    aAhau-yi vaohshai [[sound recording] :] : bar asaas-i mausaiqai-i maohallai-i aIraan = Ahoyeh vahshi / / Sa°aidai, Malaiohah,. - [Tehran] : : aAvaa-yi Sipihr,, 1379 [2000]. - 1 sound disc : : вкл.л, () + 4 3/4 in. - Sung in Persian. - (no price).
Compact disc. Brief record.
    Content:
Shau aayam = sho ayam -- Daa®ai daa®ai = Daei daei -- Shukaufah-i bahaar = Shekofe bahar -- aAhau-yi dasht = Ahooye dasht -- Shairain jaan, bai-kalaam -- Jayraan = Jeiran -- Dil chai aasimaun = Del chi asemon -- Baalaavarzaan -- Paach Laylai, jaunai jaunai = Pach lili, joni joni -- °Araus-i Shaushtarai = Aroos Shoshtari.
Рубрики: Folk music--Iran, 2001-2010.
   Songs, Persian.Additional access points:
Sa°aidai, Malaiohah, (1948 or 1949-)
(No free copies)
Find similar


6.


    [Az kunsirt-i barguzaidah va bai§saabiqah-i Haamburg]. [Sound recording].
   CD-Nr. 1. - [Hamburg] : : Chorasan Musik,, [2000?]. - 1 sound disc : + 4 3/4 in. - Sung in Persian and Pushto. - (no price).
Compact disc.
    Content:
Naa§umaid -- Maazidaigar -- Judaayai -- Haraat mairam -- Baidil -- aAhau-yi osaohraayai -- Vairaanah -- Chihil chiraagh -- Yaar-i man -- Vaay dildaar -- Bimairam -- Gul-i sangam -- Ay satamgar -- Kamar baaraik -- Burdah dil -- Khvudat gul.
Рубрики: Popular music--Afghanistan, 1991-2000.
   Popular music--Iran, 1991-2000.

   Songs, Persian.

Kl.slova (normalized):
Afghan and Iranian modern popular music.


Additional access points:
Naikzaad, Akbar. \\; oHabaibai, Shahlaa. \\; Badai°, Asad. \\; Saimaa \\; Huvaydaa, oZaahir. \\
(No free copies)
Find similar


7.


   
    Baist au dau-i Bahman [[sound recording].]. - Tihraan : : Sai Bai Is,, 1361 [1982]. - 1 sound cassette :. - Sung in Persian. - (no price).
Brief record.
    Content:
Ijraa-yi jadaid-i Allaah Akbar -- 22 Bahman -- Kujaa®aid ay shahaidaan-i khudaa®ai -- Faosl-i mai°aad -- Pairauzai-i khaun -- Sham°-i vafaa -- aAhau-yi vaohshai -- 22-i Bahman.
Рубрики: Revolutionary ballads and songs--Iran.

(No free copies)
Find similar


8.


   
    Current music of Tonga [[sound recording].] / comp. : Linkels, Ad., Linkels, Lucia. - T 7400. - New York, N.Y. : : Lyrichord,, [1987?]. - 1 sound disc : : вкл.л, () + 12 in. - Vocal works sung in Tongan. - (no price).
Vocal and instrumental music from Tonga recorded by Ad and Lucia Linkels. Program notes in English on container.
    Content:
Side 1. Nose flutes. 'Ana laatau (Tuila Pusiaka, Lapaha, Tongatapu) ; 'Ana laatau (Futa Helu, 'Atenisi University, Tongatapu) -- Jew's harp. 'aUtete (Kaloni Tanaki, Hihifo, Niuatoputapu) -- Faikava songs. Molumalu (Ve'eve'e 'O Taaufa'aahau, Tatakamotonga, Tongatapu) ; Tangi 'oiauae (Funga Vai'ene Group, Toula, Vava'u) -- Stringbands. Ko e huni mo e mapa (The Oldtimers, Tongatapu) ; 'Alu aa (Funga Veimumuni Group, Toula, Vava'u) ; Nofo aa si'i Tonga (Lolohea Brothers, Ha'akio, Vava'u) -- Lakalaka. Lakalaka (Lautohi Si'i 'A Makave, Vava'u) ; Lakalaka (Catholic villagers of Pea, Veitongo, Tofoa and Ha'ateiho, Tongatapu) ; Lakalaka (Catholic villagers of Ma'ufanga, Tongatapu) -- Church music and lali beating. Himi 639 (Kolomotu'a Church Choir and Brassband, Tongatapu) ; Ko koe sisau & lali beating (Church of Tonga, Pangai-Ha'ato'u, Lifuka, Ha'apai) ; Laumaalie (Church of Tonga, Ma'ufanga, Tongatapu) ; Sio ki he fuka (Church of Tonga, Pangai-Ha'ato'u, Lifuka, Ha'apai) -- Brassband. Tui tui taumafa tu (Mailefihi College Band (conductor, Tekillati Paalavi), Vava'u).
Рубрики: Music--Tonga.
   Songs, Tongan.

   Hymns, Tongan.Additional access points:
Linkels, Ad. \comp. .\; Linkels, Lucia. \comp. .\
(No free copies)
Find similar


9.


   
    [Iranian children's literature, 1]. [Text] / (Maohmaud). aAzaad, M. [et al.]. - Tihraan, : [s. n.], 1347-1370 [1968-1991]. - 15 v. : с. : il + 20-25 cm. - (no price).
    Content:
[1] Qiososah-®i otawqai / shi°r az M. aAzaad ; naqqaashai az Naahaid oHaqaiqat. 1347 [1968] -- [2] Gailaan / nivishtah va naqqaashai, Bahman Daadkhvaah. 1347 [1968] -- [3] oTilism-i shahr-i taaraikai / nivishtah-yi Riozaa Marzubzaan ; naqqaashai az Naikzaad. 1347 [1968] -- [4] Gumshudah-yi lab-i daryaa : daastaanai az karanhaa-yi Khalaij-i Faars / nivishtah-yi Ghulaamohusayn Saa°idai ; naqqaashai az Zamaan Zamaanai. 1348 [1969] -- [5] Taukaayai dar qafas / nivishtah-®i Naimaa Yaushaij ; naqqaashai az Bahman Daadkhvah. Chaap-i 1. 1350 [1971] -- [6] Man va khaarpusht va °arausakam / nivishtah, R. Dihgaan ; naqqaashai, Farshaid Maosqaalai. Chaap-i 1. 1363 [1984] -- [7] Kalaagh par : majmau°ah-®i shi°r baraa-yi kaudakaan / baa shi°rhaa§yai az Shukauh Qaasim§niyaa, Ja°far Ibraahaimai, Buyauk Malikai, Asad Allaah, Shu°baanai ; naqqaashai az Muohammad °Alai Banai Asadai. Chaap-i 1. 1365 [1986] -- [8] Raaz-i aabgair / nivishtah-®i Suraur Pauryaa ; naqqaashai az Bihzaad Gharaib§paur. Chaap-i 2. 1368 [1989] -- [9] Shangaul va mangaul /naqqaash, Faraid Sakaachaa®ai. Chaap-i 2. 1368 [1989] -- [10] Chaupaan daryaa§ai / nivishtah va taosaavair az aAlan Baayaash. Chaap-i 2. 1369 [1990] --
[11] Zaaghai va zairak : bar asaas-i daastaanai az Kalailah va Dimnah / baaz nivishtah-®i M. aAzaad ; taosaavair az Fairauzah-®i Gul Muohammadai. Chaap-i 2. 1369 [1990] -- [12] Surkh va osauratai / suraudah-®i oSafauraa Nayyirai Shairaazai ; taosvair az Abau al-Faozl Himmatai aAhau®ai. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [13] Dunyaa-y maal-i man ast / nivishtah-®i Muohammad Riozaa Yausufai ; naqqaashai az Karaim Naosr. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [14] Maadar, ozaraioh, kabautar / nivishtah-®i Faraibaa Kalhur ; naqqaashai, Muosotafaa Nadirlau. Chaap-i 1. 1370 [1991] -- [15] Siyaah khaanah-®i safaid nadaarad / nivishtah-®i Muohammad Muohammadai ; naqqaashai az Mahain Javaaharain. Chaap-i 1. 1370 [1991]
Рубрики: Children's literature, Persian.


Additional access points:
aAzaad, M., (Maohmaud).; Daadkhvaah, Bahman.; Marzubaan, Riozaa.; Saa°idai, Ghulaam oHusayn.; Yaushaij, Naimaa.; Dihgaan, R.; Pauryaa, Suraur.; Sakaachaa®ai, Faraid.; Bailhache, Alain, (1937-); aAzaad, M., (Maohmaud); Nayyirai Shairaazai, Safaurah.; Yausufai, Muohammad Riozaa.; Kalhur, Faraibaa.; Muohammadai, Muohammad.
(No free copies)
Find similar


10.


   
    oDaakaotara Roshana Laala aAhaujaa / [Text] / Raajindara Sicngha. - [Paotiaalaa] : : Bhaashaa Wibhaaga, Paanjaaba,, 1973. - p., [4] leaves of plates : : il, вкл.л + 21 cm. - (no price).


Additional access points:
Raajindara Sicngha.
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017