Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>A=?CAK?C?, LAATIF.$<.>)
We have found 1 book(s)/magazine(s)
1.


   
    [Books on the Turkish economy, 1923-1990]. [Text] / K?z?lyall?, Heusneu. [et al.]. - [Turkey], : [s. n.], 1940-1992. - 26 v. in 28 ; с. + 19-31 cm. - (no price).
    Content:
[1] Teurkiye ekonomisindeki geli?smelerin parasal fakteorlerle a?c?klanmas?, 1946-1974 / Heusneu K?z?lyall?. 1. bask?. 1978 -- [2] Teurkiye ekonomisi / Deundar Sa?glam. 2. bask?. [198-?] -- [3] 1984'e girerken Teurkiye ekonomisi / Teurkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar? ve Ticaret Borsalar? Birli?gi. 1983 -- [4] Geli?simi, euretim yap?s? ve sorunlar?yla Teurkiye ekonomisi / Yakup Kepenek. 2. yaz?m. 1984 -- [5] Teurkiye ekonomisinde bunal?m / M. Seonmez. 2 v. 1982 -- [6] Teurk ekonomisi euzerine deu?seunceler / Laatif ?Cak?c?. 1984 -- [7] B?rak?n?z yaps?nlar, b?rak?n?z ge?csinler / Bilsay Kuru?c [et al.]. 2. bas?m. 1985 -- [8] 1965 y?l?nda Teurkiye ekonomisi / Halauk Cillov. 1966 -- [9] 1929 deunya buhran?nda Teurkiye'nin iktisadi politika aray??slar? / cIlhan Tekeli, Selim cIlkin. 1977 -- [10] Teurkiye iktisad? / Nazif Kuyucuklu. (2 v.) 1983-[1984] -- [11] cIktisatta do?grular ve yanl??slar / Arslan Ba?ser Kafao?glu. 1. bask?. 1984 -- [12] Geuncel ekonomik konularda TeUScIAD kamuoyu ara?st?rmas?. 1988 -- [13] Demokrat Parti deoneminde Teurkiye ekonomisi / Serdar Turgut. 1991 -- [14] Teurkiyede devlet?cilik / Haldun Derin. 1940.
[15] Zonguldak Vilaayetinin iktisada? ehemmiyeti / Necip D. Tesal. 1957 -- [16] Antalya beolgesi girdi-?c?kt? analizi / Sencer Divit?cio?glu. [1966] -- [17] Teurkiye'de devlet?cilik (1923-1950) / Korkut Boratav. 1962 -- [18] Kapitalizm, sosyalizm, karma ekonomi, ve Teurkiye / Meukerrem Hi?c. [1970] -- [19] 1973 sonbahar?nda Teurkiye'nin iktisadi durumu ve eozel sorunlar?. 1974 -- [20] ?Coklu ba?g?nt?l? do?grusal modellerde ridge regresyon yeontemiyle parametre kestirimi : Teurkiye'de (1963-1983) enflasyon analizi / Emel cImir. 1986 -- [21] Planl? deonemde rakamlarla Teurkiye ekonomisi. 1990 -- [22] Deoviz kuru politikas? ve ihracat euzerine etkisi, 1980-1988 deonemi / eOmer Abu?so?glu. 1990 -- [23] Geuncel ekonomik sorunlar?m?z / M. Erol cIyibozkurt. 1991 -- [24] Teurk ekonomisinin son on y?l? (1980-1990) / Ahmet K?l??cbay. 1. bask?. 1991 -- [25] Teurkiye'de para arz?n?n belirlenmesi ve para arz? ile fiyatlar genel deuzeyi aras?ndaki ili?skiler / Heuseyin Akgeoneul. 1992 -- [26] Ne dedik, ne oldu, ne olacak? / Arslan Ba?ser Kafao?glu. 1. bask?. 1985.
Рубрики: Turkey--Economic conditions, 1918-1960.
    Turkey--Economic conditions, 1960-

    Turkey--Economic policy.Additional access points:
K?z?lyall?, Heusneu.; Sa?glam, Deundar.; Kepenek, Yakup.; Seonmez, Mustafa, (1955-); ?Cak?c?, Laatif.; Cillov, Halauk.; Tekeli, cIlhan.; Kuyucuklu, Nazif.; Kafao?glu, Arslan Ba?ser, (1928-); Turgut, Serdar.; Derin, Haldun.; Tesal, Necip D.; Divit?cio?glu, Sencer.; Boratav, Korkut.; Hi?c, Meukerrem.; cImir, Emel.; Abu?so?glu, eOmer.; cIyibozkurt, M. Erol.; K?l??cbay, Ahmet.; Akgeoneul, Heuseyin.
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017