Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>G=1948-1996.$<.>)
We have found 1 book(s)/magazine(s)
1.


   
    [Chinese Children's Literature Collection, 1949-1996]. [Text]. - [China], : [s. n.], 1948-1996. - 131 v. : с. : il + in box 13 x 33 x 41 cm. - (no price).
In 6 boxes.
    Content:
[no. 1] Ba ba di xue (1958) -- [no. 2] Bu xu Lin Biao gao fu bi (1974) -- [no. 3] Chaoxian di ai guo er tong (1954) -- [no. 4] Chaoxian hai zi zai Bolan (1955) -- [no. 5] Chaoxian ma ma (1958) -- [no. 6] Chaoxian min jian gu shi (1954) -- [no. 7] Chaoxian zhan chang su xie (1956) -- [no. 8] Chu si hai (Haqniq soqmiav ) = Huzavq haqzzalnaqbboq almolyalggoq almol yaol ddiqmei e yo'liq (1959) -- [no. 9] Chu si hai xiao ying xiong Jiao Dangwa (1958) -- [no. 10] Cong shi tou dao zhi (1957) -- [no. 11] Dike de yan jing (1959) -- [no. 12] Dong shan shao nian (1955) -- [no. 13] Dui zhang di gong zuo (1959) -- [no. 14] Duo qiang (1965) -- [no. 15] Er tong shi dai. Zong di 360 qi, no. 11 (1965) -- [no. 16] Er tong shi dai. Zong di 377 qi, no. 4 (1966) -- [no. 17] Er tong wei sheng yu jian kang (Set of 12 wall posters for children's hygiene and health, 1954?) -- [no. 18] Fen nu de hai dao (1958) -- [no. 19] Gang he tie de gu shi (1955) -- [no. 20] Ge zu min ge xuan yi. Di 1 ji (1959) -- [no. 21] Gei Shao xian dui yuan de xin (1960) -- [no. 22] Gei xiao peng you de shi (1959) -- [no. 23] Hai fang qian xian de hong ling jin (1956) -- [no. 24] Hei hai zi Makeximuka (1953) -- [no. 25] Hei hai zi Baoluo (1964) -- [no. 26] Hong xiao bing. Di 3, 10, 19 qi (1970, 1976) -- [no. 27] Hong xiao bing ge chang hong wei xing (1970) -- [no. 28] Hou da ge qu kan xi (simplified Chinese) (1953) -- [no. 29] Hou da ge qu kan xi (traditional Chinese) (1953) -- [no. 30] Huang Jiafu zha di bao (1957) -- [no. 31] Hui dao Jin Richeng bo bo na li qu (1959) -- [no. 32] Huo yan shan xia de Putaogou (1957) -- [no. 33] Jian qiang yong gan de Yuenan nan fang shao nian--Ruan Youchong (1972) -- [no. 34] Jiao zi ying xiong (1959) -- [no. 35] Jilongtan (1962) -- [no. 36] Kai dian ti di Jimu (1953) -- [no. 37-38] Kan tu shi bing qi. [Shang]-xia ce (1992, 1994) -- [no. 39] Kan tu shi zi (1953) -- [no. 40-43] Kan tu shi zi 1 = Ri mor sta zin yi ge sbyor ba. 1-4 (1980, 1990, 1982, 1984) -- [no. 44] [Kan tu shi zi ju xiao neu hai huo dong tu] (1951) -- [no. 45] Lang ya cao (1958) -- [no. 46] Lao you ji dui yuan (1972) -- [no. 47] Libanen xiao gu nian (1958) -- [no. 48] Liu yi guo ji er tong jie qing zhu huo dong she yin (1956) -- [no. 49] Man hua. Di 13 qi, no. 140 (1959) -- [no. 50] Man hua : jie lu Meiguo jia he ping zhuang hao. Di 6 qi, no. 157 (1960) -- [no. 51] Mao Zhuxi xiao shi hou de gu shi (1958) -- [no. 52] Mao Zedong shi dai de shao nian (1954) -- [no. 53-55] Mao Zedong si xiang jiao yu ke. Xiao ban, zhong ban, da ban (1970) -- [no. 56] Mei di zen yang fu Ri? (1951) -- [no. 57] Mei di guo zhu yi he yi qie fan dong pai dou shi zhi lao hu (195-?) -- [no. 58] Mei li de Taiwan (1956) -- [no. 59] Meiguo da lao ban (1954) -- [no. 60] Meiguo de gu er (1957) -- [no. 61] Meiguo lao chu yang xiang (1965) -- [no. 62] Min zu tuan jie (Weiwu'er wen). Di 1-5 ce (1996) -- [no. 63] Nong ye qi ji qian qian wan (1959) -- [no. 64] Qian xian de nu huo (1958) -- [no. 65] Sao mang dui yuan (1965) -- [no. 66] Shang tian ru di zhao bao bei (1958) -- [no. 67] Shao nian gong chang (1958) -- [no. 68] Shao xian dui yuan de mi mi (1955) -- [no. 69] Shao xian dui yuan de ri ji (1956) -- [no. 70] Shi shi zi (1957) -- [no. 71] Shu shi zen yang lai de (1957) -- [no. 72] Suolang ye ye (1963) -- [no. 73] Taiwan ren min de dou zheng gu shi (1957) -- [no. 74] Taiwan tong bao pan jie fang (1958) -- [no. 75] Wanjingtai (1957) -- [no. 76] Wei da de Shao xian dui gongheguo (1956) -- [no. 77] Wei shen me yao dai hong ling jin (1966) -- [no. 78] Wen yi du wu wo men de lao shi he peng you (1956) -- [no. 79] Wo ai tie, wo ai gang (1959) -- [no. 80] Wo men de shao nian xian feng dui (1956) -- [no. 81] Wo men de Taiwan (1958) -- [no. 82] Wo men jian dao zui ke ai de ren (1954) -- [no. 83] Wo men xi huan du bao (1956) -- [no. 84] Wo men zen yang xue hao gong ke (1956) -- [no. 85] Wo ye yao dai hong ling jin (1965) -- [no. 86] Wo zhen xiang ru dui (1955) -- [no. 87] Wu feng xin (1964) -- [no. 88] Xiang ta men na yang ting Mao zhu xi de hua (1966) -- [no. 89] Xiao dui zhan de ku nao (1955) -- [no. 90] Xiao gu niang xue fei (1960) -- [no. 91] Xiao hei ren xiao le (1953) -- [no. 92] Xiao hong xie (1953) -- [no. 93] Xiao jiao tong yuan (1972) -- [no. 94] Xiao mao he lao hu bi wu = Milssag ssolnei haglag keellang seiljeinjein (1959) -- [no. 95] Xiao peng you. no. 5 (1966) -- [no. 96] Xiao Qiaoning (1972] -- [no. 97] Xiaoxin Zhuang de Shao xian dui yuan men (1959) -- [no. 98] Xiao xue sheng shou ze tu jie ; Zhong xue sheng shou ze tu jie (1955) -- [no. 99] [Xiao xue sheng wei sheng xi guan] (pictures in 12 sheets of paper 33.7 x 48.3 cm) (1954) -- [no. 100] Xiao zu zhang (1955) -- [no. 101] Xiaobei he Xiaoli (1965) -- [no. 102] Xuan chuan hua xiao ji. 2-3 (1965) -- [no. 103] Xue hao zu guo de yu yuan (1954) -- [no. 104] Xue sheng shou ce (1956) -- [no. 105] Yi ben shu (1953) -- [no. 106] Ying xiong zha hu xue (1965) -- [no. 107] Ying yu : Hebei Sheng chu zhong shi yong ke ben. Di 1 ce (1970) -- [no. 108] Yuenan bi sheng, Mei di bi bai (1965) -- [no. 109] Yuenan ren min bi sheng (1965) -- [no. 110] Yuenan ren min bi sheng, Meiguo qin leue zhe bi bai (1965) -- [no. 111] Yun qiang ji (1966) -- [no. 112] Zai ku nan zhong de Taiwan hai zi men (1958) -- [no. 113] Zen yang zhi dao yue du (1956) -- [no. 114] Zha qu gong ren xue han de zi ben jia (1964) -- [no. 115] Zhan dou de Yuenan shao nian (1965) -- [no. 116] Zhao you ji dui qu (1965) -- [no. 117] Zhen cha bin (1955) -- [no. 118] Zhen ti liu jie mei (yuan Yue kang Mei lian huan hua gua tu. 4 sheets, 36.8 cm x 26 cm) (1960 ) -- [no. 119] Zhi qian bie dong dui (1973) -- [no. 120] Zhi qian Meiguo bie dong dui (1971) -- [no. 121] Zhi yuan jun shu shu he Chaoxian xiao gu niang (1955) -- [no. 122] Zhi yuan jun zhan dou gu shi (1951) -- [no. 123] Zhi yuan Yuenan ren min kan Mei dou zheng hua xuan. Di 1-2 ji (1965) -- [no. 124] Zhong xue sheng shou ze tu jie (1956) -- [no. 125] Zhongguo shao nian xian feng dui dui zhang (1979) -- [no. 126] Zhongguo shao nian er tong. Di 8, 11 qi (1950) -- [no. 127] Zhongguo shao nian xian feng dui dui zhang (1966) -- [no. 128] Zhongguo wa wa he Meiguo xiao peng you (1959) -- [no. 129] Zhua she tou (1972) -- [no. 130] Zi ben jia de gui hua yang (1965) -- [131] Zuo yi ge hao dui yuan (1955).
Рубрики: Children's stories, Chinese.
   Science


(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017