Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>A=?CAVDAR, TEVFIK.$<.>)
We have found 1 book(s)/magazine(s)
1.


   
    [Studies on the Turkish economy. [Text] / Pamuko?glu, Salih Zeki. [et al.]. - [Turkey], : [s. n.], 1965-1991 . - v. <1-21 > ; с. + 20-24 cm. - (no price).
    Content:
[1] Teurkiye'de enflaasyon ve tedbirler / Salih Zeki Pamuko?glu. 1968 -- [2] Deunya'da ve Teurkiye'de ekonomik ve sosyal durum, 1979 / Teurkiye cI?sveren Sendikalar? Konfederasyonu. [1980?] -- [3] Teurkiye'de para ve d??s denge ili?skisi / S. eOkseuz. 1980 -- [4] Teurkiye'de para ve sermaye piyasas? geli?smeleri / Azmi Fertekligil. 1983 -- [5] Yeuz y?ll?k pahalal?k / Tevfik ?Cavdar. 1. bask?. 1983 -- [6] Krizin geli?simi ve Teurkiye'nin alternatif sorunu / Korkut Boratav, ?Ca?glar Keyder, ?Sevket Pamuk. 1. bask?. 1984 -- [7] 12 Eyleul--eOzal ekonomisinin perde arkas? / Emin ?Ceola?san. 6. bask?. 1984 -- [8] Teurkiye'de ekonomik geu?cleukler ve ?ceozeum yollar? / Emin ?Car?kc?. 1991 -- [9] cIktisada? durgunlu?gun sebepleri / Zeyyat Hatibo?glu. [1965] -- [10] Gelir-teuketim ili?skisinin mikroekonomik analizi / eOnder eOzkazan?c. 1983 -- [11] Enflasyon ve parasal dinamikleri : Teurkiye, 1963-77 / cI. Hakk? Deu?ger. 1983 -- [12] Teurkiye'de ve deunyada ya?sanan ekonomik bunal?m / ?Ca?glar Keder ... [et al.]. 1984 -- [13] Orta Anadolu Beolgesi ekonomik raporu. 1988 -- [14] Enflasyonu a?smak i?cin / Osman Ulagay. 1990 --
[15] Kapitalizm, az geli?smi?slik ve Teurkiye'de keu?ceuk sanayi / Ayhan Aktar. 1990 -- [16] Teurkiye ekonomisi--tarihsel geli?simi ve bugeunkeu durum / Heuseyin ?Sahin. 1990 -- [17] cIktisat seoyle?sileri / [yeoneten] Ercan Uygur ; [seoyle?senler] Ataman Aksoy ... [et al.]. 1. bas?m. 1991 -- [18] Teurkiye ekonomisinin basmakal?p olmayan bir teorisi ve analizi / Zeyyat Hatibo?glu. 1. bask?. 1991 -- [19] Teurkiye ekonomisinde i?c ticaret hadleri, 1973-1982. 1983 -- [20] Dengeli geli?sme i?cin ekonomi politikalar? / cIbrahim Kavrako?glu. 1989 [i.e. 1990] -- [21] Ekonomide ger?ce?gi aray??s / eOztin Akgeu?c. 1991.
Рубрики: Inflation (Finance)--Turkey.
   Turkey--Economic conditions, 1918-1960.
    Turkey--Economic conditions, 1960-

    Turkey--Economic policy.Additional access points:
Pamuko?glu, Salih Zeki.; eOkseuz, S.; Fertekligil, Azmi, (1921-); ?Cavdar, Tevfik.; Boratav, Korkut.; ?Ceola?san, Emin.; ?Car?kc?, Emin.; Hatibo?glu, Zeyyat.; eOzkazan?c, eOnder.; Deu?ger, cI. Hakk?.; Ulagay, Osman.; Aktar, Ayhan, (1953-); ?Sahin, Heuseyin.; Kavrako?glu, cIbrahim.; Akgeu?c, eOztin.
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017