Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>G=1938 OR 1939 [ ]$<.>)
We have found 1 book(s)/magazine(s)
1.


    [Books on Kemal Atateurk. [Text].
   2]. - . - [Turkey], : [s. n.], [1938 or 1939]-1995. - 35 v. : с. : il + 19-25 cm. - (no price).
    Content:
[1] O'nun i?cin yaz?lanlar, seoylenenler / C.H.P. Fatih Halkevi. [1938 or 1939] -- [2] Atateurk / M. Turhan Tan. [1939?] -- [3] Mete'nin Atateurk reuyas? / Heuseyin Pala. 1943 -- [4] eUlkeuceu Atateurk / yazan, Emin Faik eUsteun. 1964 -- [5] Bilinmiyen yeonleriyle Atateurk / yazan, Sadi Borak. 1966 -- [6] Atateurk'ten an?lar / Kemal Ar?burnu. 1969 -- [7] Beuyeuk Atam?z ve Teurk denizcili?gi / Afif Beuyeuktu?grul. 1969 -- [8] Gazi'nin do?gu?s destan? / Bekir Teunay. 1981 -- [9] Gazi'nin Milla? Meucadele destan? / Bekir Teunay. 1981 -- [10] Atateurk ayd?nl??g?nda ya?samak / Kaaz?m Ta?skent. 1981 -- [11] Mustafa Kemal'in istiklaal destan? / Cenab Ozankan. 1961 -- [12] Atateurk'eun eoleumeuneun 29ncu y?ldeoneumeu dolay?siyle Harb Akademileri'nde tertiplenen anma teoreninde yap?lan konu?smalar, 10 Kas?m 1967. [1967] -- [13] M. Kemal Atateurk'ten yazd?klar?m / A. Afetinan. 1. bas?l??s. 1971 -- [14] Atateurk ve vecizeleri. [1961] -- [15] Atateurk'eun geure?s sevgisi / eOzbay Geuven. 1992 -- [16] Atateurk ve milliyet?cilik / Hamza Ero?glu. 1992 -- [17] Teurk Ocaklar? ve Atateurk. 1993 -- [18] Atateurk'eun Almanya ve Avusturya gezileri / Mehmet eOnder. 1. bask?. 1993 --[19] Bugeuneun diliyle Atateurk'eun milli e?gitimimizle ilgili deu?seunce ve istekleri. 1. bas?m. 1993 --
[20] Mustafa Kemal aA?siyan'da / Faruk Cumbul. 1993 -- [21] Atateurk'e suikastler : [belgesel ?cizgi-roman] / Suat Yalaz. [1993?] -- [22] Yalova Atateurk keo?skleri / TBMM Milli Saraylar Daire Ba?skanl??g?. 1993 -- [23] Atateurk'e cIzmir suikastinin i?cyeuzeu / derleyen, Pakize Seonmez. 1994 -- [24] Sar? zeybek : Atateurk'eun son 300 geuneu / Can Deundar. 1. bask?. 1994 -- [25] Atateurk "bugeun" olsayd?-- / Cemal Kutay. [1994?] -- [26] Atateurk Haftas? arma?gan? /TC Genelkurmay Ba?skanl??g?. 1990 -- [27] Atateurk--hayat? ve eseri / Yusuf Hikmet Bayur. (pt. 1- ) 1990- -- [28] Gazi ve Latife / cIsmet Bozda?g. 1991 -- [29] Mustafa Kemal'de Milli Meucadele ruhu, 1906-1923 / Necdet Kurdakul. 1993 -- [30] Atateurk ve okuma sevgisi / Cemil Seonmez. c1993 -- [31] Atateurk'le bir eomeur / Sabiha Geok?cen ; Oktay Verel'in kaleminden. 1. bas?m. 1994 -- [32] Atateurk'eun sofras? / cIsmet Bozda?g. 1. bask?. 1995 -- [33] Atateurk ve keulteur. [1982] -- [34] Atateurk ve milliyet?cilik / Turhan Feyzio?glu. 1986 -- [35] Ya?sanm??s olaylarla Atateurk ve meuzik : Riyaaset-i Cumhaur cInce Saz Hey'eti ?Sefi Binba?s? Haaf?z Ya?sar Okur'un an?lar?. 1993.
Рубрики: Presidents--Biography.--Turkey
   Turkey--History, 1918-1960.


Additional access points:
Tan, M. Turhan. \\; Pala, Heuseyin. \\; eUsteun, Emin Faik. \\; Borak, Sadi. \\; Ar?burnu, Kemal. \\; Beuyeuktu?grul, Afif, \\; Teunay, Bekir. \\; Ta?skent, Kaaz?m, \\; Ozankan, Cenab. \\; Afetinan, A. \\; Atateurk, Kemal, \\; Geuven, eOzbay. \\; Ero?glu, Hamza. \\; eOnder, Mehmet. \\; Cumbul, Faruk. \\; Yalaz, Suat, \\; Seonmez, Pakize. \\; Deundar, Can. \\; Kutay, Cemal. \\; Bayur, Yusuf Hikmet, \\; Bozda?g, cIsmet. \\; Kurdakul, Necdet. \\; Seonmez, Cemil. \\; Geok?cen, Sabiha, \\; Feyzio?glu, Turhan. \\; Okur, Ya?sar, \\; Atateurk, Kemal,
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017