Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - dictionary search

Dictionary typeKeywordsAuthorTitlePublication date

AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


</
1       A BARRISTER OF THE MIDDLE TEMPLE.
1       A BARRISTER.
1       A CLERK TO JUSTICES.
1       A FORMER STORE DETECTIVE.
3       A LADY.
1       A LIBERATION ARMY DAILY CORRESPONDENT.
1       A PROFESSOR OF SANSKRIT (RETIRED),\ED.\
1       A RECLUSE OF VINDHYACHALA.
1       A SPANISH FRANCISCAN.
1       A STUDENT OF WEST ASIAN AFFAIRS.
1       A SUZUKI, YASUZAO, (1904-1983.)
1       A V CORPORATION, (HOUSTON, TEX. [FROM OLD CATALOG])
1       A, XU.
1       A-TSA-RA MI-GSUM.
2       A. B.,\ED.\
2       A. C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPAADA, (1896-1977,)\TR.\
4       A. C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPAADA, (1896-1977.)
1       A. GHANI HAMID, (ABDUL GHANI HAMID), (1933-)
1       A. H. RAMLAH, (A. HAMID RAMLAH)
1       A. H. ZAKRI.
1       A. J. M. A.
1       A. M. S.
1       A. MONIR YAACOB, (ABDUL MONIR YAACOB)
1       A. R. BAHAMAN, (A. RANI BAHAMAN)
1       A. R. I. S. FILMS. [FROM OLD CATALOG]
4       A. RAHMAN HANAFIAH, (ABDUL RAHMAN HANAFIAH), (1945-)
1       A. S. L. [FROM OLD CATALOG]
1       A. SAMAD AHMAD,\JOINT AUTHOR.\
2       A. SAMAD ISMAIL, (ABDUL SAMAD ISMAIL), (1924-)
1       A. SAMAD SAID, (ABDUL SAMAD SAID), (1935-)
1       A. W.
1       A. [FROM OLD CATALOG]
1       A., A. J. M.
1       A., H. AHMAD SARJI.
1       A., R. S.
1       A., SAMAD AHMAD.
3       A., SAMAD ISMAIL
1       A?C?KGEN?C, ALPARSLAN, (1952-)
1       A?C?KGEOZ, HALIL.
1       A?C?L, A. FETHI.
1       A?G?N, AHMED.
1       A?GAO?GLU, SAMET.
2       A?GCA, MEHMET ALI.
1       A?GDEMIR, SEURMELI.
1       A?IDAEV, EIIU. A.
1       A?IDAROV, T. E.
1       A?IGI, GENNADI?I, (1934-2006.)
1       A?IKHENVAL§D, A. EIIU., (ALEKSANDRA EIIUR§EVNA)
1       A?IMAUQAMBETOVA, K.
1       A?INAI, K. S., (1928-)
3       A?INAI, SADRIDDIN,
2       A?INAI, SADRIDDIN, (1878-1954.)
1       A?IPLATOV, G. N.
1       A?IRAPETEIIAN, ROBERT.
1       A?IRAPETEIIAN, VLADIMIR NIKITOVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       A?IRAPETOV, A. G., (ARUTEIIUN GURGENOVICH)
1       A?IRAPETOV, CEDUARD LEONOVICH.
2       A?IRAPET§EIIANETIS, CE. SH., (CERVAND SHAMIROVICH)\ED.\
1       A?IRUMEIIAN, ARK., (ARKADI?I)
2       A?ITBAEV, CO.
1       A?ITBAEV, E. S.
1       A?ITIKEEV, TOKUSH.
1       A?ITMAMBETOV, D.
8       A?ITMATOV, CHINGIZ
4       A?ITMATOV, CHINGIZ.
1       A?ITMATOV, H§GIZ TOROKULOVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       A?ITMATOV, I.
6       A?IVAZEIIAN, K. V., (KAZAR VARTANOVICH), (1913-)
1       A?IVAZEIIAN, K. V., (KAZAR VARTANOVICH), (1913-)\COMP.\
1       A?IVAZEIIAN, K. V., (KAZAR VARTANOVICH), (1913-)\ED.\
1       A?IVAZEIIAN, SERGE?I ARTEM§EVICH.
1       A?IVAZOV, (BORIS VIKTOROVICH),
1       A?IVAZOVA, L. E.
1       A?IVAZOVA, M.
1       A?IVAZOVSKI?I, IVAN KONSTANTINOVICH,
1       A?IZENBERG, A. EIIA.
1       A?IZENBERG, EIIA.
1       A?IZENBERG, EIIA. M.
1       A?IZENBERG, M. M., [FROM OLD CATALOG]\ED.\
2       A?IZENMAN, B. E., (BERTA EFIMOVNA)
1       A?IZENSHTADT, ALEKSANDR MIKHA?ILOVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       A?IZENSHTADT, GIRSH ESEL§-ARONOVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       A?IZENSHTADT, V. S.,\JOINT AUTHOR.\
1       A?IZENSHTAT, B. A., (BORIS ABRAMOVICH)
1       A?IZENSHTE?IN, MARK DAVIDOVICH.
1       A?IZENVERG, D. E., (DAVID EFREMOVICH), (1908-)\ED.\
1       A?IZERMAN, (MARK ARONOVICH), (1913-)
1       A?IZERMAN, M. A., (MARK ARONOVICH), (1913-)
1       A?S?RL?, AKIF.
2       A?SAN, AZIZ.
1       A?UDZEEV, A., [FROM OLD CATALOG]\ILLUS.\
3       AA, H., (HANS),\COMP.\
1       AA, MICHEL VAN DER, (1970-)
1       AA, PIETER VAN DER, (1659-1733.)
1       AA?KIS, A.
2       AA?S?K KUL FAK?R.
1       AA?S?K MINHACA?, (1862-1901.)
2       AA?S?K VEYSEL,
6       AA?S?K VEYSEL, (1894-1973.)
1       AAANJANAEYULU, KOODAALI.
1       AAANJANEYA, ANILA KUMAARA.
1       AAASAA BAHANA.
1       AAASAAKAVI, GULAABACANDA.
1       AAASARAAPHA, KHONDAKAARA AALAI.
1       AAASRAMANO, ULLU.
3       AAASVALAAYANA.
1       AAASVALAAYAONA.
2       AABADULA HAAPHIKA, (1935-)
1       AABADUSA SAATTAARA BAABU, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AABAU TAALIBA, MUHAMMADA
3       AABAU TAALIBA, MUHAMMADA.
1       AABBAASA, BI. EMA., (1911-)
1       AABEL, ISTVAAN.
1       AABEL, PAETER, (1929-)
1       AABEL, PAETER, (1929-)\ED.\
1       AABELE, SILVIJA.
1       AABENBERG, A. M.
1       AABOE, ASGER.
1       AABOLI?NES, E., (ELERTS), (1928-)
1       AABRAANYI, A.
1       AABRAHAAM, LEVENTE, (1960-)
2       AABULA HAASAANAATA, (1936-)
1       AABULA KAALAAMA, KAALAAMA, ASAAMASUDDAINA, (1926-)
1       AACAAON, M. S. S.
1       AACAAR, KE. VI.
3       AACAARYA, ANILA.
1       AACAARYA, ARAUPA.
1       AACAARYA, BAABURAAMA,
1       AACAARYA, BAABURAAMA, (1888-1972.)
1       AACAARYA, JE. HEC. BI.
1       AACAARYA, NARENDRA KUMAARA, (1960-)
1       AACAARYA, NIRAANJANANAATHA.
1       AACAARYYA, SUDARASANA,
1       AACAARYYA, SUDARASANA, (1939-)
1       AACHIM, L. ANDRAAS,
1       AACNGIRASA MUNI.
1       AACS, JAOZSEF
1       AACS, JAOZSEF.
1       AACS, JOLAAN.
1       AACYUIBA, AABU SACYAIDA, (1906-1982.)
6       AADAAM, ANTAL, (1930-)
1       AADAAM, GAEZA.
1       AADAAM, GYEORGY, (1922-)
2       AADAAM, GYEORGY, (1922-)\ED.\
1       AADAAM, ISTVAAN.
1       AADAAM, LAASZLAO, (1897-)
1       AADAAM, LAASZLAO, (1927-)
1       AADAAM, TAMAAS.
1       AADAAM, ZSIGMOND.
3       AADAINFAR, M.
1       AADAM, AADAM MUOHAMMAD.
2       AADAM, GYEORGY, (1922- )
1       AADAMUDAINA, AABULA KAASIMA MUHAAMMADA, (1910-)
2       AADARASAJAIVANAI.
1       AADINAARAAYAONA.
4       AAFTINK, H. A. M.
3       AAGAAASE, KAAASAINAATHAASAASTRAI.
1       AAGAARD, ANNA MARIE,\ED.\
1       AAGAARD, ANNA MARIE.
2       AAGAARD-MOGENSEN, LARS, (1944-)
1       AAGARAWAALAA, AANANDACANDRA, (1874-1940.)
1       AAGARAWAALAA, CANDRAKUMAARA,
1       AAGEDAL, OLAF.
1       AAGEL, VILMOS.
1       AAGHAA BUZURG AL-OTIHRAANAI, MUOHAMMAD MUOHSIN,
1       AAGHAA BUZURG AL-OTIHRAANAI, MUOHAMMAD MUOHSIN, (1875-1970.)
1       AAGHAA, RIYAAOD NA°SAAN,\GUEST.\
1       AAGOSTON, GYEORGY, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AAGOSTON, GYEORGY.
2       AAGOSTON, LAASZLAO.
1       AAGOSTON, LAASZLAO. [FROM OLD CATALOG]
1       AAGOSTON, VILMOS, (1947-)
2       AAHALAUWAALAIAA, JASABAIRA SICNGHA.
1       AAHALAUWAALAIAA, JASABAIRA SICNGHA. [FROM OLD CATALOG]
1       AAHALAUWAALLAA, JASABAIRA SICNGHA. [FROM OLD CATALOG]
1       AAHAMADA, AABBAASAUDDAINA,
1       AAHAMADA, AABBAASAUDDAINA, (1901-1959.)
1       AAHAMADA, MOJAAPHAPHARA, (1922-)
1       AAHAMADA, MUJAPHPHARA,
4       AAHAMADA, OCYAAKILA, (1941-)
1       AAHAMADA, PHORAKAANA, (1959-)
2       AAHAMEDA, ASAPHI.
2       AAHAMEDA, SIRAAJUDDAINA, (1941-)
1       AAHAMMADA, MURASIDUDDINA.
1       AAINA, RABAINDRANAATHA.
1       AAIQUI, FRANCIS. [FROM OLD CATALOG]
1       AAJAADA, AABIDA.
2       AAJAADA, HUMAACYAUNA, (1947-)
1       AAJAHAARA ISALAAMA.
1       AAJAIJA, MUHAMMADA AABADULA, (1914-)
1       AAJAMAI, ABARAARA, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AAJIJA, AAJAPHAARA.
1       AAKARAAMA AALAI, ASEKHA.
2       AAKER, DAVID A.
2       AAKHANDA, ASAHAIDA, (1934-)
1       AAKHATAARA MUKULA, EMA. AARA.
1       AAKHERA, JAAKIRA HOSENA.
1       AAKHUNDZAADAH, OHAYDAR.
1       AAKHUND§ZAADAH, FATOH °ALAI,
1       AAKJµR, SVEND, (1894-1963.)
1       AAL AL-SHAYKH, MUOHAMMAD IBN IBRAAHAIM.
1       AAL BAUYAH, ASAD ALLAAH.
1       AAL JUNDAI, JUNDAI, AD§HAM, (1902-)
1       AAL OHAMAADAH, OHASAN
1       AALA MAAHAMUDA, (1936-)
1       AALA MAAHAMUDA, MAAHAMUDA, (1936-)
2       AALA PHAARUKAI, RAASAIDA.
1       AALA-MAUTAI, AABADULLAAHA, (1930-)
1       AALA-MAUTAI, AABADULLAAHA, (1930-)\ED.\
1       AALAAOLA,
1       AALAI, AANOCYAARA.
1       AALAI, MOHAAMMADA, (1942-)
1       AALAI, MOSAADDEKA.
1       AALAI, REJOCYAANA,\MUSIC.\
1       AALAKBAAROV, AAL-ASCGAAR,
1       AALAKURAACYASAI, AABADULLAAHELA KAAPHAI.
1       AALAMA CANDA RAAJA.
1       AALAMA, CANDA RAAJA
1       AALAMA, ISARAAPHILA, (1964-)
1       AALAMA, MANAJURULA, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AALAMA, MOSTAPHAA JAAHAACNGAIRA.
1       AALAMA, OHAIDULA, (1911-)
1       AALAURU, CANDRAASAEKHARA, (1957-)
1       AALBERS, J. P.
1       AALBU, HALLGEIR.
1       AALDERS, C. [FROM OLD CATALOG]
1       AALDERS, GERHARD JEAN DANIEEL, (1914-1987.)
2       AALDERS, M. V. C., (MARIUS V. C.)
2       AALEN, F. H. A.
1       AALGAARD, OLE SVENDSEN,
1       AALMA, ASEKHA MOHAAMMADA KHORAASEDA, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AALMUHAMMED, JEFRI,\DIRECTION,\
1       AALSTAD, S.
7       AALTO, ALVAR,
2       AALTO, ALVAR, (1898-1976.)
1       AALTO, PENTTI, (1917-1998.)
1       AALTONEN, SEPPO.
1       AALTONEN, TAPIO.
1       AALUT KANGERMIO,
1       AALVARES PEREIRA, NUNO,
1       AALVAREZ BRAVO, MANUEL, (1902-2002.)
1       AALVAREZ CONDE, ENRIQUE.
1       AALVAREZ GILA, OSCAR.
2       AALVAREZ, JOSAE ROGELIO, (1922-2011,)\ED.\
2       AALVAREZ, JOSAE ROGELIO, (1922-2011.)
1       AALVAREZ, ROBERTO.
1       AAMAJAADA, AABU.
1       AAMAUZGAAR, ZHAALAH.
1       AAMB?, ARNE.
1       AAMESARI, LACHIMAI J.
1       AAMIDAI, AL-OHASAN IBN BISHR, (-981 OR 982.)
1       AAMIDAI, °ABD AL-WAAOHID IBN MUOHAMMAD,
1       AAMISEPP, ANTS, (1918-)
1       AAMISEPP, I
1       AAMODT, RAGNAR,\ED.\
2       AAMULAI, HAASHIM.
1       AANANDA RISHI,
1       AANANDA RISHI, (1920 OR 1921- [FROM OLD CATALOG])
1       AANANDA, (ACTIVE 8TH CENTURY.)
2       AANANDA, AANANDA, (ACTIVE 8TH CENTURY.)
1       AANANDA, AANANDA, (MAHA THERA,; ACTIVE APPROXIMATELY 5TH CENTURY.)
1       AANANDA, AHACNGAMA.
2       AANANDA, VIBHAUTI.
4       AANANDAGIRI, (ACTIVE 13TH CENTURY.)
1       AANANDAI, KORSHONASVARAUPA.
2       AANANDAMAITREYA, BAOLANGODOA, (NAYAKA STHAVIRA.)
2       AANANDAMAITREYA, BAOLANGOODA, (NAAYAKA STHAVIRA.)
3       AANANDAMAURTI,
1       AANANDAMAURTI, AANANDAMAURTI, (1921-1990.)
1       AANANDAMAURTI, VAEOTAURI, (1930-)
1       AANAOCYAARA KHAANA, MOHAAMMADA.
1       AANAON MARCO, VICENTE,\ED.\
1       AANAON MARCO, VICENTE.
1       AANAZGO S., GERARDO.
2       AANISUJJAAMAANA, MOHAAMMADA.
5       AANISUJJAAMAANA.
1       AANOCYAARA AAHAMADA, (1942-)
1       AANOCYAARA, AALAI. [FROM OLD CATALOG]
1       AANOCYAARA, MURASIDA.
1       AANTJES, WILLEM, (1923-)
1       AANU MUHAAMMADA.
3       AAODAO, DENZEN,
2       AAODAO, DENZEN, (1748-1822. [FROM OLD CATALOG])
1       AAODIVAAONAI, JAEGATU.
1       AAODVAAONAI, DAULATRAAMU VISHINDAASU.
1       AAODVAAONAI, NAARAA®IONDAASU CA®INRAA®I, (1899-)
1       AAOGOHAA OHASHR KAASHMAIRAI,
2       AAONANTARACNKAP PIOLOLAI,
1       AAONOTAAL.
1       AAONOTAAOL
1       AAONOTAAOL.
1       AAORUMUKA NAAVALAR, (1822-1879.)
1       AAOTHALYE, ARUONA.
1       AAOTHAVALE, ANANTA DAAMODARA.
1       AAOZAR, IQBAAL.
2       AAOZARMIHR, BARZAIN.
1       AAPAOTE, MA. VI.
1       AAPAOTE, VI. GO.
4       AAPASTAMBA.
1       AAPHAROJA, NAAJESA.
1       AAPRILY, LAJOS, [FROM OLD CATALOG]\TR.\
1       AAPRO, M. S., (MATTI S.), (1951-)
1       AAQAA MUOHAMMADAI, °ALAI MUOHAMMAD.
2       AARAAM, AOHMAD.
1       AARAAM, AOHMAD. [FROM OLD CATALOG]
1       AARABAAODA, BHAI. RAA.
1       AARBURG, URSULA.
1       AARDEMA, VERNA.
1       AAREK, WILHELM, (1907-)\ED.\
1       AAREPHINA BAADALA.
1       AAREPHINA, HELAALAUDDINA KHAANA.
1       AARFLOT, ANDREAS, (1928-)
2       AARHOLT, TORMOD.
1       AARHUS, MARIANE.
1       AARIO, RISTO.
1       AARIYARATNA, AE. OTAI.,
1       AARIYARATNA, AE. OTAI., (1931-)
1       AARIYARATNA, AE. TAI.,
1       AARIYARATNA, AE. TAI., (1931-)
1       AARLI, J. A.
1       AARMA, LIIVI.
1       AARMAIN, KAMAAL.
1       AARMAIN, MUOHSIN.
1       AARMANN SNµVARR, (1919-2010.)
1       AARNES, ASBJ?RN.
1       AARNES, SIGURD AAGE, (1924-)
2       AARNI MAGNAUSSON,
2       AARNI MAGNAUSSON, (1663-1730.)
1       AARNI ¤ORLAAKSSON,
1       AARNI, BEO?VARSSON.
1       AARNIO, ALLAN.
1       AARNIO, AULIS.
1       AARNIO, JALMARI, [FROM OLD CATALOG]\ILLUS.\
1       AARNIO, JUSSI.
1       AAROE, STEN.
1       AARON ((VOCALIST))
1       AARON, (HA-LEVI, OF BARCELONA,; ACTIVE 13TH CENTURY-14TH CENTURY.)
3       AARON, BENJAMIN,\ED.\
1       AARON, BENJAMIN.
1       AARON, CHLOE,\PRODUCTION.\
3       AARON, DANIEL, (1912-)
1       AARON, DAVID, (1938-)\WRITING.\
2       AARON, HANK,
2       AARON, HANK, (1934-)
1       AARON, JAN.
4       AARON, RICHARD I., (RICHARD IRVING), (1936-)
1       AARONFREED, JUSTIN.
1       AARONS, ANITA.
1       AARONS, ERIC.
1       AARONS, JULES,\ED.\
2       AARONSON, DORIS.
1       AARONSON, HUBERT I.\ED.\
1       AARONSON, PHILIP I., (PHILIP IRVING), (1953-)
1       AARONSON, REUBEN,\DIRECTION,\
2       AARPAAD, HOUSE OF.
1       AARSLEV, PALLE.
1       AARSRUD, SIGURD.
1       AARTS, A. A. G.
1       AARTS, C. J., (CORNELIS JAN), (1947-)
1       AARTS, FLOR.
1       AARTS, JAN M. G.
1       AARTS, L.
1       AARTS, PAUL, (1949-)
2       AARUDRA,
1       AARUDRA, (1925-1998.)
3       AARUMUKAPPERUMAAOL NAAOTAAR, KU.
1       AARYA, AMARSINGHU.
1       AARYA, KUMBHAARAAMA,
1       AARYA, KUMBHAARAAMA, (1914-1995.)
1       AARYA, SADAAVIJAYA.
1       AARYA, VIJAYAPAALA.
1       AARYAANFAR, SHAMS AL-OHAQ.
2       AARYAN, °ALAI AKBAR.
1       AARYARAKOSITASAURI.
1       AAS, ERIK. [FROM OLD CATALOG]
1       AAS, KJELL, (1924-)
1       AAS, STEINAR, (1925-)
1       AASAADUJJAAMAANA, AAMAANULLAAH MOHAAMMADA.
3       AASAGARA, SAIKATA.
1       AASAOKKUMAAR.
1       AASEN, ELISABETH.
1       AASEN, IVAR,
1       AASEN, SUSAN,\PRODUCTION.\
1       AASGER?UR KJARTANSDAOTTIR, (1959-)
1       AASHAA, DURGAAPAURAI.
1       AASHOTAIKARA, MADHUKARA, (1928-)
1       AASHTIYAANAI, JALAAL AL-DAIN.
1       AASKA, AASOKA, (1955-)
1       AASMA, KARIN.
1       AASMEIIACE, KH., (KHARDO)
2       AASOKA KUMAARA.
3       AASOKA,
1       AASOKAKUMAARA, ELA.
1       AASUM, KJELL.
4       AASVAGHOOSA.
1       AASVAGHOSA.
1       AATIYAPPA PULAVAR, PULAVAR, (ACTIVE 18TH CENTURY.)
1       AATRAEYA,
1       AATURA, PRAKAAASA.
1       AATURA, PRAKAASAA.
1       AAUZAS, VIRGILIO, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AAVAARAI, GACNGAARAAMA JAANAU.
1       AAVIKSOO, KIIRA.
1       AAVILA STORER, JORGE.
1       AAYAT ALLAAH§ZAADAH SHAIRAAZAI, MURTAOZAA.
1       AAYAT, OHASAN.
9       AAZAAD, ABAULKALAAM,
1       AAZAAD, ABAULKALAAM, (1888-1958.)
1       AAZAAD, AOHMAD OHUSAIN.
1       AAZAAD, JAGAN NAATH,
1       AAZAAD, M., (MAOHMAUD)
1       AAZAAD, M., (MAOHMAUD).
1       AAZAAD, MUOHAMMAD OHUSAIN,
1       AAZAAD-AAL-HUSAINI.
1       AAZAD, ABAULKALAAM, (1888-1958.)
2       AAZARM, ISMA°AIL, (1907-)
1       AAZAROFF, LEONID V.
1       AAZHAND, YA°QAUB.
2       AB., BOBIN.
1       ABA, NOUREDDINE, (1921-)
1       ABAA BUOTAYN, AOHMAD IBN MUOHAMMAD IBN °ABD ALLAAH.
3       ABAASOLO ALVAREZ, JOSAE A.
1       ABAD FLORES, ODAON L. [FROM OLD CATALOG]
1       ABAD HERNAAN, PEDRO PABLO.
2       ABAD LEAON, FELIPE, (1934-)
1       ABAD MORENO, NINFA.
1       ABAD NEBOT, FRANCISCO, (1948-)
2       ABAD R. ENRIQUE.
1       ABAD RUIZ, FEDERICO, (1961-)
1       ABAD SANTOS, SANTOS, VICENTE.
1       ABAD Y., SAMUEL, (ABAD YUPANQUI)
1       ABAD, CAMILO MARAIA.
1       ABAD, GEMINO H.
1       ABAD, MARIANO.
1       ABAD, MERCEDES, (1961-)
1       ABAD, XOSAE.
1       ABADAIA FENOLL, FRANCISCO, (1935- )
1       ABADAIA, GAERARD.
2       ABADAL, PERE,
2       ABADAN-UNAT, NERMIN, (1921-)
1       ABADEZIEVA DIMITROVA, SONJA.
1       ABADI, ADINA. [FROM OLD CATALOG]
2       ABADI, MAURICIO.
1       ABADIE, DANIEL.
1       ABADZHIEV, TODOR ST.
1       ABADZHIEVA, RUMEIIANA.
1       ABAEGA, SAEVERIN CAECILE, (1955-)
1       ABAEPAALA, RAOLAND.
2       ABAESAEKARA, CITRAANANDA.
1       ABAESAEKARA, KARUONAARATNA.
1       ABAESICZE, DODO, (1924-)\DIRECTION.\
3       ABAESICZE, GIORGI.
3       ABAESICZE, GRIGOL, (1914-1994.)
1       ABAESICZE, V.
1       ABAEV, N. V., (NIKOLA?I VEIIACHESLAVOVICH)
2       ABAEVA, LEIIUBOV§ LUBSANOVNA.
1       ABAFFY, ERZSAEBET E.
1       ABAGAR.
1       ABAI RAASHID, RAASHID, FARAOH.
1       ABAINZA, ESTANISLAO Q.
1       ABAKANOWICZ, MAGDALENA
1       ABAKANOWICZ, MAGDALENA.
1       ABAKAROVA, F. O., (FATIMA OMAROVNA)
1       ABAKUMOV, V. A.
1       ABAKUMOVA, N. N., (NADEZHDA NIKOLAEVNA)
3       ABALAKIN, VIKTOR KUZ§MICH.
1       ABALIKHIN, B. S.
2       ABALIKHIN, B. S., (BORIS SERGEEVICH)
6       ABALKIN, L. I., (LEONID IVANOVICH)
1       ABALLAI, IGNASI.
1       ABALO, MIGUEL A. [FROM OLD CATALOG]
1       ABALOS, EMILIANO.
2       ABALU, G. O. I.
1       ABANAASHA KAURA.
1       ABANINA, ANNA VASIL§EVNA. [FROM OLD CATALOG]
1       ABANO, ANA ROLLAAO PRETO M.
1       ABAODY, BAELA, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ABAR, AKHMAD ZAINI, (1965-)
1       ABARBANEL, ALBERT,\JOINT ED.\
2       ABARCA DE BOLEA, PEDRO PABLO,
1       ABARCA, CARLOS A., (CARLOS ALBERTO)
1       ABARE, R.
1       ABARRY, ABU SHARDOW, (1947-)
1       ABAS, (DATUK PAMUNCAK NAN SATI.)
5       ABAS, P.
1       ABASCAL ZAMORA, JOSAE MARAIA.
1       ABASCAL, GLADYS.
1       ABASCAL, JESAUS, (1934- )
1       ABASCAL, RAFAEL.
1       ABASOV, M. T.
1       ABASOVA, CE., (CEL§MIRA)
1       ABASTOFLOR, E. LUIS FLAVIO, (EDMUNDO LUIS FLAVIO)
1       ABATE, ANTONINO.
1       ABATE, CARMINE, (1954-)
1       ABATE, MARIO.
1       ABATE, ROSARIO.
1       ABATI, ANDREA, (1952-)
1       ABATUROV, ALEKSANDR IVANOVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       ABAU AL-FUTAUOH, NABAIL.
1       ABAU AL-HUDAA AL-OSAYYAADAI, MUOHAMMAD IBN OHASAN WAADAI, (1849 OR 1850-1910 OR 1911.)
1       ABAU AL-LAYTH AL-SAMARQANDAI, NAOSR IBN MUOHAMMAD, (-983?)
1       ABAU AL-MAJD, AOHMAD KAMAAL.
1       ABAU AL-NAIL, MAOHMAUD AL-SAYYID.
1       ABAU AL-NAOSR, AL-NAOSR, °UMAR.
1       ABAU AL-OHAAJJ, ZAYD.
1       ABAU AL-OHAJJAAJ, YAUSUF.
2       ABAU AL-OHAMD, °ABD AL-OHAMAID.
2       ABAU AL-OHASAN KHARAQAANAI,
1       ABAU AL-OHASAN KHARAQAANAI, (APPROXIMATELY 960-1033.)
1       ABAU AL-OHUSAYN ISOHAAQ IBN IBRAAHAIM AL-KAATIB. [FROM OLD CATALOG]
1       ABAU AL-QAASIM KHALAF IBN 'ABBAAS AL-ZAHRAAWAI,
1       ABAU AL-QAASIM KHALAF IBN 'ABBAAS AL-ZAHRAAWAI, (-1013?)
1       ABAU AL-QAASIM KHALAF IBN °ABBAAS AL-ZAHRAAWAI,
2       ABAU AL-SHA°R, HIND.
1       ABAU AL-°ILAA, AMAIN OTAAHAA.
1       ABAU BAKR, TAWFAIQ.
3       ABAU DHARR AL-GHIFAARAI,
1       ABAU DHARR AL-GHIFAARAI, (-APPROXIMATELY 652.)
1       ABAU FARDAH, °AAYID MUOHAMMAD °AWDAH.
1       ABAU FIRAAS AL-OHAMDAANAI, AL-OHAARITH IBN SA°AID,
1       ABAU JUDAYRAI, YAUSUF.
1       ABAU MANDAUR, MUOHAMMAD, (1945-)
1       ABAU MAOTAR, AOHMAD.
1       ABAU MA°SHAR,
1       ABAU NUWAAS, (APPROXIMATELY 756-APPROXIMATELY 810.)
1       ABAU OHAMDAH, MUOHAMMAD °ALAI.
1       ABAU OHAMMAD, °IRFAAN. [FROM OLD CATALOG]
1       ABAU OHAYYAAN AL-TAWOHAIDAI, °ALAI IBN MUOHAMMAD,
1       ABAU OHUDHAYFAH IBRAAHAIM IBN MUOHAMMAD.
2       ABAU OSAALIOH, ZIYAAD MAOHMAUD, (1962-)
1       ABAU OTAALIB KHAAN,
1       ABAU OTAALIB °ABD MANAAF IBN °ABD AL-MUOTOTALIB,
1       ABAU RAIDAH, MUOHAMMAD °ABD AL-HAADAI.
2       ABAU RAISHAH, ZULAYKHAH.
1       ABAU RAUMAI, MAUSAA MUOHAMMAD.
1       ABAU SALAIM, MUOHAMMAD IBRAAHAIM.
1       ABAU SA°AID IBN ABAI AL-KHAYR,
1       ABAU SA°DAH, OHASAN.
1       ABAU SHAARIB, MUOHAMMAD °ALAI.
1       ABAU SHAAWIR, RASHAAD,
1       ABAU SHARAAR, MAAJID.
1       ABAU SHUMAYS, °ALYAA.
1       ABAU TAAMIR, NAADIR.
1       ABAU YAUSUF YA°QAUB,
2       ABAU °AAMIR, MUOHAMMAD ZAKAI.
1       ABAU °AISAA, FAARAUQ.
2       ABAU °ALAI, MUOHAMMAD TAWFAIQ.
1       ABAU °ALAIYAAN, YAASIR.
1       ABAU °ALAM, MUOHAMMAD.
2       ABAU °AYYAASH, RAODWAAN.
1       ABAU °UBAYD AL-QAASIM IBN SALLAAM, °UBAYD AL-QAASIM IBN SALLAAM, (APPROXIMATELY 773-APPROXIMATELY 837.)
2       ABAU °UBAYDAH IBN AL-JARRAAOH, °AAMIR IBN °ABD ALLAAH,
1       ABAUBAKR, °ABD AL-MUN°IM, (1907-)
1       ABAUSULAYMAAN, °ABDULOHAMAID.
1       ABAWI, MOHAMMED JAHJA, (1929-)
1       ABAZ, A. [FROM OLD CATALOG]
1       ABAZA, HUSSEIN.
1       ABAZOV, TODOR.
1       ABB, JANE DAY,\COLLECTOR.\
1       ABBA, ISA ALKALI.
1       ABBA, L., (LAURA)
1       ABBAA, LUISA.
1       ABBAAS, IOHSAAN
1       ABBAD, FARID.
1       ABBADESSA, GIUSEPPE. [FROM OLD CATALOG]
1       ABBADIE, ANTOINE D',
1       ABBADIE, ANTOINE D', (1810-1897.)
4       ABBADO, CLAUDIO,\MUSIC.\
2       ABBAS, ANWAR.
1       ABBAS, HAKIM.
1       ABBAS, M. HAFIL, (1945-)
3       ABBAS.
1       ABBASI, ABDUL S.
1       ABBASI, KHALIL, (1928-)
1       ABBASI, MUHAMMAD YUSUF, (1921-)
1       ABBASOV, ?A. M.
2       ABBASOV, A. A., (ARIF AKIM OGLY)
1       ABBASOV, SHEAMS?ADDIN.
1       ABBASOVA, CHOLPON.
1       ABBASOVA, O. S.
1       ABBASZAD?A, CHCUSEIIN, (1922-)
1       ABBATE BADIN, DONATELLA.
14       ABBATE, FRANCESCO, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
17       ABBATE, FRANCESCO,\ED.\
1       ABBATE, MARIANN R.
1       ABBE, ELIZABETH.
2       ABBE, ERNST,
1       ABBE, GEORGE, (1911-1989.)
1       ABBE, M. VAN.
1       ABBEY, DAVID S., (DAVID SAMUEL), (1934-)\JOINT AUTHOR.\
1       ABBEY, JUNE C.
1       ABBEY, LYNN.
1       ABBEY, WILLIAM.
1       ABBIATECI, ANDRAE.
1       ABBIATI, S., (SERGIO)
1       ABBING, B.
2       ABBONDANZA, JORGE.
1       ABBOT, (CHARLES GREELEY), (1872-1973.)
1       ABBOT, ABIEL, (1770-1828.)
1       ABBOT, ANTHONY, (1893-1952.)
1       ABBOTT, ANN AUGUSTINE, (1943-)
2       ABBOTT, BERENICE,
3       ABBOTT, BERENICE, (1898-1991.)
36       ABBOTT, BUD, (1895-1974,)\CAST.\
24       ABBOTT, BUD, (1895-1974,)\VOICE.\
1       ABBOTT, BUD, (1895-1974.)
1       ABBOTT, CARL, (1944-)
1       ABBOTT, CHRIS, (1951-)
2       ABBOTT, D.,\ED.\
2       ABBOTT, DAVID R.
1       ABBOTT, DAVID, (1937- )
9       ABBOTT, DAVID, (1937-)
1       ABBOTT, EARL L. ,
1       ABBOTT, EDITH, (1876-1957.)
1       ABBOTT, EDWIN ABBOTT,
1       ABBOTT, EDWIN ABBOTT, (1838-1926.)
1       ABBOTT, FORTIS, (1891-1980,)\INTERVIEWEE.\
1       ABBOTT, FRANK FROST, (1860-1924.)
1       ABBOTT, G. J.,\ED.\
1       ABBOTT, GEORGE ALONZO, (1874-)
1       ABBOTT, GEORGE, (1887-1995,)\WRITING.\
5       ABBOTT, GEORGE, (1887-1995.)
1       ABBOTT, HELEN.
1       ABBOTT, ISABELLA AIONA,\ED.\
1       ABBOTT, JOHN A.
1       ABBOTT, JOHN CAVE, (1919-)
1       ABBOTT, JOHN S. , (1926-)
1       ABBOTT, JOHN W.,\ED.\
1       ABBOTT, MAY, (1916-)
1       ABBOTT, MICHAEL B.
1       ABBOTT, N. J., (N. JOAN)
1       ABBOTT, NATHAN, (1854-1941.)
1       ABBOTT, PHILIP C., (PHILIP CHASE), (1949-)
1       ABBOTT, R. TUCKER, (ROBERT TUCKER), (1919-)\ED.\
1       ABBOTT, RAYMOND.
3       ABBOTT, RONA.
2       ABBOTT, WALTER M.
1       ABBOTT, WALTER, (1929-)\ED.\
1       ABBOTT, WILBUR CORTEZ, (1869-1947.)
1       ABBOTT, WILLIAM L. , (1925-)
1       ABBOTT-HODUSKI, BERNADINE E.
1       ABBOU, MALEK.
1       ABBOUD, FRAN?COIS M.
1       ABBOUD, PETER F.
1       ABBRECHT, PETER HERMAN, (1930-)
1       ABBRI, FERDINANDO.
1       ABBS, PETER, (1942-)
1       ABBUNDO, VINICIO.
1       ABCARIAN, RICHARD.
1       ABCHUK, V. A., (VLADIMIR AVRAAMOVICH)
1       ABD EL-RAHMAN, ALY HASSAN,\JOINT AUTHOR.\
1       ABD-RU-SHIN, (1875-1941.)
1       ABD. KADIR M.
1       ABD. RAHMAN AL AHMADI.
1       ABDALA, ALBERTO EDUARDO,
1       ABDALA, CAROLINA.
1       ABDALA, JUAN J., (JUAN JOSAE)
1       ABDALEAN, MARTIROS.
1       ABDALLA, A. A.
1       ABDALLA, ISMAIL HUSSEIN.
1       ABDEL AAL, MOHAMED H.
1       ABDEL MALEK, ANOUAR, (1924-)
1       ABDEL-HAMEED, FATHI, (1938-)
2       ABDEL-KHALIK, A. RASHAD.
4       ABDEL-MALEK, ANOUAR, (1924-)
1       ABDEL-MALEK, KAMAL.
1       ABDELKARIM, ABBAS, (1950-)
1       ABDELLAH, FAYE G.
1       ABDELLAH, FAYE G.,\ED.\
3       ABDEULHAMID
1       ABDEULHAMID II, (SULTAN OF THE TURKS,; 1842-1918.)
3       ABDIL§DIN, ZHABA?IKHAN MUBARAKOVICH.
1       ABDIL§DIN, ZHABAIKHAN MUBARAKOVICH.
1       ABDIROV, M. ZH.
1       ABDOERRAOEF, ABDOERRAOEF, (HADJI.)
1       ABDOLAH, KADER, (1954-)
1       ABDOUN, RABAH.
1       ABDOUN, SALEH.
1       ABDRASHITOV, D. V.
1       ABDUGANIEV, A.
2       ABDUL AZIZ BIN NIK MAT, (HAJI NIK,; 1931-)
1       ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA, AZIZ BIN ZAKARIA, (DATUK,; 1923-)
1       ABDUL AZIZ, AZIZ, (UNGKU,; 1922-)
1       ABDUL HADI W. M., (ABDUL HADI WIJI MUTHARI), (1946-)
1       ABDUL HALIM MUA°ZZAM SHAH,
1       ABDUL KARIM ABDDULLAH.
2       ABDUL KARIM.
2       ABDUL LATIFF ABU BAKAR.
1       ABDUL MANAN BIN WAN MUDA, (WAN.)
1       ABDUL RAHMAN B. MOHD. SAID.
1       ABDUL RAHMAN BIN YUSOP, HAJI.
1       ABDUL RAHMAN EMBONG.
1       ABDUL RAHMAN,
1       ABDUL RAZAK ABAS, (HAJI.)
1       ABDUL RAZAK BIN DATO' HUSSEIN, (TUN HAJI,; 1922-1976.)
1       ABDUL RAZAK SALLEH.
1       ABDUL SAMAD IDRIS, (TAN SRI DATUK.)
1       ABDUL WACHID B. S., (1966-)
1       ABDUL WAHAB ALI.
1       ABDUL WALI KHAN, MOHD., (1917-)
1       ABDUL, JALAL BIN AJMAIN.
1       ABDUL, TALIB BIN HAJI AHMAD.
1       ABDUL-MALIK, AHMED.
1       ABDUL-RAUF, MUHAMMAD, (1917-)
1       ABDULDAEV, CE.
1       ABDULGANI, ROESLAN,
4       ABDULGANI, ROESLAN, (1914-)
4       ABDULIN, A. A.
1       ABDULK?ARIMOV, D.
1       ABDULKABIROVA, M. A.
1       ABDULLAEV, A. A. [FROM OLD CATALOG]
1       ABDULLAEV, A. A., (ASKER ALEKPER OGLY)
1       ABDULLAEV, A., [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ABDULLAEV, CHINGIZ.
1       ABDULLAEV, EIIU. N.
3       ABDULLAEV, F. A.
1       ABDULLAEV, GASI BEKHBUDOVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       ABDULLAEV, I. KH.
1       ABDULLAEV, KHABIB MUKHAMEDOVICH, (1912-1962. [FROM OLD CATALOG])
1       ABDULLAEV, P. KH.
1       ABDULLAEV, QURBONNAZAR.
1       ABDULLAEV, R. N.
1       ABDULLAEV, SH. SH.,\ED. [FROM OLD CATALOG]\
1       ABDULLAEV, SH. V.
1       ABDULLAEV, Z. G.\ED.\
1       ABDULLAEVA, MAKHBUBA N.
1       ABDULLAH AHMAD, (DATUK.)
2       ABDULLAH HUSSAIN.
1       ABDULLAH SALAHATTIN U?S?SAKA?,
1       ABDULLAH SIDEK, SIDEK, (1913-)
1       ABDULLAH SULTAN.
1       ABDULLAH,
1       ABDULLAH, ABBOED S. [FROM OLD CATALOG]
1       ABDULLAH, ACHMED, (1881-1945.)
1       ABDULLAH, IRWAN.
1       ABDULLAH, M., (MUHAMMAD), (1915-)
2       ABDULLAH, MOHAMMAD.
1       ABDULLAH, SELIM,
1       ABDULLAH, TAHRUNNESSA AHMED.
1       ABDULLAH, TAUFIK.
1       ABDULLAHI, UMAR FAROUK, (1939-)
1       ABDULLAIIEV, ?A. Z.
1       ABDULLAIIEV, B. T.
1       ABDULLAIIEV, B?ACHLUL.
2       ABDULLAIIEV, J?ALAL.
1       ABDULLAYEV, AKIF.
1       ABDULLAZAD?A, FATMA.
5       ABDULLIN, A. A.
1       ABDULLOEV, SA?IDULLO.
1       ABDULOV, EIIU. P.
1       ABDULRAHIM, IMADUDDIN.
1       ABDULSALIMZADE, GUDRAT EIIA.
1       ABDULWAHID, IDAT.
1       ABDUMANNON, KHURSHEDAI.
1       ABDUQAKIMOVA, QABIBA.
3       ABDURACHMAN.
1       ABDURAHMAN, MAMAN.
2       ABDURAKHIMOV, MATNAZAR. [FROM OLD CATALOG]
1       ABDURAKHMANOV, A. M.
1       ABDURAKHMANOV, EIIU. A., [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ABDURAKHMANOV, G. A.
1       ABDURAKHMANOV, M. KH.
1       ABDURASULOV, DZHURA MADZHIDOVICH.
2       ABDURAZAKOV, A. A. [FROM OLD CATALOG]
1       ABDURRACHMAN, PARAMITA R.
2       ABDURRAHMAN, (1949-)
2       ABDURRAHMAN, MOESLIM.
1       ABDURRAHMAN.
2       ABDUSALEIIAMOV, ISLOM ABDURAKHMANOVICH.
1       ABDUSAMEDOV, A. I.
1       ABDUSHELISHVILI, M. G., (MALKHAZ GRIGOR§EVICH)
1       ABDUSSOMAD.
1       ABDYLDABEKOV, KERIMKUL. [FROM OLD CATALOG]
1       ABDYLDAEV, SH., [FROM OLD CATALOG]\COMP.\
1       ABE, AKIO, (1910-1999.)
1       ABE, BURHANUDDIN, (1962-)
1       ABE, EISHIRAO,
2       ABE, FAMILY
1       ABE, HIROO, (1914- [FROM OLD CATALOG])\ED.\
1       ABE, HISAKO.
1       ABE, HITOSHI, (1935-)
2       ABE, HITOSHI.
1       ABE, ISOO,
1       ABE, JION.
1       ABE, JIRAO, (1883-1959. [FROM OLD CATALOG])
1       ABE, KAN® ICHI, (1928- [FROM OLD CATALOG])
4       ABE, KAOBAO,
7       ABE, KAOBAO, (1924-1993.)
1       ABE, KAOJI, (1925-)
1       ABE, KAZUNARI, (1927-)
1       ABE, KAZUO.
1       ABE, KEIJI, (1941- [FROM OLD CATALOG])\COMP.\
1       ABE, KOBO,
1       ABE, MAKOTO, (1914 AUGUST 9- [FROM OLD CATALOG])
1       ABE, MASAHIDE, (1912- [FROM OLD CATALOG])\ED.\
1       ABE, MASAHIRO,
2       ABE, MASAMI.
1       ABE, MASATAKE, (1649-1704.)
1       ABE, MITSUYUKI, (1932-)
1       ABE, OSAMU, (1923-)
1       ABE, RYAUICHI.
1       ABE, SABURAO,
1       ABE, SABURAO, (1898- [FROM OLD CATALOG])
1       ABE, SHIGEYUKI, (1948-)
2       ABE, SHINTARAO,
1       ABE, SHINTARAO, (1924-)
4       ABE, SHIRAO, (1926-)
1       ABE, SHITOMI. [FROM OLD CATALOG]
1       ABE, SUEO, (1880-1962.)
1       ABE, TATSUO, (1916- [FROM OLD CATALOG])
1       ABE, TERUYA, (1929- [FROM OLD CATALOG])
3       ABE, TERUYA, (1929-)
2       ABE, TOMOJI, (1903-1973. [FROM OLD CATALOG])
1       ABE, TOSHIO.
1       ABE, TOSHIYUKI, (1939-)
1       ABE, TSUNEHISA, (1948-)
2       ABE, YASUTAKA, (1942-)
1       ABE, YAYOTARAO,
1       ABE, YOSHISHIRO.
1       ABE, YUKIO, (1929- [FROM OLD CATALOG])\ED.\
1       ABE, YUKIO.
2       ABEAL PEREIRA, CRISTINA.
1       ABECASIS, ANTAONIO.
1       ABED, GEORGE T.
1       ABEDI-BOAFO, J.
1       ABEELE, BAUDOUIN VAN DEN.
1       ABEELS, G.
2       ABEGG, LILY.
1       ABEGG, ROMAN, (1934-)
2       ABEGG, WERNER.
1       ABEL VILELA, FERNANDO ADOLFO DE.
1       ABEL, (BIBLICAL FIGURE)
1       ABEL, ALEKSANDER.
2       ABEL, ARMAND.
1       ABEL, BOB,\ED.\
1       ABEL, CHARLES F.
1       ABEL, DARREL,\ED.\
2       ABEL, EDWARD W.
1       ABEL, ERNEST L., (1943-)
1       ABEL, FRED H.,\JOINT AUTHOR.\
1       ABEL, HERBERT, (1911-)
1       ABEL, M.
1       ABEL, NIELS HENRIK, (1802-1829.)
1       ABEL, RHODA ANN.
1       ABEL, RICHARD, (1925-)
2       ABEL, RUDOLF,
1       ABEL, ULF.
1       ABEL, ULRICH, (1952-)
1       ABEL, WILHELM, (1904- [FROM OLD CATALOG])
1       ABEL-SMITH, BRIAN.
1       ABEL-STRUTH, SIGRID.
1       ABEL-VIDOR, SUZANNE.
1       ABELA, MAURICE.
5       ABELARD, PETER,
3       ABELARD, PETER, (1079-1142.)
1       ABELE, ANDREA.
1       ABELE, GUNARS.
1       ABELE, LAWRENCE G.
1       ABELES, JEANETTE.
2       ABELES, RONALD P., (1944-)
1       ABELHO, AZINHAL, (1916-)
1       ABELL SOFAIA, MARAIA CAROLINA.
1       ABELL, ANGELA.
1       ABELL, ANTHONY FOSTER,
1       ABELL, HELEN C.
1       ABELL, JEFF.
1       ABELL, KJELD,
1       ABELL, KJELD, (1901-1961.)
1       ABELL, LUCIA ELIZABETH BALCOMBE,
1       ABELL, MARIETTA.
1       ABELL, MILLICENT D.
1       ABELL, MURRAY R.
1       ABELLA RODRAIGUEZ, RODRAIGUEZ, ARTURO.
2       ABELLA, IRVING M., (1940-)
1       ABELLA, MIKLAOS.
4       ABELLAAN, JOSAE LUIS.
1       ABELLAAN, MANUEL L., (1939-)
1       ABELLANAS, P.
1       ABELLAO, JOAN
1       ABELLAO, JOAN.
1       ABELLAO, MONTSERRAT.
1       ABELLO, ALBERTO.
1       ABELOFF, MARTIN D.
1       ABELOVSKAY, JAAN.
1       ABELS, AVNER.
1       ABELS, KURT, (1928-)
2       ABELSHAUSER, WERNER.
1       ABELSON, D., (DENIS),\ED.\
1       ABELSON, DAVID.
1       ABELSON, RAZIEL.
1       ABELSON, ROBERT P.
1       ABENDANON, E. S.
1       ABENDANON-HYMANS, E.
1       ABENDROTH, GEUNTER.
1       ABENDROTH, IRENE, (1872-1932. [FROM OLD CATALOG])
1       ABENDROTH, WALTER, (1896-1973,)\ED.\
6       ABENDROTH, WOLFGANG.
2       ABENDROTH, WOLFGANG. [FROM OLD CATALOG]
1       ABER, FAMILY
1       ABER, HAROLD E.
1       ABERASTURY, ARMINDA. [FROM OLD CATALOG]
1       ABERASTURY, PEDRO.
1       ABERBACH, MOSES.
1       ABERBERG-AUGUSHKALNE, L. A.
1       ABERCROMBIE, (MICHAEL), (1912-1979.)
1       ABERCROMBIE, JOHN, (1944-)\PERFORMER.\
1       ABERCROMBIE, M.
1       ABERCROMBIE, M., (MICHAEL), (1912-1979.)
1       ABERCROMBIE, NICHOLAS.
1       ABERCROMBIE, THOMAS J.
1       ABERDAM, SERGE.
1       ABERG'IL, YITSOHAOK,
1       ABERG'IL, YITSOHAOK, (1939-)
1       ABERG, JOHAN ((MUSICIAN))
1       ABERLE, (DAVID FRIEND), (1918-2004.)
1       ABERLE, GERD.
1       ABERNATHY, M. GLENN, (MABRA GLENN), (1921-)
4       ABERNETHY, FRANCIS EDWARD.
2       ABERNETHY, GEORGE L. ,
1       ABERNETHY, PETER L.
1       ABERSON, EMILIE.
1       ABERT, ANNA AMALIE,
1       ABERT, ANNA AMALIE, (1906-1996.)
1       ABESACZE, C°.
1       ABESACZE, N.
1       ABESON, ALAN R.
1       ABETE, LUIGI.
3       ABETTI, GIORGIO, (1882-1982.)
1       ABEYSEKERA, CHARLES.
1       ABGAROWICZ, KAZIMIERZ.
1       ABHAYADEVASAURI, (ACTIVE 11TH CENTURY.)
1       ABHAYAGUONAVARDHANA, VE. VI.
1       ABHAYASIOMHA, AE. AE.
2       ABHAYASUNDARA, PRAONAIT NIOSAADA.
1       ABHAYASUNDERA, WIMAL, (1921-)
1       ABHEDAANANDA,
1       ABHEDAANANDA, (SWAMI,; 1866-1939.)
1       ABHIMANYU SAAMANTA SIMHAARA,
1       ABHIMANYU SAAMANTA SIOMHAARA,
1       ABHINAVA VIDYATEERTHA,
1       ABHINAVA VIDYATEERTHA, (1917-)
1       ABHINAVAASACNKARAACAARYA.
1       ABHYANKAR, KASHINATH VASUDEV.
1       ABHYANKAR, M. G.
1       ABI-OHASIRA, JACOB BEN MASOUD,
1       ABI-SAAB, GEORGES.
2       ABIAKAM, J.
1       ABICHANDANI, PARAM ANAND, (1926-)
1       ABID, IBRAHIM.
1       ABIDI, S. A. H., (1940-)
1       ABIDIN, ZAINAL, (1938-)
1       ABIKO, YAUICHI.
1       ABILDSKOV, J. A.
2       ABILHOA, ATHOS DE SANTA THEREZA.
1       ABIMBOOLA, 'WANDE.
1       ABIN, EMANUEL,
1       ABINENO, J. L. CH., (JOHANNES LUDWIG CHRYSOSTOMUS), (1917-)
1       ABING, (1893-1950.)
1       ABINUN, NAUM. [FROM OLD CATALOG]
1       ABIPRAJA, SOEDJONO.
1       ABIR, DAVID, (ED.)
1       ABISAY.
1       ABISCH, ROZ.
1       ABISHEV, K. A., (KAZHIMURAT ABISHEVICH)
1       ABITA, SALVATORE.
1       ABITBOL, CLAUDE.
1       ABITONA, FABIAN V.
1       ABITZ, OLUF.
1       ABKIN, A. D.
1       ABLAI, MEMET.
1       ABLE, KENNETH W., (1945-)
1       ABLEITINGER, DORIS.
1       ABLEMAN, PAUL.
2       ABLES, BARBARA.
1       ABLITZER, MARCEL, (1940-)
1       ABLON, LEON J.
2       ABLOV, A. V., (ANTON VASIL§EVICH)
1       ABMAYR, HERMANN G.
1       ABNAUDAI, °ABD AL-RAOHMAAN.
1       ABO, EIJI. [FROM OLD CATALOG]
1       ABO, TETSUO, (1937-)
1       ABOAGYE-MENSAH, R. K., (ROBERT KWASI)
1       ABODY, BAELA.
3       ABOITES, LUIS.
2       ABONYINAE PALOTAAS, JOLAAN.
1       ABOOD, LEO G.
1       ABOS CASTEL, MARAIA PILAR.
1       ABOSHI, YOSHINORI, (1927-)
1       ABOT, JORGE.
1       ABOU-CHAHLA, MICHEL.
3       ABOUHAMAD, JEANNETTE.
1       ABOUNA, GEORGE J. M.
1       ABOUREZK, JAMES G.,
1       ABOUREZK, JAMES G., (1931-)
1       ABOUSENNA, MONA.
1       ABOVA, TAMARA EVGEN§EVNA.
2       ABOVYAN, KHACH°ATUR,
3       ABOYADE, OJETUNJI.
1       ABRACINSKAS, LILIAN.
1       ABRAGAM, A.
1       ABRAHAAO, FERNANDO ANTONIO, (1962-)
3       ABRAHAM
1       ABRAHAM A SANCTA CLARA, (1644-1709.)
2       ABRAHAM BEN DAVID, (OF POSQUIAERES,; APPROXIMATELY 1125-1198.)
1       ABRAHAM, CHARLA.
1       ABRAHAM, CLAUDE KURT, (1931-)
1       ABRAHAM, DOROTHY,
1       ABRAHAM, DOROTHY, (1894-)
1       ABRAHAM, E. P., (EDWARD PENLEY), (1913-)
1       ABRAHAM, F. MURRAY,\CAST.\
1       ABRAHAM, F. MURRAY,\HOST.\
1       ABRAHAM, F. MURRAY,\NARRATION.\
1       ABRAHAM, F. MURRAY.
1       ABRAHAM, FARID F.,\ED.\
1       ABRAHAM, FREDERICK DAVID.
2       ABRAHAM, GERALD, (1904-1988.)
1       ABRAHAM, HANS JEURGEN, (1909-)
1       ABRAHAM, HANS-JEURGEN.
1       ABRAHAM, HENRI,
2       ABRAHAM, HENRY JULIAN, (1921-)
1       ABRAHAM, ISAMU J., (ISAMU JOE)
2       ABRAHAM, JEAN PAUL.
1       ABRAHAM, JIM.
1       ABRAHAM, MAX, (1875-1922.)
2       ABRAHAM, NABEEL.
1       ABRAHAM, PETER.
1       ABRAHAM, RAIMUND, (1933-2010.)
1       ABRAHAM, ROBERT MORRISON, (1879-)
2       ABRAHAM, SAMEER Y.
1       ABRAHAM, SIDNEY.
4       ABRAHAM, THOMAS.
1       ABRAHAM, WILLARD.
1       ABRAHAM, WILLIE E.
1       ABRAHAM, WOLFGANG. [FROM OLD CATALOG]
2       ABRAHAMOWITZ, FINN.
2       ABRAHAMS, ISRAEL, (1858-1925.)
1       ABRAHAMS, JIM,\DIRECTION.\
1       ABRAHAMS, JIM,\WRITING,\
1       ABRAHAMS, JOYCE.
1       ABRAHAMS, LIONEL.
1       ABRAHAMS, MARC.
1       ABRAHAMS, R. G.
2       ABRAHAMS, ROGER D.
1       ABRAHAMS, ROGER D.,\INTERVIEWER.\
1       ABRAHAMSE, KARIN.
1       ABRAHAMSEN, DAVID, (1903-2002.)
1       ABRAHAMSEN, HANS, (1952-)
1       ABRAHAMSEN, VIGGO.
1       ABRAHAMSON, DAVID.
1       ABRAHAMSON, G.
1       ABRAHAMSON, SEYMOUR.
2       ABRAHAMSSON, BENGT, (1937-)
1       ABRAHAMSSON, STEN-ERIK, (1936-)
1       ABRAHAMYAN, (SERGEY GYANJUMI)
1       ABRAHAMYAN, A. A., (ASHOT ARSENI)
1       ABRAHAMYAN, H. B., (HRANT BARSEGHI), (1931-)
2       ABRAHAMYAN, S. G., (SERGEY GYANJUMI)
1       ABRAM, SIMONE.
1       ABRAMAVIECIUS, K.,\COMP.\
1       ABRAMEIIAN, M. S.
1       ABRAMENKO, EIIU. P.
1       ABRAMI, PATRICK F.
1       ABRAMO, CLAAUDIO.
1       ABRAMO, HELENA W.
1       ABRAMO, RADHA.
1       ABRAMOV, A. A., (ALEKSANDR ALEKSANDROVICH)
1       ABRAMOV, A. I.
1       ABRAMOV, A. T., (ALEKSANDR TIMOFEEVICH)
1       ABRAMOV, ALEKSANDR ALEKSANDROVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       ABRAMOV, EIIU. A.
2       ABRAMOV, FEDOR ALEKSEEVICH.
1       ABRAMOV, G.
2       ABRAMOV, KONSTANTIN IVANOVICH.
1       ABRAMOV, KUZ§MA.
1       ABRAMOV, LEV EIIAKOVLEVICH, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ABRAMOV, LEV SOLOMONOVICH, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ABRAMOV, MARK.
2       ABRAMOV, OLEG VASIL§EVICH.
1       ABRAMOV, S. A.
1       ABRAMOV, SERGE?I ALEKSANDROVICH, (ACTIVE 1967- [FROM OLD CATALOG])
1       ABRAMOV, SH. A.
2       ABRAMOV, V. M. [FROM OLD CATALOG]
2       ABRAMOV, VALENTIN ALEKSANDROVICH,\ED.\
1       ABRAMOV, VALERI?I MIKHA?ILOVICH.
2       ABRAMOV, VIKTOR ALEKSANDROVICH, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ABRAMOV, VIKTOR VASIL§EVICH.
1       ABRAMOV, VIKTOR, (1956-)
1       ABRAMOVA, A. A., (ALEKSANDRA AFANAS§EVNA)
1       ABRAMOVA, A. N.
1       ABRAMOVA, E. P.
1       ABRAMOVA, F. SH.
1       ABRAMOVA, O. S., [FROM OLD CATALOG]\ED.\
2       ABRAMOVA, SVETLANA EIIUR§EVNA.
1       ABRAMOVICH, B., [FROM OLD CATALOG]\COMP.\
1       ABRAMOVICH, D. I., (DAVID IOSIFOVICH)
1       ABRAMOVICH, ELENA LEONIDOVNA.
3       ABRAMOVICH, G. N., (GENRIKH NAUMOVICH)
1       ABRAMOVICH, KIMENTI?I GRIGOR§EVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       ABRAMOVICH, KSENIEIIA GEORGIEVNA, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
2       ABRAMOVICH, KSENIEIIA GEORGIEVNA.
1       ABRAMOVICI, GAERARD.
1       ABRAMOVITS, EHUD,
1       ABRAMOVSKI?I, G., (GEORGI?I)
1       ABRAMOWICZ, ANDRZEJ.
1       ABRAMOWICZ, DINA.
1       ABRAMOWICZ, MYRIAM,\DIRECTION,\
1       ABRAMOWITZ, SUSAN.
1       ABRAMOWITZ, YOSEF I.
1       ABRAMS, (JOHN WERNER), (1913-)
1       ABRAMS, (MEYER HOWARD), (1912-)
1       ABRAMS, CHARLES, (1902-1970,)\JOINT AUTHOR.\
1       ABRAMS, CHARLES, (1902-1970.)
1       ABRAMS, HERBERT L.
1       ABRAMS, IRVING MELVIN, (1917-)
1       ABRAMS, JEROME H., (1949-)
1       ABRAMS, LESLEY, (1952-)
2       ABRAMS, M. H., (MEYER HOWARD), (1912-)
2       ABRAMS, MARSHALL D.
1       ABRAMS, MELVYN A.
1       ABRAMS, MEYER L.
1       ABRAMS, RICHARD M. ,
2       ABRAMS, SAM.
1       ABRAMS, SONIA,\JOINT AUTHOR.\
1       ABRAMS, WILLIAM B.
1       ABRAMSKY, CHIMEN, (1916-2010.)
1       ABRAMSKY, SAMSON, (1953-)
1       ABRAMSON, (DAVID IRVIN), (1905-)
1       ABRAMSON, DAVID I., (DAVID IRVIN), (1905-)
1       ABRAMSON, GLENDA, (1938-)
1       ABRAMSON, H. NORMAN,\ED.\
1       ABRAMSON, IRA JOEL.
1       ABRAMSON, LEE R.
1       ABRAMSON, LESLIE W.,\ED.\
1       ABRAMSON, MARCIA.
1       ABRAMSON, MARTIN P.
1       ABRAMSON, PAUL R., (1949-)
1       ABRAMZON, SAUL MENDELEVICH, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ABRANCHES, CARLOS ALBERTO DUNSHEE DE,
1       ABRANCHES, CARLOS ALBERTO DUNSHEE DE, (1913-1983.)
1       ABRANCHES, SAERGIO HENRIQUE.
1       ABRANCHES-FERRAAO, FERNANDO DE.
1       ABRANTES, M. LUAISA CUNHA MENESES.
1       ABRAS POU, MARGARIDA.
1       ABRASH, BARBARA,\PRODUCTION.\
1       ABRASHKIN, RAYMOND, (1911-1960,)\JOINT AUTHOR.\
2       ABRASZEWSKI, ANDRZEJ.
3       ABRATE, MARIO.
1       ABRATE, VINCENZO, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ABRAVANEL, FAMILY
1       ABRAVANEL, ISAAC, (1437-1508.)
1       ABRAVENEL, ERNEST.
2       ABRECHT, PAUL.
1       ABREEU, JOSAE MARAIA.
1       ABREGAU, MARTAIN.
1       ABREGO, GUADALUPE.
1       ABREOLL, GEORG J.
1       ABRERA, JOSEFA B. , (1930-)
2       ABREU GAOMEZ, ERMILO,
2       ABREU GAOMEZ, ERMILO, (1894-1971.)
1       ABREU GAOMEZ, GAOMEZ, ERMILO, (1894-1971.)
1       ABREU O., EDGAR, (ABREU OLIVO)
1       ABREU PAAEZ, VAICTOR ML.
1       ABREU RIVERA, LUIS.
1       ABREU, ALBERTO DE.
1       ABREU, ALCIDES. [FROM OLD CATALOG]
1       ABREU, ANGELA.
1       ABREU, ARMANDO TRIGO DE.
1       ABREU, CAIO FERNANDO.
1       ABREU, CARLOS.
2       ABREU, CORDAELIA LUIZA BENEVIDES DE.
1       ABREU, DINIS DE.
1       ABREU, DIOGO DE.
1       ABREU, FAMILY.
1       ABREU, GASTAAO BANDEIRA.
1       ABREU, JOAAO LEITAAO DE.
1       ABREU, JOSAE VICENTE.
1       ABREU, KIL.
1       ABREU, M. BOTELHO D'.
1       ABREU, MARCELO DE PAIVA.
1       ABREU, MARIA.
1       ABREU, OLDEMAR CARDIM. [FROM OLD CATALOG]
1       ABREU, RODOLFO A.
1       ABREU, SAERGIO FRAN?CA ADORNO DE, (1952-)
1       ABRIANI, A., (ALBERTO)
1       ABRIANI, ALBERTO. [FROM OLD CATALOG]
1       ABRIC, MAX.
1       ABRIKOSOV, (ALEKSE?I ALEKSEEVICH)
1       ABRIKOSOV, G. G., (GEORGI?I GEORGIEVICH)
1       ABRIKOSOV, NIKOLA?I KHRISANFOVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       ABRIL, VICTORAIA,\CAST.\
1       ABROL, RAAM KUMAAR.
1       ABROMEIT, HEIDRUN
1       ABROSIMOV, A. T.
1       ABROSIMOV, EIIURI?I GRIGOR§EVICH.
3       ABRRAA NAFAA.
1       ABRUDAN, O.
1       ABRUE L., LUZ M.
8       ABRUZZESE, ALBERTO.
1       ABRUZZESE, VITO. [FROM OLD CATALOG]
1       ABRY, SIMON JOSEPH, (1675-1756.)
3       ABS, HERMANN JOSEF.
1       ABSALOM, ROGER NEIL LEWIS.
1       ABSALOM, STEPHEN, (1951-)
1       ABSALON,
3       ABSE, DANNIE.
1       ABSENGER, ALBERT G. [FROM OLD CATALOG]
1       ABSENGER, ALBERT.
1       ABSHIER, MILDRED W.
1       ABT, HELMUT A.
1       ABT, LAWRENCE EDWIN, (1915-)\ED.\
1       ABT, VICKI, (1942-)
1       ABTHOFF, JEORG.
1       ABU BAKR, BAKR, M.
1       ABU GOSH, SUBHI.
1       ABU NASAR.
1       ABU SIN, SIN, AHMED IBRAHIM.
1       ABU, FERIK IBN MUTTALIB.
18       ABU, RIFAI.
1       ABU-HAKIMA, AHMAD MUSTAFA, (1932-)\ED.\
1       ABU-JAMAL, MUMIA
1       ABU-JAMAL, MUMIA.
3       ABU-LABAN, BAHA.
2       ABU-LABAN, SHARON MCIRVIN.
2       ABU-LUGHOD, IBRAHIM A.
1       ABU-LUGHOD, IBRAHIM A.,\ED.\
1       ABU-ZEID, MAHMOUD A.
1       ABU?SO?GLU, EOMER.
1       ABUAESVILI, N.
1       ABUAIN GONZAALEZ, ANXO.
1       ABUBAKIROV, V. F., (VLADIMIR FUADOVICH)
1       ABUBAKR, NUZHA.
1       ABUDARA, OSCAR.
1       ABUDARHAM, SAMUEL.
2       ABUEG, ALFREDO.
3       ABUEG, EFREN R.
1       ABUEIIEV, O. A., [FROM OLD CATALOG]\ILLUS.\
1       ABUEVA, JOSE VELOSO, (1928-)
3       ABUKHANFUSA, KERSTIN, (1941-)
2       ABUKOV, KAMAL.
2       ABUL KALAM ((PROFESSOR OF INTERNATIONAL RELATIONS))
1       ABUL-KASYMOVA, KH.,\ED.\
3       ABULACZE, ILIA, (1901-1968.)
1       ABULAESVILI, ANZOR.
1       ABULAFIA, DAVID.
1       ABUMALHAM MAS, MONTSERRAT.
1       ABUNDANCE, JEHAN D', (ACTIVE 16TH CENTURY.)
2       ABUSCH, ALEXANDER.
1       ABUSCH, ALEXANDER. [FROM OLD CATALOG]
1       ABUSHAKHMIN, B. F.
1       ABUSHCENKA, L. K. [FROM OLD CATALOG]
1       ABUSHCENKA, U. L.
1       ABUSHKEVICH, G. V.
1       ABUT, JOSAE MARAIA.
3       ABUTALIEV, F. B.
1       ABUYA.
1       ABUZAYD, ABDUL RAHMAN.
1       ABUZOVA, FATISHA FITTEIIAFOVNA.
1       ABY, STEPHEN H., (1949-)
1       ABYIIEV, CH. KH.
1       ABYLA?I,
1       ABZHANOV, KH., (KHANKEL§DY)
3       ABZUG, BELLA S.,
1       AB°AQAIL, OTAAHAA.
1       AB±AMOWICZ, RAFA±.
2       ACAIN FANLO, JOSAE LUIS.
1       ACAKZA®AI, MAOHMAUD OKOHAAN.
1       ACALLAALAKOSMAINARASIOMHAASAASTRI.
1       ACAMPORA, PASQUALE.
1       ACANFORA, MARIA ORNELLA.
1       ACAR, E. (EMMANUEL)
1       ACATAY, ABDULGAFUR.
1       ACCAD, EVELYNE.
1       ACCAME, GIOVANNI M.
1       ACCAME, GIOVANNI M.,\ED.\
2       ACCARDI, CARLA.
1       ACCARDO, ALDO.
2       ACCASCINA, MARIA.
1       ACCATTOLI, LUIGI.
1       ACCERBONI, ANNA MARIA.
1       ACCOLTI GIL, MARIO.
1       ACCONCI, DONATELLA.
2       ACCONCI, VITO, (1940-)
3       ACCORNERO, ARIS.
1       ACCORSI, FRANCO.
3       ACCORSI, MARIA GRAZIA, (1946-)
1       ACCORSI, S., (SANDRO)
1       ACCROCCA, ELIO FILIPPO.
1       ACCURSIUS, (GLOSSATOR,; APPROXIMATELY 1182-APPROXIMATELY 1260.)
1       ACCUTAMAENAON, MAELACNCNATTCA, (1890-)
1       ACEACEZ, MOMIR.
1       ACEANOLAZA, FLORENCIO G., (FLORENCIO GILBERTO)
1       ACEANOLAZA, GUILLERMO FEDERICO.
1       ACEBILLO, JOSEP,\DIR.\
1       ACEBO IBAAANEZ, ENRIQUE DEL.
1       ACEDO TORO, TORO, CARLOS.
1       ACEIRO, JORGE.
1       ACEITUNO, JORGE.
1       ACERAMILAC, ALEKSANDAR.
1       ACERBI, ANTONIO.
1       ACERBIS, CARLO.
1       ACERBO, FRANCESCO, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
2       ACERO DUARTE, LUIS ENRIQUE.
1       ACERO, JUAN JOSAE.
2       ACETI, ENRICA.
1       ACETI, ENRICO.
1       ACETKOVIAC, SLOBODAN, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ACETO, FRANCESCO.
1       ACETO, NICHOLAS C., (1921-)
1       ACEVADO LATORRE, EDUARDO.
1       ACEVEDO A., ROBERTO.
1       ACEVEDO DANACHE, GERARDO.
1       ACEVEDO GARAT, MIGUEL.
3       ACEVEDO LATORRE, EDUARDO.
1       ACEVEDO MARIN, ROSA ELIZABETH.
1       ACEVEDO, ANTONIO, (1969-)
1       ACEVEDO, CARLOS.
1       ACEVEDO, EDBERTO OSCAR.
1       ACEVEDO, EDUARDO,
1       ACEVEDO, JORGE LUIS. [FROM OLD CATALOG]
1       ACEVEDO, JORGE, (ACEVEDO BOHAORQUEZ)
1       ACEVEDO, LIDIA.
1       ACEVEDO, LYDIA.
1       ACEVEDO, MANUEL.
1       ACEVES MONTEAON, ADALBERTO.
1       ACEVES NAVARRO, GILBERTO, (1931-)
1       ACEVES, JOSEPH B.
1       ACEVES, JOSEPH B.,\ED.\
1       ACEVES, ROCAIO.
1       ACEVSKA, VESNA, (1952-)
1       ACHADIYAT, ANTO.
1       ACHAEEN, RENAE.
1       ACHAEMEAN, HAYK.
1       ACHAEMENID DYNASTY,
2       ACHAIO TACSAN, MAYRA.
1       ACHANTA, AMRITA N.
2       ACHARD, JOSAE P.
1       ACHARD, MARCEL, (1899-1974.)
1       ACHARD, MAURICE.
1       ACHARJYO, L. N.
2       ACHARYA, GUNVANTRAI POPATBHAI, (1902-1965.)
2       ACHARYA, N. K.
1       ACHARYA, NAND KISHORE, (1945-)
1       ACHARYA, NARAYAN RAM, (1900-)
1       ACHARYA, PRASANNA KUMAR, (1890-)
3       ACHARYA, RAJESHWAR.
1       ACHARYYA, SUPARNO.
1       ACHATA, ADOLFO.
1       ACHATZ, MARKUS.
1       ACHATZ, MARY.
1       ACHATZI, JOHANN.
1       ACHAUTEGUI, PEDRO S. DE
2       ACHAUTEGUI, PEDRO S. DE.
1       ACHE, J.-B., (JEAN-BAPTISTE)
2       ACHEBE, CHINUA
6       ACHEBE, CHINUA.
1       ACHENBACH, HERMANN, (1937-)
1       ACHENBACH, INGE. [FROM OLD CATALOG]
1       ACHENBACH, PAUL R.
1       ACHERMANN, HEINZ. [FROM OLD CATALOG]
1       ACHESON, (RICHARD MORRIN)
3       ACHESON, DEAN,
2       ACHESON, DEAN, (1893-1971.)
4       ACHESON, JAMES, (1947-)
2       ACHESON, KEITH, (1940-)
1       ACHESON, N. H.
1       ACHESON, ROY M., (1921-)
1       ACHHA, SHANTI LAL, (1938-)
1       ACHI?TEI, GHEORGHE.
1       ACHIG, LUCAS.
1       ACHILLES, ALF-CHRISTIAN.
1       ACHIL§DIEV, I. M., (IGOR§ MIKHA?ILOVICH)
2       ACHIM, IONEL.
1       ACHINGER, GERDA.
3       ACHINSTEIN, PETER.
1       ACHKAR, EDGAR.
2       ACHKAR, JOSEPH.
1       ACHKASOV, K. A.
2       ACHKASOV, V. I.
1       ACHKASOVA, EIIU. N. [FROM OLD CATALOG]
1       ACHLIDDINOV, RUSTAM.
2       ACHMAD, AMRULLAH, (1954-)
2       ACHMAD, SULISTINAH IRAWATI.
1       ACHMEDOV, B. A.
1       ACHMEDOV, I. [FROM OLD CATALOG]
1       ACHMEDOV, I., (ISLOM)
1       ACHMEDOV, M., (MUKHTOR), (1959-)
1       ACHONG, B. G., (1928-)
1       ACHOUR, DOMINIQUE.
2       ACHT, R. J. J. VAN.
1       ACHTE, KARL AIMO, (1928-)
1       ACHTENBERGER, FRANK.
1       ACHTERBERG, BERNHARD.
1       ACHTERBERG, ERICH,\ED.\
1       ACHTERBERG, GERRIT,
1       ACHTERBERG, GERRIT, (1905-1962.)
1       ACHTERBERG, MARGARETE.
1       ACHTERBERG, NORBERT, (1932-)
1       ACHTNICH, ELISABETH, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ACHTSNICHTS, BRITTA, (1967-)
1       ACHUAY LOAYZA, GRIMALDO.
1       ACHUNDOV, A., (ACHLIMAN)
1       ACHURY VALENZUELA, DARAIO.
1       ACHUTHA MENON, CHELAT
2       ACHUTTI, ALOYZIO.
1       ACHWAL, MADHAO, (1925-)
1       ACH°EEGEAN, GRIGOR.
1       ACIDINI LUCHINAT, CRISTINA, (1951-)
1       ACIERNO, D.
1       ACILLONA, MERCEDES.
2       ACIRIAC, IDA, [FROM OLD CATALOG]\ILLUS.\
1       ACIRILOV, JOVAN,\ED.\
3       ACIRKOVIAC, SIMA M.
1       ACIROVIAC, SLOBODAN.
1       ACKENHEIL, M.
1       ACKER, D. G.
1       ACKER, H., (HELMUT), (1939-)
1       ACKER, KATHY, (1948-1997.)
1       ACKER, ROBERT.
1       ACKERLEY, (JOE RANDOLPH), (1896-1967.)
1       ACKERLY, NEAL W.
1       ACKERMAN, BRUCE A.
1       ACKERMAN, CLARA BAILEY.
1       ACKERMAN, D. G., (DONALD GODFREY), (1944-)
3       ACKERMAN, DIANE, (1948-)
1       ACKERMAN, EUGENE, (1920-)
1       ACKERMAN, HEINZ. [FROM OLD CATALOG]
1       ACKERMAN, HELEN S.,\ED.\
4       ACKERMAN, JAMES S.
1       ACKERMAN, LAUREN VEDDER, (1905-)
2       ACKERMAN, LOWELL J.
4       ACKERMAN, NATHAN WARD, (1908-)\ED.\
1       ACKERMAN, PHYLLIS, (1893-1977,)\JOINT ED.\
1       ACKERMAN, ROBERT E.
1       ACKERMAN, ROBERT WILLIAM, (1910-)
1       ACKERMAN, WALTER I.
1       ACKERMAN, WILMA.
1       ACKERMANN, FRIEDRICH E. , (1929-)
1       ACKERMANN, HEINRICH.
1       ACKERMANN, HEINZ.
1       ACKERMANN, IRMGARD.
1       ACKERMANN, KURT
1       ACKERMANN, KURT.
1       ACKERMANN, MAX.
1       ACKERMANN, NORBERT L.
1       ACKERMANN, PAUL, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ACKERMANN, PETER, (1934-)
1       ACKERMANN, PETER, (1954-)
1       ACKERMANN, PHILIPPE.
1       ACKERMANN, VOLKER, (1959-)
1       ACKERMANN, WILHELM, (TRUMPET PLAYER. [FROM OLD CATALOG])
1       ACKERS, JAMES.
1       ACKERY, PHILLIP RONALD.
1       ACKING, CARL-AXEL, (1910-2001.)
1       ACKLAND, THOMAS H.
1       ACKLEY, GARDNER.
2       ACKLEY, KATHLEEN C.
1       ACKMAN, ROBERT G., (1927-)
2       ACKOFF, RUSSELL LINCOLN, (1919-)
3       ACKRILL, KATE.
2       ACKROYD, PETER R.
1       ACKROYD, PETER R.,\ED.\
1       ACLAND, SARAH ANGELINA,
1       ACOBIAN, RICHILD.
1       ACOCELLA, NICOLA, (1939-)
1       ACONE, M., (MODESTINO)
2       ACOPIAC, BRANKO,
1       ACOPIAC, BRANKO, (1915-1984.)
1       ACOSIAC, BORA.
2       ACOSIAC, RADOSLAV.
1       ACOSTA AYERBE, ALEJANDRO.
1       ACOSTA BELLO, ARNALDO, (1931-)
1       ACOSTA CERAON, RAMIRO.
3       ACOSTA ROMERO, MIGUEL.
1       ACOSTA SOLAIS, MISAEL.
1       ACOSTA SOLAIS, SOLAIS, MISAEL.
1       ACOSTA VAIQUEZ, VAIQUEZ, CARLOS ULISES.
1       ACOSTA VARGAS, GLADYS.
3       ACOSTA, ALBERTO, (1948-)
1       ACOSTA, BEATRIZ.
2       ACOSTA, BLANCA.
1       ACOSTA, CECILIO,
1       ACOSTA, CRISTAOBAL, (APPROXIMATELY 1515-APPROXIMATELY 1592.)
2       ACOSTA, IVONNE.
1       ACOSTA, LEO.
1       ACOSTA, MARAIA ELENA.
1       ACOSTA, MERCEDES.
1       ACOSTA, OSCAR, [FROM OLD CATALOG]\COMP.\
4       ACOSTA, OSCAR.
1       ACOSTA, PEDRO.
1       ACOSTA, RAAUL, (1944-)
1       ACOSTA, URIEL, (1585 (APPROXIMATELY))
1       ACOSTA, VICENTE.
1       ACOSTA-GONZAALEZ, CAROLINA.
2       ACQUA, GIAN ALBERTO DELL', (1909-)
1       ACQUARO, ENRICO.
1       ACQUAROLI, ANTONIO.
2       ACQUAVIVA, ANTOINE.
2       ACQUAVIVA, FAMILY
1       ACQUAVIVA, MIKE.
1       ACQUAVIVA, RODOLFO,
1       ACQUAVIVA, RODOLFO, (1658-1729.)
1       ACQUAVIVA, SABINO S.
2       ACRED, C. J., (CHARLES JOSEPH)
3       ACRET, JAMES.
2       ACSAADI, GYEORGY.
1       ACSAADY, IGNAAC,
1       ACSAI, FERENC.
1       ACSELRAD, GILBERTA.
1       ACTIS, WALTER.
1       ACTON, JAN PAUL.
1       ACTON, JOHN EMERICH EDWARD DALBERG ACTON,
1       ACTON, RONALD T.
1       ACTON, T. A., (THOMAS ALAN),\ED.\
2       ACUANA ASENJO, MANUEL.
1       ACUANA GALLARETA, ALMA R.
1       ACUANA GARCAIA, JESAUS,\JOINT AUTHOR.\
1       ACUANA, GUIDO.
1       ACUANA, M., (MOISAES)
1       ACUANA, MIGUEL.
1       ACUANA, RENAE.
1       ACUFF, ROY
1       ACURECIAC, VOJISLAV.
2       ACURIN, MIROSLAV.
1       ACWIK, W±ADYS±AW.
1       ACYUTAANANDA DAASA,
1       ACYUTAANANDA DAASA, (1482-)
1       ACYUTAANANDA DASA, (1482-)
1       ACZAEL, ENDRE.
2       ACZAEL, J.
1       ACZAEL, JAANOS, [FROM OLD CATALOG]\TR.\
1       ACZAEL, TAMAAS.
1       ACZEL, J.
1       AD?N, HIKMET.
1       AD?VAR, ABDEULHAK ADNAN,
1       AD?VAR, HALIDE EDIB,
1       AD?VAR, HALIDE EDIB, (1885-1964.)
3       ADABA, TOM.
1       ADACHI, AKIRA, (1952-)
1       ADACHI, KENʾICHI, (1913- [FROM OLD CATALOG])
1       ADACHI, KENʾICHI, (1913- [FROM OLD CATALOG])\ED.\
1       ADACHI, KENʾICHI, (1913-)\ED.\
1       ADACHI, KENJI, (1918- [FROM OLD CATALOG])
1       ADACHI, KEN°ICHI, (1913- [FROM OLD CATALOG])\ED.\
1       ADACHI, NORITADA,
1       ADACHI, SADAYOSHI,
1       ADACHI, SUMIO, (1920-)
1       ADACHI, TADAO, (1917-)
1       ADACHI, TADASHI,
1       ADACHI, YUTAKA. [FROM OLD CATALOG]
1       ADAELAEIDE-MERLANDE, JACQUES.
1       ADAGIO, NOEMAI RAQUEL.
1       ADAIB, YAUNUS, (1929-)
1       ADAIN, J. LLUAIS, (JOSEP LLUAIS)
1       ADAIR, JOHN R.
1       ADAIR, LOU C.
1       ADAIR, MARGARET WEEKS.
1       ADAIR, MARY J.
1       ADAIR, PETER,\DIRECTION,\
1       ADAIR, ROBERT KEMP.
1       ADAL?, BILGIN.
1       ADALBERT,
1       ADALBERT, (SAINT, BISHOP OF PRAGUE,; APPROXIMATELY 956-997,)\SUPPOSED AUTHOR.\
1       ADALIAN, ROUBEN PAUL
1       ADALIAN, ROUBEN PAUL.
1       ADALTA, DJIMET.
1       ADALYAN, NORAYR, (1936-)
5       ADAM
1       ADAM,
1       ADAM, (BIBLICAL FIGURE)
1       ADAM, A. M.
1       ADAM, ADAM, (OF PERSEIGNE,; 1145-1221.)
1       ADAM, ADOLF,
3       ADAM, ADOLF, (1918-)
2       ADAM, ADOLPHE,
8       ADAM, ADOLPHE, (1803-1856.)
2       ADAM, ALBERT, (1946-)
1       ADAM, ANDRAE.
1       ADAM, ANITA.
3       ADAM, ANTOINE.
1       ADAM, CHRISTINE.
2       ADAM, DIETRICH.
1       ADAM, ESTHER.
1       ADAM, FRANZ,\ED.\
1       ADAM, GERLINDE.
1       ADAM, GEUNTER.
2       ADAM, H.
1       ADAM, HANS KARL.
1       ADAM, HENRI-GEORGES, (1904-1967.)
1       ADAM, HENRI.
1       ADAM, INGRID.
1       ADAM, IOAN, (1946-)
1       ADAM, JAN, (1946-)
1       ADAM, JEAN-MICHEL.
1       ADAM, JEURGEN A., (JEURGEN AXEL), (1939-)
1       ADAM, KARL DIETRICH.
1       ADAM, M.,\ED.\
1       ADAM, MARGARITA.
1       ADAM, NABIL R.
2       ADAM, NICOLAE.
1       ADAM, PETER A. J.
1       ADAM, R. J., (ROBIN J.)
1       ADAM, ROBERTO.
1       ADAM, RUDOLF, (DR. MED.)
1       ADAM, VOLKER.
1       ADAM, W. E.
1       ADAM, W., (WILLIAM), (1909-1988.)
1       ADAM, WALDEMAR.
1       ADAM, WERNER.
1       ADAM, WILHELM, (1921- [FROM OLD CATALOG])
1       ADAM, WOLFGANG, (1949-)
1       ADAM, YUSSUF.
1       ADAMAFIO, TAWIA.
1       ADAMATTI, IVO.
1       ADAMCHUK, A. M., (ALEKSANDR MARKOVICH)
1       ADAMCOVAA, LENKA.
1       ADAMCZEWSKI, HENRI,\COMP.\
1       ADAMCZYK, BOGUS±AW.
1       ADAMCZYK, BOLES±AW.
1       ADAMCZYK, JAN.
1       ADAMCZYK, MARIA.
2       ADAMCZYK, MIECZYS±AW.
1       ADAME LOUSTAUNAU, GABRIEL, (1950-)
1       ADAMEC, JOSEF, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ADAMEC, LUDWIG W.,\ED.\
1       ADAMEC, VLADIMAIR.
1       ADAMECEK, JOSIP.
1       ADAMEIIAN, V. M.
1       ADAMEK, JAN.
1       ADAMENKO, A. I.
1       ADAMENKO, A. S.
1       ADAMENKO, ALEKSE?I IVANOVICH, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
2       ADAMENKO, O. M., (OLEG MAKSIMOVICH)
2       ADAMENKO, P. A., (PRASKOV§EIIA ANDREEVNA)
1       ADAMENKO, P. A., [FROM OLD CATALOG]\COMP.\
1       ADAMES, ABDIEL J.
1       ADAMESKU, ALEKO ALEKSANDROVICH.
1       ADAMI, JOAAO SPADARI, (1897-)
1       ADAMI, MARINA, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ADAMIAK, BARBARA.
1       ADAMIC, LOUIS, (1899-1951.)
1       ADAMIETZ, AXEL.
2       ADAMIK, TAMAAS, (1937-)
1       ADAMIS, MICHAEL
1       ADAMIS, MICHAEL.
1       ADAMNAN,
2       ADAMO MUSCETTOLA, STEFANIA.
2       ADAMO, HANS.
1       ADAMO, SIMONETTA M. G.
2       ADAMOLI, AMILCARE, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ADAMOV, ARTHUR.
1       ADAMOV, E. O.
1       ADAMOV, R. V.
1       ADAMOVA, L. G.
1       ADAMOVIAC, ?URO.
1       ADAMOVIAC, LJUBIASA S. [FROM OLD CATALOG]
1       ADAMOVIAC, LJUBIESA S.
1       ADAMOVIAC, MILAN.
1       ADAMOVICH, ALES§,
1       ADAMOVICH, V. A.
1       ADAMOVICH, V. L.
1       ADAMOVICS, GEUNTHER, [FROM OLD CATALOG]\ILLUS.\
1       ADAMOVIEC, KAROL.
1       ADAMOWICZ, MIECZYS±AW.
1       ADAMOWICZ-KUBAS, KATARZYNA.
1       ADAMS, (DONALD EDWARD), (1928-)
1       ADAMS, (DOUGLAS PAYNE), (1909-)
1       ADAMS, (ERNEST CLAUDE), (1894-1972.)
1       ADAMS, (JOHN BERRY), (1920-)
1       ADAMS, (JOHN FRANK)
1       ADAMS, (ORA ROBERT)
1       ADAMS, (RAMON FREDERICK), (1889-1976.)
1       ADAMS, (ROBERT PARDEE), (1910-)
2       ADAMS, ABIGAIL,
1       ADAMS, ADREW, (1922- [FROM OLD CATALOG])\ED.\
1       ADAMS, ADRIENNE,\ILL.\
4       ADAMS, ADRIENNE,\ILLUS.\
1       ADAMS, ADRIENNE.
1       ADAMS, ALISON, (1946-)
1       ADAMS, ANGELA MEURER.
1       ADAMS, ANGUS M.
4       ADAMS, ANNE ((HARPIST))
1       ADAMS, ANNE V.
2       ADAMS, ANSEL,
1       ADAMS, ANSEL, (1902-1984,)\ILLUS.\
2       ADAMS, ANSEL, (1902-1984.)
1       ADAMS, ANTHONY.
2       ADAMS, ARTHUR E. ,
1       ADAMS, ARTHUR HOPE.
1       ADAMS, BEN, (1913 OR 1914-1961.)
1       ADAMS, BERNHARD.
1       ADAMS, BRIAN.
1       ADAMS, BROOKE, (1949-)\CAST.\
1       ADAMS, BROOKS.
1       ADAMS, BRYAN,
1       ADAMS, BRYAN, (1959-)
1       ADAMS, C. G., (CHARLES GEOFFREY),\ED.\
1       ADAMS, CARL R.
1       ADAMS, CAROL J.
1       ADAMS, CAROLINE, (1949-)
1       ADAMS, CASSANDRA.
1       ADAMS, CHARL.
1       ADAMS, CHARLES FRANCIS,
1       ADAMS, CHARLES FRANCIS, (1807-1886.)
1       ADAMS, CHARLES S., (1936-2007.)
1       ADAMS, CINDY (HELLER)\ED.\
1       ADAMS, CLYDE M.
2       ADAMS, DALE W.
1       ADAMS, DAVID A., (DAVID ARTHUR), (1931-)
1       ADAMS, DAVID KEITH.
1       ADAMS, DAVID M.
1       ADAMS, DAVID S.
1       ADAMS, DAVID, (DAVID B.)
1       ADAMS, DENNIS.
1       ADAMS, DONALD K., (1925-)\ED.\
2       ADAMS, DONALD.
1       ADAMS, DOROTHY D.
1       ADAMS, DOUG, (1945-)
1       ADAMS, E. C., (ERNEST CLAUDE), (1894-1972)\ED.\
1       ADAMS, E. C., (ERNEST CLAUDE), (1894-1972.)
1       ADAMS, EDGAR H., (EDGAR HARVEY), (1940-)
1       ADAMS, EDIE,
1       ADAMS, EDIE, (1927-2008,)
1       ADAMS, EDWIN.
1       ADAMS, EVERETT.
6       ADAMS, FAMILY
4       ADAMS, FAMILY.
1       ADAMS, FRANK C. , (1916-)
1       ADAMS, FRANK.
1       ADAMS, GARY L.
2       ADAMS, GEORGE L., (GEORGE LINTON), (1941-)
2       ADAMS, GERALD E.
1       ADAMS, GERALD R., (1946-)
1       ADAMS, HANS KARL. [FROM OLD CATALOG]
1       ADAMS, HANS-B., (HANS-BERNHARD)
1       ADAMS, HAZARD, (1926-)
1       ADAMS, HENRY E., (1931-2000,)\ED.\
3       ADAMS, HENRY HITCH, (1917-)
1       ADAMS, HENRY,
1       ADAMS, IAN DUTHIE.
1       ADAMS, IAN H.
1       ADAMS, ISOBEL M.
1       ADAMS, J. A.,\ED.\
1       ADAMS, J. DONALD, (JAMES DONALD), (1891-1968,)\COMP.\
1       ADAMS, J. EDISON, (JOSEPH EDISON), (1903-)\JOINT AUTHOR.\
1       ADAMS, J. N., (JAMES NOEL)
1       ADAMS, J. PHILLIP.
1       ADAMS, J. STACY.
1       ADAMS, J. T., (JOHN TYLER), (1911-)\PERFORMER.\
1       ADAMS, J. WESLEY.
2       ADAMS, JACOB.
1       ADAMS, JAMES CLYDE.
1       ADAMS, JAMES FREDERICK, (1927-)
1       ADAMS, JAMES TRUSLOW, (1878-1949,)
1       ADAMS, JAMES TRUSLOW, (1878-1949,)\ED.\
1       ADAMS, JAY E. (1929-)
1       ADAMS, JOHN CAPEN,
1       ADAMS, JOHN CLARKE, (1910-2000,)\JOINT AUTHOR.\
2       ADAMS, JOHN LUTHER,
1       ADAMS, JOHN P., (JOHN PHILLIP), (1932-)
2       ADAMS, JOHN QUINCY,
1       ADAMS, JOHN QUINCY, (1767-1848.)
3       ADAMS, JOHN,
2       ADAMS, JOHN, (1735-1826.)
4       ADAMS, JOHN, (1912-)
1       ADAMS, KARL.
1       ADAMS, KATHLEEN.
1       ADAMS, KRAMER A.
3       ADAMS, LEE, (1924-)
1       ADAMS, LEWIS MULFORD,\ED.\
1       ADAMS, LOWELL, (1913-)
1       ADAMS, M. E.
1       ADAMS, MARGARET E.
1       ADAMS, MARGARET, (1956-)
1       ADAMS, MARIA.
1       ADAMS, MARTIN, (MARTIN E.)
1       ADAMS, MARY BETH, (1958-)
1       ADAMS, MARY JANE.
1       ADAMS, MASON,\NARRATION.\
1       ADAMS, MICHAEL W. W., (1954-)
1       ADAMS, NOAH.
1       ADAMS, PAUL A., (PAUL AUGUSTUS), (1916-)
1       ADAMS, PAUL H.,\JOINT AUTHOR.\
2       ADAMS, PAUL L., (1924-)
1       ADAMS, PAUL L.,\ED.\
1       ADAMS, PAUL T. B.
1       ADAMS, R. L. P., (ROGER LIONEL POULTER)
1       ADAMS, RICHARD D., (1947-)
3       ADAMS, RICHARD E. W., (1931-)
1       ADAMS, RICHARD N., (RICHARD NEWBOLD), (1924-)
1       ADAMS, RICHARD PERRILL,
1       ADAMS, RICHARD PERRILL, (1917-)
1       ADAMS, ROBERT A.,\ED.\
1       ADAMS, ROBERT MCC., (ROBERT MCCORMICK), (1926-)
2       ADAMS, ROBERT, (1937-)
1       ADAMS, ROSEMARY.
1       ADAMS, ROY M. ,
1       ADAMS, S. MARSHALL.
1       ADAMS, SAM.
1       ADAMS, SAMUEL,
1       ADAMS, SHERMAN, (1899-1986.)
1       ADAMS, SUZANNE, (1872-1953.)
2       ADAMS, TONY,\PRODUCTION.\
1       ADAMS, V. DEAN.
1       ADAMS, W. PETER.
1       ADAMS, WALTER, (1922-1998,)
2       ADAMS, WALTER, (1922-1998,)\ED.\
1       ADAMS, WALTER, (1922-1998,)\JOINT AUTHOR.\
2       ADAMS, WILLI PAUL, (1940-)
1       ADAMS, WILLIAM ALFRED, (1941-)
2       ADAMS, WILLIAM HAMPTON, (1948-)
1       ADAMS, WILLIAM HOWARD,\ED.\
1       ADAMS, WILLIAM HOWARD.
1       ADAMS, WILLIAM MANSFIELD, (1932-)
1       ADAMS, WILLIAM V.
1       ADAMS, WILLIAM YEWDALE, (1927-)
2       ADAMS, WILLIAM, (1936-)\COMP.\
1       ADAMS,KATHLEEN J.
2       ADAMS-WEBBER, JACK R.
1       ADAMSKA, ZOFIA, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ADAMSKI, GEORGE, (1891-1965.)
1       ADAMSKI, STANIS±AW.
2       ADAMSON, ARTHUR W.
1       ADAMSON, BO.
1       ADAMSON, DAVID.
2       ADAMSON, EDITH.
6       ADAMSON, ELGIVA (MOORE) (1898-)
1       ADAMSON, GARY W.
1       ADAMSON, GEORGE,\ILL.\
1       ADAMSON, GEORGE,\ILLUS.\
1       ADAMSON, IAIN T.
1       ADAMSON, JOSEPH. [FROM OLD CATALOG]
3       ADAMSON, JOY.
1       ADAMSON, RICHARD H., (1937-)
1       ADAMSON, ROBERT, (1821-1848.)
2       ADAMSON, ROLF, (1927-)
1       ADAMSON, SEABORN.
3       ADAMSON-ERIC,
1       ADAMU, ABDALLA UBA, (1956-)
1       ADAMU, GEORGE M.
1       ADAMU, YAKUBU.
2       ADAMUSHKO, V. I.
2       ADAMY, KURT.
1       ADAMYAN, H. I., [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ADAMYAN, PETROS,
1       ADAMYAN, S
1       ADAN, MARCELA.
2       ADANI, GIUSEPPE.
1       ADANIAC, STJEPAN.
1       ADANJA, KATARINA.
1       ADARYCH, UI. [FROM OLD CATALOG]
1       ADAUGE, MIHAI.
1       ADAUNAIS,
1       ADAUNAIS, (1930-)
1       ADCOCK, D. M.
1       ADCOCK, FLEUR.
1       ADCOCK, S. T.
1       ADDA, E.,\ED.\
1       ADDAMIANO, SABINA.
1       ADDAMS, (GEORGE STANTON), (1869-1933.)
1       ADDAMS, CHARLES, (1912-1988,)\ILLUS.\
1       ADDAMS, JANE, (1860-1935.)
1       ADDARIO, NICOLAO.
1       ADDENS, N. G.
1       ADDERLEY, CANNONBALL.
1       ADDERLY, KONRAD CHEESECAKE,\PERFORMER.\
1       ADDICKS, FAMILY.
1       ADDICOTT, FREDRICK T.
1       ADDINSELL, RICHARD, (1904-1977.)
1       ADDIS, JEREMY.
1       ADDISON, (WILLIAM ERIC)
1       ADDISON, ALEXANDER, (1759-1807.)
1       ADDISON, G. M., (GERALD MICHAEL)
1       ADDISON, J. W., (JOHN WEST), (1930-)\ED.\
1       ADDISON, JOHN, (1920-1998,)\MUSIC.\
3       ADDISON, JOHN, (1920-1998.)
2       ADDISON, JOSEPH,
1       ADDISON, PAUL, (1943-)
1       ADDO-FENING, ROBERT, (1935-)
1       ADDUCCI, GIACOMO.
1       ADDY, JOHN.
3       ADDYMAN, P. V.
1       ADE, ALBRECHT.
1       ADEBAYO, ABIOSE OLUSEGUN.
1       ADEBAYO, LANRE.
1       ADEBAYO, YINKA R.
1       ADEDEJI, ADEBAYO,\ED.\
6       ADEDEJI, ADEBAYO.
1       ADEIGBE, 'KUNLE.
1       ADELAIDE, DEBRA.
1       ADELANTADO, JOSAE.
1       ADELBERG, M.
1       ADELCRANTZ, CARL FREDRIK,
1       ADELEYE-FAYEMI, BISI.
1       ADELFANG, KARIN.
1       ADELHOFER, OTTO.
1       ADELI, HOJJAT, (1950-)
1       ADELLACH BARO, BONAVENTURA
1       ADELMAN, CAROL J.
1       ADELMAN, CLIFFORD.
1       ADELMAN, HOWARD, (1938-)
1       ADELMAN, IRMA.
2       ADELMAN, JEREMY.
1       ADELMAN, JONATHAN R.
1       ADELMAN, M. A., (MORRIS ALBERT), (1917-2014.)
1       ADELMAN, MARTIN J., (1937-)
3       ADELMAN, SAUL J.
1       ADELMAN, WILLIAM J., (1928-)\ED.\
1       ADELMANN, FREDERICK J.
1       ADELMANN, JOSEF.
1       ADELSON, C., (CANDACE)
1       ADELSON, EDNA.
1       ADELSON, EDWARD T.,\ED.\
1       ADELSON, RICHARD.
1       ADELSTEIN, A. M., (ABRAHAM MANIE)
1       ADELSTEIN, F. [FROM OLD CATALOG]
1       ADELUGBA, DAPO.
1       ADELUNG, JOHANN CHRISTOPH, (1732-1806.)
1       ADELUNG, WOLFGANG.
1       ADELY, EMMANUEL.
1       ADEM, JULIAAN.
1       ADEN, LEROY.
1       ADENAUER, HANNA.
16       ADENAUER, KONRAD,
1       ADENAUER, SIBYLLE.
1       ADENIJI, 'KUNLE.
2       ADENIYI, RICHARD.
1       ADER, ARNE.
1       ADER, FRAN?COIS.
2       ADER, JEAN.
1       ADERBAUER, UTE.
1       ADERCA, FELIX, (1891-1962.)
1       ADERIKHIN, P. G.
1       ADERINOYE, RASHID A.
5       ADERINWALE, AYODELE.
1       ADERMAN, RALPH M.,\JOINT COMP.\
1       ADES, DAWN.
1       ADES, LISA,\PRODUCTION.\
1       ADESINA, DELE.
1       ADET, WALTER.
1       ADETIBA, SADE.
1       ADETUGBO, ABIODUN.
1       ADETULA, VICTOR ADEBOLA O.
1       ADEWALE, OMOBOLAJI.
2       ADEWALE, S. A.
1       ADEWALE-GABRIEL, TOYIN.
1       ADEWOYE, OMONIYI.
1       ADEY, DAVID.
1       ADEY, PHILIP.
1       ADEY, R. A.
1       ADEY, W. ROSS.
1       ADEZATI, G.
1       ADEZIAC, MARA,\ED.\
1       ADFELADT, N. V.
1       ADGAMOV, ALEKSANDR MIKHA?ILOVICH.
2       ADGAMOV, R. I., (RAVIL§ ISKANDEROVICH)
1       ADGER, W. NEIL.
1       ADGEY, A. A. JENNIFER.
3       ADHAEMAR, JEAN.
1       ADHIKAARAI, GAGAONACANDRA.
1       ADHIKAARAI, KORSHONALAALA,
1       ADHIKAARAI, MAHAAVAIRA,
1       ADHIKAARAI, MANAMOHANA,
3       ADHIKAARAI, PARAMAANANDA.
1       ADHIKARI, A., (AMBIKA)
1       ADHIKARYA, RONNY, (1949-)
1       ADHIKERANA, ASEP SUNJAYA.
1       ADHIN, JAN HANSDEW.
1       ADHURI, DEDY S., (DEDY SUPRIADI)
1       ADHVARYU, BHAUPEASA,
1       ADHY ASMARA D. R., (1948-)
1       ADHYAAPAKADVACYA, [FROM OLD CATALOG]\COMP.\
1       ADI HERU SUTOMO.
2       ADI JOHAN.
1       ADI S. SALATUN, (ADI SADEWO SALATUN), (1950-)
2       ADI SUMARDIMAN, (1935-)
1       ADI TRIYONO.
1       ADI, CHING T°AI LAN.
1       ADIDEVANANDA, (SWAMI,; 1914-)
1       ADIGA, C., (CHANDRASHEKAR), (1957-)
1       ADIGA, M. GOPALA KRISHNA,
1       ADIKARAM, AI. DOABLIV, (1905-)
1       ADILOVIAK, SINAN.
1       ADIMIHARDJA, KUSNAKA.
1       ADINOLFI, ANTHONY M.,\ED.\
1       ADIROVICH, CE. I. [FROM OLD CATALOG]
1       ADIS, JOACHIM, (1950-)
2       ADISESHIAH, MALCOLM S.
1       ADISOEMARTO, SOEMARTONO.
1       ADISUSANTO, F. X., (1943-)
1       ADITYA, ANAND.
1       ADIYODI, K. G., (1937-)
1       ADJANI, ISABELLE, (1955-)
1       ADJID, DUDUNG ABDUL, (1935-)
1       ADJIE, SENTOT SOESANTO.
1       ADKHAMOV, A. A., (1928-)
1       ADKINS, BERNARD,\TR.\
1       ADKINS, DOROTHY CHRISTINA, (1912-)
1       ADKINS, E. H.
1       ADKINS, HOWARD G.
1       ADKINS, J. E.,\JOINT AUTHOR.\
1       ADKINS, KATHERINE.
1       ADKINS, ROSE.
1       ADKINS, WILLIAM G.
1       ADKINSON, ROBERT V.,\ED.\
1       ADKISSON, STEPHEN C.
3       ADL-AMINI, BIJAN.
2       ADLA, ZDENEEK, (1910-)
1       ADLAM, BASIL. [FROM OLD CATALOG]
1       ADLARD, E. R.
1       ADLARD, JOHN.
1       ADLE, C., (CHAHRYAR)
1       ADLER, ALAN D.
2       ADLER, ALFRED, (1870-1937.)
1       ADLER, ANNE G.
1       ADLER, BETTY, (1918-)
2       ADLER, BILL, (1929-2014.)
1       ADLER, BILL, (1951-)
1       ADLER, CHAIM.
1       ADLER, DAVID JENS.
1       ADLER, DIANE C.
1       ADLER, ELKAN NATHAN, (1861-1946,)\ED.\
1       ADLER, FAMILY.
1       ADLER, FLORIAN.
1       ADLER, FRANCIS HEED, (1895-1987.)
2       ADLER, FRANK.
1       ADLER, FRIEDRICH,
2       ADLER, H. G.
2       ADLER, HANS, (1899-)
1       ADLER, HELMUT E.
1       ADLER, HELMUT E.,\ED.\
10       ADLER, IRVING.
2       ADLER, JEREMY D.
2       ADLER, JERRY, (1929-1993.)
1       ADLER, JEURGEN, (1941-)
1       ADLER, JOHN H., (JOHN HANS), (1913-)\ED.\
1       ADLER, JULIUS, (1930-)
1       ADLER, KATHLEEN.
1       ADLER, KENNETH L.,\ED.\
2       ADLER, KRAIG.
1       ADLER, LAURIE NOGG.
1       ADLER, LEONORE LOEB,\ED.\
2       ADLER, LEONORE LOEB.
4       ADLER, LOU,
1       ADLER, LOU,\DIRECTION.\
1       ADLER, MAXIMILIANUS.
1       ADLER, MICHAEL W.
1       ADLER, MICHAEL.
5       ADLER, MORTIMER JEROME, (1902-2001.)
1       ADLER, NANCY J.
1       ADLER, PAETER, (1910-)
1       ADLER, PETER HERMAN, (1899-1990.)
1       ADLER, PRUDENCE S.
1       ADLER, R. E., (RUDOLF E.), (1929-)
2       ADLER, RICHARD B.
1       ADLER, RICHARD R.,\ED.\
3       ADLER, RICHARD, (1921-2012.)
2       ADLER, RICHARD, (1942-)
1       ADLER, RUT, (1888-)
1       ADLER, RUTH,\ILLUS.\
6       ADLER, RUTH,\JOINT AUTHOR.\
1       ADLER, RUTH.
1       ADLER, SAMUEL,
1       ADLER, SAMUEL, (1928-)
2       ADLER, SELIG, (1909-1984.)
2       ADLER, SHEMU®EL AVRAHAM, (1930-)
1       ADLER, SOL, (1925-)
1       ADLER, STEVEN.
1       ADLER, SYDNEY.
1       ADLER, U.
1       ADLER, ULRICH.
1       ADLER, VICTOR,
1       ADLER, VILMOS.
3       ADLER, YERUOHAM FISHL.
3       ADLER-KARLSSON, GUNNAR, (1933-)
1       ADLEROVAA, ALENA.
1       ADLHOCH, ULRICH.
1       ADLI, FARID.
1       ADLING, WILFRIED.
2       ADLIVANKIN, S. EIIU., (SOLOMON EIIUR§EVICH)
1       ADLOFF, J. P., (JEAN PIERRE)
1       ADLOFF, J. P., (JEAN PIERRE).
1       ADLOFF, RICHARD,\JOINT AUTHOR.\
1       ADMONIT, TSURI®EL.
1       ADNAES, PIERRE.
1       ADNAN HJ. NAWANG.
1       ADNAN, ABDUL BASIT.
1       ADNAN, KAHVECI.
1       ADNOT, YANN.
1       ADNYANA, MADE OKA.
1       ADO, ANDRE?I DMITRIEVICH, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ADOBATI, FULVIO.
1       ADOCHI?TEI, ANA.
1       ADOEIIAN, AZAT GRIGOR§EVICH. [FROM OLD CATALOG]
3       ADOFF, ARNOLD,\COMP.\
1       ADOGNON, KOFFI.
1       ADOLFO MARAIA, MARAIA, (H.)
1       ADOLPH,
1       ADOLPH, HELMUT.
2       ADOLPH, HUBERT.
1       ADOLPH, NORBERT. [FROM OLD CATALOG]
1       ADOLPH, RUDOLF.
1       ADOLPH-PABURG, HUBERT.
1       ADOLPHI, WOLFRAM.
1       ADOLPHS, LOTTE.
1       ADOLPHSON, ALAN, (1951-)
2       ADOLPHSON, ANDREW.
1       ADOMEIT, HEINZ, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ADOMEIT, HEINZ,\COMP.\
1       ADOMEIT, KLAUS, (1935-)
1       ADOMENAS, POVILAS EIIUOZAPOVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       ADOMO, SALVATORE. [FROM OLD CATALOG]
1       ADONAJ±O, ANIELA.
3       ADONIAS FILHO, (1915-1990.)
1       ADONIAS FILHO, FILHO, (1915-1990.)
2       ADONIS
1       ADORNATO, FERDINANDO, (1954-)
2       ADORNI, BRUNO.
2       ADORNI, D., (DANIELA)
3       ADORNO, FRANCESCO.
1       ADORNO, FRANCESCO. [FROM OLD CATALOG]
5       ADORNO, THEODOR W.,
6       ADORNO, THEODOR W., (1903-1969.)
1       ADOTEVI, BAENAEDICTA.
1       ADOTEVI, F. J. K.
2       ADRADOS, FRANCISCO RODRAIGUEZ,
2       ADRADOS, FRANCISCO RODRAIGUEZ, (1922-)
1       ADRET, SOLOMON BEN ABRAHAM, (1235-1310.)
1       ADRIAA, MIQUEL.
1       ADRIAAENS, H.
1       ADRIAAN AMBAIA, ABEL
1       ADRIAAN-LA ROSA, ROSA, MARIANO.
1       ADRIAANSE, H. J.
1       ADRIAANSENS, HANS P. M.
1       ADRIAANYI, GABRIEL.
1       ADRIAENSSENS, IVO.
1       ADRIAENSSENS, J.
2       ADRIAN, CHARLES R.
2       ADRIAN, EDGAR DOUGLAS ADRIAN, (BARON,; 1889-1977.)
1       ADRIAN, HANNS.
1       ADRIAN, HENRIK.
1       ADRIAN, JACK.
1       ADRIAN, JEAN, (1925-)
1       ADRIAN, JEAN,\JOINT AUTHOR.\
4       ADRIAN, MARY, (1908-)
1       ADRIAN, MAX, (1902-1973.)
1       ADRIAN, RENAEE. [FROM OLD CATALOG]
1       ADRIAN, WERNER, (1915-)\ED.\
6       ADRIANI, ACHILLE.
1       ADRIANI, ALBERTO,
2       ADRIANI, JOHN, (1907-1988.)
1       ADRIANI, MANUELA.
1       ADRIANI, MAURILIO.
2       ADRIANO, D. C.
1       ADRIANOV, (OLEG SERGEEVICH)
1       ADRIANOV, EIIURI?I.
1       ADRIANOV, OLEG SERGEEVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       ADRIANOVA, K. I., [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ADRIANOVA, T. I.
2       ADRIANOVA-PERETETIS, V. P., (VARVARA PAVLOVNA), (1888-1972.)
1       ADRIANSEN, INGE.
1       ADRIANZAEN, ALBERTO.
1       ADRIASOLA, CLAUDIA.
1       ADRICHEM, JAN VAN.
1       ADRICHEM, P. W. M. VAN.
1       ADRIEN, GILLES,\WRITING.\
1       ADRINAL, LORENZO.
1       ADROV, N. M.
1       ADSTOFTE, FLEMMING, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       ADT, R. R.
3       ADU, A. L., (AMISHADAI L.), (1914-)
1       ADU, OMOTAYO.
1       ADUETISKEVICH, V. A. [FROM OLD CATALOG]
1       ADULO, T. I.
1       ADULTI, GIUSEPPINA.
1       ADURIZ, JOSAE A. [FROM OLD CATALOG]
1       ADURKAR, V. S.
1       ADUSHKIN, EIIU. S.
1       ADUSZKIEWICZ, ADAM.
1       ADVANI, KALYAN B., (1911-1994.)
1       ADVANI, T. H.,\ED.\
2       ADVIS, LUIS.
1       ADVOCATUS DIABOLI, DIABOLI, (1887-)
1       ADWAY, DWAYNE, (1969-)\CAST.\
8       ADY, ENDRE,
5       ADY, ENDRE, (1877-1919.)
1       ADZHIEV, ABDULAKIM MAGOMEDOVICH.
1       ADZHUBE?I, ALEKSE?I.
1       ADZH§BAK§, KHCHADZH§ISMEL§.
1       ADZINOV, N. KH. [FROM OLD CATALOG]
1       AD§HAMAI, MUOHAMMAD MUOZAFFAR.
1       AD·EIIAASCURCEN, ETIS., (ETISOKHIOGI?IN), (1951-)
1       AE. AAR. OKOHAATAUN,
2       AEBA, TAKAO, (1930- [FROM OLD CATALOG])
1       AEBERSOLD, JAMEY.
1       AEBERSOLD, PETER.
2       AEBI, HUGO.
1       AEBLI, HANS.
1       AECKINAZI, I., (IGOR')
1       AEDO PAEREZ, CARLOS.
1       AEDO, CARLOS.
1       AEGER, GYEORGY.
1       AEGERTER, DANIEL.
1       AEIIAPAULY, M.
1       AEIIAPOV, SHARAPATDIN.
1       AEIIUKHANOV, A. KH., [FROM OLD CATALOG]\ED.\
2       AEIIUPOV, M. A., (MANSUR ANVAROVICH)
1       AEIIURZANA?IN, A. A.
1       AEIIUSHIEV, B. A., (BATOMUNKO AEIIUSBIEVICH)
1       AEIJELTS, F. D.
1       AEK, SAANDOR, (1902-1975.)
1       AELCH°IBEKYAN, H. M.
1       AELFWINE,
1       AELIAAS, ANDRAAS.
1       AELIAN, (ACTIVE 3RD CENTURY.)
1       AELLIG, W. H.
1       AELOYAN, (SEDA ARMENAKI)
2       AELRED,
2       AELRED, (OF RIEVAULX, SAINT,; 1110-1167.)
2       AELRED, AELRED, (OF RIEVAULX, SAINT,; 1110-1167.)
1       AEMIGRAE, VIVIANE.
1       AEMIN, GEVORG, (1919-)
1       AEMOND, V.,\JOINT AUTHOR.\
7       AENEAS
1       AENGENEYNDT, WOLF,
1       AENGENEYNDT, WOLF, (1921-)
1       AENISHEANSLIN, R.
1       AEPLI, HUBERT.
2       AEPPLI, EVA, (1925-)
1       AEPPLI, FELIX, (1949-)
1       AERANAT, JACOB.
1       AERDE, MICHEL VAN.
2       AERI, ISTVAAN.
1       AERO, RITA.
1       AERSCHOT, BERT VAN, (1917-)
1       AERTS, GILBERT.
1       AERTS, PAUL.
1       AERTS, PIETER, (1928-)
3       AERTS, WILLEM.
2       AERTSEN, AD., (ADRIANUS), (1948-)
3       AERTSEN, H., (HENK)
1       AERTSEN, H.,, (HENK).
1       AERTSEN, JAN.
1       AERY, N. C.
1       AESCHBACHER, KARL.
1       AESCHLIMANN, ROLAND, (1939-)
2       AESCHYLUS
6       AESCHYLUS.
2       AESKINIS, ALBINAS.
1       AESMANE, M.
1       AESOP
1       AESOP'S FABLES.
64       AESOP.
1       AESPANET, MARTA, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AETHELWOLD,
1       AETHELWOLD, (SAINT, BISHOP OF WINCHESTER,; APPROXIMATELY 908-984.)
1       AETIENNE, SERVAIS.
1       AETISAMBA, F. M.
1       AETISARKIN, ALEKSANDR NIKOLAEVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       AETISEVA, VERA I.
1       AETIUS ARABUS.
1       AET°IEMEZEAN, V.
2       AEVELY, LOUIS, (1910-1985.)
1       AF?ANDIZAD?A, ?A. [FROM OLD CATALOG]
1       AFADLAL.
1       AFAISEN, JOHNNY.
1       AFANASOVA, A. D.
1       AFANAS§EIIEV, L. I. [FROM OLD CATALOG]
1       AFANAS§EV, (GEORGI?I VASIL§EVICH)
1       AFANAS§EV, A. G., [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AFANAS§EV, A. I., (ALEKSANDR IVANOVICH)
1       AFANAS§EV, A. K., (KANDIDAT ISTORICHESKIKH NAUK.)
3       AFANAS§EV, A. N.
1       AFANAS§EV, D. E.
3       AFANAS§EV, GEORGI?I DMITRIEVICH, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
4       AFANAS§EV, M. D.
1       AFANAS§EV, V. A., (VALERI?I ALEKSANDROVICH)
1       AFANAS§EV, V. A., (VIKTOR ALEKSEEVICH)
1       AFANAS§EV, V. I.
1       AFANAS§EV, V. P., (VALENTIN PETROVICH)
1       AFANAS§EV, VIKTOR GRIGOR§EVICH, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
3       AFANAS§EV, VIKTOR GRIGOR§EVICH.
1       AFANAS§EV, VIKTOR.
1       AFANAS§EVA, CEVELINA LUK§EIIANOVNA. [FROM OLD CATALOG]
1       AFANAS§EVA, G. A.
1       AFANAS§EVA, I. N.
1       AFANAS§EVA, N. N.
1       AFANDAI, MUOHAMMAD MUOHAMMAD OHAAMID.
1       AFANDI, J. ROESTAM.
1       AFANDI, WAHYU, (1943-)
2       AFASIZHEV, M. N.
1       AFELTRA, GAETANO.
1       AFENDUL§EV, A. A., [FROM OLD CATALOG]\ED.\
2       AFETINAN, A.
1       AFETINAN.
1       AFEVORK GHEVRE JESUS, GHEVRE JESUS, (1868-1947.)
2       AFEWERK, TEKLAE.
1       AFFANASOWICZ, ZBIGNIEW, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AFFANASOWICZ, ZBIGNIEW.
1       AFFANDI,
1       AFFANDI, MOCHAMAD.
1       AFFANNI, ANNA MARIA.
1       AFFEK, MARIUSZ.
1       AFFELD, DETLEF.
1       AFFELDT, KARL-HEINZ.
1       AFFERNI, VITTORIO.
1       AFFIFI, ABUL ELA.
1       AFFLECK, JAMES.
1       AFFOLTER, JEHANNE.
1       AFGAN, NAIM HAMDIA,\ED.\
1       AFGHAANAI, JAMAAL AL-DAIN,
1       AFGHAANAI, JAMAAL AL-DAIN, (1838-1897.)
1       AFGHANI, NUSRAT KHAN.
1       AFIA, M. S.
4       AFIF H. M.
1       AFINOGENOV, EIIU. A.
3       AFINOGENOV, LEV PAVLOVICH, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
4       AFINOGENOV, LEV PAVLOVICH.
3       AFINOGENOV, LEV PAVLOVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       AFLALO, FREDERICK G., (FREDERICK GEORGE), (1870-1918,)\ED.\
1       AFLOROAEI, ?STEFAN.
1       AFNAN, ABU®L-QASIM.
1       AFOH, KWAME.
1       AFONIN, E. A.
1       AFONSKY, D.
1       AFONSO
1       AFONSO I, (KING OF THE CONGO,; APPROXIMATELY 1456-1543.)
2       AFONSO, ELZA MARIA MIRANDA.
1       AFONSO, JOAAO.
1       AFOZAL, °ALAI.
3       AFOZALAIPAUR, °ALAI.
1       AFRE, S. A.
1       AFRICA, THOMAS W.
1       AFRICA, THOMAS W.,\ED.\
1       AFRICAN IN UGANDA.
1       AFRIK, TAI.
1       AFRIKA, NXELE.
1       AFRO,
1       AFSAR UMAR SALIM KHAN,\JOINT AUTHOR.\
1       AFSHAAR OTAUS,
1       AFSHAAR, AIRAJ,\ED.\
3       AFSHAAR, AIRAJ.
1       AFTAB, TAHERA.
1       AFTALION, ALBERT.
1       AFTALION, FLORIN.
1       AFTENEIIUK, (SEMEN EIIAKOVLEVICH)
1       AFTENEIIUK, SULLA EIIA., [FROM OLD CATALOG]\COMP.\
1       AFUYE, OWOLABI, (1939-1987.)
1       AFZAL, M. RAFIQUE.
2       AFZALOV, MANSUR.
1       AFZELIUS, BJEORN.
1       AGAARBICEANU, ION,
1       AGAARBICEANU, ION, (1882-1963.)
1       AGAAYEW, A.
1       AGABAB§EIIAN, CE. M., (CEDGAR MIKHA?ILOVICH)
1       AGABBIO, MARIO.
1       AGACHE, ROGER.
2       AGACHE-LECAT, MICHELINE.
1       AGACINO R., RAFAEL, (AGACINO ROJAS)
1       AGADZHANEIIAN, N. A., (NIKOLA?I ALEKSANDROVICH)
1       AGADZHANEIIAN, ZH. M.
1       AGADZHANOV, S. G., (SERGE?I GRIGOR§EVICH)
1       AGAEIIAN, ETIS. P., (ETISATUR PAVLOVICH), (1911-1982.)
1       AGAENOR, PIERRE-RICHARD.
1       AGAEV, A. EIIA.
1       AGAEV, CEMIL§.
1       AGAEV, SEMEN L§VOVICH.
1       AGAFONOV, A. V.
1       AGAFONOV, BORIS EVGEN§EVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       AGAFONOV, V. N.
1       AGAFONOV, VASILI?I PETROVICH. [FROM OLD CATALOG]
2       AGAFONOVA, M. EIIU., (MARINA EIIUR§EVNA)
1       AGAFONOVA, ZINAIDA EIIAKOVLEVNA, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AGAKHANEIIANETIS, OKMIR EGISHEVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       AGAKOV, LEONID.
1       AGALAKOV, V. T.
1       AGALEETISKI?I, P. N., (PAVEL NIKOLAEVICH)
1       AGALOOS, BERNARDO C.
1       AGAM, FIRSA.
1       AGAM, YAACOV,
1       AGAM, YAACOV, (1928-)
8       AGAM, Z'AOKLIN.
2       AGAMALIEVA, N.
2       AGAMEMNON,
2       AGAMIROVA, A.
1       AGANBEGEIIAN, ABEL GEZEVICH,\ED.\
4       AGANBEGEIIAN, ABEL GEZEVICH.
1       AGANBEGEIIAN, ABEL GEZEVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       AGANIN, R. A., (RASHID ABDULLOVICH), (1924-)
1       AGAOCS, SAANDOR, (1957-)
1       AGAPAETOS.
1       AGAPKINA, T. A.
1       AGAPOV, A. P.
1       AGAPOV, ANATOLI?I VASIL§EVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       AGAPOV, PETR VASIL§EVICH.
1       AGAPOVA, N. A.
2       AGAPOVA, N. D.
1       AGAPOVA, O. N., (OL§GA NIKOLAEVNA)
1       AGAPOVA, T. I., (TAISIEIIA IVANOVNA)
1       AGARAWAALA, SHIAAMA SUNDARA.
1       AGARD, F. S.
1       AGARD, JOHN, (1949-)
1       AGARD, WALTER RAYMOND, (1894-)
1       AGARKAR, GOPAL GANESH, (1856-1895.)
1       AGARONOV, CE. A. [FROM OLD CATALOG]
1       AGARTH, PEKKA.
1       AGARWAL, B. L.
1       AGARWAL, BHARATBHOOSHAN,
1       AGARWAL, DHARAM P.
3       AGARWAL, M. K., (MANJYL KUMAR), (1942-)
1       AGARWAL, R. K., (RAM KUMAR), (1949-)
1       AGARWAL, RAJENDRA SARAN.
1       AGARWAL, S. K., (SHYAM KISHOR), (1943-)
1       AGARWAL, SEEMA.
1       AGARWAL, SUNITA.
1       AGARWAL, SUSHILA.
1       AGARWAL, URMILA.
1       AGARWAL, V. P.
2       AGARWALA, (AMAR NARAIN), (1917-)
2       AGARWALA, A. P.,\ED.\
1       AGARWALA, CHANDRAKUMAR,
1       AGARWALA, CHANDRAKUMAR, (1867-1938.)
1       AGARWALA, G. C., (GIRIWAR CHARAN)
1       AGARWALA, S. N.
1       AGARYSHEV, ANATOLI?I.
2       AGAS, RALPH, (1545-1621.)
1       AGASHKIN, OLEG VASIL§EVICH.
2       AGASSIZ, LOUIS,
3       AGASSIZ, LOUIS, (1807-1873.)
1       AGASTYA.
1       AGATE, EDWARD,\TR.\
1       AGATE, EDWARD.
1       AGATHE, M.
1       AGAT°ANGEGHOS
2       AGAT°ANGEGHOS.
1       AGAU, OSCAR A.
4       AGAWA, HIROYUKI, (1920- [FROM OLD CATALOG])
1       AGAY, DENS, [FROM OLD CATALOG]\ARR.\
1       AGAZARIAN, YVONNE.
2       AGAZZI, ALDO.
2       AGAZZI, EVANDRO.
1       AGBABIAN, M. S.
1       AGBAJE, ADIGUN A. B., (1957-)
1       AGBEDE, I. OLUWOLE.
2       AGBOOLA, J. T.
1       AGBOTA, SAEBASTIEN.
1       AGDE, GEUNTER.
1       AGE, (1919-2005.)
2       AGEE, JAMES,
1       AGEE, JAMES, (1909-1955,)\WRITING.\
1       AGEE, JAMES, (1909-1955.)
1       AGEE, TOMMIE, (1942-2001.)
1       AGEENKO, ANATOLI?I SERGEEVICH.
1       AGEENKO, F. L., (FLORENETISIEIIA LEONIDOVNA)
1       AGEEV, B. B.
1       AGEEV, G. S.
1       AGEEV, M. D.
1       AGEEV, M. D., (MIKHAIL DMITRIEVICH)
1       AGEEV, M. I. [FROM OLD CATALOG]
1       AGEEV, N. V., (NIKOLA?I VLADIMIROVICH) (1903-)
3       AGEEV, N. V., (NIKOLA?I VLADIMIROVICH), (1903-)
1       AGEEV, NIKOLA?I VLADIMIROVICH, (1903- [FROM OLD CATALOG])\ED.\
1       AGEEV, NIKOLA?I VLADIMIROVICH, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AGEEV, VALENTIN MIKHA?ILOVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       AGEGIAN, CATHERINE R.
1       AGEHANANDA BHARATI, (SWAMI,; 1923-1991.)
1       AGEL, HENRI.
1       AGELIDIS, N.
1       AGENA, CARL-AUGUST, (1945-)
1       AGENA, G. M.
1       AGENEAU, ROBERT.
1       AGENOSOV, V. V., [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AGER, BENGT H:SON.
1       AGER, D. V., (DEREK VICTOR),\ED.\
1       AGER, JOHN.
1       AGER, WALDEMAR, (1869-1941.)
1       AGERHOLM, MARGARET,\ED.\
2       AGERON, CHARLES ROBERT.
1       AGERSNAP, TORBEN,\ED.\
1       AGERSNAP, TORBEN.
1       AGERTER, SHARLENE R.
2       AGESTHIALINGOM, S., (1929-)
1       AGETUA, JOHN.
1       AGEUERA ROS, JOSAE CARLOS.
1       AGEUERA SIRGO, JOSAE MANUEL.
1       AGEUERO WAGNER, LUIS.
2       AGEUERO, ANTONIO ESTEBAN
1       AGEUERO, CELMA.
2       AGEUERO, ESTHER.
2       AGEUERO, FELIPE.
1       AGEUERO, JUAN RAMAON.
1       AGEUERO, LUIS, (1938-)
1       AGEUEROS, JACK, (1934-2014.)
1       AGGARAWALA, OM PRAKASH, (1905-)
1       AGGARWAL, J. C.
1       AGGARWAL, NISHU.
1       AGGARWAL, S. L., (1922-)
1       AGGARWAL, VINOD K.
1       AGGAVAOMSA, AGGAVAOMSA, (KHEMAASAIVAM CHA RAA TO°.)
1       AGGE, IVAR.
2       AGGEBO, ANKER, (1894-)
1       AGGER, EUGENE EWALD,
1       AGGER, EUGENE EWALD, (1879-1966.)
1       AGGER, IB, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AGGER, PEDER.
1       AGGERTT, OTIS J.
1       AGGESTAM, ROLF, (1941-)
1       AGGLETON, JOHN P.
10       AGGLETON, PETER.
1       AGHABABYAN, (SUREN)
4       AGHABABYAN, S., (SUREN)
1       AGHAIIEV, ?AKB?AR,\ED.\
1       AGHAJANIAN, KRIKOR BEDROS,
1       AGHAKHANIAN, (GURGEN)
2       AGHAMIRI, MOHAMMAD BAGHER.
1       AGHAMIROV, MIDCH?AT.
1       AGHASSI, GIVERGISS.
1       AGHASSIAN, MICHEL.
1       AGHAYAN, AE. B., (AEDUARD BAGRATI)
2       AGHMATI, ZECHARIAH BEN JUDAH, (ACTIVE 12TH CENTURY-13TH CENTURY.)
2       AGHORAASIVAACAARYA, AGHORAASIVAACAARYA, (ACTIVE 12TH CENTURY.)
1       AGIA, EMELIE.
1       AGIASHVILI, NIKOLA?I DMITRIEVICH, [FROM OLD CATALOG]\COMP.\
1       AGIBALOV, G. P.
4       AGINA, HARRY,
1       AGIRI, BABATUNDE.
1       AGIRRE, IANIGO.
2       AGIRREAZKUENAGA, I., (IANAKI)
3       AGIRREAZKUENAGA, J., (JOSEBA)
1       AGIRRETXE, PABLO ALDAI.
1       AGISHEV, I. M.
1       AGIUS, DIONISIUS A.
1       AGIUS, EMANUEL.
3       AGLAIPAY Y LABAYAAN, GREGORIO,
2       AGLAROV, M. A.
1       AGLE, NAN HAYDEN.
1       AGLIATI, MARIO.
1       AGLIETTA, MICHEL.
2       AGLINETISEV, (KONSTANTIN KONSTANTINOVICH)
1       AGLIONBY, JOHN.
1       AGMON, MARCY, (1949-)
1       AGMON, SHMUEL, (1922-)
1       AGNAELY, SUZANNE.
1       AGNAEV, GASTAN.
2       AGNELLI, ANNA.
2       AGNELLI, GIOVANNI, (1921-2003.)
1       AGNELLO, GIUSEPPE, (1888-)
1       AGNELLUS,
1       AGNELLUS, (SAINT, ABP. OF RAVENNA,; APPROXIMATELY 483-APPROXIMATELY 566. [FROM OLD CATALOG])
2       AGNELY, SUZANNE.
1       AGNES,
1       AGNETTI, VINCENZO, (1926- [FROM OLD CATALOG])
1       AGNEW, ANDREW D. Q.
1       AGNEW, DONALD CHARLES, (1906-)
1       AGNEW, GEORGE HARVEY, (1895-)\JOINT AUTHOR.\
1       AGNEW, JACQUELINE.
1       AGNEW, JOHN A.
1       AGNEW, KENNETH.
2       AGNEW, RALPH PALMER, (1900-)
2       AGNEW, SPIRO T.,
1       AGNEW, SPIRO T., (1918-1996.)
1       AGNIHOTRAI, ESA. ENA., (SATYANAARAAYAONA)
1       AGNIHOTRAI, GACNGAAPRASAADA, (1870-1931.)
2       AGNIHOTRAI, SATYAANANDA,
1       AGNIHOTRI, GANGA PRASAD, (1870-)
1       AGNIMUKHA, BHAANAIRAAMA.
1       AGNIVEASA.
1       AGNOLETTI, F.
1       AGNOLETTO, ATTILIO.
2       AGNOLI, A.
1       AGNOLI, ANTONELLA.
1       AGNOLI, JOHANNES.
2       AGNON, SHMUEL YOSEF,
3       AGNON, SHMUEL YOSEF, (1887-1970.)
1       AGO, RENATA, (1947-)
1       AGOES, H. AZWAR.
1       AGOLLI, HIQMET.
1       AGOLLI, NEXHAT.
1       AGOSAIN, MARJORIE.
3       AGOSHKOV, MIKHAIL IVANOVICH, (1905-)
1       AGOSIN, MOISES.
2       AGOSTI, ALDO.
1       AGOSTI, DONAT.
2       AGOSTI, GIACOMO.
1       AGOSTI, HAECTOR PABLO.
1       AGOSTINELLI, ALBERTO.
1       AGOSTINELLI, S., (SERGIO)
1       AGOSTINHO NETO, ANTAONIO,
1       AGOSTINHO NETO, ANTAONIO, (1922-1979)
2       AGOSTINHO NETO, ANTAONIO, (1922-1979.)
1       AGOSTINI DE DEL RAIO, AMELIA, (1896-)
1       AGOSTINI DE DEL RAIO, AMELIA, (1896-)\JOINT ED.\
1       AGOSTINI, ALFIO.
1       AGOSTINI, E., (ENZO)
1       AGOSTINI, FRAEDIANE.
1       AGOSTINI, GRAZIA.
1       AGOSTINI, LAMBERTO.
1       AGOSTINI, PIETRO SIMONE, (APPROXIMATELY 1635-1680.)
1       AGOSTINI, PINO, [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AGOSTINI, SUSANNA.
1       AGOSTINO ORSINI, ORSINI, PAOLO D', (1894-)
1       AGOSTINO, ALFREDO DE,\JOINT AUTHOR.\
1       AGOSTINO, VITTORIO D'. [FROM OLD CATALOG]
1       AGOSTINUCCI, CRISPINO.
1       AGOSTO OTERO, MILAGROS.
2       AGOSTON, A.
2       AGOURIDAES, SAVVAS.
1       AGOURIS, P., (PEGGY), (1963-)
1       AGOV, ASEN.
2       AGRA, ALBERTO C.
1       AGRA, NILTON.
1       AGRAEV, V. A.
1       AGRAMONT VIRREIRA, MIRIAM.
2       AGRAMONTE Y LOYNAZ, IGNACIO,
1       AGRANOFF, BERNARD W., (1926-)
2       AGRANOFF, ROBERT.
1       AGRANOVICH, EIIURI?I MA?IOROVICH. [FROM OLD CATALOG]
1       AGRANOVICH, Z. S.
1       AGRANOWITZ, ALEEN.
1       AGRAPHIAOTAES, DAEMOSTHENAES.
1       AGRAS, W. STEWART,\ED.\
1       AGRASANCHEZ, ROGELIO.
1       AGRASAR QUIROGA, FERNANDO.
1       AGRATI, ANNALISA.
1       AGRAVAALA, BINDU.
1       AGRAVAALA, CANDRA MOHANA.
1       AGRAVAALA, CANDRAKUMAARA.
1       AGRAVAALA, DURGAAPRASAADA, (1945-)
1       AGRAVAALA, GHANAASYAAMA.
1       AGRAVAALA, GIRIVARA CARAONA.
1       AGRAVAALA, GOVINDA.
1       AGRAVAALA, HARADEVADAASA VAIASYA.
1       AGRAVAALA, MAINAA, (1946-)
2       AGRAVAALA, PRATIBHAA, (1930-)
1       AGRAVAALA, RAAMASARANA, (1929-)
1       AGRAVAALA, SATAIASA.
1       AGRAVAALA, SAVITAA.
1       AGRAWAL, ARUN, (1962-)
1       AGRAWAL, ASHVINI.
1       AGRAWAL, B. L.
4       AGRAWAL, BINOD C.
1       AGRAWAL, D. P., (DHARMA PAL), (1933-)
2       AGRAWAL, GOVIND RAM.
1       AGRAWAL, K. B.
1       AGRAWAL, MAHENDRA.
1       AGRAWAL, NARESH CHANDRA.
1       AGRAWAL, P. K.
1       AGRAWAL, RAMNARAYAN,
3       AGRAWAL, RAMNARAYAN, (1923-)
1       AGRAWAL, USHA, (1933-)
1       AGRAWAL, V. P., (VED PRAKASH), (1926-)
1       AGRAWALA, VASUDEVA S.
1       AGRAZ GARCAIA DE ALBA, GARCAIA DE ALBA, GABRIEL.
1       AGRBA, R. KH.
1       AGRE, PHILIP.
1       AGREDA UGAS, VAICTOR.
1       AGREDANO, RAFAEL.
1       AGREITER, LYDIA.
1       AGRELL, GEORAN, (1941-)
1       AGRELL, IVAR PER SIGURD, (1912-)
1       AGRELL, JOHAN, (1701-1765. [FROM OLD CATALOG])
1       AGRESTA, RALPH.
1       AGRICOLA ((CEYLON AGRICULTURIST))
1       AGRICOLA, CHRISTIANE.
1       AGRICOLA, ERHARD,\ED.\
2       AGRICOLA, GEORG,
1       AGRICOLA, RODOLPHUS,
3       AGRIGOROAIEI, I.
1       AGRIKOV, E. N.
1       AGRINSKAEIIA, N. A., [FROM OLD CATALOG]\ED.\
1       AGRIPPA VON NETTESHEIM, HEINRICH CORNELIUS, (1486?-1535.)
1       AGRIPPA, MARCUS VIPSANIUS.
1       AGRIS, PAUL F.
1       AGRUZOV, IVAN I.
1       AGTERBERG, F. P.
1       AGTHE, KLAUS.
1       AGTHE, MARION.
1       AGTZIDAES, VLASAES, (1956-)
1       AGUADO PAEREZ, MARTA.
2       AGUADO, JESAUS, (1961-)
1       AGUAILAR, JOSAE. [FROM OLD CATALOG]
1       AGUAR, CHARLES E.
1       AGUAROD, CARMEN.
1       AGUAS, JUAN S.
1       AGUAYO NAYLE, L. ROSA.
1       AGUAYO, GUSTAVO.
1       AGUDA, R. M., (REMEDIOS M.)
1       AGUDA, T. AKINOLA.
1       AGUDELO MEJAIA, WILLIAM.
1       AGUDELO VILLA, HERNANDO.
1       AGUDO FREYTES, ESTEBAN.
1       AGUDO TORRICO, JUAN, (1957-)
1       AGUER, HAECTOR.
1       AGUERO VERA, CARMEN.
1       AGUI, (1717-1797.)
1       AGUI, KYAOTO.
1       AGUIAR, A. A.
1       AGUIAR, BRAZ DIAS DE.
1       AGUIAR, CAESAR A., (1943-)
1       AGUIAR, CLAAUDIO.
1       AGUIAR, DANILO R. D.
1       AGUIAR, FERNANDO, (1956-)
2       AGUIAR, FLAAVIO, (1947-)
1       AGUIAR, JOSAE LUIS, (1960-)
1       AGUIAR, MARIA DULCE M. DE.
1       AGUIAR, MELAANIA SILVA DE.
1       AGUIAR, PINTO DE,
2       AGUIAR, PINTO DE, (1910-)
1       AGUIAR, RODRIGO.
1       AGUIAR, VERA TEIXEIRA DE.
1       AGUIAR, WELLINGTON.
1       AGUIJI-IRONSI, JOHNSON T. U.
2       AGUILAO ALONSO, MIGUEL.
1       AGUILAO I ADROVER, COSME.
2       AGUILAO LAUCIA, LUIS, (1950-)
1       AGUILAO Y FAUSTER, MARIANO, (1825-1897.)
1       AGUILAO, CATALINA, (1957-)
1       AGUILAR ARIAS, EFRAAIN.
1       AGUILAR AYERBE, M. CARMEN, (MARAIA CARMEN)
1       AGUILAR BENAITEZ, SALVADOR.
1       AGUILAR BULGARELLI, OSCAR R., (1943-)\ED.\
1       AGUILAR CAMAIN, HAECTOR, (1946-)
1       AGUILAR CARBAJAL, CARBAJAL, LEOPOLDO.
1       AGUILAR DERPICH, JUAN.
1       AGUILAR FERNAANDEZ-HONTORIA, JAIME.
1       AGUILAR FERNAANDEZ-HONTORIA, JAMIE.
1       AGUILAR GARCAIA, MA. CRUZ, (MARAIA CRUZ)
1       AGUILAR GORRONDONA, GORRONDONA, JOSAE LUIS.
1       AGUILAR IDAAANEZ, JOSAE MA., (JOSAE MARAIA)
1       AGUILAR LEAL, ROBERTO.
1       AGUILAR LEAON, JUAN JESAUS.
1       AGUILAR MELANTZAON, RICARDO.
7       AGUILAR MONTEVERDE, ALONSO.
1       AGUILAR MURILLO, NICOLAAS,
1       AGUILAR NAVARRO, MARIANO. [FROM OLD CATALOG]
1       AGUILAR P., JOSAE ALEJANDRO, (AGUILAR POSADA)
1       AGUILAR PIANAL, PIANAL, FRANCISCO.
1       AGUILAR PIEDRA, RAAUL.
1       AGUILAR PUENTES, MAURICIO.
1       AGUILAR V., FERNANDO.
1       AGUILAR, ALICIA SANCHEZ DE.
1       AGUILAR, ANAIBAL.
2       AGUILAR, ANTONIO, (1919-2007,)\CAST.\
3       AGUILAR, ANTONIO, (1919-2007,)\PRODUCTION,\
4       AGUILAR, CARLOS, (1958-)
1       AGUILAR, CLEMENTE.
2       AGUILAR, FRANK B.
1       AGUILAR, JOSAE ANGEL.
1       AGUILAR, JOSAE,\ED.\
1       AGUILAR, JUAN JESAUS.
1       AGUILAR, LUIS MIGUEL, (1956-)
1       AGUILAR, PEDRO PABLO.
1       AGUILAR, RODOLFO J.
1       AGUILAR, ROSA M., (ROSA MARAIA)
2       AGUILAR, ROSARIO, (1938-)
1       AGUILAR, VILMA.
1       AGUILASOCHO RUBIO, RICARDO.
3       AGUILERA CERNI, VICENTE.
2       AGUILERA GAOMEZ, MANUEL.
1       AGUILERA GARCAIA, GARCAIA, ALFREDO.
2       AGUILERA GARCAIA, MARAIA DEL CARMEN.
1       AGUILERA GARRAMUANO, SERGIO.
1       AGUILERA KLINK, FEDERICO, (1953-)
1       AGUILERA MALTA, DEMETRIO, (1909-1981.)
1       AGUILERA PEANA, MARIO, (1955-)
5       AGUILERA PERALTA, GABRIEL EDGARDO.
1       AGUILERA ROJAS, JAVIER, (1947-)
1       AGUILERA ROJAS, JAVIER.
1       AGUILERA Y SANTIAGO, IGNACIO.
1       AGUILERA, ALEJANDRO.
1       AGUILERA, CAESAR. [FROM OLD CATALOG]
1       AGUILERA, CHRISTINA, (1980-)\PERFORMER.\
1       AGUILERA, JOSAE.
1       AGUILUZ F., DENNIS, (AGUILUZ FERRARI)
1       AGUILUZ, AMABLE M. , (1913-)
1       AGUINALDO, EMILIO,
2       AGUINIS, MARCOS.
1       AGUIRRE B., CARLOS.
1       AGUIRRE BELTRAAN, GONZALO
1       AGUIRRE BELTRAAN, GONZALO.
1       AGUIRRE C., JAIME.
1       AGUIRRE CARRILLO, ERNESTO.
2       AGUIRRE D'AMICO, MARIA LUISA.
1       AGUIRRE GAINSBORG, JOSAE,
1       AGUIRRE GONZAALEZ, FRANCISCO JAVIER.
1       AGUIRRE GUTIAERREZ, NANCY.
1       AGUIRRE PALANCARES, NORBERTO, (1905-)
1       AGUIRRE PRADO, PRADO, LUIS.
1       AGUIRRE SORONDO, ANTXON.
1       AGUIRRE V., FRANCISCO E., (FRANCISCO ESTEBAN AGUIRRE VAASCONEZ)
1       AGUIRRE V., RAMAON.
1       AGUIRRE, ALBERTO.
1       AGUIRRE, AMADO.
1       AGUIRRE, ANTHONY R.
3       AGUIRRE, CARLOS, (1958-)
1       AGUIRRE, CARMEN, (1967-)
2       AGUIRRE, CONXA.
1       AGUIRRE, ELISA.
2       AGUIRRE, EMILIANO.
1       AGUIRRE, GISELA.
1       AGUIRRE, J. M.,\ED.\
1       AGUIRRE, JESAUS M.
1       AGUIRRE, JUAN ANTONIO, (1945-)
1       AGUIRRE, JUAN BAUTISTA,
1       AGUIRRE, JUAN BAUTISTA, (1725-1786.)
1       AGUIRRE, LOPE DE,
2       AGUIRRE, LUIS.
1       AGUIRRE, MAAXIMO.
1       AGUIRRE, MARIANO A.
1       AGUIRRE, MARTHA U. DE.
4       AGUIRRE, MIRTA, (1912-)
1       AGUIRRE, ROSARIO.
1       AGUIRRE-DAIAZ, GERARDO J., (1958-)
1       AGUIRRECHU, IRAIDA.
2       AGULLA, JUAN CARLOS.
2       AGULLAO AGEUERO, ANTONIA.
1       AGULYAN, H.
1       AGUNG, IDE ANAK AGUNG NGURAH,
1       AGUR, USTUS.
1       AGURECINOV, MILAN.
1       AGURELL, STIG.
1       AGUS, (IRVING ABRAHAM), (1910-)
2       AGUSTAIN, ANTONIO,
1       AGUSTINI, DELMIRA,
1       AGUTTER, JENNY,\CAST.\
1       AGUZEL, BOGOMIL, (1939-)\ED.\
1       AGUZZI, G. [FROM OLD CATALOG]
1       AGYAPON, KWE YAO.
1       AGYLAEUS, HENRICUS, (1532 OR 1533-1595.)
2       AGZAMKHODZHAEV, ANVAR.
1       AH, HANS-PETER VON, (1941-)
1       AH?SKAL?, YUSUF.
1       AHARI, HOSSEIN.
1       AHARONEAN, LEWON.
1       AHARONI, TSEVI, (1918-1990.)
1       AHARONI, YAIR.
3       AHARONI, YOHANAN, (1919-1976.)
2       AHARONOV, ME®IR.
2       AHARONOVITS, AVRAHAM,
1       AHAROUI, YA°EL. [FROM OLD CATALOG]
1       AHEARN, ASHLEY BROWN.
1       AHEARN, JOHN, (1951-)
1       AHERN, GEOFFREY, (GEOFFREY L.)
2       AHERN, JOE.
1       AHERN, NANCY C.
1       AHIDJO, AHMADOU,
1       AHIDJO, AHMADOU, (1924-1989.)
1       AHIMEIR, ABA,
1       AHIMEIR, ORA.
1       AHIR, D. C.
3       AHL, DAVID H.
1       AHL, LENNART, (1925-)
1       AHLANDER, BJEORN.
1       AHLAWAT, KAPUR.
1       AHLAWAT, S. S.
2       AHLBEACK, OLAV.
1       AHLBEACK, RAGNA.
1       AHLENIUS, KARL, (1938-)
1       AHLENIUS, SVEN.
2       AHLER, STANLEY A.
1       AHLERS, INGOLF.
1       AHLERS, J.
1       AHLERS, JENS, (1953-)
1       AHLERS, KATHARINA.
1       AHLERS, REINHILD.
1       AHLERS-HESTERMANN, FRIEDRICH,\ED.\
1       AHLERT, R. C., (1932-)
1       AHLFELD, FEDERICO, (1892-1982.)
1       AHLFORS, (LARS VALERIAN), (1907-1996.)
2       AHLFORS, LARS V., (LARS VALERIAN), (1907-1996,)\ED.\
1       AHLGREN, ARVID.
1       AHLGREN, LENA.
2       AHLGREN, STIG, (1910-1996.)
1       AHLHEIM, KARL-HEINZ,\ED.\
3       AHLHEIM, KARL-HEINZ.
1       AHLHEIM, ROSE, (1943-)
1       AHLHELM, DIETER.
1       AHLMAN, GUSTAV CLETUS, (1893-1950. [FROM OLD CATALOG])
1       AHLMANN, HANS W:SON, (HANS WILHELMSSON), (1889-)
1       AHLMARK, PER, (1939-)
1       AHLQUIST, RAYMOND P.
1       AHLQVIST, ANDERS.
1       AHLSEN, LEOPOLD, (1927-)
1       AHLSSON, LARS-ERIK.
1       AHLSTEDT, FREDRIK, (1893-1901.)
1       AHLSTEN, JOHAN, (1893-)
3       AHLSTRAND, ALAN.
1       AHLSTREOM, ANNA
1       AHLSTREOM, ANNA.
1       AHLSTREOM, BERTIL, (1914-)
1       AHLSTROM, HARLOW G.
1       AHLSTROM, SYDNEY E.
2       AHLUWALIA, B. K., (1938-)
1       AHM, LEIF, (1934-)
2       AHMAD EBI.
2       AHMAD IBRAHIM, (1916-)
2       AHMAD LUTFI OTHMAN.
1       AHMAD MURAD BIN NASRUDDIN, MURAD BIN NASRUDDIN, (1910-1974.)
1       AHMAD RAZALI HAJI YUSUF, (1936-)
1       AHMAD SHABERY CHEEK.
1       AHMAD, ABDEL GHAFFAR MUHAMMAD.
1       AHMAD, ABDUL GHAFOOR,
1       AHMAD, ABDUL GHAFOOR, (1927-2012.)
1       AHMAD, ABUBAKAR HASAN.
2       AHMAD, AQIL.
1       AHMAD, ARABY.
1       AHMAD, BIN HOOD.
2       AHMAD, FAZAL, (1935-)
1       AHMAD, H.
1       AHMAD, H. A. MALIK.
4       AHMAD, HADJDJI.
1       AHMAD, HAZRAT MIRZA BASHIRUDDIN MAHMUD.
2       AHMAD, IMTIAZ, (1940-)
1       AHMAD, KHURSHID, (1948-)
1       AHMAD, MIAN MUZAFFAR.
1       AHMAD, MOHD. MAHIR BIN HAJI.
2       AHMAD, MOHIUDDIN, (1952-)
1       AHMAD, MUMTAZ.
1       AHMAD, MUNIR.
5       AHMAD, MUZAFFER.
2       AHMAD, NAZIR, (1898-)
1       AHMAD, NAZIR, (1910-)
3       AHMAD, QAZI KHOLIQUZZAMAN, (1943-)
1       AHMAD, QAZI KHOLIQUZZAMAN, 1943-
1       AHMAD, RAFIQ.
1       AHMAD, RASHID.
1       AHMAD, ROFIQ.
1       AHMAD, RUKHSANA.
2       AHMAD, S. H.
1       AHMAD, S. MAQBUL,\ED.\
2       AHMAD, S. MAQBUL.
1       AHMAD, SAYEED.
1       AHMAD, SH. NASIR.
2       AHMAD, YUSUF J.
1       AHMADCOV, MIRZO,\ED.\
1       AHMADI, MASSOUD.
1       AHMADI, MUKHSIN.
1       AHMADINEJAD, MAHMOUD.
1       AHMAN, (1959-)
1       AHMANN, J. STANLEY.
1       AHMANN, MATHEW H., [FROM OLD CATALOG]\ED.\
2       AHMAR, MOONIS.
1       AHMED ALI, M., (1925-)
1       AHMED ALI, S. V.,\TR.\
1       AHMED ARIF,
1       AHMED CHAMANGA, MOHAMED.
2       AHMED, A. F. SALAHUDDIN, (1924-)
1       AHMED, AFZAL.
1       AHMED, AMANULLAH.
1       AHMED, EMAJUDDIN.
2       AHMED, FEROZ.
1       AHMED, IFTIKHAR, (1944-)
1       AHMED, M. M. A.
1       AHMED, MAHFUZUDDIN.
1       AHMED, MANZOOR, (1940-)
1       AHMED, MESBAHUDDIN.
1       AHMED, MOKHTAR.
1       AHMED, N. K.
2       AHMED, NESAR U.
1       AHMED, NIZAM U.