Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>A=?SENER, CEMAL,$<.>)
We have found 4 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 4

1.


    [Alevis. [Text].
   1]. - . - [Turkey], : [s. n.], 1990-1995. - 31 v. in 32 : с. : il + 20-25 cm. - (no price).
    Content:
[1] eOz kaynaklar?na geore Alevilik / R?za Zelyut. [1990] -- [2] Okunacak en beuyeuk kitap insand?r / R. Yeureuko?glu. 1. bas?m. 1990 -- [3] Anadolu'da Aleva?li?gin do?gu?su ve Samsun Aleva?leri / cIsa Do?gan. 1990 -- [4] Bas?nda Aleva?lik. (2 v.) 1990-[1991?] -- [5] Kur'anda hikmet, tarihte hakikat / yazan, Halil eOztoprak. 4. defa bas?lm??st?r. 1990 -- [6] Teurkiye'de Alevilik ve Bekta?silik / cIlhan Sel?cuk, Gencay ?Saylan, ?Senay Kalkan. cIlk bas?m. 1991 -- [7] Alevili?gin toplumsalla?st?r?lm??s tap?n?c kurumlar?ndan musahiblik / cIsmail Kaygusuz. 1. bas?m. 1991 -- [8] Alevi teorenleri / Cemal ?Sener. 1. bask?. 1991 -- [9] Tarih boyunca Alevilik / Tar?k Meumtaz Seozengil. 1. bas?m. 1991 -- [10] Alevilerde halk mahkemeleri / cIsmail Metin. (pt. 1- ) [1992] -- [11] Posttan dosta : Ali Haydar Celasun konu?smalar. 1992 -- [12] Geulbang : Alevilikte dua / eOmer Ulu?cay. 1. bask?. 1992 -- [13] Anadolu ve Balkanlarda Alevi yerle?smesi / Nejat Birdo?gan. 1. bas?m. 1992 -- [14] Aleva?ler ne yapmal?? / R?za Zelyut. 1. bask?. 1993 -- [15] Aleviler ve diyanet / Battal Pehlivan. 1993 -- [16] Alevilikte cem / Ali Haydar Celasun. 1. bas?m. 1993 -- [17] 12 imam ve Alevilik / Cem?sid Bender. 1. bas?m. 1993 -- [18] Alevi dedeleri, Alevi ayd?nlar? / Seuleyman Ya?g?z. 1. bask?. 1994 --
[19] Alevilik / ?Sakir Ke?celi. [1994?] -- [20] Ge?cmi?sten geuneumeuze halk inan?clar? itibariyle Alevilik-Bekta?silik / Ethem Ruhi F??glal?. 1994 -- [21] cIttihat-Terakki'nin Alevilik-Bekta?silik ara?st?rmas? / Baha Sait Bey ; [haz?rlayan] Nejat Birdo?gan. 1. bask?. 1994 -- [22] Alevi sorunu eusteune deu?seunceler / Cemal ?Sener. 1. bask?. 1994 -- [23] Din ve Alevilik euzerine / Hamit Baldemir. 1. bask?. 1994 -- [24] ?Seriat ve Aleviler / Cemal ?Sener, Miyase cIlknur. 1. bask?. 1995 -- [25] Alevilik bir s?r de?gildir / Ali Haydar Cilasun Dede. [1995] -- [26] Alevili?gin keokenindeki Mazda inanc? ve Zerdeu?st eo?gretisi / E. Xemgin. 1995 -- [27] Binbir ?ci?cek mozai?g? / Leutfi Kaleli. 1995 -- [28] cIslamiyet-Teurkler Alevilik : bindeortyeuz y?ll?k muhalefet / Geula?g eOz. 1. bas?m. 1995 -- [29] Alevi-Bekta?si kimli?gi / Orhan Teurkdo?gan. 1995 -- [30] Toplumsal bir ba?skald?r?n?n ideolojisi, Aleva?lik-Bekta?sa?lik / Atilla eOzk?r?ml?. [1990] -- [31] Alevili?gin tarihsel konumu / Baki eOz. 1995.
Рубрики: Bektashi--Turkey.
   Shai°ah--Turkey.

   Sufism--Turkey.

   Islam and politics--Turkey.Additional access points:
Zelyut, R?za. \\; Yeureuko?glu, R. \\; Do?gan, cIsa, \\; eOztoprak, Halil. \\; Sel?cuk, cIlhan, \\; Kaygusuz, cIsmail. \\; ?Sener, Cemal, \\; Seozengil, Tar?k Meumtaz. \\; Metin, cIsmail. \\; Cilasun, Ali Haydar. \\; Ulu?cay, eOmer. \\; Birdo?gan, Nejat. \\; Pehlivan, Battal. \\; Bender, Cem?sid, \\; Ya?g?z, Seuleyman. \\; Ke?celi, ?Sakir, \\; F??glal?, Ethem Ruhi, \\; Baha Sait, \\; Baldemir, Hamit, \\; Xemgin, Etem, \\; Kaleli, Leutfi, \\; eOz, Geula?g, \\; Teurkdo?gan, Orhan. \\; eOzk?r?ml?, Atilla, \\; eOz, Baki, \\
(No free copies)
Find similar


2.


   
    [Books on Islamic mysticism and Islamic sects]. [Text] : библиография / Ertaylan, cIsmail Hikmet. [et al.]. - Turkey ; : [s. n.], 1946-2000. - 17 v. : с. : il + 17-22 cm. - Include bibliographical references. - ISBN 9757455652 (v . [5]). - ISBN 975781217X (v . [10]). - ISBN 9757812269 (v . [12]). - ISBN 975470502X (v . [13]): (no price).
    Content:
[1] Hurufai edebiyat? eornekleri, 1 : Gencnaame-i Refi'ai / cIsmail Hikmet Ertaylan. 1946 -- [2] Hurufai edebiyat? eornekleri, 2 : Mesnevi-i Penaahai / cIsmail Hikmet Ertaylan. 1946 -- [3] K?rkbudak : Hac?bekta?s incelemelerine giri?s / Halim Baki Kunter. 1951 -- [4] Bergama'da Alevai gelini ve ina?clar? / Osman Bayatl?. 1957 -- [5] Abdeulaziz Bekkine hazretleri / Ahmed Erseoz. 1992 -- [6] Alevilik euzerine do?grular / yazan, Muhsin Geul. [1992?] -- [7] Ate?ste semaha durmak / Ali Y?ld?r?m. 1. bask?. 1993 -- [8] Ya?sayan Alevilik / Cemal ?Sener. 1 bask?. 1993 -- [9] Seyyid Ali Sultan (K?z?ldeli Sultaan) vilayetnamesi / Bedri Noyan. 1993 -- [10] Geolgesiz ??s?klar, 1 : Alevilik ve eoncesi / Mahmut Reyhani. 1 bask?. 1994 -- [11] Ba?ss?z ?sehid : aIslam ?saairi ve meutefekkiri / M. Avni (Avnullah) eOzmansur. 1995 -- [12] Geolgesiz ??s?klar, 2 : tarihte Aleviler / Mahmut Reyhani. 1 bask?. 1995 -- [13] Aleviler-- Seunniler ve-- eoteki Sivas / Zeki Co?skun. 1 bask?. 1995 -- [14] Alevilikte din ve felsefe / Mehmet Geuner. 1 bask?. 1995 -- [15] Geuneumeuzde Alevilik : sorunlar?, ilkeleri, geli?simi / cIsmet Zeki Eyubo?glu. 1 bask?. 1995 -- [16] Sosyolojik a?c?dan Alevai Bekta?sai gelene?gi / Y?lmaz Soyyer. 1996 -- [17] Geolgesiz ??s?klar, 4 : Haks?zl?k ve hakl?l?k / Mahmut Reyhani. 1. bas?m. 2000.
Рубрики: Mysticism--Islam.
   Islamic sects.Additional access points:
Ertaylan, cIsmail Hikmet.; Kunter, Halim Baki, (1899-); Bayatl?, Osman.; Erseoz, Ahmet.; Geul, Muhsin.; Y?ld?r?m, Ali.; ?Sener, Cemal, (1951-); Noyan, Bedri.; Reyhani, Mahmut, (1920-); eOzmansur, M. Avni, (Avnullah); Co?skun, Zeki, (1960-); Geuner, Mehmet.; Eyubo?glu, cIsmet Zeki.; Soyyer, Y?lmaz.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    Alevilik eusteune ne dediler / [Text] : библиография / ?Sener, Cemal,. - 1. bask?. - ?Cemberlita?s, cIstanbul : : Ant Yay?nlar?,, 1990. - 308 p. ; + 21 cm. - Includes bibliographical references. - (no price).
Рубрики: Shai°ah--Turkey.
   Bektashi.Additional access points:
?Sener, Cemal, (1951-)
(No free copies)
Find similar


4.


    [Alevis. [Text].
   1]. - . - [Turkey], : [s. n.], 1990-1995. - 31 v. in 32 : с. : il + 20-25 cm. - (no price).
    Content:
[1] eOz kaynaklar?na geore Alevilik / R?za Zelyut. [1990] -- [2] Okunacak en beuyeuk kitap insand?r / R. Yeureuko?glu. 1. bas?m. 1990 -- [3] Anadolu'da Aleva?li?gin do?gu?su ve Samsun Aleva?leri / cIsa Do?gan. 1990 -- [4] Bas?nda Aleva?lik. (2 v.) 1990-[1991?] -- [5] Kur'anda hikmet, tarihte hakikat / yazan, Halil eOztoprak. 4. defa bas?lm??st?r. 1990 -- [6] Teurkiye'de Alevilik ve Bekta?silik / cIlhan Sel?cuk, Gencay ?Saylan, ?Senay Kalkan. cIlk bas?m. 1991 -- [7] Alevili?gin toplumsalla?st?r?lm??s tap?n?c kurumlar?ndan musahiblik / cIsmail Kaygusuz. 1. bas?m. 1991 -- [8] Alevi teorenleri / Cemal ?Sener. 1. bask?. 1991 -- [9] Tarih boyunca Alevilik / Tar?k Meumtaz Seozengil. 1. bas?m. 1991 -- [10] Alevilerde halk mahkemeleri / cIsmail Metin. (pt. 1- ) [1992] -- [11] Posttan dosta : Ali Haydar Celasun konu?smalar. 1992 -- [12] Geulbang : Alevilikte dua / eOmer Ulu?cay. 1. bask?. 1992 -- [13] Anadolu ve Balkanlarda Alevi yerle?smesi / Nejat Birdo?gan. 1. bas?m. 1992 -- [14] Aleva?ler ne yapmal?? / R?za Zelyut. 1. bask?. 1993 -- [15] Aleviler ve diyanet / Battal Pehlivan. 1993 -- [16] Alevilikte cem / Ali Haydar Celasun. 1. bas?m. 1993 -- [17] 12 imam ve Alevilik / Cem?sid Bender. 1. bas?m. 1993 -- [18] Alevi dedeleri, Alevi ayd?nlar? / Seuleyman Ya?g?z. 1. bask?. 1994 --
[19] Alevilik / ?Sakir Ke?celi. [1994?] -- [20] Ge?cmi?sten geuneumeuze halk inan?clar? itibariyle Alevilik-Bekta?silik / Ethem Ruhi F??glal?. 1994 -- [21] cIttihat-Terakki'nin Alevilik-Bekta?silik ara?st?rmas? / Baha Sait Bey ; [haz?rlayan] Nejat Birdo?gan. 1. bask?. 1994 -- [22] Alevi sorunu eusteune deu?seunceler / Cemal ?Sener. 1. bask?. 1994 -- [23] Din ve Alevilik euzerine / Hamit Baldemir. 1. bask?. 1994 -- [24] ?Seriat ve Aleviler / Cemal ?Sener, Miyase cIlknur. 1. bask?. 1995 -- [25] Alevilik bir s?r de?gildir / Ali Haydar Cilasun Dede. [1995] -- [26] Alevili?gin keokenindeki Mazda inanc? ve Zerdeu?st eo?gretisi / E. Xemgin. 1995 -- [27] Binbir ?ci?cek mozai?g? / Leutfi Kaleli. 1995 -- [28] cIslamiyet-Teurkler Alevilik : bindeortyeuz y?ll?k muhalefet / Geula?g eOz. 1. bas?m. 1995 -- [29] Alevi-Bekta?si kimli?gi / Orhan Teurkdo?gan. 1995 -- [30] Toplumsal bir ba?skald?r?n?n ideolojisi, Aleva?lik-Bekta?sa?lik / Atilla eOzk?r?ml?. [1990] -- [31] Alevili?gin tarihsel konumu / Baki eOz. 1995.
Рубрики: Bektashi--Turkey.
   Shai°ah--Turkey.

   Sufism--Turkey.

   Islam and politics--Turkey.Additional access points:
Zelyut, R?za. \\; Yeureuko?glu, R. \\; Do?gan, cIsa, \\; eOztoprak, Halil. \\; Sel?cuk, cIlhan, \\; Kaygusuz, cIsmail. \\; ?Sener, Cemal, \\; Seozengil, Tar?k Meumtaz. \\; Metin, cIsmail. \\; Cilasun, Ali Haydar. \\; Ulu?cay, eOmer. \\; Birdo?gan, Nejat. \\; Pehlivan, Battal. \\; Bender, Cem?sid, \\; Ya?g?z, Seuleyman. \\; Ke?celi, ?Sakir, \\; F??glal?, Ethem Ruhi, \\; Baha Sait, \\; Baldemir, Hamit, \\; Xemgin, Etem, \\; Kaleli, Leutfi, \\; eOz, Geula?g, \\; Teurkdo?gan, Orhan. \\; eOzk?r?ml?, Atilla, \\; eOz, Baki, \\
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017