Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AADAINAH$<.>)
We have found 1 book(s)/magazine(s)
1.


   
    Consolidated Persian newspapers [[microform].]. - Washington, D.C. : : Library of Congress Photoduplication Service,, 1983. - 3 microfilm reels ; : il + 35 mm. - (no price).
Title from container. Reproduces scattered issues of Persian language newspapers the bulk of which were originally published between the years 1946 and 1954, with some later years; title list filmed in opening frames.
    Content:
reel 1. aAhan. Najaat . Ustvaar. aAraam. Raahnumaa-i millat. Nairau-i millai. Razm-i aadainah. Mardaan-i rauz. Navaa-i millat. aAzhang. Parcham-i khaavar miyaanah. Tawhaid-i afkaar -- reel 2. Sob. Payaam-i aAzarbaaijaan. Maazandraan. Akhrain nabard. aAsiyaa. Kirmaanshaah. Tehraan ikonomist. oSadaa-i- jaavidaan. Asar. Khadang. Ramz-i taraqqi. aAzar aabaadgan. Rahbar yazd. Chehl staun. Mehr-i millat. Chamber. Kashaavarzaan-i gharb. oTufaan. Hilaal-i surkh. Mihaan parast. Tabraiz. R°ad janaub. Kaurash. Nabard-i paak. oSadaa-i linjaan. Shaahid-i gharb. Vaahimah. Nabard-i maa. Farshaidai. Parcham-i yazd. Paykaar-i mardaan. Rastaakhaiz-i °adal. Sanglaakh. Zarrain -- reel 3. Akhbaar-i imrauz. Farshaidai hangaamah. Fidaai°yan-i iraanshaah. Namah-i jaamijam. Raanandah-i rauz. Raanandah. °aAdaalat. Narah-i sharq. Akhbaar al kuvayt. °Arshah. aAzhair-i sharq. Baabulshehr. Da khalqo-hila. Dunyaa. Ghaughaa-i millat. Iqtiosaad. Jaras. Nidaa-i faumin. Payaam-i mardum. Shipaur. Vaohdat-i aasyaa. Afsar-i kiyaan. Al anba®. Tarjumaan. Afkaar-i naw. Haao kaari. Ittiohaad-i iraan. Langar. Ittiohaad malaayar. Millai saba. Hamah. Piktaika. Qalam-i mubaariz. Ranj va ganj. Rauzgaar. Sadaai pahlavai. Varaangah. aAryaa.
Рубрики: Persian newspapers.
   Newspapers on microfilm.

   Afghanistan
    Iran


(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017