Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>G=1372 [1993]$<.>)
We have found 14 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 14

1.


   
    17 maqaalah darbaarah-®i adabaiyaat-i kaudakaan / [Text] / Maafai, Ma°osaumah. - Chaap-i 1. - Tihraan : : Shauraa-yi Kitaab-i Kaudak,, 1372 [1993]. - 243 p. ; + 24 cm. - (no price).
Kl.slova (normalized):
Persian children's literature
Abstract: Articles on juvenile literature with reference to Iran.


Additional access points:
Maafai, Ma°osaumah.
(No free copies)
Find similar


2.


    Afghaanistaan-i fardaa. [Text] : intikhaabaat va sahm§gairai-i mardum dar idaarah-i kishvar, 24-26 Qaws 1372.Chaap-i 1.
   Saimainaar-i chahaardahum : / Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan. - Chaap-i 1. - [Islamabad] : : Nasharaat-i Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan,, 1372 [1993]. - 4, 151 p. ; + 24 cm. - Includes bibliographical references. - (no price).
Рубрики: Elections--Afghanistan
   Political participation--Afghanistan

   Afghanistan--Politics and government, 1989-2001
    AfghanistanAdditional access points:
Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan.
(No free copies)
Find similar


3.


    Afghaanistaan-i fardaa. [Text] : aosaraat-i manfai-i asnaad-i qaanaunai-i osaadirah-i niozaam-i kumaunistai va awozaa°-i mutashannij-i fi°lai bar sayr-i ijraa®aat-i saalim-i qaozaa®ai va ohuqauq-i afraad, 13-15 Sunbulah 1372.Chaap-i 1.
   Saimainaar-i davaazdahum : / Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan. - Chaap-i 1. - [Islamabad] : : Nasharaat-i Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan,, 1372 [1993]. - 4, 126 p. ; + 24 cm. - Includes bibliographical references. - (no price).
Рубрики: Law--Afghanistan
   Human rights--Afghanistan

   Civil rights--Afghanistan

   Afghanistan
    Afghanistan--Politics and government, 1989-2001Additional access points:
Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan.
(No free copies)
Find similar


4.


    Afghaanistaan-i fardaa. [Text] : justujau-yi kaamhaa-yi °amalai dar raah-i ohimaayat-i ohuqauq, karaamat va aazaadaihaa-yi basharai dar jaami°ah-i kunaunai-i Afghaanistaan, 29-30 Saraotaan 1372.Chaap-i 1.
   Saimainaar-i nuhum : / Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan. - Chaap-i 1. - [Islamabad] : : Nasharaat-i Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan,, 1372 [1993]. - 2, 141 p, ; + 24 cm. - In Persian; some in Pushtu. - (no price).
Рубрики: Human rights--Afghanistan
   Civil rights--Afghanistan

   Afghanistan--Politics and government
    AfghanistanAdditional access points:
Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan.
(No free copies)
Find similar


5.


    Afghaanistaan-i fardaa. [Text] : luzaum-i idaarah-i saalim va hamkaarai-i mardum dar taohkaim-i ohaakimaiyat-i millai, 22-24 Qaws 1372.Chaap-i 1.
   Saimainaar-i paanzdahum : / Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan. - Chaap-i 1. - [Islamabad] : : Nasharaat-i Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan,, 1372 [1993]. - 5, 159 p. ; + 24 cm. - (no price).
Рубрики: Public institutions--Afghanistan
   Civil service--Afghanistan

   Afghanistan--Politics and government, 1989-2001


Additional access points:
Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan.
(No free copies)
Find similar


6.


    Afghaanistaan-i fardaa. [Text] : naqsh-i zanaan dar baazsaazai-i jaami°ah-i aayandah-i Afghaanistaan, 28-29 Qaws 1372.Chaap-i 1.
   Saimainaar-i shaanzdahum : / Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan. - Chaap-i 1. - [Islamabad] : : Nasharaat-i Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan,, 1372 [1993]. - 4, 116 p. ; + 24 cm. - In Persian; some in Pushto. - (no price).
Рубрики: Women--Social conditions--Afghanistan
   Afghanistan--Social conditions
    AfghanistanAdditional access points:
Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan.
(No free copies)
Find similar


7.


    Afghaanistaan-i fardaa. [Text] : islaam va dimaukraasai va baaztaab-i aan dar niozaam-i siyaasai-i Afghaanistaan, 15-17 Qaws 1372.Chaap-i 1.
   Saimainaar-i saizdahum : / Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan. - Chaap-i 1. - [Islamabad] : : Nasharaat-i Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan,, 1372 [1993]. - 3, 186 p. ; + 24 cm. - Includes bibliographical references. - (no price).
Рубрики: Islam and state--Afghanistan
   Democracy--Afghanistan

   Democracy--Religious aspects--Islam

   Afghanistan--Politics and government, 1989-2001
    AfghanistanAdditional access points:
Shauraa-yi oSaqaafatai-i Jihaad-i Afghaanistaan.
(No free copies)
Find similar


8.


   
    Andar ghazal-i khvaish nihaan khvaaham gashtan : [Text] : samaa°§naamah§haa-yi Faarsai / / Maayil Haravai, Najaib. - Chaap-i 1. - Tihraan : : Nashr-i Nay,, 1372 [1993]. - 493 p. ; + 24 cm. - (no price).


Additional access points:
Maayil Haravai, Najaib.
(No free copies)
Find similar


9.


   
    °Aqaidah-i maa / [Text] : библиография. - [Peshawar?] : : Idaarah-i Shahaadat-i Argaan-i Nasharaatai-i oHizb-i Islaamai-i Afghaanistaan,, 1372 [1993]. - 7, 135 p. ; + 17 cm. - Includes bibliographical references (p. 131-135). - (no price).
"49"--Cover.
Рубрики: Islam--Essence, genius, nature.
   God (Islam)Additional access points:
oHizb-i Islaamai-i Afghaanistaan.
(No free copies)
Find similar


10.


   
    Armaghaan-i Uvaysai, ganj-i bai ranj : takmilah-i ozarb al-maosal§haa-yi mashhaur-i Faarsai / [Text] / Uvaysai, Faozl Allaah. - Chaap-i 1. - Tihraan : : F.A. Uvaysai,, 1372 [1993]. - 2 v. (1515 p.) : : il + 25 cm. - 21000IR ($84.00 U.S.) (per set) р.
Рубрики: Proverbs, Persian.
   Persian poetry.Additional access points:
Uvaysai, Faozl Allaah.
(No free copies)
Find similar


11.


   
    Ashk-i vaarash [[sound recording].]. - [Tehran] : : Khaanah-i Hunar,, 1372 [1993]. - 1 sound cassette : : вкл.л, (). - Sung in Persian and Gilaki. - (no price).
Brief record.
    Content:
Gul-i paamchaal -- Fau taurak -- Khuraus khvaan -- Gailah mard -- Ashk-i vaarash.
Рубрики: Folk songs, Persian--Iran--Gailaan (Province)
   Folk music--Iran--Gailaan (Province)


(No free copies)
Find similar


12.


   
    Asnaad-i maotbau°aat : [Text] : 1286-1320 H.Sh. / / Bayaat, Kaavah., Kauhistaanai§nizhaad, Mas°aud. - Chaap-i 1. - Tihraan : : Intishaaraat-i Saazmaan-i Asnaad-i Millai-i aIraan,, 1372 [1993]. - 2 v. : с. : il + 23 cm. - (no price).
Рубрики: Iran--Politics and government--Chronology., 20th century


Additional access points:
Bayaat, Kaavah.; Kauhistaanai§nizhaad, Mas°aud.
(No free copies)
Find similar


13.


   
    Baang-i raohail, yaa, Daraay dar aay : [Text] : shaamil, ash°aar-i vaapisain-i dam-i shaa°iraan / / Imdaad, oHasan. - Chaap-i 1. - Shairaaz : : Intishaaraat-i Navaid,, 1372 [1993]. - 160 p. ; + 24 cm. - (no price).
Рубрики: Persian poetry.


Additional access points:
Imdaad, oHasan.
(No free copies)
Find similar


14.


   
    Baaz§khvaanai-i taaraikh-i Maazandaraan / [Text] / °Imaadai, Asad Allaah. - Chaap-i 1. - Saarai : : Farhang§khaanah-®i Maazandaraan,, 1372 [1993]. - 288 p. :bill., map ; : il, карты + 21 cm. - (no price).
Рубрики: Maazandaraan (Iran)--History.


Additional access points:
°Imaadai, Asad Allaah.
(No free copies)
Find similar
 1-10    11-14 
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017