Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>G=1959-1992.$<.>)
We have found 1 book(s)/magazine(s)
1.


   
    [Chewa language publications]. [Text]. - [S. l. : s. n.], 1959-1992. - v. <74> in 1 box : с. : il + 15-25 cm. - (no price).
Contains material not cataloged separately.
    Content:
[1] Dziawa (1975) -- [2] Kwathu (1974?) -- [3] Tiyeni kumudzi / A. Sylvester Masiye (1974) -- [4] Ndingasankhe bwanji mnzanga wa chikwati? / K.J. Mgawi (1975?) -- [5] Ndifuna mbambande : ukwati Wachikhristu (1976) -- [6-9] Maphunziro a matenda a edzi, book 1-4 (4 v.) (1992) -- [10] Ndidwaliranji? / C.B. Chimgoga (1974) -- [11] Macitidwe a cilangizo (1968) -- [12] Zomwe banja liyenera kudziawa za (1991?) -- [13] Agnesi ndi mphunzitsi wake / Whyghtone Kamthunzi (1990) -- [14] Mlereni mwana / Mathais Manyeka (1990) -- [15] Wosunga chakudya chokwanira saloawa njala / Bickson E. Namani (1985) -- [16] Tiphunziranji ku sukulu za pabanja? / Charity Banda (1986) -- [17] Sukulu zaulimi ndi chitukuko cham'banja / Ezra F. Chilambadzuka (1985) -- [18] Sukulu njathu / Robert H. Manondo (1985) -- [19] Ndingawapeze kuti malangizo ake / Joe E.P. Khulamba (1990?) -- [20] Mutu umodzi susenza denga / Queen G. Kapila (1987) -- [21] Kubzala mbewu zosiyanasiyana (1986) -- [22] Kodi mwapulumukadi (1988) -- [23] Kuthamangira kalata / Richard Paliani (1987) -- [24] Nyali mu mdima / W.D. Eva (1979?) -- [25] Choona chidzakupatsani ufulu : Mangochi Catholic pasish, 1965-1990 (1991?) -- [26] Nzeru za yekha / Banrnab M. Zingani (1990) -- [27] Nyanga ya nsatsi / Whyghtone Kamthunzi (1990) -- [28] Zofunika mu galamala ya Chicheawa / I.A.J. Nankwenya (1992) -- [29] Nyimbo za mulungu (1975) -- [30] Makalata a Apostoli ndi cibvumbulutso ca Yohane (1960)
[31] Akoma akagonera / Enoch S. Timpunza Mvula (1981) -- [32] Nkhani za nyama (1959) -- [33] Dr. Aggrey (1968) -- [34] Maliro ndi miyambo ya acheawa / Archibald J. Makumbi (1982) -- [35] Wachiona ndani / Steve Chimombo (1983) -- [36] Nyimbo za katemera wa ana / Foster Ned Kasonga (19--) -- [37] Umoyo wa mwana zitore / D.C.J. Mwalwanda (1965) -- [38] Chakudza / Z.P. Kamende (1967) -- [39] Kamba (1974) -- [40] Nthano (1975) -- [41] Otsatira nyenyezi (1968) -- [42] Muni wa Chicheawa = Certificate Chicheawa grammar (1972) -- [43] Ambuye akuitana (1967) -- [44] Chifuwa ndi chimfine (1991?) -- [45] Edzi (1991?) -- [46] Katmera ndi wofunika kwambiri! (1991?) -- [47] Malangizo pa ukwati / A.D. Mvula (1973) -- [48] Nangozo (1972) -- [49] Kwayera (1974) -- [50] Chipupa choopsya / Paul White (1973) -- [51] Ciswamsango : makani gha David Livingstone (1965) -- [52] Kakhalidwe ka ana / W.P. Koma-Koma (1965) -- [53] Chiyambi cha mpingo wa Zion m'chaka cha 1930 (1979) -- [54] Coiupa citsata mwini ndi mbiri zina / W.H. Murray (1968) -- [55] Ubwenzi ndi chikondi (1986) -- [56] Wachitatru nkapasule / Whyghtone Kamthunzi (1987) -- [57] Nzeru umati zako nzokuuza / Francis P.B. Moto (1987) -- [58] Tili tonse / Eunice M.S. Gumbi (1985) -- [59] Chilape nachize (1979) -- [60] Kupitiriza pologalamu ya katemera m'Malaawi (1991?)
[61] Katekisimu wa Akatolika (1967) -- [62] Pewani kuledzera / R. Chiputu (1991?) -- [63] Kokha mcheperawakalulu / E.J. Chadza (1986) -- [64] Ntchito ya pakamwa / E.J. Chadza (1982) -- [65] Kafwafwa ndi uchi (1972) -- [66] Mankhwala opezera chuma / Walter S. Saukila (1970) -- [67] Banja la a nsikwa / A. Phalula (1978) -- [68] Musadwale / D. Hutson (1972) -- [69] Elube mwana wosamvera (1972) -- [70] Thupi la munthu (1969) -- [71] Zowawa za m'tauni / Martha Mandao (1973) -- [72] Mume wangu ananiuza / K.M. Kassam (1990) -- [73] Ukaziputa limba / Barnaba M. Zingani (1987) -- [74] Kuimba kwa mlakatuli / Benedicto W. Malunga (1990).
Рубрики: Chewa dialect--Texts.

(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017