Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AACA$<.>)
We have found 77 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 20

1.


   
    aAcaarya Jaanakaivallabha aSaastrai kai saahitya-saadhanaa. [Text] / Paaothaka, Maarutinandana,. - 1. saomskaraona. - Mujaphpharapura, Bihaara : : 1992-1995 ; Dillai :, S. a. - v. <1-2 > ; с. + 23 cm. - Rs200.00 (v. 1) р.
Vol. 2 edited by: Maarauti Nandana Paaothaka. In Hindi.
Abstract: Contributed articles on the works of Jaanakaivallabha aSaastrai, b. 1916, Hindi author.


Additional access points:
Paaothaka, Maarutinandana, (1945-); aSaastrai, Jaanakaivallabha,
(No free copies)
Find similar


2.


   
    aAcaarya aSrai Hastai, vyakttitva evaom kortitva / [Text] / Bhaanaavata, Narendra,. - 1. saomskaraona. - Jayapura : : Samyagjanaana Pracaaraka Maonodala,, 1992. - xii, 356 p. ; + 24 cm. - Rs50.00 р.
In Hindi.
Рубрики: Jainism.
Abstract: Life and works of Acharya Hastimal, b. 1910, Jaina religious leader and scholar; contributed articles.


Additional access points:
Bhaanaavata, Narendra, (1934-); Hastimal,
(No free copies)
Find similar


3.


   
    aAcaarya aSraikorshona Raataanjankara "Sujaana", jaivanai tathaa smortisaancaya / [Text] / Sacngoraama, aSrairacnga., Bhaota, Esa. Sai. aAra. - 1. saomskaraona. - Bambaai : : Viasvasta Maonodaola, aAcaarya Es. Ena. Raataanjanakara,, 1992. - 395 p. : : il + 24 cm. - Rs250.00 р.
Hindi and English.
Рубрики: Singers--India
   Hindustani music--History and criticism.

Abstract: Commemoration volume on aSraikorshona Naaraayaona Raataanjanakara Sujaana, 1900-1974, Hindustani musician; comprises contributed articles on his life and works.


Additional access points:
Sacngoraama, aSrairacnga.; Bhaota, Esa. Sai. aAra.; Raataanjanakara, aSraikorshona Naaraayaona,
(No free copies)
Find similar


4.


   
    aAcaaryadeba Mahaamahopaadhyaacya Gopainaatha Kabiraaja, samaikshaa / [Text] : библиография / Paala, Jagadaiasvara. - Kalikaataa : : 1992., S. a. - 6, 142 p. : : ill. ; + 23 cm. - Includes bibliographical references (p. 142). - Rs20.00 р.
In Bengali.
Abstract: Contributed articles on the life and writings of Gopi Nath Kaviraj, philosopher and Indic scholar.


Additional access points:
Paala, Jagadaiasvara.; Kaviraj, Gopi Nath.
(No free copies)
Find similar


5.


   
    aAcaarya Devendranaatha aSarmaa : [Text] : samashotimaya vyaktitva / / Miasra, Vidyaanivaasa,. - 1. saomskaraona. - Naai Dillai : : Vaaonai Prakaaasana,, 1993. - 421 p., [9] p. of plates : : ill. ; + 22 cm. - (no price).
In Hindi.
Abstract: Contributed articles on the life and works of Devendra Nath Sharma, b. 1918, Hindi and Sanskrit author, educationist, and administrator; commemorative volume on his death anniversary.


Additional access points:
Miasra, Vidyaanivaasa, (1926-2005.); Sharma, Devendra Nath,
(No free copies)
Find similar


6.


   Jaina aAgama.

   
    aAcaaraacngabhaaosyam : [Text] : maulapaaotha, Saomskorta bhaaosya, Hindai anuvaada, tulanaatmaka otippaona, sautra-bhaaosyaanusaarai, viosaya vivaraona, vargaikorta viosaya-saucai, tathaa vividha pariasiosotoom se samalacnkorta / / Mahaaprajana,. - 1. saomskaraona. - Laadanauom, Raajasthaana : : Jaina Viasvabhaaratai Saomsthaana,, 1994. - 40, 543 p. ; + 29 cm. - Загл. на доп.тит.листе : Acharangabhashyam. - Hindi and Prakrit; includes commentary in Sanskrit. - Includes bibliographical references and index. - (no price).
Abstract: Jaina canonical text, with Sanskrit commentary and Hindi translation.


Additional access points:
Mahaaprajana, (aAcaarya, ; 1920-2010.)
(No free copies)
Find similar


7.


   
    aAcaarya Jaanakaivallabha aSaastrai kai saahitya-saadhanaa. [Text] / Paaothaka, Maarutinandana,. - 1. saomskaraona. - Mujaphpharapura, Bihaara : : 1992-1995 ; Dillai :, S. a. - v. <1-2 > ; с. + 23 cm. - Rs200.00 (v. 1) р.
Vol. 2 edited by: Maarauti Nandana Paaothaka. In Hindi.
Abstract: Contributed articles on the works of Jaanakaivallabha aSaastrai, b. 1916, Hindi author.


Additional access points:
Paaothaka, Maarutinandana, (1945-); aSaastrai, Jaanakaivallabha,
(No free copies)
Find similar


8.


   
    aAcaarya aSivapaujana Sahaaya, saomsmaraona aura asraddhaaanjali / [Text] : библиография / Divaakara,. - 1. saomskaraona. - Navaadaa, Bihaara : : Daipama Prakaaasana,, 1995. - 174 p. ; + 22 cm. - In Hindi. - Includes bibliographical references (p. [172]-174). - (no price).
Kl.slova (normalized):
I-12
Abstract: Contributed articles and reminiscences by various authors on the life and works of aSivapaujana Sahaaya, 1893-1963, Hindi author.


Additional access points:
Divaakara, (1942-); Sahaaya, aSivapaujana,
(No free copies)
Find similar


9.


   
    Alaukika prajanaa-purusha aAcaarya Vyaakula / [Text] / Bhaotota, Raajendra aSacnkara. - 1. saomskaraona. - Jayapura : : aSrai Raamacaraona Praacya Vidyaapaiotha evaom Sacngrahaalaya Pranyaasa,, 1995. - 166 p. ; + 24 cm. - Hindi and English. - (no price).
Abstract: Contributed articles on Raamacarana aSarmaa Vyaakula, b. 1930, painter, art historian, and poet.


Additional access points:
Bhaotota, Raajendra aSacnkara.; Sharma, Ram Charan,
(No free copies)
Find similar


10.


   
    aAcaarya Paom. Kiasoraidaasa Vaajapeyai / [Text] : библиография / Paaonodeya, Vinoda Candra,, Tivaarai, Maanju Lataa., Sinahaa, Ushaa. - 1. saomskaraona. - Lakhanaau : : Uttara Pradeasa Hindai Saomsthaana,, 1996. - 214 p. ; + 25 cm. - (Hindai Samiti Prabhaaga granthaacnka ; ; 281). - Загл. обл. : aAcaarya Kiasoraidaasa Vaajapeyai. - In Hindi. - Includes bibliographical references. - (no price).
Рубрики: Hindi language--Grammar.
Abstract: Contributed articles on the life and works of Kishoridas Vajpeyi, d. 1981, Hindi grammarian.


Additional access points:
Paaonodeya, Vinoda Candra, (1932-); Tivaarai, Maanju Lataa.; Sinahaa, Ushaa.; Vajpeyi, Kishoridas.; Uttara Pradeasa Hindai Saomsthaana.
(No free copies)
Find similar


11.


   
    Biasishota bidhaacyaka prakaraona pustakamaaolaa [[microform].] / Orissa, India., Legislative Assembly. - Bhubaneasvara : : Gabeshaonaa, Saucanaa, Granthaagaara O Taalima Bibhaaga, Oodiasaa Bidhaana Sabha Sacibaaolacya,, 1996-. - v. <1-2 > : с. : il + 20 cm. - In Oriya; includes passages in English. - (no price).
    Content:
1. Binaaoyaka aAcaryya -- 2. Naiolakaonotha Daasa
Рубрики: Legislators--India--Orissa.
Abstract: On the life and contributions of the eminent legislators to Orissa Legislative Assembly.


Additional access points:
Orissa, India. Legislative Assembly.
(No free copies)
Find similar


12.


   Jaina aAgama.

   
    aAcaarcnga : [Text] : hastapratom meom upalabdha praacaina asabda-raupa (paaothoom) ke aadhaara para bhaaosika drosoti se punaoh sampaadana / / Candra, Ke. aAra. - Ahamadaabaada : : Paakorta Jaina Vidyaa Vikaasa Phaonoda,, 1997-. - v. <1, pt. 1 > ; + 22 cm. - In Prakrit; prefatory matter in English, Gujarati and Hindi. - (no price).
Abstract: Jaina canonical text; critical edition based on rare manuscripts.


Additional access points:
Candra, Ke. aAra.; Praakorta Jaina Vidyaa Vikaasa Phaonoda.
(No free copies)
Find similar


13.


   
    aAcaarya Atre, pratibhaa aaoni pratimaa / [Text] : библиография / Atre, Prahlad Keshav,, Pai, aSiraisha,, (Viasvanaatha Bhaalacandra), Deasapaaonode, Vi. Bhaa. - Prathamaavorttai. - Puone : : Presotaija Prakaaasana,, 1997. - 702 p. : : il + 25 cm. - In Marathi. - "aAtreya saahityasampadaa": p. 694-695.;"aAtrey naaotyasampadaa": p. 696. - (no price).
Abstract: Festschrift honoring Prahlad Keshav Atre, 1898-1969, Marathi and Gujarati author; comprises contributed articles on him.


Additional access points:
Atre, Prahlad Keshav, (1898-1969.); Pai, aSiraisha, (1929-); Deasapaaonode, Vi. Bhaa., (Viasvanaatha Bhaalacandra), (1938-); Atre, Prahlad Keshav,
(No free copies)
Find similar


14.


   
    aAcaarya Vyaakula citroom meom : [Text] : citra-sacngraha / / Goyala, Ushaa. - Saomskaraona 1. - Jayapura : : aSrai Raamacaraona Praacya-Vidyaapaiotha evaom Sacngrahaalaya Pranyaasa,, 1997. - [79] p. : : il + 25 cm. - In Hindi. - (no price).
Рубрики: Artists--India
Abstract: Selected photographs of Raamacaraona aSarmaa "Vyaakula," b. 1930, painter, art historian, and poet.


Additional access points:
Goyala, Ushaa.; Sharma, Ram Charan,; aSrai Raamacaraona Praacya Vidyaapaiotha evaom Sacngrahaalaya Pranyaasa.
(No free copies)
Find similar


15.


   
    aAcaarya aSrai abhinandana grantha / [Text] / Dvivedai, Laala Bihaarai,, Dvivedai, Icchaaraama,. - 1. saomskaraona. - Dillai : : Naaga Prakaaasaka,, 1998. - xxiii, 270 p. ; + 25 cm. - In Hindi. - (no price).
Рубрики: Sanskrit literature--History and criticism.
Abstract: Festschrift in honor of Laala Bihaarai Dvivedai, b. 1922, Sanskrit scholar; chiefly on his life and works; includes articles on Sanskrit literature.


Additional access points:
Dvivedai, Laala Bihaarai, (1922-); Dvivedai, Icchaaraama, (1961-); Dvivedai, Laala Bihaarai,
(No free copies)
Find similar


16.


   
    aAcaarya Mahaaprajana Saomskorta saahitya : [Text] : eka anuasailana / / Paaonodeya, Hariasacnkara,. - 1. saomskaraona. - Laaondanuom : : Jaina Viasvabhaaratai Saomsthaana,, 1999. - 36, 378 p. ; + 25 cm. - In Hindi; includes passages in Sanskrit. - Includes bibliographical references. - (no price).
Abstract: Study of the Sanskrit works of Nathamal Muni, b. 1920, Jaina saint poet.


Additional access points:
Paaonodeya, Hariasacnkara, (1963-); Mahaaprajana,
(No free copies)
Find similar


17.


   
    aAcaaryakesarai aSraiasraimadbhaktiprajanaana Keasava Gosvaamai : [Text] : tattvasiddhaanta aura asikshaa-samanvita jaivanacaritra / / Bhaktivedaanta Naaraayaona,. - 1. saomskaraona. - Mathuraa : : aSraikeasavajai Gauoraiya Maotha,, 1999. - [12], 506 p. : : il + 22 cm. - In Hindi; includes passages in Sanskrit. - (no price).
Includes index.
Рубрики: Vaishnavites--India
   Vaishnavism--Doctrines.

Abstract: On the life and philosophy of Bhaktiprajanaana Keasava Gosvaamai, 1898-1968, Vaishnava saint.


Additional access points:
Bhaktivedaanta Naaraayaona, (1921-2010.); Bhaktiprajanaana Keasava Gosvaamai,
(No free copies)
Find similar


18.


   
    aAcaaryya : [Text] : praphesara oDaoh. Sudarasana aAcaryyacnka shashotipaurtti abhinandana grantha: oodiaa bhaashaa-saahitya aalocanaara anupama sambhaara / / aAcaaryya, Sudarasana,, Saamanta, Kambupaaoni. - 1st ed. - Bhaanjanagara, Gaanjaama : : aSaiolabaaolaa Saamanta,, 1999. - xviii, 276 p. ; + 23 cm. - In Oriya. - (no price).
Abstract: Festschrift in honor of the 60th birth anniversary of Sudarasana aAcaaryya, b. 1939, Oriya critic and scholar; comprises research papers on his life and works and on Upendra Bhaanja, 1670-1720, Oriya poet.


Additional access points:
aAcaaryya, Sudarasana, (1939-); Saamanta, Kambupaaoni.; aAcaaryya, Sudarasana,; Upendra, Bhaanja
(No free copies)
Find similar


19.


   
    aAcaarya oDao. Raamaasacnkara aSukla "Rasaala" : [Text] : janma-asataabdai smorti-grantha / / aSukla, Ramaaasacnkara,, Varmaa, Korshonacandra,, Pannaalaala. - 1. saomskaraona. - Indaura : : Manasvai Prakaaasana,, 2000. - 280 p. : : il + 22 cm. - In Hindi; includes passages in Braj. - Includes bibliographical references. - (no price).
Abstract: Contributed articles on the life and works of Ramaaasacnkara aSukla, b. 1899, Hindi and Braj poet, critic, and linguist; commemorative volume published on the occasion of his birth centenary.


Additional access points:
aSukla, Ramaaasacnkara, (1899-); Varmaa, Korshonacandra, (1929-); Pannaalaala.; aSukla, Ramaaasacnkara,
(No free copies)
Find similar


20.


   Jaina aAgama.

   
    aAgama suttaaoni : [Text] : saotaikaom / / Daiparatnasaagara,. - Ahamadaabaada : : Agama aSruta Prakaaasana,, 2000. - 30 v. ; с. + 22 cm. - Загл. обл. : aAgamasuttaaoni. - In Prakrit; commentaries in Sanskrit. - (no price).
    Content:
1. aAcaaraacngasautram -- 2. Sautrakortaacngasautram -- 3. Sthaanaacngasautram -- 4. Samavaayaacngasautram -- 5-6. Bhagavataiacngasautraom -- 7. Janaataadharmakathaacngasautraom, Upaasakadaasaacngasautraom, Antakaddaasaacngasautraom, Anuttaropapaatikadaasaacngasautraom, Praasnavyaakaraonadaasaacngasautraom -- 8. Vipaakaasrutaacngasautraom, Aupapaatikaupaacngasautraom, Raajapraasnaiyaupaacngasautraom. -- 9. Jaivaajaivabhigamaupaacngasautram -- 10-11. Prajanaapanaa-Upaacngasautram -- 12.(1) Sauryaprajanaapti-Upaacngasautram ; (2) Candraprajanapti-Upaacngasautram -- 13. Jambaudvaipaprajanapti-Upaacngasautram -- 14. Nirayaavalikaaupaacngasautraom, Kalpavataomsikaupaacngasautraom, Puospacaulikaaupaacngasautraom, Vorosonaidaasaaupaacngasautraom, Catuohasaraonaprakaironakasautraom, Mahaapratyaakhyaanaprakaironakasautraom, Tandulavaicaarikaprakaironakasautraom, Gacchaacaaraprakaironakasautraom, Devendrastavaprakaironakasautraom, aAturapratyaakhyaanaprakaironakasautraom, Bhaktaparijnaa prakaironakasautraom, Saomstaarakaprakaironakasautraom, Gaonividyaaprakaironakasautraom, Maraonasamaadhiprakaironakasautraom -- 15-17. Niasitha-Chedasautram -- 18-20. Borhatkalpachedasautram -- 21-22. Vyavahaara-chedasautram -- 23. Daasaasrutaskandha-Chedasautram, Jaitakalpa-Chedasautram, Mahaaniasaitha-Chedasautram -- 24-25. aAvaasyaka-Maulasautram -- 26. Oghaniryuktioh, Pionodaniryukti -- 27. Daasavaikaalika-Maulasautraom -- 28-29. Uttaraadhyanaani-Maulasautram -- 30. Nandai-Caulikaasautram, Anuyogadvaara-Caulikaasautraom.
Abstract: Jaina canonical works; critical edition.


Additional access points:
Daiparatnasaagara, (Muni.)
(No free copies)
Find similar
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017