Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>G=1378 [1999]$<.>)
We have found 9 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 9

1.


   
    aAshnaayai baa mafaahaim-i mausaiqai / [Text] : словарь. - Chaap-i 1. - Tihraan : : Naqsh-i Jahaan-i Hunar,, 1378 [1999]. - v, 97 p. : : il, муз.пр + 29 cm. - In Persian. - (no price).
Рубрики: Music--Persian.


Additional access points:
Iran. Vizaarat-i Farhang va aAmauzish-i °aAlai.
(No free copies)
Find similar


2.


   
    Asair va °iosyaan : [Text] : majmau°ah-i daastaan / / oHijaazai, Khaaotirah. - Chaap-i 1. - Tihraan : : Intishaaraat-i Raahiyaan-i Andaishah,, 1378 [1999]. - 221 p. ; + 21 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9649118756: (no price).
Short stories.
Рубрики: Short stories, Persian.


Additional access points:
oHijaazai, Khaaotirah.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    Asnaadai az intikhaabaat-i Majlis-i Shauraa-yi Millai dar dawrah-i Pahlavai-i avval / [Text] / aAzhand, Ya°qaub. - Chaap-i 1. - Tihraan : : Saazmaan-i Chaap va Intishaaraat, Vizaarat-i Farhang va Irshaad-i Islaamai,, 1378 [1999]. - [20], 249 p. : : il + 24 cm. - (Majmau°ah-®i asnaad-i taaraikhai ; ; 3) (Taaraikh-i siyaasat ; ; 2). - Загл. на доп.тит.листе : Documents on parliamentary elections during the reign of Pahlavi 1. - ISBN 9644220560: (no price).
Includes index.
Рубрики: Elections--History--Iran
   Iran--History, Pahlavi dynasty, 1925-1979


Additional access points:
aAzhand, Ya°qaub.; Iran. Idaarah-i Kull-i aArshaiv, Asnaad va Mauzih.
(No free copies)
Find similar


4.


   
    Aotlas-i millai-i aIraan : [Cartographic material] : taaraikh. / Saazmaan-i Naqshah§bardaarai-i Kishvar., Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih (Iran). - Chaap-i 1, 1378. - [Tehran] : : Saazmaan-i Naqshah§bardaarai-i Kishvar, Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih,, 1378 [1999]. - 1 atlas ( [6], 162 p. ) : : col. ill., col. maps ; + 31 x 35 cm. - Загл. обл. : Aotlas-i taaraikh-i aIraan. - Includes bibliographical references. - ISBN 9646922023. - ISBN 9789646922020: (no price).
In Persian. Cover title and part of bibliographical references in English. Includes index
Рубрики: Classical geography
   Geography, Ancient

   Historical geography

   Geography, Medieval

   Iran--Historical geography


Additional access points:
Saazmaan-i Naqshah§bardaarai-i Kishvar.; Saazmaan-i Barnaamah va Baudjih (Iran)
(No free copies)
Find similar


5.


   
    Baagh-i saib, baaraan va chand daastaan-i daigar : [Text] : 20 qiososah az 15 nivaisandah-i Armanai / / Naurai§zaadah, Aohmad. - Chaap-i 1. - Tihraan : : Nashr-i Chashmah,, 1378 [1999]. - 617 p. ; + 22 cm. - In Persian. - ISBN 9645571340: (no price).
Рубрики: Short stories, Armenian


Additional access points:
Naurai§zaadah, Aohmad.
(No free copies)
Find similar


6.


   
    Baam-i aIraan, Chahaar Maohaall va Bakhtiyaarai : [Text] : faoslnaamah-i farhangai, hunarai, ijtimaa°ai. / Idaarah-i Kull-i Farhang va Irshaad-i Islaamai-i Chahaar Maohaall va Bakhtiyaarai. - Tihraan : : Idaarah-i Kull-i Farhang va Irshaad-i Islaamai-i Cahaar Maohaall va Bakhtiyaarai,, 1378 [1999]-. - v. : + 29 cm. - (no price).
Title from cover.
Рубрики: Chahaar Maohaall va Bakhtiyaarai (Iran)--History
    Chahaar Maohaall va Bakhtiyaarai (Iran)--Social conditions

    Chahaar Maohaall va Bakhtiyaarai (Iran)

Abstract: Historical and socio-cultural issues with reference to Chahaar Maohaall va Bakhtiyaarai, Province of Iran.


Additional access points:
Idaarah-i Kull-i Farhang va Irshaad-i Islaamai-i Chahaar Maohaall va Bakhtiyaarai.
(No free copies)
Find similar


7.


   
    Baim§haa va umaid§haa : [Text] : dawlat-i Khaatamai az daidgaah-i osaaohibnaozaraan / / aArmain, Muohsin., Razzaaqai, oHujjat. - Chaap-i 1. - Tihraan : : Intishaaraat-i Hamshahrai,, 1378 [1999]. - 320 p. ; + 22 cm. - ISBN 9646274137: (no price).
Рубрики: Intellectuals--Iran
   Politicians--Iran

   Iran--Politics and government, 1997-


Additional access points:
aArmain, Muohsin.; Razzaaqai, oHujjat.; Khaatamai, Muohammad.
(No free copies)
Find similar


8.


   
    Chikaidah-®i paayaan§naamah§haa-yi inqilaab-i Islaamai va Imaam Khumaynai : [Text] : kaarshinaasai-i arshad va dukturai-i daanishgaahhaa va maraakiz-i aamauzish-i °aalai-i kishvar / / Dihqaan, °Alai,, Kafaayai, Amair oHusayn. - Chaap-i 1. - Tihraan : : Payaam-i aAzaadai,, 1378 [1999]. - 293 p. ; + 22 cm. - Загл. обл. : Chakaidah-i paayaan§naamahhaa-yi daanishgaahhaa va maraakiz-i aamauzish-i °aalai-i aIraan darbaarah-i Imaam Khumaynai va inqilaab-i Islaamai. - Includes bibliographical references and indexes. - ISBN 9643023745: (no price).
Рубрики: Dissertations, Academic
   Iran--History, Revolution, 1979


Additional access points:
Dihqaan, °Alai, (1967 or 1968-); Kafaayai, Amair oHusayn.; Khomeini, Ruhollah; Markaz-i Baazshinaasai-i Islaam va aIraan.
(No free copies)
Find similar


9.


   
    ?Cailah§yair aay ai?sai?gai : [Text] : ?si°r macmau°ah§sai / / aUrmaulau, °A.,. - Chaap-i 1. - Tihraan : : Vaizhah§nigaar,, 1378 [1999]. - 204 p. ; + 20 cm. - Загл. обл. : Maitaraavad mahtaab. - In Azerbaijani. - ISBN 9649203230: (no price).
    Content:
Naimaa Yaushaij -- Aohmad Shaamlau -- Mahdai Akhavaan oSaalios -- Furaugh Farrukhzaad -- Suhraab Sipihrai.
Рубрики: Persian poetry--Translations into Azarbaijani.


Additional access points:
aUrmaulau, °A., (1945 or 1946-)
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017