Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>A=AAZAAD, M., (MAOHMAUD).$<.>)
We have found 1 book(s)/magazine(s)
1.


   
    [Iranian children's literature, 1]. [Text] / (Maohmaud). aAzaad, M. [et al.]. - Tihraan, : [s. n.], 1347-1370 [1968-1991]. - 15 v. : с. : il + 20-25 cm. - (no price).
    Content:
[1] Qiososah-®i otawqai / shi°r az M. aAzaad ; naqqaashai az Naahaid oHaqaiqat. 1347 [1968] -- [2] Gailaan / nivishtah va naqqaashai, Bahman Daadkhvaah. 1347 [1968] -- [3] oTilism-i shahr-i taaraikai / nivishtah-yi Riozaa Marzubzaan ; naqqaashai az Naikzaad. 1347 [1968] -- [4] Gumshudah-yi lab-i daryaa : daastaanai az karanhaa-yi Khalaij-i Faars / nivishtah-yi Ghulaamohusayn Saa°idai ; naqqaashai az Zamaan Zamaanai. 1348 [1969] -- [5] Taukaayai dar qafas / nivishtah-®i Naimaa Yaushaij ; naqqaashai az Bahman Daadkhvah. Chaap-i 1. 1350 [1971] -- [6] Man va khaarpusht va °arausakam / nivishtah, R. Dihgaan ; naqqaashai, Farshaid Maosqaalai. Chaap-i 1. 1363 [1984] -- [7] Kalaagh par : majmau°ah-®i shi°r baraa-yi kaudakaan / baa shi°rhaa§yai az Shukauh Qaasim§niyaa, Ja°far Ibraahaimai, Buyauk Malikai, Asad Allaah, Shu°baanai ; naqqaashai az Muohammad °Alai Banai Asadai. Chaap-i 1. 1365 [1986] -- [8] Raaz-i aabgair / nivishtah-®i Suraur Pauryaa ; naqqaashai az Bihzaad Gharaib§paur. Chaap-i 2. 1368 [1989] -- [9] Shangaul va mangaul /naqqaash, Faraid Sakaachaa®ai. Chaap-i 2. 1368 [1989] -- [10] Chaupaan daryaa§ai / nivishtah va taosaavair az aAlan Baayaash. Chaap-i 2. 1369 [1990] --
[11] Zaaghai va zairak : bar asaas-i daastaanai az Kalailah va Dimnah / baaz nivishtah-®i M. aAzaad ; taosaavair az Fairauzah-®i Gul Muohammadai. Chaap-i 2. 1369 [1990] -- [12] Surkh va osauratai / suraudah-®i oSafauraa Nayyirai Shairaazai ; taosvair az Abau al-Faozl Himmatai aAhau®ai. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [13] Dunyaa-y maal-i man ast / nivishtah-®i Muohammad Riozaa Yausufai ; naqqaashai az Karaim Naosr. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [14] Maadar, ozaraioh, kabautar / nivishtah-®i Faraibaa Kalhur ; naqqaashai, Muosotafaa Nadirlau. Chaap-i 1. 1370 [1991] -- [15] Siyaah khaanah-®i safaid nadaarad / nivishtah-®i Muohammad Muohammadai ; naqqaashai az Mahain Javaaharain. Chaap-i 1. 1370 [1991]
Рубрики: Children's literature, Persian.


Additional access points:
aAzaad, M., (Maohmaud).; Daadkhvaah, Bahman.; Marzubaan, Riozaa.; Saa°idai, Ghulaam oHusayn.; Yaushaij, Naimaa.; Dihgaan, R.; Pauryaa, Suraur.; Sakaachaa®ai, Faraid.; Bailhache, Alain, (1937-); aAzaad, M., (Maohmaud); Nayyirai Shairaazai, Safaurah.; Yausufai, Muohammad Riozaa.; Kalhur, Faraibaa.; Muohammadai, Muohammad.
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017