Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AAD$<.>)
We have found 271 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 20

1.


   
    Aadmi aur apsara / [Videorecording]. - [S. l. : s. n.], 1991. - 1 videocassette of 1 : : sd., col. ; + 1/2 in. viewing copy. - (no price).
Copyright: Gulf Traders Inc--T/A Video Sound. PUB 23Aug91; PA557-309. In Hindi. Reference source used: copyright data sheet.


Additional access points:
Copyright Collection (Library of Congress)
(No free copies)
Find similar


2.
Шифр: a712033 (Magazine)
aAdhai zamaina. [Текст]. - Paotanaa : : Mainaa Tivaarai,, 1991- - . - v. : c. +27 cm. - In Hindi. - Title from cover. - On women's issues in the Indian context. - Is published quarterly

Рубрики:
Women -- India

Find similar


3.


   
    aAdhunika prajanmera kabitaa / [Text] / Daaasa, Uttamakumaara,, Sena, Mortyuanjacya. - Baaruipura, 24 Paragaonaa (Da) : : Mahaadiganta,, [1991]. - 360 p. ; + 22 cm. - Rs60.00 р.
In Bengali. Anthology of modern Bengali poetry.
Рубрики: Bengali poetry, 20th century.


Additional access points:
Daaasa, Uttamakumaara, (1939-); Sena, Mortyuanjacya.
(No free copies)
Find similar


4.


   
    aAdibaasai bahuola Macyaurabhaanja Jillaare praathamika asikshaadaana : [Text] : aadibaasai pratinidhicnka saha anushothita aalocanaacakrara bibaraonai, Sepotembara 17, 1989. / Mahaapaatra, Khageasvara, ; Academy of Tribal Dialects & Culture (Orissa, India). Seminar on Primary Education of the Tribal Students of Mayurbhanj ((1989 : ; Bhubaneswar, India)). - Bhubaneswar : : aAdibaasai Bhaashaa o Saomskorti Ekaaodemai, Oodiasaa,, 1991. - 55 p. ; + 23 cm. - (no price).
English and Oriya. "Proceedings of the Seminar on Primary Education of the Tribal Students of Mayurbhanj, September 17, 1989 / co-ordinator, K. Mahapatra"--T.p. verso.
Рубрики: Dalits--Education (Elementary)--Congresses.--India--Mayaurbhanj
   Education, Elementary--Congresses.--India--Mayaurbhanj

   Mayaurbhanj (India)--Scheduled tribes--Education (Elementary)--Congresses.


Additional access points:
Mahaapaatra, Khageasvara, (1933-); Academy of Tribal Dialects & Culture (Orissa, India)Seminar on Primary Education of the Tribal Students of Mayurbhanj ((1989 : ; Bhubaneswar, India))
(No free copies)
Find similar


5.


   
    Afoola Oromoo : [Text] : durdurii / / Abrraa Nafaa. - Finfinnee [Addis Ababa] : : Gumii qormaata afaan Oromootiin, Biiroo aadaafi beeksisa Oromiyaatti,, [1991 i.e. 1998]-<[1995 i.e. 2003]>]. - v. <1, 3-4> : с. : il + 20 cm. - In Oromo. - (no price).
"Mudde 1991"--V. 1. "Wax. 1995"--V. IV.
Abstract: Oromo folktales.


Additional access points:
Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi beeksisa Oromomiyaa. Gumii qormaata afaan Oromootiin.
(No free copies)
Find similar


6.


   
    Baaomlaa kabitaara praakortaacyana, uttara aadhunika kabitaa / [Text] : библиография / Cakrabarti, Bairendra,. - Kalakaataa : : Granthaalacya,, 1991. - 119 p. ; + 23 cm. - Includes bibliographical references. - Rs20.00 р.
In Bengali. Articles on modern Bengali poetry; chiefly of 20th century.
Рубрики: Bengali poetry--History and criticism., 20th century


Additional access points:
Cakrabarti, Bairendra, (1943-)
(No free copies)
Find similar


7.


   
    Aadalee miidhaa geessisan / [Text]. - Finfinnee [Addis Ababa] : : [1992 i.e. 2000], S. a. - 24 p. ; + 21 cm. - In Oromo. - (no price).
Cover title. "Waxabajjii, bara 1992."
Abstract: On harmful cultures and traditions affecting the girl child among the Oromo people of Ethiopia.


Additional access points:
UNICEF Ethiopia.; Oromiyaa Kelel (Ethiopia). Caffee.
(No free copies)
Find similar


8.


   
    aAdhunika Bhaarata meom Saomskorta kai upaadeyataa / [Text] : библиография / Laala, Korshona,. - Dillai : : Saomskorta Vibhaaga, Dillai Viasvavidyaalaya kai ora se Naaga Prakaaasaka,, 1992. - xxviii, 217 p. ; + 23 cm. - Includes bibliographical references. - Rs150.00 р.
In Hindi.
Рубрики: Sanskrit philology--Congresses.
Abstract: Relevance of Sanskrit language and literature in contemporary Indian society; papers presented at a conference organized by the Dept. of Sanskrit, Delhi University, 9-11 March 1991.


Additional access points:
Laala, Korshona, (1933-)
(No free copies)
Find similar


9.


   
    aAdhunika Kannaoda mahaakaavyagaolu : [Text] : paricayaatmaka laekhanagaolu / / Saadara, Basavaraaja. - Becngaolauru : : Kannaoda Sacngha,, 1992. - xii, 39 p. ; + 19 cm. - Rs8.00 р.
In Kannada.
Рубрики: Epic poetry, Kannada--History and criticism.
   Kannada poetry--History and criticism., 20th century

Abstract: Contributed articles on 20th century Kannada epic poetry.


Additional access points:
Saadara, Basavaraaja.
(No free copies)
Find similar


10.


   
    aAdhunika Nepaalai kavitaa / [Text] / Haacngakhima, Nanda., Ghisicna, Kumaara. - 1. saomskaraona. - Naai Dillai : : Saahitya Akaademai,, 1992. - 115 p. ; + 22 cm. - ISBN 8172012748 :: Rs75.00 р.
Poems. In Nepali.
Рубрики: Nepali poetry, 20th century.


Additional access points:
Haacngakhima, Nanda.; Ghisicna, Kumaara.
(No free copies)
Find similar


11.


   
    aAdhunika Paanjaabai saahita : [Text] : punara wicaara / / Haracarana Kaura., Surindara Kaura., Paramajaita Kaura. - 1. sa?mskaraona. - Nawaiom Dillai : : Paanjaabai Akaadamai, Dillai,, 1992. - 145 p. ; + 23 cm. - In Panjabi. - Includes bibliographical references (p. 119-121). - (no price).
Рубрики: Panjabi literature--History and criticism., 20th century
Kl.slova (normalized):
I-12
Abstract: Contributed articles on contemporary Panjabi literature.


Additional access points:
Haracarana Kaura.; Surindara Kaura.; Paramajaita Kaura.; Paanjaabai Akaadamai, Dillai.
(No free copies)
Find similar


12.


   
    aAdhunika saahitya ebaom Baaronika Raacya / [Text] / Mallika, Sudhendu,. - Kalikaataa : : Pustaka Bipaoni,, 1992. - 131 p. ; + 22 cm. - Rs40.00 р.
In Bengali.
Abstract: Contributed articles on the life and works of Barnik Ray, Bengali author.


Additional access points:
Mallika, Sudhendu, (1935-); Ray, Barnik
(No free copies)
Find similar


13.


   
    aAdhunika waarataka wannagai / [Text] / Guracarana Sicngha,. - Dillai : : aArasai Pabalisharaza,, 1992. - 140 p. ; + 19 cm. - Rs50.00 р.
In Panjabi.
Рубрики: Panjabi prose literature, 20th century.
Abstract: Collection of modern Panjabi prose literature.


Additional access points:
Guracarana Sicngha, (1939-)
(No free copies)
Find similar


14.


   Puranas.

   
    aAdityapuraaonaantargata aSraivecnkaoteasa maahaatmaya : [Text] : hindai anuvaada sahita viaseosaartha / / Raamamaurtiasarmaa, aAra. - 1. saomskaraona. - Chittoor, Andhra Pradesh : : B.G. Sundaramurthy,, 1992. - 14, 200 p. ; + 23 cm. - Rs25.00 р.
Hindi and Sanskrit.
Рубрики: Sri Venkatesvara (Hindu deity)
Abstract: Portion of Hindu mythological text, gloryfying aSraivecnkaoteasvara, Hindu deity.


Additional access points:
Raamamaurtiasarmaa, aAra.
(No free copies)
Find similar


15.


   
    Bangladesh population census, 1991. [Text] = Baaomlaadeasa aadamaasumaarai, 1991. Jelaa sirija. : статистический материал / Bangladesh., Parisaomkhyaana Byuro. - Dhaka, Bangladesh : : Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Planning, Govt. of the People's Republic of Bangladesh,, 1992-<1993 >. - v. <1-5, 10, 13-14, 17, 23, 25, 27-28, 32, 43, 48, 50-52, 55, 57 > : p. : il, карты + 29 cm. - ISBN 984508012X :: Tk400.00 ($40.00 U.S.) р.
Prefatory matter in English and Bengali. Statistical tables.
    Content:
[1] Bagerhat = Baagerahaaota -- [2] Bandarban = Baandarabana -- [3] Barguna = Baragunaa -- [4] Barisal = Bariasaala -- [5] Bhola = Bholaa -- [10] Chittagong = Caototagrama -- [13] Cox's Bazar = Kaksabaajaara -- [14] Dhaka = oDhaakaa -- [17] Feni = Phenai[23] Gazipur = Gaajaipura [25] Jhalokati = Jhaalakaaothai -- [27] Khagrachhari = Khaagaoraachaori -- [28] Khulna = Khulana -- [32] Panchagarh = Paaancagaora [43] Narayanganj = Naaraacyanagaanja -- [48] Noakhali = Nocyaakhaali -- [50] Lakshmipur = Lakshmaipuraai -- [51] Patuakhali = Paotucyaakhaalai -- [52] Pirojpur = Pirojapura -- [54] Rajshahi = Raajaasaahai -- [55] Rangamati = Raacngaamaaoti -- [57] Satkhira = Saatakshiraa
Рубрики: Bangladesh--Census, 1991.
    Bangladesh--Population--Statistics.Additional access points:
Bangladesh. Parisaomkhyaana Byuro.
(No free copies)
Find similar


16.


   
    Bhaiora kaa aadamai / [Text] / Raaya, Raamavacana. - 1. saomskaraona. - Dillai : : Saahitya Nidhi,, 1992. - 119 p. ; + 22 cm. - Rs75.00 р.
In Hindi.
Рубрики: Politicians--Biography.--India
Abstract: Articles on the life and activities of Karpaurai oThaakura, 1921-1988, former chief minister of Bihar, India, and the leader of the opposition.


Additional access points:
Raaya, Raamavacana.; oThaakura, Karpaurai,
(No free copies)
Find similar


17.


   
    9 modern artists, Bangladesh = [Text] = aAdhunika aitihyera nacya asilpai. / Baaomlaadeasa aSilpakalaa Ekaaodemai. - Dhaka : : 1993., S. a. - 153 p. : : il + 20 x 22 cm. - (Gold leaf collection). - Tk200.00 ($8.00 U.S) р.
Bengali and English.
Рубрики: Artists--Biography.--Bangladesh
   Art, Bangladeshi, 20th century.

Abstract: Includes reproduction of paintings on display at an exhibition held in June 1993, Dhaka.


Additional access points:
Baaomlaadeasa aSilpakalaa Ekaaodemai.
(No free copies)
Find similar


18.


   
    aAdhunika ekaacnkikaa samaaroha / [Text] / Naahaaka, Gaoneasa Raama. - 1st ed. - Sambalapura : : Mukhya paribeshaka Samaleasvarai Buk Shotora,, 1993. - 8, 172 p. ; + 23 cm. - Rs40.00 р.
One-act plays. In Oriya.
    Content:
Bhacngaaghara / Kaalaicaraona Paototanaacyaka -- Paagaola janataara baahaare / Praaonabandhu Kara -- Kabira mortyu / aSraddhaakara Saupakaara -- Lakshmai / Gopaaola Chootaraacya -- aSakuni / Manoraanjana Daasa -- Ei maaotira asiasu / Basanta Kumaara Mahaapaatra -- Bhaalu upadraba / Bijacya Miasra -- Poshotara / Rameasa Prasaada Paaonigraahai -- Thakaamana / Ratnaakara Caini -- Bhagnaaomasa / Kaarttika Candra Ratha.
Рубрики: One-act plays, Oriya.


Additional access points:
Naahaaka, Gaoneasa Raama.
(No free copies)
Find similar


19.


   
    aAdhunika Kannaoda kavanagaolu / [Text] / Jayacandra, Eom. E.,, aSaantalakosmi., aSaasikalaa Vairayyasvaami. - 1st ed. - Becngaolauru : : Kannaoda Saahitya Pariosattu,, 1993. - xii, 180 p. ; + 23 cm. - Rs15.00 р.
Poems. In Kannada.
Рубрики: Kannada poetry, 20th century.
Abstract: Anthology of 20th century Kannada poems.


Additional access points:
Jayacandra, Eom. E., (1944-); aSaantalakosmi.; aSaasikalaa Vairayyasvaami.; Kannaoda Saahitya Pariosattu.
(No free copies)
Find similar


20.


   
    aAdhunika pariprekshya meom Bhaarataiya darasana kai praasaacngikataa / [Text] : библиография / Kumaara, aSasiprabhaa,. - 1. saomskaraona. - Dillai : : Naaga Prakaaasaka,, 1993. - xxx, 164 p. ; + 22 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 8170812755 :: Rs150.00 р.
English, Hindi, and Sanskrit. Title on added t.p.: Relevance of Indian philosophy in modern context. "Saomskorta Vibhaaga, Maitreyai Kaaleja ke saujanya se."
Рубрики: Philosophy, Indic--Congresses.
Abstract: Contributed research papers.


Additional access points:
Kumaara, aSasiprabhaa, (1951-); Seminar on "Relevance of Indian philosophy in Modern Context ((1986 : ; Sanskrit Department, Maitreyi College))
(No free copies)
Find similar
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017