Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>G= 1977.$<.>)
We have found 2 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 2

1.


   
    Arabski?i Vostok i Magrib : [Текст] : sbornik state?i / / Lebedev, Evgeni?i Aleksandrovich. - Moskva : : Nauka,, 1977. - 246 p. ; + 21 cm. - Includes bibliographical references. - 1.70rub р.
Рубрики: Arab countries--Economic conditions.


Additional access points:
Lebedev, Evgeni?i Aleksandrovich.; Institut vostokovedenieiia (Akademieiia nauk SSSR)
(No free copies)
Find similar


2.


   
    De Economische geschiedenis van Nederland / [Text] : библиография / Stuijvenberg, Johannes Hermanus van. - Groningen : : Wolters-Noordhoff,, 1977. - xvi, 398 p. : : il + 23 cm. - Includes bibliographical references and indexes. - ISBN 9001823807 :: fl 39.50 р.
"Uitgegeven ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel."
    Content:
Uytven, R. van. Oudheid en Middeleeuwen.--Houtte, J. A. van. De zestiende eeuw (ca. 1485- ca. 1585).--Klein, P. W. De zeventiende eeuw (1585-1700).--Faber, J. A. De achttiende eeuw.--Eerenbeemt, H. F. J. M. van den. De Patriotse-Bataafse-Franse tijd (1780-1813).--Tijn, T. van en Zappey, W. M. De negentiende eeuw.--Vries, J. de. De twintigste eeuw.--Baudet, H. en Fasseur, C. Koloniale bedrijvigheid.--Lanschot Hubrecht, J. A. Twee honderd jaar geschiedenis van de Maatschappij (1777-1977).
Рубрики: Netherlands--Economic conditions.


Additional access points:
Stuijvenberg, Johannes Hermanus van.; Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017