Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>G=196 [I.E. 1968]$<.>)
We have found 1 book(s)/magazine(s)
1.


   
    Henryk Sienkiewicz; twaorczoasac i recepcja aswiatowa. [Text] / Sienkiewicz, Henryk, ; ed.: Kmita-Piorunowa, Aniela,, Wyka, Kazimierz,. - [Wyd. 1.]. - Krakaow, : Wydawn. Literackie,, 196 [i.e. 1968]. - 552 p. : il, портр + 25 cm. - (no price).
    Content:
Wyka, K. O sztuce pisarskiej Sienkiewicza.--Gaorski, K. Sienkiewicz.--Klasyk jnezyka polskiego.--Zakrzewski, B. Sienkiewicz dla maluczkich.--Kuczyanski, M. Sienkiewicz a wspao±czesna historiografia polska.--Bilianski, B. aSwiat antyczny w twaorczoasci Henryka Sienkiewicza.--Kulczycka-Saloni, J. Sienkiewicz i Prus.--Lewicki, B. W. Sienkiewicz na ekranach kinoteatraow.--Krzyczanowski, J. Trylogia--powieasac ludowa.--Kape±uas, H. Folklor w Trylogii Henryka Sienkiewicza.--Trzynadlowski, J. Uwagi o poetyce Trylogii--historycznej powieasci przygody.--Bujnicki, T. Struktura artystyczna Trylogii a paminetniki polske XVII wieku.--Cybienko, H. Z. Sienkiewicz w Rosji.--Krejeci, K. Recepcja Sienkiewicza wasraod Czechaow i S±owakaow.--eZivanoviac, D. Sienkiewicz w literaturach serbskich i chorwackich.--Kujew, K. M. Twaorczoasac Sienkiewicza w ocenie bu±garskich historykaow literatury oraz krytykaow literackich.--Hermann, A. Recepcja dzie± Sienkiewicza w NRD w latach 1949-1966.--Csaaplaros, I. Sienkiewicz na Wnegrzech.--Vircioroveanu, M. Recepcja Sienkiewicza w Rumunii.--Nilsson, N. A. Recepcja Sienkiewicza w Szwecji.--Brahmer, M. Z dziejaow Sienkiewicza w krajach romaanskich.--Neveux, J. B. Sienkiewicz a Francja.--Segel, H. B. Jnak przyjmowano twaorczoasac Sienkiewicza w Stanach Zjednoczonych.--Nofer-?adykowa, A. Piasmiennictwo o Sienkiewiczu w latach 1945-1966.


Additional access points:
Sienkiewicz, Henryk, (1846-1916.); Kmita-Piorunowa, Aniela, \ed.\; Wyka, Kazimierz, \ed.\; Sienkiewicz, Henryk,
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017