Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AAHAA$<.>)
We have found 6 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 6

1.


   
    [aAhaa-y mardum-i dunyaa] [[sound recording].]. - Tarzana, CA : : Pars Video,, [1993]. - 1 sound cassette :, (). - Sung in Persian. - (no price).
Brief record.
    Content:
aAhaa-y mardum-i dunyaa -- Guftugau baa dil -- Bi-khiyaalam (takyah bar baad) -- Niyaayish -- Dil-i man -- Sahm-i man -- Baa man az aIraan bigau.
Рубрики: Popular music--Iran, 1991-2000.
   Songs, Persian.


(No free copies)
Find similar


2.


   
    Bholaa manare aamaara [[sound recording] :] : khrishotiya loka saomgaita. - oDhaakaa : : Khraishotaicya Yogaayoga Kendra,, [1993?]. - 1 sound cassette : : вкл.л. - Sung in Bengali. - (no price).
Baanaidipti kyaaseota naom 14. Folk songs. Acquired through Library of Congress Field Office, New Delhi. Production level cataloging.
    Content:
Khaaincaara bhitare mana paakhaiotaa -- Ore abhaagaa andha -- Tairthe kena yaabire mana -- Maa aamaare korpa kara -- Mana aamaara paagalaa ghooraa -- aAhaa kai maadhurai aamaara maacyera naame -- aAmi yedina aaichilaama bhabe -- Bhaba dairaara kaanodaarai -- aAmaara duohkhera thaakura Yaiashu -- Bandanaa kari ogo tomaare -- aAmaara praaona othaakure bhikshaa kare -- Marata lokera maa jananai -- Ichaamatira baainke.
Рубрики: Folk songs, Bengali--Bangladesh.
   Folk music--Bangladesh.

Abstract: On the Christian theme.

(No free copies)
Find similar


3.


   
    aAhaa parbata, aahaa Caototagraama : [Text] : paarbatya Caototagraama bishacyaka smaaraka. - oDhaakaa : : Atandra Janataa Baaomlaadeasa,, 1997. - 288 p. ; + 22 cm. - In Bengali. - Includes bibliographical references. - (no price).
Рубрики: Chittagong Hill Tracts (Bangladesh : Region)--Politics and government.
Abstract: Contributed articles on political and administrative issues of CHT Region, Bangladesh.

(No free copies)
Find similar


4.


   
    Dahahatveni peaya saha puanci kaocciya. [Text] / aSrai Lacnkaa Maha Beacnkuva., Siomhala Saomskortika Sacngamaya. - [Koolamba] : : Srai Lacnkaa Maha Beacnkuvae Siomhala Saomskortika Sacngamaya,, 1978. - 120 p. ; + 19 cm. - (no price).
In Sinhalese. "Devana piyavara."
    Content:
Ek (a) satya kataavak / oDabliv. Jae. Jai. Amarasiomha -- Dahahatveni peaya saha puanci kaocciya / Bandula Vimalasauriya -- Ran maalaya / Lakosmai Kumaari Vikramasiomha -- Mahageya vinaaasa venu balaa siotiya noheakiya / aNaana Samarapaala -- Deviyangae aahaaraya / aAnanda da Silvaa -- Nolada aadaraya / aAr. Pai. aE. Guonasaekara -- Mahaa nagaraya / Sandun Vijaesiri -- Aruonaolu neagena turu / Lakosmai Kumaari Vikramasiomha -- Babaa maom yannaom / aAnanda da Silvaa.
Рубрики: Short stories, Sinhalese.


Additional access points:
aSrai Lacnkaa Maha Beacnkuva. Siomhala Saomskortika Sacngamaya.
(No free copies)
Find similar


5.


    Sulaakhe, (Bhagavanta Paonodharainaatha).
    aAhaara va dairghaayushya [[microform] /] : библиография / Bha. Paa. Sulaakhe. - Prathamaavortti. - Baarasai, Solaapaura : : 1960. ; Puonae :, S. a. - 20, 232 p. : : ill. ; + 18 cm. - Includes bibliographical references (prelim. p. [18]) and index. - (no price).
In Marathi.
Рубрики: Diet.
Abstract: On best diet for long life.

(No free copies)
Find similar


6.


    Vaecnkaotaraamayya, Puccaa.
    aAdhunika aahaara cikitsaa asaastramu / [Text] / Puccaa. Vaecnkaotaraamayya. - Haidaraabaadu : : Prakorti Prakaaasana,, [1963?]. - 121 p. ; + 22 cm. - In Telugu. - (no price).
Рубрики: Naturopathy.
   Deficiency diseases.


(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017